text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

The Campbell Institute

Loại hình trường
Trung học
Giới thiệu The Campbell Institute

The Campbell Institute is the largest and longest running English language school in Wellington, New Zealand. The Campbell Institute was started by three English teachers who shared a vision of building New Zealand’s best English language school, with a reputation for world-class academic quality. It is an NZQA Category 1 rated English language school, which means it can offer work rights for students wishing to work while they study. The Campbell Institute is the largest and longest running English language school in Wellington, New Zealand.

Students studying at Campbell enjoy some of the best English language tuition in NZ and a home away from home, where they are made to feel comfortable, and teachers are approachable and patient. Campbell’s advanced teaching methodologies, combined with regular progress testing and numerous opportunities for extra help, provide students with the ideal learning environment to improve their English. As a part of ACG Education, Campbell can offer non-IELTS pathways into many tertiary providers in New Zealand including Foundation Studies at Victoria University of Wellington, Auckland University and AUT.

Wellington is New Zealand’s capital city and is located in the heart of New Zealand. It is also the home of NZ’s world-famous movie industry. Sitting on a stunning natural harbour and surrounded by lush green hills, Wellington is a beautiful, vibrant and cosmopolitan city and region. Campbell opened its new Auckland campus in Newmarket in January, 2018. The new campus is significantly larger than the previous campus and offers a range of new course offerings including pathway courses into ACG schools and New Education Vocation training colleges.

Thành viên của English New Zealand
Bạn có thể học tại đâu?
-41.29095, 174.77435 Level 4, West Wing Wellington Railway Station, 2 Bunny Street,Te Aro,Wellington,6011 New Zealand
Wellington
Thành phố gần nhất: Auckland
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Level 4, West Wing Wellington Railway Station, 2 Bunny Street, Te Aro, Wellington, 6011 New Zealand
-36.90007, 174.90871 3 Broadway , New market,Auckland,Auckland,1023 New Zealand
Auckland
Thành phố gần nhất: Wellington
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 3 Broadway , New market, Auckland, Auckland, 1023 New Zealand

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới