text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
 

The High School at Vancouver Island University

Canada

Chi phí sinh hoạt trung bình tại Canada

Xem tất cả chi phí sinh hoạt
Established in 1996, The High School at Vancouver Island University is a BC certified, independent school offering Grades 10, 11 and 12 to students from the greater Nanaimo area and from around the world. Small class sizes, individual attention and opportunities for intercultural understanding are only a few of the hallmarks of this school. Qualified graduates from the High School at VIU are allowed direct admission to Vancouver Island University in order to continue the journey to post-secondary studies and beyond.

The school offers a variety of club options to its students, which includes Yearbook, Cooking, Hiking, Music and Theatre Clubs. At The High School at VIU students from Canada and countries all over the world converge to learn, to imagine, to think and to act. The VIU is exceptional in that regard as it offers not only academic programs towards Bachelor and Masters degrees, Certificates and Diplomas, but also provides world renowned trades and vocational programs in Culinary Arts, Hospitality, Health, Industrial Arts and many more.

Situated on the campus of Vancouver Island University, students are exposed to university life from the time they start here in grade 10. They have access to university facilities, such as cafeteria, gymnasium, library, bookstore, computer labs and health clinic.
 • Chỗ ở trong khuôn viên

 • Thành viên của The British Columbia Ce + -

Xem thêm+
Nanaimo British Columbia Building 350, 900 Fifth Street
Established in 1996, The High School at Vancouver Island University is a BC certified, independent school offering Grades 10, 11 and 12 to students from the greater Nanaimo area and from around the world. Small class sizes, individual attention and opportunities for intercultural understanding are only a few of the hallmarks of this school. Qualified graduates from the High School at VIU are allowed direct admission to Vancouver Island University in order to continue the journey to post-secondary studies and beyond.

The school offers a variety of club options to its students, which includes Yearbook, Cooking, Hiking, Music and Theatre Clubs. At The High School at VIU students from Canada and countries all over the world converge to learn, to imagine, to think and to act. The VIU is exceptional in that regard as it offers not only academic programs towards Bachelor and Masters degrees, Certificates and Diplomas, but also provides world renowned trades and vocational programs in Culinary Arts, Hospitality, Health, Industrial Arts and many more.

Situated on the campus of Vancouver Island University, students are exposed to university life from the time they start here in grade 10. They have access to university facilities, such as cafeteria, gymnasium, library, bookstore, computer labs and health clinic.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_241482_320px.jpg The High School at Vancouver Island University https://www.idp.com/vietnam/universities/the-high-school-at-vancouver-island-university/iid-ca-00851/

Tổng chi phí trung bình:$3324

 • $2218
  Nhà ở
 • $733
  Thực phẩm
 • $117
  Cuộc sống thường nhật
 • $256
  Quần Aó
Tính toán chi phí sinh hoạt

Các yêu cầu nhập học cụ thể phụ thuộc vào phạm vi môn học, bậc học và khóa học. Bạn có thể xem tất cả các khóa học từ The High School at Vancouver Island University để lọc các khóa học để biết yêu cầu đầu vào.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại The High School at Vancouver Island University

Dưới đây là một số link để bạn có thể nghiên cứu thêm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bạn lời khuyên về các lựa chọn du học mà bạn đang cân nhắc.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới