text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

North Vancouver School District

Loại hình trường
Trung học
Giới thiệu North Vancouver School District

The North Vancouver School District welcomes international students from around the world to study at its top rated schools. Students may choose to complete secondary school graduation or take a general studies program at one of its six secondary or twenty-five elementary schools. The district offers the highest possible standard of academic excellence to its students from Kindergarten to Grade 12 and is committed to offer high quality, comprehensive education programs consisting of over 200 provincial and locally developed programs and services to meet the diverse needs of students. It has an enrolment of more than 15,758 students and offers programs and services in Humanities, Mathematics, Sciences, Physical Education, Fine Arts and Applied Skills.

North Vancouver School District strives to recognize that all students are unique and valued and deserve to study in a safe, secure, and welcoming environment. The district also provides a variety of specialized support services for students with exceptional learning needs.

In addition to the required program defined by the Ministry of Education, it has a rich array of specialty programs and services, such as Band and Strings, Our Turn to Talk, Reading 44, Firm Foundations, Writing 44 and Math 44.

Bạn có thể học tại đâu?
49.32919, -123.07265 2121 Lonsdale Avenue,North Vancouver,British Columbia,V7M 2K6 Canada
North Vancouver School District
Thành phố gần nhất: Victoria
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 2121 Lonsdale Avenue, North Vancouver, British Columbia, V7M 2K6 Canada

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới