text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

North Carolina State University - Raleigh

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
5087
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
អំពី North Carolina State University - Raleigh

NC State University was founded in 1887. It has developed into a vital educational and economic resource, with more than 35,000 students and 9,000 faculty and staff. A wealth of university outreach and extension programs continues to provide services and education to all sectors of the state’s economy and its citizens. Consistently ranked a best value among the nation’s public universities, NC State — the state’s largest university — is an active, vital part of North Carolina life. Today, more than 128 years after its founding, NC State continues to follow its original mission: opening the doors of higher education to the citizens of North Carolina and providing teaching, research and extension that strengthen the state and its economy.

With 12 colleges representing all major academic disciplines, NC State’s colleges collectively offer more than 300 undergraduate and graduate degree programs through 65 departments. It is a pre-eminent research enterprise where undergraduate and graduate students learn from award-winning faculty.

At NC State, experience is education. With more than 700 student organizations on campus, students can experience it all: running a daily newspaper, deejaying for one of the nation’s top college radio stations, building robots, exploring improv comedy or dance and much, much more. Whatever be the area of interest, be it political, professional, social, ethnic or academic, there’s a student organization for everyone. The hub for student activities is the new Talley Student Union, a state-of-the-art foundation for student life.

In sports, the final score isn’t the only important number. Try these figures on for size: 70 intramural and club sports programs, 23 Division I varsity teams and two recreation complexes encompassing 350,000 square feet of indoor and outdoor fitness space. That’s not to mention an Outdoor Adventure program that puts North Carolina’s mountains and waterways at student’s disposal.

The university is a place for thinking and doing. That’s as true in galleries and on stage as it is in classrooms and laboratories. With hundreds of year-round arts programs and other activities for students and faculty, actors, singers, sculptors, painters, woodworkers and DIYers can have the tools and facilities to bring their ideas to life, as well as a supportive community of fellow creators.

The university’s award-winning Centennial Campus is home to more than 70 public and private partners — as well as the innovative Hunt Library, which Time magazine has dubbed “the library of the future.” At Centennial, students get to collaborate with the best in the business. It’s a place where NC State students and faculty live, work and learn alongside leaders in industry.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ North Carolina State University - Raleigh
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
~301 st / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges., Accreditation Board for Engineering and Technology, National Architectural Accrediting Board, National Association of Schools of Art and Design
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
35.7846633, -78.6820946 1000 Harris Hall,Raleigh,North Carolina,27695 United States
North Carolina State
ទីក្រុងជិតបំផុត: Charlotte
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 1000 Harris Hall, Raleigh, North Carolina, 27695 United States
Raleigh North Carolina 1000 Harris Hall

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

NC State University was founded in 1887. It has developed into a vital educational and economic resource, with more than 35,000 students and 9,000 faculty and staff. A wealth of university outreach and extension programs continues to provide services and education to all sectors of the state’s economy and its citizens. Consistently ranked a best value among the nation’s public universities, NC State — the state’s largest university — is an active, vital part of North Carolina life. Today, more than 128 years after its founding, NC State continues to follow its original mission: opening the doors of higher education to the citizens of North Carolina and providing teaching, research and extension that strengthen the state and its economy.

With 12 colleges representing all major academic disciplines, NC State’s colleges collectively offer more than 300 undergraduate and graduate degree programs through 65 departments. It is a pre-eminent research enterprise where undergraduate and graduate students learn from award-winning faculty.

At NC State, experience is education. With more than 700 student organizations on campus, students can experience it all: running a daily newspaper, deejaying for one of the nation’s top college radio stations, building robots, exploring improv comedy or dance and much, much more. Whatever be the area of interest, be it political, professional, social, ethnic or academic, there’s a student organization for everyone. The hub for student activities is the new Talley Student Union, a state-of-the-art foundation for student life.

In sports, the final score isn’t the only important number. Try these figures on for size: 70 intramural and club sports programs, 23 Division I varsity teams and two recreation complexes encompassing 350,000 square feet of indoor and outdoor fitness space. That’s not to mention an Outdoor Adventure program that puts North Carolina’s mountains and waterways at student’s disposal.

The university is a place for thinking and doing. That’s as true in galleries and on stage as it is in classrooms and laboratories. With hundreds of year-round arts programs and other activities for students and faculty, actors, singers, sculptors, painters, woodworkers and DIYers can have the tools and facilities to bring their ideas to life, as well as a supportive community of fellow creators.

The university’s award-winning Centennial Campus is home to more than 70 public and private partners — as well as the innovative Hunt Library, which Time magazine has dubbed “the library of the future.” At Centennial, students get to collaborate with the best in the business. It’s a place where NC State students and faculty live, work and learn alongside leaders in industry.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_239679_320px.jpg North Carolina State University - Raleigh https://www.idp.com/cambodia/universities/north-carolina-state-university-raleigh/iid-us-00248/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី