text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Khi bạn đến nơi

Các sự kiện Chào đón của IDP

Khi bạn đi du học với IDP, bạn trở thành một phần của một mạng lưới sống động gồm các sinh viên, cựu sinh viên và nhân viên sẵn sàng giúp bạn thành công.

Một trong những lợi ích khi du học với IDP là các sự kiện chào đón của chúng tôi.

Những sự kiện này là cách tuyệt vời để kết nối với những sinh viên khác và tham quan thành phố mới của bạn. Ở Úc, những sự kiện này được tổ chức 2 lần mỗi năm. Ở Canada, New Zealand và Vương quốc Anh, những sự kiện này được tổ chức 1 lần mỗi năm.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới