text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Nova Scotia Community College

Loại hình trường
Đại học
Giới thiệu Nova Scotia Community College

Nova Scotia Community College, established in 1996, offers more than 120 career-oriented programs in various fields such as information technology, creative fields, trades, technology, business, healthcare and human services. It has 16 full-service campuses with cafeterias, fitness facilities, and specialized classrooms and equipment. Student services offered by the college includes personal and academic counselling, career services, financial assistance, wellness support and help with finding accommodation. All NSCC campus libraries carry a wide range of learning materials in print, multimedia and online formats. The college’s student association organizes various fun social events like annual winter carnival, campus newsletters, holiday parties and also encourages giving back to community and local charitable causes. Nova Scotia Community College also runs an International Student Ambassador program that helps international and immigrant students feel welcomed and included, become familiar with their school and community and engage in campus and community events and activities.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Nova Scotia Community College
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Bạn có thể học tại đâu?
45.62705, -61.36968 226 Reeves Street,Port Hawkesbury,Nova Scotia,B9A 2A2 Canada
Strait Area Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 226 Reeves Street, Port Hawkesbury, Nova Scotia, B9A 2A2 Canada
45.647, -64.0613 1 Main Street, Springhill,Springhill,Nova Scotia,B0M 1X0 Canada
Cumberland Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1 Main Street, Springhill, Springhill, Nova Scotia, B0M 1X0 Canada
43.85267, -66.10465 372 Pleasant Street,Yarmouth,Nova Scotia,B5A 2L2 Canada
Burridge Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 372 Pleasant Street, Yarmouth, Nova Scotia, B5A 2L2 Canada
44.66901, -63.61323 5685 Leeds Street,Halifax,Nova Scotia,B3K 2T3 Canada
Institute of Technology Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 5685 Leeds Street, Halifax, Nova Scotia, B3K 2T3 Canada
44.65387, -63.5513 80 Mawiomi Place,Dartmouth,Nova Scotia,B2Y 0A5 Canada
Ivany Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 80 Mawiomi Place, Dartmouth, Nova Scotia, B2Y 0A5 Canada
45.08559, -64.48135 236 Belcher Street,Kentville,,Nova Scotia,B4N 0A6 Canada
Kingstec Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 236 Belcher Street, Kentville,, Nova Scotia, B4N 0A6 Canada
46.17017, -59.99807 1240 Grand Lake Road,Sydney,Nova Scotia,B1P 6J7 Canada
Marconi Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1240 Grand Lake Road, Sydney, Nova Scotia, B1P 6J7 Canada
44.68383, -63.52687 21 Woodlawn Road,Dartmouth,Nova Scotia,B2W 2R7 Canada
Akerley Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 21 Woodlawn Road, Dartmouth, Nova Scotia, B2W 2R7 Canada
45.55672, -62.66525 39 Acadia Avenue,Stellarton,Nova Scotia,B0K 1S0 Canada
Pictou Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 39 Acadia Avenue, Stellarton, Nova Scotia, B0K 1S0 Canada
45.35952, -63.28735 36 Arthur Street,Truro,Nova Scotia,B2N 1X5 Canada
Truro Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 36 Arthur Street, Truro, Nova Scotia, B2N 1X5 Canada
44.88503, -65.16841 50 Elliott Road,Lawrencetown,Nova Scotia,B0S 1M0 Canada
Annapolis Valley Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 50 Elliott Road, Lawrencetown, Nova Scotia, B0S 1M0 Canada
44.37097, -64.52931 75 High Street,Bridgewater,Nova Scotia,B4V 1V8 Canada
Lunenburg Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 75 High Street, Bridgewater, Nova Scotia, B4V 1V8 Canada
43.7475, -65.30823 1575 Lake Road,Shelburne,Nova Scotia,B0T 1W0 Canada
Shelburne Campus
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1575 Lake Road, Shelburne, Nova Scotia, B0T 1W0 Canada
44.88503, -65.16841 50 Elliott Road,Lawrencetown,Nova Scotia,B0S 1M0 Canada
Centre of Geographic Sciences (COGS)
Thành phố gần nhất: Halifax
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 50 Elliott Road, Lawrencetown, Nova Scotia, B0S 1M0 Canada

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới