text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc, Canada, Mỹ & Anh hơn 40 trường, 4 - 6/1/2019 | Liên hệ: 19006955

Sault College

Loại hình trường
Đại học
Giới thiệu Sault College

Established in 1965, Sault College fulfils postsecondary educational needs of more than 4,500 part-time and full-time students each year. It grants Ontario college certificates, diplomas, advanced diplomas, graduate certificates and degrees to its graduates. The college is the largest deliverer of apprenticeship training in all of Northern Ontario. With small class sizes and a student-to-faculty ratio lower than the provincial average, Sault College students learn in a supportive environment. Sault College Athletics boasts endless opportunities for competitive sport participation in programs including basketball, indoor soccer, hockey, cross country golf and curling. It also offers a variety of recreational sport options to its students, such as ball hockey, volleyball, skiing, tennis and cricket. Facilities provided by the college include physiotherapy clinic, athletics & fitness centre, bookstore, spa, child & family centre, robotics lab and a full sized gymnasium. Located on the border to the United States and situated in the middle of three of the largest Great Lakes on the planet, Sault College is one of 24 publicly-funded colleges in the province of Ontario.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Sault College
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Bạn có thể học tại đâu?
46.53367, -84.30896 443 Northern Ave Sault Ste.,marie,Ontario,P6B 4J3 Canada
Sault College Campus
Thành phố gần nhất: Hamilton
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 443 Northern Ave Sault Ste., marie, Ontario, P6B 4J3 Canada

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới