text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Oxford International Education Group

Loại hình trường
Học viện
Giới thiệu Oxford International Education Group

Oxford International Education Group, founded in 1991, is a unique accredited education provider. Its extensive portfolio covers educational travel for schools, colleges and universities, English language schools for adult and junior students in the UK, Canada and USA, sixth form colleges, university pathway programmes and TESOL teacher training courses.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Oxford International Education Group
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Bạn có thể học tại đâu?
51.75194, -1.25447 12 King Edward Street,Oxford,Oxfordshire,OX1 4HT United Kingdom
Oxford Tutorial College
Thành phố gần nhất: Oxford
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 12 King Edward Street, Oxford, Oxfordshire, OX1 4HT United Kingdom
51.76939, -1.26224 333 Banbury Road,Oxford,Oxfordshire,OX2 7PL United Kingdom
D'Overbroeks
Thành phố gần nhất: Oxford
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 333 Banbury Road, Oxford, Oxfordshire, OX2 7PL United Kingdom
51.47905, -0.01051 259 Greenwich High Road,London,Greater London,SE10 8NB United Kingdom
Trinity TESOL
Thành phố gần nhất: London
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 259 Greenwich High Road, London, Greater London, SE10 8NB United Kingdom
51.47905, -0.01051 259 Greenwich High Road,Greenwich,Greater London,SE10 8NB United Kingdom
Oxford International English Schools
Thành phố gần nhất: London
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 259 Greenwich High Road, Greenwich, Greater London, SE10 8NB United Kingdom
52.63057, -1.13841 The Philip Tasker Building, 1 Mill Lane,Leicester,Leicester,LE2 7HU United Kingdom
DMU Leicester International Pathway College
Thành phố gần nhất: Leicester
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: The Philip Tasker Building, 1 Mill Lane, Leicester, Leicester, LE2 7HU United Kingdom
53.22686, -4.13747 Oswalds Building, Victoria Drive,Bangor,Gwynedd,LL57 2DG United Kingdom
Bangor University International College (BUIC)
Thành phố gần nhất: Bangor
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Oswalds Building, Victoria Drive, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG United Kingdom
51.4792, -0.01134 259 Greenwich High Road,London,Greenwich,SE10 8NB United Kingdom
International College Dundee
Thành phố gần nhất: London
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 259 Greenwich High Road, London, Greenwich, SE10 8NB United Kingdom
51.48329, -0.00587 Old Royal Naval College, 30 Park Row,Greenwich,Greater London,SE10 9LS United Kingdom
University of Greenwich International College
Thành phố gần nhất: London
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Old Royal Naval College, 30 Park Row, Greenwich, Greater London, SE10 9LS United Kingdom

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới