text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
 

Southern Institute of Technology

Loại hình trường
Học viện Công nghệ/Trường Bách khoa
Sinh viên quốc tế
2620
Chỗ ở trong khuôn viên trường
Có sẵn
Giới thiệu Southern Institute of Technology

Southern Institute of Technology (SIT) provides quality tertiary education and training across a wide range of subjects and qualifications. It offers more than 250 programmes from certificate to postgraduate studies all accredited by New Zealand Qualifications Framework, students can learn at a level and pathway that suits them. Many of its programmes offer multiple intakes every year. From English Language Institute which offers intakes almost every week to business programmes which offer between four and nine intakes a year, it makes it easier for students to start studying.

SIT staff makes the difference from being academic and industry qualified from Southland and around the world and are leaders in their fields. Small class sizes mean student gets personalised attention from their friendly academics.

SIT offers programmes at campuses in Invercargill, Christchurch, Queenstown, Gore, Auckland and online through SIT2LRN Distance Learning. The Invercargill and Queenstown campuses are situated in New Zealand's most picturesque region. Fiordland National Park, New Zealand's first UNESCO world heritage area and the sixth largest national park in the world, is just a few hours? drive away.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Southern Institute of Technology
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Thành viên của New Zealand Qualifications Authority
Bạn có thể học tại đâu?
-46.4133335, 168.355318 136 Tay Street,Invercargill,Southland,9810 Newzealand
Invercargill Campus
Thành phố gần nhất: Invercargill City
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Học tại khuôn viên
Địa chỉ: 136 Tay Street, Invercargill, Southland, 9810 Newzealand
Invercargill Southland 136 Tay Street
-36.8496692, 174.7654267 150 Victoria Street West,Auckland,Auckland,1010 Newzealand
SIT Auckland Campus
Thành phố gần nhất: Auckland
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Học tại khuôn viên
Địa chỉ: 150 Victoria Street West, Auckland, Auckland, 1010 Newzealand
Auckland Auckland 150 Victoria Street West
-45.027215, 168.74412 Level 2 Dart House, Hawthorne Drive, Remarkables Park Town Centre,Queenstown,Otago,9349 Newzealand
Queenstown Campus
Thành phố gần nhất: Frankton
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Học tại khuôn viên
Địa chỉ: Level 2 Dart House, Hawthorne Drive, Remarkables Park Town Centre, Queenstown, Otago, 9349 Newzealand
Queenstown Otago Level 2 Dart House, Hawthorne Drive, Remarkables Park Town Centre

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Southern Institute of Technology (SIT) provides quality tertiary education and training across a wide range of subjects and qualifications. It offers more than 250 programmes from certificate to postgraduate studies all accredited by New Zealand Qualifications Framework, students can learn at a level and pathway that suits them. Many of its programmes offer multiple intakes every year. From English Language Institute which offers intakes almost every week to business programmes which offer between four and nine intakes a year, it makes it easier for students to start studying.

SIT staff makes the difference from being academic and industry qualified from Southland and around the world and are leaders in their fields. Small class sizes mean student gets personalised attention from their friendly academics.

SIT offers programmes at campuses in Invercargill, Christchurch, Queenstown, Gore, Auckland and online through SIT2LRN Distance Learning. The Invercargill and Queenstown campuses are situated in New Zealand's most picturesque region. Fiordland National Park, New Zealand's first UNESCO world heritage area and the sixth largest national park in the world, is just a few hours? drive away.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_154176_320px.jpg Southern Institute of Technology https://www.idp.com/vietnam/universities/southern-institute-of-technology/iid-nz-00926/

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới