text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Vancouver Film School

Loại hình trường
Đại học
Giới thiệu Vancouver Film School

Established in 1987, Vancouver Film School is a recognized world leader in entertainment arts education, offering full-time programs to over 1000 students across eight campuses. The institute offers 13 worldclass, post-secondary programs spanning every aspect of the entertainment arts that are developed and taught by award-winning industry professionals. VFS functions like a major studio, with multiple production facilities that are essential for creating content for film, TV, games, animation, design and digital applications. It has outstanding facilities with master instructors and mentors, and the institute regularly updates and realigns curriculum to be in lockstep with the most current industry standards. Vancouver’s film, animation, game and design industries surround its campuses, and its students benefit from career guidance and expertise from industry mentors, instructors and guest speakers.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Vancouver Film School
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Bạn có thể học tại đâu?
49.28323, -123.11085 198 West Hastings Street,Vancouver,British Columbia,V6B 1H2 Canada
West Hastings Street
Thành phố gần nhất: Vancouver
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 198 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia, V6B 1H2 Canada
49.28305, -123.11096 420 Homer Street,Vancouver,British Columbia,V6B 1T1 Canada
Homer Street
Thành phố gần nhất: Vancouver
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 420 Homer Street, Vancouver, British Columbia, V6B 1T1 Canada
49.28335, -123.10804 151 West Cordova Street,Vancouver,British Columbia,V6B 1E1 Canada
West Cordova Street
Thành phố gần nhất: Vancouver
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 151 West Cordova Street, Vancouver, British Columbia, V6B 1E1 Canada
49.2839, -123.10755 142 Water Street,Vancouver,British Columbia,V6B 1B2 Canada
Water Street
Thành phố gần nhất: Vancouver
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 142 Water Street, Vancouver, British Columbia, V6B 1B2 Canada
49.28023, -123.10271 88 East Pender Street,Vancouver,British Columbia,V6A 1T1 Canada
East Pender Street
Thành phố gần nhất: Vancouver
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 88 East Pender Street, Vancouver, British Columbia, V6A 1T1 Canada
49.28207, -123.07799 1248 Franklin Street,Vancouver,British Columbia,V6A 1K1 Canada
Franklin Street
Thành phố gần nhất: Vancouver
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1248 Franklin Street, Vancouver, British Columbia, V6A 1K1 Canada

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới