text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

University of Texas - Austin

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
5659
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
អំពី University of Texas - Austin

Like the state it calls home, The University of Texas at Austin is a bold, ambitious leader. Ranked among the biggest and best research universities in the country, UT Austin is home to more than 51,000 students and 3,000 teaching faculty. Here, tradition and innovation blend seamlessly to provide students with a robust collegiate experience. Amid the backdrop of Austin, Texas, a city recognized for its creative and entrepreneurial spirit, the university provides a place to explore countless opportunities for tomorrow?s artists, scientists, athletes, doctors, entrepreneurs and engineers.

Both in and out of the classroom, the university aims to encourage discussion and debate, provide opportunities for intellectual partnerships, and offer an enriching and mind-expanding experience. With more than 3,000 esteemed faculty members, dozens of highly ranked degrees and programs, incomparable campus resources, state-of-the-art facilities, an emphasis on diverse perspectives, and several special initiatives designed to boost academic success. The University of Texas at Austin offers bachelor?s degree-seekers more than 170 fields of study across 13 colleges and schools and with 78 doctoral and 116 master's degree programs from engineering and business to arts, sciences and humanities, the Graduate School transforms lives of the students.

The University is proud to be one of the world's leading research universities. UT researchers work to fight and treat diseases, devise solutions to global problems, address critically important social issues and improve the human condition in myriad ways. The world-class resources include extensive grant and funding opportunities, broad support networks dedicated to turning ideas into products and companies, and state-of-the-art labs, studios and facilities.

The college experience at The University of Texas at Austin isn't just about what takes place in the classroom, lab and library. The university offers thousands of ways to supplement student?s studies through more than 1,100 student organizations, three different legislative student groups, 70-plus sororities and fraternities, the largest student-run newspaper in the nation, hundreds of intramural and club sports teams and leagues, outdoor adventure and climbing trips, and so much more.

The UT Austin is an immense and beautiful world all its own and with dozens of museums, libraries, centers, institutes and special venues spread across the campus and the city, each with its own unique exhibits and programming, students will never be bored. With more than 200 venues and dozens of shows every day and night, Austin lives up to its reputation as the Live Music Capital of the World and that's not to mention Austin's many museums, galleries and theaters sprinkled all across the city.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ University of Texas - Austin
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
38 th / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges.
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
30.2849185, -97.7340567 110 Inner Campus Drive,Austin,Texas,78705 United States
Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Austin
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 110 Inner Campus Drive, Austin, Texas, 78705 United States
Austin Texas 110 Inner Campus Drive

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Like the state it calls home, The University of Texas at Austin is a bold, ambitious leader. Ranked among the biggest and best research universities in the country, UT Austin is home to more than 51,000 students and 3,000 teaching faculty. Here, tradition and innovation blend seamlessly to provide students with a robust collegiate experience. Amid the backdrop of Austin, Texas, a city recognized for its creative and entrepreneurial spirit, the university provides a place to explore countless opportunities for tomorrow?s artists, scientists, athletes, doctors, entrepreneurs and engineers.

Both in and out of the classroom, the university aims to encourage discussion and debate, provide opportunities for intellectual partnerships, and offer an enriching and mind-expanding experience. With more than 3,000 esteemed faculty members, dozens of highly ranked degrees and programs, incomparable campus resources, state-of-the-art facilities, an emphasis on diverse perspectives, and several special initiatives designed to boost academic success. The University of Texas at Austin offers bachelor?s degree-seekers more than 170 fields of study across 13 colleges and schools and with 78 doctoral and 116 master's degree programs from engineering and business to arts, sciences and humanities, the Graduate School transforms lives of the students.

The University is proud to be one of the world's leading research universities. UT researchers work to fight and treat diseases, devise solutions to global problems, address critically important social issues and improve the human condition in myriad ways. The world-class resources include extensive grant and funding opportunities, broad support networks dedicated to turning ideas into products and companies, and state-of-the-art labs, studios and facilities.

The college experience at The University of Texas at Austin isn't just about what takes place in the classroom, lab and library. The university offers thousands of ways to supplement student?s studies through more than 1,100 student organizations, three different legislative student groups, 70-plus sororities and fraternities, the largest student-run newspaper in the nation, hundreds of intramural and club sports teams and leagues, outdoor adventure and climbing trips, and so much more.

The UT Austin is an immense and beautiful world all its own and with dozens of museums, libraries, centers, institutes and special venues spread across the campus and the city, each with its own unique exhibits and programming, students will never be bored. With more than 200 venues and dozens of shows every day and night, Austin lives up to its reputation as the Live Music Capital of the World and that's not to mention Austin's many museums, galleries and theaters sprinkled all across the city.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244118_320px.jpg University of Texas - Austin https://www.idp.com/cambodia/universities/university-of-texas-austin/iid-us-00292/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី