text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

University of Manitoba

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
5067
អន្តេវាសិកដ្ឋាន
មាន
University of Manitoba University of Manitoba
Rated5/5based on1 student reviews
Customer reviews:
University of Manitoba - by, 2020-01-30
5.0/ 5 stars
អំពី University of Manitoba

Since 1877, the University of Manitoba has been driving discovery and inspiring minds through innovative teaching and research excellence. The U of M has a strong and engaged community of students, faculty, staff, alumni, donors and community partners. With more than 140,000 alumni living in 137 countries with its global impact.

The university offers more than 100 programs and most of its academic departments have graduate studies leading to master's or doctoral degrees. Students can take part in over 100 service-learning, internship, co-op and exchange programs with the chance to travel and study abroad in more than 35 countries.

University of Manitoba graduate students are the future leaders of communities, businesses and government. They fuel innovation with their expertise, generating wealth in its province. Every year, graduate students showcase their research at the Three Minute Thesis (3MT) competition. Students are challenged to share their findings in only three minutes, offering the public an opportunity to learn the latest in research.

Innovative spaces enrich the student learning experience. The Fort Garry campus sets the stage for important discoveries, transforming itself with modern facilities while preserving the historic buildings that have defined the campus for more than a century. The University of Manitoba is home to the National Centre for Truth and Reconciliation, which officially opened its doors in 2015. The Centre is dedicated to preserving the truth of Residential Schools and advancing reconciliation.

Among the elite interuniversity sport programs in Canada, Bison Sports boasts more than 350 athletes across nine sports: basketball, cross country, football, golf, hockey, soccer, swimming, track and field, and volleyball. Through the student-led University of Manitoba Athletic Council, they participate in community outreach programs like Bisons Against Bullying and Bison Book Buddies.

The Active Living Centre is a 100,000-square-foot facility and offers 1,000 free weights and accessories, 160 pieces of cardio equipment, a 12-metre climbing wall and a 200-metre elevated running track.

University of Manitoba is proudly located in the heart of Canada. Manitoba is a great place to live, learn and explore. It is known for its pristine nature, beautiful landscape, vibrant culture and friendly people. While living in Manitoba, students will have the opportunity to experience all four seasons and enjoy the great outdoors.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ University of Manitoba
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
~351 st / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Association to Advance Collegiate Schools of Business, Committee on Accreditation of Canadian Medical Schools, Commission on Dental Accreditation of Canada, Canadian Engineering Accreditation Board, Engineers Canada, Council for Interior Design Accreditation, Canadian Medical Association, Canadian Psychological Association
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
49.8075008, -97.1366259 66 Chancellors Circle,Winnipeg,Manitoba,R3T 2N2 Canada
Main Campus (Fort Garry)
ទីក្រុងជិតបំផុត: Winnipeg
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 66 Chancellors Circle, Winnipeg, Manitoba, R3T 2N2 Canada
Winnipeg Manitoba 66 Chancellors Circle
49.904522, -97.1604833 S013-750 Bannatyne Avenue,Winnipeg,Manitoba,R3E 0W2 Canada
Bannatyne Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Winnipeg
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: S013-750 Bannatyne Avenue, Winnipeg, Manitoba, R3E 0W2 Canada
Winnipeg Manitoba S013-750 Bannatyne Avenue

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Since 1877, the University of Manitoba has been driving discovery and inspiring minds through innovative teaching and research excellence. The U of M has a strong and engaged community of students, faculty, staff, alumni, donors and community partners. With more than 140,000 alumni living in 137 countries with its global impact.

The university offers more than 100 programs and most of its academic departments have graduate studies leading to master's or doctoral degrees. Students can take part in over 100 service-learning, internship, co-op and exchange programs with the chance to travel and study abroad in more than 35 countries.

University of Manitoba graduate students are the future leaders of communities, businesses and government. They fuel innovation with their expertise, generating wealth in its province. Every year, graduate students showcase their research at the Three Minute Thesis (3MT) competition. Students are challenged to share their findings in only three minutes, offering the public an opportunity to learn the latest in research.

Innovative spaces enrich the student learning experience. The Fort Garry campus sets the stage for important discoveries, transforming itself with modern facilities while preserving the historic buildings that have defined the campus for more than a century. The University of Manitoba is home to the National Centre for Truth and Reconciliation, which officially opened its doors in 2015. The Centre is dedicated to preserving the truth of Residential Schools and advancing reconciliation.

Among the elite interuniversity sport programs in Canada, Bison Sports boasts more than 350 athletes across nine sports: basketball, cross country, football, golf, hockey, soccer, swimming, track and field, and volleyball. Through the student-led University of Manitoba Athletic Council, they participate in community outreach programs like Bisons Against Bullying and Bison Book Buddies.

The Active Living Centre is a 100,000-square-foot facility and offers 1,000 free weights and accessories, 160 pieces of cardio equipment, a 12-metre climbing wall and a 200-metre elevated running track.

University of Manitoba is proudly located in the heart of Canada. Manitoba is a great place to live, learn and explore. It is known for its pristine nature, beautiful landscape, vibrant culture and friendly people. While living in Manitoba, students will have the opportunity to experience all four seasons and enjoy the great outdoors.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244066_320px.jpg University of Manitoba https://www.idp.com/cambodia/universities/university-of-manitoba/iid-ca-00758/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី