text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:

Hotline: 19006955 

 

Menzies Institute of Technology

Australia

Chi phí sinh hoạt trung bình tại Australia

Xem tất cả chi phí sinh hoạt
Menzies Institute of Technology is an accredited training organisation that is reputed for its strong focus on education. It strives to educate students and ensure that they are fully equipped to make positive contributions in the chosen industries and workplaces. The students come from different backgrounds and this creates a unique atmosphere where they can experience other cultures and socialise. The Institute?s approachable teachers, trainers, assessors and administration staff are happy to share experiences with students and to provide stepping stones for the future ahead.

Students who are looking for an exciting new career and future, partnering with Menzies Institute will provide them with the knowledge and skills to get them there. It prides itself on offering a supportive and flexible learning environment with highly dedicated teachers, trainers and assessors to help students reach their goals. The qualified teachers, trainers and assessors will not only provide students with quality education but with practical and life experiences that students can learn from and to help them reach their dreams.

Menzies Institute has a strong educational presence in Victoria with four campuses located in Melbourne and is committed to help all students to meet their future goals through education and learning.
 • Thành viên của Australian Council for + -

Xem thêm+

Tổng chi phí trung bình:$4390

 • $2955
  Nhà ở
 • $896
  Thực phẩm
 • $139
  Cuộc sống thường nhật
 • $400
  Quần Aó
Tính toán chi phí sinh hoạt

Các yêu cầu nhập học cụ thể phụ thuộc vào phạm vi môn học, bậc học và khóa học. Bạn có thể xem tất cả các khóa học từ Menzies Institute of Technology để lọc các khóa học để biết yêu cầu đầu vào.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Menzies Institute of Technology

Melbourne Victoria 355 Spencer Street
Menzies Institute of Technology is an accredited training organisation that is reputed for its strong focus on education. It strives to educate students and ensure that they are fully equipped to make positive contributions in the chosen industries and workplaces. The students come from different backgrounds and this creates a unique atmosphere where they can experience other cultures and socialise. The Institute?s approachable teachers, trainers, assessors and administration staff are happy to share experiences with students and to provide stepping stones for the future ahead.

Students who are looking for an exciting new career and future, partnering with Menzies Institute will provide them with the knowledge and skills to get them there. It prides itself on offering a supportive and flexible learning environment with highly dedicated teachers, trainers and assessors to help students reach their goals. The qualified teachers, trainers and assessors will not only provide students with quality education but with practical and life experiences that students can learn from and to help them reach their dreams.

Menzies Institute has a strong educational presence in Victoria with four campuses located in Melbourne and is committed to help all students to meet their future goals through education and learning.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_245153_320px.jpg Menzies Institute of Technology https://www.idp.com/vietnam/universities/menzies-institute-of-technology/iid-au-00626/

Dưới đây là một số link để bạn có thể nghiên cứu thêm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bạn lời khuyên về các lựa chọn du học mà bạn đang cân nhắc.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới