text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

York Region District School Board

Loại hình trường
Trung học
Giới thiệu York Region District School Board

The York Region District School Board is Canada’s fastest growing publicly funded school board and the third largest school board in Ontario. It ranks among Canada’s best public school systems, as measured by annual provincial test scores. The York Region District School Board serves diverse urban and rural communities in the northern area of the Greater Toronto Region. It is an excellent, highly developed and fully accredited public education system.

York Region District School Board is the third largest school district in Ontario, with over 124,000 students in 177 elementary schools and 33 secondary schools. The Mission, Vision and Values are at the core of everything it does, and every decision made as an organization. It is the way the board as an organization approaches business and demonstrates it’s commitment to lifelong learning.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại York Region District School Board
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Bạn có thể học tại đâu?
43.99466, -79.48096 155 Wellington St. W.,Aurora,Ontario,L4G 2P4 Canada
Aurora
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 155 Wellington St. W., Aurora, Ontario, L4G 2P4 Canada
43.99958, -79.47126 300 Major Mackenzie Drive West,Richmond Hill,Ontario,L4C 3S3 Canada
Alexander Mackenzie
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 300 Major Mackenzie Drive West, Richmond Hill, Ontario, L4C 3S3 Canada
43.83936, -79.44002 106 Garden Ave.,Richmond Hill,Ontario,L4C 6M1 Canada
Langstaff
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 106 Garden Ave., Richmond Hill, Ontario, L4C 6M1 Canada
43.93007, -79.51717 2001 King Rd.,King City,Ontario,L7B 1K2 Canada
King City
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 2001 King Rd., King City, Ontario, L7B 1K2 Canada
43.82977, -79.40215 8075 Bayview Avenue,Thornhill,Ontario,L3T 4N4 Canada
Thornlea
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 8075 Bayview Avenue, Thornhill, Ontario, L3T 4N4 Canada
43.85838, -79.33666 201 Town Centre Blvd.,Unionville,Ontario,L3R 8G5 Canada
Unionville
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 201 Town Centre Blvd., Unionville, Ontario, L3R 8G5 Canada
43.98563, -79.36284 13812 Warden Ave.,Stouffville,Ontario,L4A 7X5 Canada
Whitchurch-Stouffville
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 13812 Warden Ave., Stouffville, Ontario, L4A 7X5 Canada
43.79816, -79.46821 1401 Clark Ave. W.,Thornhill,Ontario,L4J 7R4 Canada
Vaughan
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1401 Clark Ave. W., Thornhill, Ontario, L4J 7R4 Canada
43.95247, -79.45736 36 Regatta Avenue,Richmond Hill,Ontario,L4E 4R1 Canada
Bette Stephenson Centre
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 36 Regatta Avenue, Richmond Hill, Ontario, L4E 4R1 Canada
43.8846, -79.42566 190 Neal Dr.,Richmond Hill,Ontario,L4C 3K8 Canada
Crosby Heights
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 190 Neal Dr., Richmond Hill, Ontario, L4C 3K8 Canada
44.06774, -79.49596 145 Harvest Hills Blvd.,East Gwillimbury,Ontario,L9N 0C1 Canada
Phoebe Gilman
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 145 Harvest Hills Blvd., East Gwillimbury, Ontario, L9N 0C1 Canada

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới