text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Wilbraham And Monson Academy

Loại hình trường
Trung học
Chỗ ở trong khuôn viên trường
Có sẵn
Giới thiệu Wilbraham And Monson Academy

Since the 1800s, students from around the world have travelled to the towns of Wilbraham and Monson to avail themselves of excellent teaching. Wilbraham & Monson Academy is a transformational experience where students become challenge-seeking citizens and leaders of an evolving world. It is part small, local, nurturing, traditional school and part cutting-edge, forward-thinking preparation for college and the world beyond.

Wilbraham & Monson Academy invites the world into the classroom through the study and practice of finance, economics, entrepreneurship, social responsibility, community service and technology. It’s academic program features an integrated humanities curriculum, an issues-oriented science program, an accelerated mathematics program, and extensive world languages courses, with a technology component incorporated into these courses. All Middle School students also take art, music, health and physical education.

The Academy is located in the centre of the town of Wilbraham, located in western Massachusetts, seven miles east of Springfield. It occupies 300 acres of what was formerly rich farmland and wooded hillsides.

Thành viên của New England Association of School and Colleges
Bạn có thể học tại đâu?
42.12415, -72.43109 423 Main Street,Wilbraham,Massachusetts,01095 United States
Wilbraham and Monson Academy
Thành phố gần nhất: Boston
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 423 Main Street, Wilbraham, Massachusetts, 01095 United States

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới