text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Kaplan International

Loại hình trường
Học viện
Cơ hội làm thêm
Có sẵn
Chỗ ở trong khuôn viên trường
Có sẵn
Giới thiệu Kaplan International

Kaplan has been providing education to students all over the world for over 75 years, building on decades of expertise and continuing to innovate and lead the way forward. It is trusted by students learning English at the Kaplan International schools located in many countries around the world. Education is it’s passion and it takes great pride in ensuring that students have all the opportunities and tools to succeed. The philosophy is about creating a fully rounded experience. The students can learn English, enjoy new cultures, make new friends, and see the world. Kaplan International English is part of the Kaplan Inc. family and its mission is to help the individuals achieve their educational goals.

At Kaplan International, the students have a wide range of courses to help them achieve the goals. They can learn for a few weeks, study for a whole year, or take focused courses in business English or exam preparation. The students will study in one of the world’s greatest nations, and improve their language skills while experiencing a new culture.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Kaplan International
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Thành viên của British Council, English Australia, New Zealand Qualifications Authority, Languages Canada, English New Zealand, English UK
Bạn có thể học tại đâu?
34.41864, -119.69618 27 East Cota Street,Santa Barbara,California,93101 United States
Santa Barbara City
Thành phố gần nhất: Los Angeles
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 27 East Cota Street, Santa Barbara, California, 93101 United States
37.87046, -122.26796 150 Berkeley Square,Berkeley,California,94704 United States
San Francisco (Berkeley)
Thành phố gần nhất: San Francisco
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 150 Berkeley Square, Berkeley, California, 94704 United States
42.34841, -71.09674 540 Commonwealth Avenue,Boston,Massachusetts,02215 United States
Boston (Fenway)
Thành phố gần nhất: Boston
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 540 Commonwealth Avenue, Boston, Massachusetts, 02215 United States
42.37275, -71.12028 39 John F Kennedy Street,Cambridge,Massachusetts,02138 United States
Boston (Harvard Square)
Thành phố gần nhất: Boston
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 39 John F Kennedy Street, Cambridge, Massachusetts, 02138 United States
41.89069, -87.62478 444 N. Michigan Avenue,Chicago,Illinois,60611 United States
Chicago
Thành phố gần nhất: Chicago
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 444 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611 United States
47.38769, -122.30181 2400 South 240th Street, Building 25, 5th Floor,Des Moines,Washington,98198 United States
Seattle Highline Community
Thành phố gần nhất: Seattle
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 2400 South 240th Street, Building 25, 5th Floor, Des Moines, Washington, 98198 United States
34.05984, -118.44533 1133 Westwood Boulevard, Suite 201,Los Angeles,California,90024 United States
Los Angeles (Westwood)
Thành phố gần nhất: Los Angeles
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1133 Westwood Boulevard, Suite 201, Los Angeles, California, 90024 United States
33.97653, -118.03123 13509 Earlham Drive,Whittier,California,90608 United States
Los Angeles (Whittier)
Thành phố gần nhất: Los Angeles
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 13509 Earlham Drive, Whittier, California, 90608 United States
40.72592, -73.99655 623 Broadway,New York,New York,10012 United States
New York SoHo
Thành phố gần nhất: New York
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 623 Broadway, New York, New York, 10012 United States
25.73129, -80.25813 4425 Ponce de Leon Boulevard,Coral Gables,Florida,33146 United States
Miami
Thành phố gần nhất: Miami
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 4425 Ponce de Leon Boulevard, Coral Gables, Florida, 33146 United States
39.94882, -75.16181 1222 Walnut Street, 2nd Floor,Philadelphia,Pennsylvania,19107 United States
Philadelphia
Thành phố gần nhất: Philadelphia
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1222 Walnut Street, 2nd Floor, Philadelphia, Pennsylvania, 19107 United States
40.74845, -73.98552 63rd Floor, 350 5th Avenue,New York,New York,10118 United States
New York (Empire State Building)
Thành phố gần nhất: New York
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 63rd Floor, 350 5th Avenue, New York, New York, 10118 United States
45.52542, -122.68478 323 NW 13th Ave., Suite 305,Portland,Oregon,97209 United States
Portland
Thành phố gần nhất: Portland
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 323 NW 13th Ave., Suite 305, Portland, Oregon, 97209 United States
37.7869, -122.39966 149 New Montgomery Street,San Francisco,California,94105 United States
San Francisco
Thành phố gần nhất: San Francisco
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 149 New Montgomery Street, San Francisco, California, 94105 United States
38.89807, -77.02722 1100 G Street NW,Washington, DC,District of Columbia,20005 United States
Washington, DC
Thành phố gần nhất: Washington
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1100 G Street NW, Washington, DC, District of Columbia, 20005 United States
47.65889, -122.31283 51 University Street,Seattle,Washington,98101 United States
Seattle
Thành phố gần nhất: Seattle
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 51 University Street, Seattle, Washington, 98101 United States
32.71222, -117.15952 660 6th Ave.,San Diego,California,92101 United States
San Diego
Thành phố gần nhất: San Diego
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 660 6th Ave., San Diego, California, 92101 United States
33.73371, -118.00125 15744 Goldenwest Street,Huntington Beach,California,92647 United States
Golden West College
Thành phố gần nhất: Los Angles
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 15744 Goldenwest Street, Huntington Beach, California, 92647 United States
36.15199, -95.946 800 South Tucker Drive,Tulsa,Oklahoma,74104 United States
The University of Tulsa
Thành phố gần nhất: Tulsa
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 800 South Tucker Drive, Tulsa, Oklahoma, 74104 United States

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới