text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

Canberra Institute of Technology

ប្រភេទស្ថាប័ន
ការអប់រំបច្ចេកទេស
និស្សិតអន្ដរជាតិ
1000
អន្តេវាសិកដ្ឋាន
មាន
អំពី Canberra Institute of Technology

Canberra Institute of Technology has an impressive 90-year history providing technical and further education in the ACT and surrounding area. Today, it trains around 20,000 students each year, touching more lives post-secondary school than any other tertiary education institution in the ACT. CIT is the only TAFE in Australia?s capital city.

Offering apprenticeships and certificate level training through to diplomas, bachelor degrees and graduate certificates, CIT offers the full gamut of the tertiary experience and can help students identify a training pathway to help them reach their goals, whether they are new to study or already hold qualifications. CIT?s teachers are highly skilled with current industry knowledge, experience and connections, many of whom have one awards within the industry.

Canberra Institute of Technology (CIT) Music Industry Centre (MIC) is one of the best venues in town for live gigs in terms of audio and video capabilities. There are huge screens for streaming the live concerts, a powerful PA, latest audio-visual gear, and a very relaxed space with comfy lounges.

Students can indulge in the creativity of CIT's hospitality, culinary and hotel management students at CIT Restaurant in the heart of the city at Reid campus. With its long history and tradition, CIT Restaurant is the place where education, passion and innovation meet to create contemporary fine dining experiences and develop the next generation of professionals in the hospitality industry. CIT Restaurant offers delicious quality lunches and dinners every day during the semester, and is the perfect place to celebrate anyone?s next special occasion or corporate function.

CIT is located in Canberra, a planned and purpose?designed city with unspoilt nature reserves, contemporary and dynamic urban spaces and a bustling culinary scene. Canberra is home to Australia?s finest cultural, arts and historic institutions and is the nation?s seat of government. The institute has five locations, set in beautiful, leafy surrounds, and located on major public transport routes. The campuses are home to world-class libraries, information technology resources and sporting and recreational facilities. There are also plenty of places to enjoy the social side to being a student.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ Canberra Institute of Technology
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
សមាជិកនៃ Tertiary Education Quality and Standards Agency
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
-35.28597, 149.13763 37 Constitution Avenue,Reid,Australian Capital Territory,2601 Australia
CIT Reid
ទីក្រុងជិតបំផុត: Canberra
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 37 Constitution Avenue, Reid, Australian Capital Territory, 2601 Australia
Reid Australian Capital Territory 37 Constitution Avenue
-35.24811, 149.09466 35 Vowels Crescent,Bruce,Australian Capital Territory,2617 Australia
CIT Bruce
ទីក្រុងជិតបំផុត: Canberra
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 35 Vowels Crescent, Bruce, Australian Capital Territory, 2617 Australia
Bruce Australian Capital Territory 35 Vowels Crescent

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Canberra Institute of Technology has an impressive 90-year history providing technical and further education in the ACT and surrounding area. Today, it trains around 20,000 students each year, touching more lives post-secondary school than any other tertiary education institution in the ACT. CIT is the only TAFE in Australia?s capital city.

Offering apprenticeships and certificate level training through to diplomas, bachelor degrees and graduate certificates, CIT offers the full gamut of the tertiary experience and can help students identify a training pathway to help them reach their goals, whether they are new to study or already hold qualifications. CIT?s teachers are highly skilled with current industry knowledge, experience and connections, many of whom have one awards within the industry.

Canberra Institute of Technology (CIT) Music Industry Centre (MIC) is one of the best venues in town for live gigs in terms of audio and video capabilities. There are huge screens for streaming the live concerts, a powerful PA, latest audio-visual gear, and a very relaxed space with comfy lounges.

Students can indulge in the creativity of CIT's hospitality, culinary and hotel management students at CIT Restaurant in the heart of the city at Reid campus. With its long history and tradition, CIT Restaurant is the place where education, passion and innovation meet to create contemporary fine dining experiences and develop the next generation of professionals in the hospitality industry. CIT Restaurant offers delicious quality lunches and dinners every day during the semester, and is the perfect place to celebrate anyone?s next special occasion or corporate function.

CIT is located in Canberra, a planned and purpose?designed city with unspoilt nature reserves, contemporary and dynamic urban spaces and a bustling culinary scene. Canberra is home to Australia?s finest cultural, arts and historic institutions and is the nation?s seat of government. The institute has five locations, set in beautiful, leafy surrounds, and located on major public transport routes. The campuses are home to world-class libraries, information technology resources and sporting and recreational facilities. There are also plenty of places to enjoy the social side to being a student.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_233099_320px.jpg Canberra Institute of Technology https://www.idp.com/cambodia/universities/canberra-institute-of-technology/iid-au-00364/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី