text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

St. Francis Xavier University

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
អន្តេវាសិកដ្ឋាន
មាន
អំពី St. Francis Xavier University

One of Canada’s oldest and most prestigious universities, St. Francis Xavier is consistently ranked the best undergraduate university in Canada. Founded in 1853, St. Francis Xavier is the first university in Canada to have a formal Service Learning program. StFX values community development, social justice and global awareness. It is home to the internationally-recognized Coady International Institute, and students find leadership development opportunities here that they can apply in all aspects of their lives. StFX attracts about half of its student population from outside the Atlantic region, which allows university to benefit from a community that reflects nearly every corner of the world. The university offers extensive programming options with flexibility of choosing courses and deciding distinct and unique route to success.

There are many ways to get involved at StFX. In fact, the university fosters involvement from students as recognition that learning and personal growth happens both in and outside of the classroom. Students could edit the school newspaper, get on-air experience at the student-run radio station, join the skydiving society, go rock climbing, volunteer, get involved in a range of sport and recreational activities, and much more. There is something for everyone.

Students at StFX lead active lives. Students can skate, swim, walk the track, and take advantage of nearby mountain biking trails, hike the highlands or stroll one of the many area beaches. The university offers the state-of-the-art Keating Centre, with two ice surfaces, a gym, yoga studio, aerobics and dance classes, Oland Centre, featuring a pool and two gyms and a full schedule of recreation and intramural activities.

StFX is located in the beautiful and historic town of Antigonish, Nova Scotia, a 15-minute drive from the ocean and the highlands and two-hour drive to major urban centres. Students have been falling in love with Antigonish since StFX moved here more than a century and a half ago. Whether gathering for a post-exam meal at Gabrieau’s Bistro on Main Street, blowing off a little steam at The Tall and Small Café, enjoying a moment of self-reflection on the Brierly Brook bridge, or taking part in the thrilling Highland Games, the young men and women who attend StFX are as proud of their adopted town as they are of their school.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ St. Francis Xavier University
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
សមាជិកនៃ Canadian Institute of Management
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
45.6179829, -61.9947194 5005 Chapel Square,Antigonish,Nova Scotia,B2G 2W5 Canada
Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Antigonish
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 5005 Chapel Square, Antigonish, Nova Scotia, B2G 2W5 Canada
Antigonish Nova Scotia 5005 Chapel Square

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

One of Canada’s oldest and most prestigious universities, St. Francis Xavier is consistently ranked the best undergraduate university in Canada. Founded in 1853, St. Francis Xavier is the first university in Canada to have a formal Service Learning program. StFX values community development, social justice and global awareness. It is home to the internationally-recognized Coady International Institute, and students find leadership development opportunities here that they can apply in all aspects of their lives. StFX attracts about half of its student population from outside the Atlantic region, which allows university to benefit from a community that reflects nearly every corner of the world. The university offers extensive programming options with flexibility of choosing courses and deciding distinct and unique route to success.

There are many ways to get involved at StFX. In fact, the university fosters involvement from students as recognition that learning and personal growth happens both in and outside of the classroom. Students could edit the school newspaper, get on-air experience at the student-run radio station, join the skydiving society, go rock climbing, volunteer, get involved in a range of sport and recreational activities, and much more. There is something for everyone.

Students at StFX lead active lives. Students can skate, swim, walk the track, and take advantage of nearby mountain biking trails, hike the highlands or stroll one of the many area beaches. The university offers the state-of-the-art Keating Centre, with two ice surfaces, a gym, yoga studio, aerobics and dance classes, Oland Centre, featuring a pool and two gyms and a full schedule of recreation and intramural activities.

StFX is located in the beautiful and historic town of Antigonish, Nova Scotia, a 15-minute drive from the ocean and the highlands and two-hour drive to major urban centres. Students have been falling in love with Antigonish since StFX moved here more than a century and a half ago. Whether gathering for a post-exam meal at Gabrieau’s Bistro on Main Street, blowing off a little steam at The Tall and Small Café, enjoying a moment of self-reflection on the Brierly Brook bridge, or taking part in the thrilling Highland Games, the young men and women who attend StFX are as proud of their adopted town as they are of their school.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_241485_320px.jpg St. Francis Xavier University https://www.idp.com/cambodia/universities/st-francis-xavier-university/iid-ca-00646/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី