text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

University of Utah

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
3590
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
អំពី University of Utah

As Utah’s flagship university, the University of Utah offers a transformative and exceptional educational experience. The U is a world-class research and teaching institution built on a legacy of innovation, collaboration, community engagement and service. Students will find a diverse and multidisciplinary university with faculty, advisors and research opportunities focused on addressing society’s greatest problems and needs. It is university’s goal to provide students with an academic experience irrespective of whatever their career path and things that empowers them to master their passions and unique talents to create a meaningful life and serve the community, the state and the world.

With 17 colleges and schools and nearly 100 departments, one would be hard pressed to find a subject matter not taught at the U. It's this broad spectrum of diverse academic pursuits that contributes to the intellectual energy experienced on campus. The university offers more than 100 undergraduates and 90 graduate degree programs designed to inspire, transform and launch students into a successful future. These range from art history to computer engineering, entrepreneurship, health communication, leadership studies, sociology and urban ecology.

The MUSE Project, which helps students create a personalized educational experience, is option to connect with inspiring people and opportunities. The U offer many internships, study abroad programs in more than 50 countries, and research opportunities designed to take students college experience beyond the classroom.

There are more than 600 academics, social and athletic groups on campus, from the Lowell Bennion Community Service Center to the Mighty Utah Student Section (MUSS) that cheers on university’s Pac-12 athletic teams. Each week, colleges, departments, clubs and organizations host dozens of weekly activities and events.

The arts at the University of Utah are abundant and diverse as they are accessible. Between the five academic units in the College of Fine Arts and the three professional arts organizations, there are hundreds of plays, performances, exhibits, concerts, film screenings and chances to interact with local and international artists every year.

Salt Lake City sits in a large valley surrounded by the Wasatch Range of the Rocky Mountains to the east and the Oquirrh Mountains to the west. Forming the backdrop to the U of U campus, the Wasatch Mountains offer students a network of hiking, biking, and running trails a few minutes from campus. A wonderfully livable city, Salt Lake combines the amenities of a large metropolitan area with the ease of a small town. Salt Lake’s symphony, ballet, theatres and film scenes delight audiences year-round. Sports fans thrill to hockey, baseball, and, professional basketball.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ University of Utah
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
~201 st / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Northwest Commission on Colleges and Universities
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
40.7654776, -111.8509552 201 Presidents Circle,Salt Lake City,Utah,84112 United States
Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Salt Lake City
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 201 Presidents Circle, Salt Lake City, Utah, 84112 United States
Salt Lake City Utah 201 Presidents Circle

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

As Utah’s flagship university, the University of Utah offers a transformative and exceptional educational experience. The U is a world-class research and teaching institution built on a legacy of innovation, collaboration, community engagement and service. Students will find a diverse and multidisciplinary university with faculty, advisors and research opportunities focused on addressing society’s greatest problems and needs. It is university’s goal to provide students with an academic experience irrespective of whatever their career path and things that empowers them to master their passions and unique talents to create a meaningful life and serve the community, the state and the world.

With 17 colleges and schools and nearly 100 departments, one would be hard pressed to find a subject matter not taught at the U. It's this broad spectrum of diverse academic pursuits that contributes to the intellectual energy experienced on campus. The university offers more than 100 undergraduates and 90 graduate degree programs designed to inspire, transform and launch students into a successful future. These range from art history to computer engineering, entrepreneurship, health communication, leadership studies, sociology and urban ecology.

The MUSE Project, which helps students create a personalized educational experience, is option to connect with inspiring people and opportunities. The U offer many internships, study abroad programs in more than 50 countries, and research opportunities designed to take students college experience beyond the classroom.

There are more than 600 academics, social and athletic groups on campus, from the Lowell Bennion Community Service Center to the Mighty Utah Student Section (MUSS) that cheers on university’s Pac-12 athletic teams. Each week, colleges, departments, clubs and organizations host dozens of weekly activities and events.

The arts at the University of Utah are abundant and diverse as they are accessible. Between the five academic units in the College of Fine Arts and the three professional arts organizations, there are hundreds of plays, performances, exhibits, concerts, film screenings and chances to interact with local and international artists every year.

Salt Lake City sits in a large valley surrounded by the Wasatch Range of the Rocky Mountains to the east and the Oquirrh Mountains to the west. Forming the backdrop to the U of U campus, the Wasatch Mountains offer students a network of hiking, biking, and running trails a few minutes from campus. A wonderfully livable city, Salt Lake combines the amenities of a large metropolitan area with the ease of a small town. Salt Lake’s symphony, ballet, theatres and film scenes delight audiences year-round. Sports fans thrill to hockey, baseball, and, professional basketball.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244127_320px.jpg University of Utah https://www.idp.com/cambodia/universities/university-of-utah/iid-us-00133/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី