text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc, Canada, Mỹ & Anh hơn 40 trường, 4 - 6/1/2019 | Liên hệ: 19006955

TAFE NSW - Open Training and Education Network (OTEN)

Loại hình trường
Cao đẳng Nghề TAFE
Giới thiệu TAFE NSW - Open Training and Education Network (OTEN)

The Open Training and Education Network is the largest provider of distance education and vocational training in Australia. It is part of the award winning TAFE NSW Western Sydney Institute. OTEN continually strives to deliver the highest quality service to the students, business partners and the community. The TAFE Digital Customer Service Charter underpins this commitment. It’s students enjoy the flexibility of being able to study when and where it suits them so that they can accommodate the demands of work and family. Students who are highly motivated can accelerate their studies to achieve their qualifications faster.

OTEN offers world class distance education services and products to many students in over 200 TAFE NSW courses. These courses give it’s graduates nationally recognised qualifications through the Australian Qualifications Framework. These qualifications are highly valued by industry and the wider community both in Australia and internationally.

The Open Training and Education Network is physically located in the suburb of Strathfield, Sydney, it’s students are dispersed across Australia, from Broome to Bairnsdale and from Atherton to Albany, as well as internationally in countries such as Canada, United Arab Emirates, Sri Lanka, Argentina and Germany.

Bạn có thể học tại đâu?
-33.8734, 151.09731 51 Wentworth Road,Strathfield,New South Wales,2135 Australia
OTEN
Thành phố gần nhất: Sydney
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 51 Wentworth Road, Strathfield, New South Wales, 2135 Australia

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới