text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Murdoch University Dubai

Loại hình trường
Đại học
Giới thiệu Murdoch University Dubai

Established in 2007, Murdoch University Dubai is a branch campus of Murdoch University, which is based in Perth, Western Australia and is one of Australia’s leading emerging universities. All courses follow the same academic requirements as the courses offered in Australia, taught by highly qualified international lecturers. The degrees awarded are issued from Australia and are exactly the same as the ones conferred on campus in Australia.

The university offers a range of undergraduate and graduate degree programs. Students not qualifying for direct entry and seeking an alternative pathway into university can undertake associated foundation programme at the university. This caters to the needs of high school, international and mature students wishing to gain entry into a university degree.

At the undergraduate level, it offers courses in Business (finance, management, and marketing), Information Technology (computer science and business information systems) and Media and Communications (journalism, public relations, and screen production). At the postgraduate level, it offers a Master of Business Administration and a Master of Education.

Murdoch University Dubai is located in Dubai International Academic City and provides state-of-the-art facilities and world-class technology so that the students have access to the highest education standards globally. Its vibrant campus in Dubai caters for the area's growing demand for skilled professionals across a range of industries. The facilities at Dubai campus include modern lecture theatres, administrative offices and student support services. The campus features fully professional high-tech TV as well as post-production facilities. A centrally located library, acts as a one-stop shop for student learning and services. It also offers students access to all electronic databases that are provided by the main campus in Australia.

Murdoch University in Perth, Western Australia, has more than 22,000 students and 2,500 staff from across almost 100 different countries, studying in over 200 undergraduate and postgraduate courses or majors, over a comprehensive range of disciplines and professions.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Murdoch University Dubai
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Thành viên của Tertiary Education Quality and Standards Agency
Bạn có thể học tại đâu?
25.12516, 55.41011 Block 10, Fourth floor P.O. Box 345005,Dubai International Academic City,Dubayy,00000 UAE
Murdoch University Dubai
Thành phố gần nhất: Dubai International Academic City
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Block 10, Fourth floor P.O. Box 345005, Dubai International Academic City, Dubayy, 00000 UAE

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới