ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Kwantlen Polytechnic University

Canada
Overview

Overview

Canada's only polytechnic university, Kwantlen Polytechnic University (KPU) equips its students with valuable practical skills. All theory is backed up by experiential learning and hands-on experience, so that students learn by doing rather than simply from the pages of a book.

Set across five campuses in British Columbia, students at the university develop practical skills and the knowledge that will allow them to successfully enter the working world. More than 20,000 students from all over the globe have access to over 140 programs in Langley, Surrey, Cloverdale and Richmond.

Programs available include a wide range of degrees, diplomas and certificates covering the arts, mathematics, languages, marketing, journalism, business, computing, economics, counselling, criminology, design, accounting, anthropology, construction, fashion, music, science, and more. Students can also work towards qualifications in programs covering appliance servicing, automotive servicing, brewing, farrier training, data networking, masonry, and welding, among a host of other practical skills. Students leave KPU equipped for modern careers, whether practical or academic in nature.

Where thought meets action, Kwantlen Polytechnic University provides an exceptional education and fosters students to become leaders in their field. The university also benefits from close links with industry partners and the local indigenous community. Students' needs are accommodated with flexible scheduling and class times.

The Campus Master Plan ensures that each KPU campus is a part of the wider community, connected both physically and digitally, whilst remaining welcoming and fully accessible. Environmental considerations are also an important feature in the KPU Campus Master Plan.

State-of-the-art facilities include laboratories and studios, fitness centres and multi-faith centres. A free intercampus shuttle connects all five KPU campuses, so students can enjoy the clubs and opportunities at every KPU campus.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The university has adapted to the Covid-19 pandemic by allowing students to take part in study abroad exchanges online. While the virtual experience cannot replicate visiting a university in another country and discovering and living in a new city, it offers students the opportunity to meet new people, learn from experts around the world and study among new cultures.

For the fall 2021 intake, KPU is committed to returning to offering students in-person classes in a safe environment, with optimum student and staff safety measures in place. At present, the university continues to ensure all staff and contractors entering and working on the university campus have regular health checks and Covid-19 screening and meet the requirements outlined in the province of British Columbia safe working guidelines.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

At Kwantlen Polytechnic University, students have access to industry-standard laboratories and learning environments. An extensive variety of programs, backed up by practical learning opportunities and work experience, will prepare students for life after study.

All classes at KPU have a maximum of 35 students. Strong industry connections ensure that all students have access to professional advice, experience and future career opportunities.

Many of KPU's courses are unique to Western Canada, including a diploma in Green Business Management, Technical Apparel Design, and other fashion and technology and product design degrees. The university's brewing diploma is recognized by the Master Brewers Association.

Students are assisted in the pursuit of knowledge and experience by a vibrant, passionate and experienced team of tutors and employees. The university is recognized as one of British Columbia's top employers for 2021, and students are provided with many ‘earn while you learn' opportunities.

Student testimonial

"Entering into Kwantlen's Interior Design program was one of the best decisions I've made. Over the four years, I had a really positive experience with a supportive and committed group of faculty, staff, and students. Having previously attended a much larger university in British Columbia, I appreciated and thrived in the personal, one-on-one learning environment and the smaller class sizes. Because you move throughout the program with the same group of students and faculty, you create close relationships that will carry on in your professional and personal life after graduation." - Lisa Lee, 2011 Grad KASIAN Architecture Interior Design & Planning, Vancouver, BC

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Kwantlen Polytechnic University has seven separate faculties, together offering more than 140 programs of study. The faculties are:

Faculty of Academic and Career Preparation

This faculty provides advice and assistance for students who wish to work towards career goals. Experienced advisors can provide course and career advice.

Faculty of Arts

Students can work towards a variety of qualifications through the Faculty of Arts. Programs within this faculty include psychology, music, teaching, law, languages, anthropology, geography, history, philosophy, counseling, and criminology.

Faculty of Health

The Faculty of Health provides programs that cover healthcare, nursing, psychiatry and traditional Chinese medicine. Students have access to state-of-the-art equipment and high-tech laboratories.

Faculty of Science and Horticulture

In state-of-the-art learning environments, students can work towards qualifications in computer-aided design, science, mathematics, environmental protection, brewing, horticulture, and agriculture.

Faculty of Trades and Technology

Hands-on learning can be experienced at the Faculty of Trades and Technology, where varied programs include farrier science, landscape horticulture, carpentry, masonry, metal fabrication, welding, plumbing, and mechatronics.

School of Business

The business people of the future can develop their skills across more than 20 programs at the School of Business. This faculty has been evaluated by the Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) to ensure up-to-date quality of education.

Wilson School of Design

Programs available through the Wilson School of Design include product design, graphic design, interior design and fashion and technology. Field schools provide travel opportunities, so students can be inspired by design in other environments.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Applicants can qualify to study at Kwantlen Polytechnic in one of four ways. Each program also has its own entry requirements.

High School applicants must have graduated from a secondary school in British Columbia, or from a recognized equivalent educational system elsewhere.

Transfer applicants must have completed at least 24 undergraduate credits and must provide college or university transcripts as evidence.

Mature applicants must be at least 19 years old on the first day of classes, showing proof of not graduated from high school.

Aboriginal applicants must be considered by the Aboriginal Admissions Committee. The committee will take into consideration a student's life experience, educational background, history and cultural knowledge. Applicants should provide a personal letter of application, two references and formal documentation of Aboriginal heritage.

Programs with ‘Open Intake' have no limit on the number of admitted students. Programs with limited intakes have a limit to the number of students accepted to study.

Spring, Summer and Fall admissions are available for Kwantlen Polytechnic programs. Applicants must meet the application deadlines.

Applicants must also meet the admissions requirements of the faculty they're choosing to study in. All applicants must be proficient in the English language, as this is the language of study at KPU.

There are non-refundable application fees for the processing of an application. Applicants can create a profile online to access vocational, preparatory, undergraduate and graduate programs of study.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Kwantlen Polytechnic University facilities include libraries at every campus. Libraries have study rooms, quiet spaces and facilities for printing, scanning and photocopying. Other facilities include gymnasiums, conference centers, computer labs, cafeterias and bookstores. Though each campus offers similar facilities, there is an intercampus shuttle bus that connects all KPU campuses.

Kwantlen Polytechnic does not have its own student accommodation. Students are encouraged to rent privately, choosing from a wide variety of nearby properties including off-campus student accommodation. The intercampus shuttle bus can be a valuable asset, allowing students to consider a broader radius when choosing where to live.

When studying at KPU, students will have access to high-tech facilities relevant to their study programs. Facilities include laboratories, warehouses, turf training facilities, breweries, auditoriums, horticulture fields, greenhouses, music classrooms, studios, performance venues, conference rooms, and computer labs. KPU Surrey also offers an on-site public art gallery.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Tuition costs do vary and students can use the KPU Tuition Estimator to find the total costs per semester of their chosen programs of study. Costs for a semester are typically between CAD 2,000 and CAD 5,000 for domestic students, though can rise above CAD 15,000 for international students. Applicants may be eligible for a scholarship, bursary or award.

Scholarships are awarded according to a student's academic merit. Bursaries are provided to students that might otherwise be unable to afford to study at Kwantlen Polytechnic University. Awards may be given for a variety of reasons, with specific criteria chosen by the donor.

Students wishing to apply for financial assistance will make their application through the KPU Online Self-Service Portal, once they have been provided with a KPU ID. Evidence will be required.

Applications for scholarships should be backed by high school transcripts or transfer documents. References may also be required. Scholarships awarded can provide as much as CAD 20,000 in financial assistance.

Students wishing to apply for a bursary must be enrolled in at least nine undergraduate credits. These students must be able to demonstrate financial need. This will include completing a budget worksheet.

International students may apply for scholarships and awards, where the criteria for an award is not based on financial need. International students do not have access to bursaries.

Show more +Show less -

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Canada

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
At KPU
Discover KPU Surrey Campus Tour
Discover what is possible
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1994

 • $807
  លំនៅដ្ឋាន
 • $814
  ម្ហូបអាហារ
 • $117
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $256
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
3.7
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
3.7
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
3.7
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
3.7
Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
Kwantlen Polytechnic University Kwantlen Polytechnic University
Rated3/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Kwantlen Polytechnic University - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី