text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:

Ngày hội du học các nước Úc, Canadavà Mỹ - 10,12/5/2019  | Liên hệ: 19006955

Hotline: 19006955

INTO USA

Loại hình trường
Đại học
Giới thiệu INTO USA

Every year, INTO helps thousands of young people from around the world to study at a leading university. It works together with the university partners to provide specialist degrees and pathway programmes designed for international students. The Students are guaranteed a great education with INTO. The university partners and affiliates are respected worldwide and they're dedicated to providing a great student experience.

INTO has over 350 different programs available in subjects such as architecture, pharmacy, law, and marketing at the 20 centres. It has helped thousands of international students to study abroad and achieve their academic ambitions. At INTO, the students will learn new study, research and presentation skills that are needed to succeed at the university. They can select and study their choice of modules, allowing them to choose the path to their future career. Its teachers understand the needs of international students. The INTO study centres are modern and have everything needed by the students to study.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại INTO USA
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Thành viên của British Council
Bạn có thể học tại đâu?
44.56029, -123.27598 1701 SW Western Boulevard,Corvallis,Oregon,97333 United States
INTO Oregon State University
Thành phố gần nhất: Portland
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1701 SW Western Boulevard, Corvallis, Oregon, 97333 United States
29.03357, -81.30251 4202 East Fowler Avenue FAO 100,Tampa,Florida,33620 United States
INTO University of South Florida
Thành phố gần nhất: Tampa
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 4202 East Fowler Avenue FAO 100, Tampa, Florida, 33620 United States
40.57344, -105.08655 Spruce Hall 150 Old Main Drive,Fort Collins,Colorado,80523 United States
INTO Colorado State University
Thành phố gần nhất: Denver
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Spruce Hall 150 Old Main Drive, Fort Collins, Colorado, 80523 United States
33.49975, -86.80272 1600 10th Ave South, Floor 2,Birmingham,Alabama,35294 United States
INTO The University of Alabama at Birmingham
Thành phố gần nhất: Birmingham
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1600 10th Ave South, Floor 2, Birmingham, Alabama, 35294 United States
38.42402, -82.42643 One John Marshall Drive,Huntington,Virginia,25755 United States
INTO Marshall University
Thành phố gần nhất: Virginia Beach
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: One John Marshall Drive, Huntington, Virginia, 25755 United States
38.63546, -90.23382 1 North Grand Blvd, DuBourg Hall, Room 102,St. Louis,Missouri,63103 United States
INTO Saint Louis University
Thành phố gần nhất: St. Louis
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1 North Grand Blvd, DuBourg Hall, Room 102, St. Louis, Missouri, 63103 United States
40.76057, -74.42698 36 Madison Avenue,Madison,New Jersey,07940 United States
INTO New York at Drew University
Thành phố gần nhất: Newark
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 36 Madison Avenue, Madison, New Jersey, 07940 United States
38.82963, -77.31494 4400 University Drive,MS 6D11,Fairfax,Virginia,22030 United States
INTO George Mason University
Thành phố gần nhất: Virginia Beach
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 4400 University Drive,MS 6D11, Fairfax, Virginia, 22030 United States
46.73192, -117.15421 E Main Street,Pullman,Washington,99164 United States
INTO Washington State University
Thành phố gần nhất: Seattle
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: E Main Street, Pullman, Washington, 99164 United States
42.35886, -71.06184 8 Ashburton Place,Boston,Massachusetts,02108 United States
INTO Suffolk University,Boston
Thành phố gần nhất: Boston
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 8 Ashburton Place, Boston, Massachusetts, 02108 United States
40.51306, -88.99161 400 W. Locust Street,Normal,Illinois,61761 United States
Illinoise State University Campus
Thành phố gần nhất: Chicago
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 400 W. Locust Street, Normal, Illinois, 61761 United States

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới