text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc, Canada, Mỹ & Anh hơn 40 trường, 4 - 6/1/2019 | Liên hệ: 19006955

New Brunswick Community College

Loại hình trường
Đại học
Sinh viên quốc tế
115
Giới thiệu New Brunswick Community College

With over 90 programs and six campuses across New Brunswick, New Brunswick Community College (NBCC) is a provincially recognized, public post-secondary institution reputed for producing skilled, knowledgeable graduates who are contributing to the Province’s socio-economic prosperity. The college, with campuses located in Fredericton, Miramichi, Moncton, Saint John, St. Andrews and Woodstock, has more than 10000 registered alumni. New Brunswick Community College offers excellent facilities, hands-on approach to learning and real-life work experience to its students.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại New Brunswick Community College
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Bạn có thể học tại đâu?
45.94326, -66.64438 26 Duffie Drive,Fredericton,New Brunswick,E3B 0R6 Canada
Fredericton Campus
Thành phố gần nhất: Moncton
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 26 Duffie Drive, Fredericton, New Brunswick, E3B 0R6 Canada
47.0247, -65.4657 80 University Avenue,Miramichi,New Brunswick,E1N 0C6 Canada
Miramichi Campus
Thành phố gần nhất: Fredericton
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 80 University Avenue, Miramichi, New Brunswick, E1N 0C6 Canada
45.28548, -65.99282 950 Grandview Avenue,Saint John,New Brunswick,E2J 4C5 Canada
Saint John Campus
Thành phố gần nhất: Moncton
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 950 Grandview Avenue, Saint John, New Brunswick, E2J 4C5 Canada
46.10799, -64.82912 1234 Mountain Road,Moncton,New Brunswick,E1C 8H9 Canada
Moncton Campus
Thành phố gần nhất: Fredericton
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1234 Mountain Road, Moncton, New Brunswick, E1C 8H9 Canada
45.07245, -67.04522 99 Augustus Street,St. Andrews,New Brunswick,E5B 2E9 Canada
St. Andrews Campus
Thành phố gần nhất: Fredericton
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 99 Augustus Street, St. Andrews, New Brunswick, E5B 2E9 Canada
46.1484, -67.57517 100 Broadway Street,Woodstock,New Brunswick,E7M 5C5 Canada
Woodstock Campus
Thành phố gần nhất: Fredericton
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 100 Broadway Street, Woodstock, New Brunswick, E7M 5C5 Canada

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới