با ما صحبت کن arrow

hipchat تماس بگیرید یا گپ بزنید
text.skipToContent text.skipToNavigation

از IDP بپرسید

موسسات ومشاوران ما در کمتر از 30 ثانیه به سوالات  شما پاسخ می دهند

 • Answered by

  Colleges of Contra Costa

  What is the cost of studying in the USA as an international student?
 • Answered by

  Edith Cowan University

  Where can I get an update on the status of my university application?
 • Answered by

  University of Ottawa

  What student experiences or activities do you offer?
 • Answered by

  Claremont Graduate University

  Are there any fee waivers I should be aware of when applying to universities in the USA?
 • Answered by

  Conestoga College

  What is the difference between universities and colleges in Canada?
 • Answered by

  Southern Illinois University Edwardsville

  How long does it take to get accepted into a university in the USA?
 • Answered by

  University of Ottawa

  What are popular university clubs or activities for business students?
 • Answered by

  Golden West College (United States)

  How many intakes do universities in the USA offer?
View all answers from institutions
 مقالات محبوب

کمک ویزا

 فرایندها و شرایطی که دانشجویان بین المللی برای واجد شرایط بودن ویزای دانشجویی باید رعایت کنند ، از کشور به کشور دیگر متفاوت است.

رتبه بندی دانشگاه ها

 رتبه بندی دانشگاه ها یک روش عالی برای مقایسه شاخص های اصلی عملکرد در دانشگاه ها یا مدارس مختلف است

آیا آماده درخواست هستید؟

 رتبه بندی دانشگاه ها یک روش عالی برای مقایسه شاخص های اصلی عملکرد در دانشگاه ها یا مدارس مختلف است.

 تحصیل در دانشگاه های پیشرو

همکاران ما

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • تایپ کنید،از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

لطفا نام موسسه را تایپ و انتخاب کنید

 • 3 حرف از نام دانشگاه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

 • نام دانشگاه یا مدرسه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.