text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
 

New Zealand School of Tourism

Newzealand
141
Sinh viên quốc tế

Chi phí sinh hoạt trung bình tại Newzealand

Xem tất cả chi phí sinh hoạt
New Zealand School of Tourism is part of New Education Group is New Zealand?s leading independent provider of vocational training. It is New Zealand's largest private tertiary establishment that specialises in training programmes for the airline, travel and tourism industries. The School started as Travel Careers & Training in 1985 with one campus in Wellington. If students want to study in New Zealand, New Zealand School of Tourism is a great choice. They will be joining a School who love inspiring people for careers in the travel and tourism industry.

The School has two year programmes, study options at levels 6 and 7 and offer a three year bachelor degree. It also has a specialised Level 4 International Flight Attendant Certificate and Auckland Airport Campus has the country?s best flight attendant training facility ensuring students can learn in a real flight environment with a 747 cabin trainer and a full Boeing 737 aircraft, an A320 cabin trainer, air evacuation slides, life rafts and an airline fire fighting simulator. The practical programmes are developed with industry consultation, to ensure students graduate with the skills today?s employers want. Its tutors come direct from the industries they teach, classes are small, and the learning environment is fun and supportive.

New Zealand School of Tourism has seven campuses around New Zealand to choose from. New Education Group has dynamic campuses, each specialising in training for distinct, high-demand industries. Each of the fit-for-purpose campuses features niche authentic training environments, enabling students to master practical skills for their chosen professions.
  • Chỗ ở trong khuôn viên

  • Thành viên của New Zealand Qualificati + -

Xem thêm+
Wellington Wellington Level 2, Eagle Technology House, 135 Victoria Street
Christchurch Canterbury 829 Colombo Street
Hamilton Waikato Level 8,48 Ward Street
Rotorua Bay of Plenty 1178 Pukaki Street Rotorua
Dunedin Otago Level 3, 9 Moray Place Dunedin
New Zealand School of Tourism is part of New Education Group is New Zealand?s leading independent provider of vocational training. It is New Zealand's largest private tertiary establishment that specialises in training programmes for the airline, travel and tourism industries. The School started as Travel Careers & Training in 1985 with one campus in Wellington. If students want to study in New Zealand, New Zealand School of Tourism is a great choice. They will be joining a School who love inspiring people for careers in the travel and tourism industry.

The School has two year programmes, study options at levels 6 and 7 and offer a three year bachelor degree. It also has a specialised Level 4 International Flight Attendant Certificate and Auckland Airport Campus has the country?s best flight attendant training facility ensuring students can learn in a real flight environment with a 747 cabin trainer and a full Boeing 737 aircraft, an A320 cabin trainer, air evacuation slides, life rafts and an airline fire fighting simulator. The practical programmes are developed with industry consultation, to ensure students graduate with the skills today?s employers want. Its tutors come direct from the industries they teach, classes are small, and the learning environment is fun and supportive.

New Zealand School of Tourism has seven campuses around New Zealand to choose from. New Education Group has dynamic campuses, each specialising in training for distinct, high-demand industries. Each of the fit-for-purpose campuses features niche authentic training environments, enabling students to master practical skills for their chosen professions.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_291499_320px.jpg New Zealand School of Tourism https://www.idp.com/vietnam/universities/new-zealand-school-of-tourism/iid-nz-01051/

Tổng chi phí trung bình:

  • Nhà ở
  • Thực phẩm
  • Cuộc sống thường nhật
  • Quần Aó
Tính toán chi phí sinh hoạt

Các yêu cầu nhập học cụ thể phụ thuộc vào phạm vi môn học, bậc học và khóa học. Bạn có thể xem tất cả các khóa học từ New Zealand School of Tourism để lọc các khóa học để biết yêu cầu đầu vào.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại New Zealand School of Tourism

Dưới đây là một số link để bạn có thể nghiên cứu thêm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bạn lời khuyên về các lựa chọn du học mà bạn đang cân nhắc.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới