text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
 
 

 رتبه‌بندی دانشگاهی

 

رتبه‌بندی دانشگاهی راه خوبی برای مقایسه‌ی شاخصی‌های کلیدی بین دانشگاه‌ها و موسسات مختلف است.

باید توجه داشته باشید که این ابزارها تنها مقیاس مناسب بودن دانشگاه یا مدرسه برای شما نیستند، این فقط یکی از عواملی است که باید به آن توجه کرد.

رتبه‌بندی‌ها را باید همراه با تحقیقات دیگر در نظر گرفت و در نهایت تصمیمی عاقلانه و آگاهانه در مورد محل انتخابی بر اساس اولویت‌ها گرفت.

البته مشاوران ما بر اساس نیازهای شما راهنماییتان خواهند کرد تا دانشگاه و مدرسه‌ی مناسبی را انتخاب کنید.

سه مورد از قابل قبولترین رتبه‌بندی‌ها دانشگاهی برای کمک به شما ارائه شده‌اند. رتبه‌ی هر دانشگاه بر اساس معیارهای خاصی معین شده و تفاوت‌هایی بین هر یک از این رتبه‌بندی‌ها وجود دارد.
 
1. رتبه‌بندی دانشگاه‌های آموزش عالی تایمز

2. رتبه‌بندی دانشگاهی QS

3. رتبه‌‌ی آکادمیک دانشگاه‌های جهان
 
مقالات مرتبط

بورسیه‌های تحصیلی

دولت‌ها و دانشگاه‌ها در سراسر جهان به دانشجویان کوشا اهمیت زیادی می‌دهند و برنامه‌های بورسیه‌ای متعددی برای جذب بهترین و درخشان‌ترین دانشجویان در نظر گرفته‌اند.

 

 

رتبه‌بندی دانشگاهی راه خوبی برای مقایسه‌ی شاخصی‌های کلیدی بین دانشگاه‌ها و موسسات مختلف است.

باید توجه داشته باشید که این ابزارها تنها مقیاس مناسب بودن دانشگاه یا مدرسه برای شما نیستند، این فقط یکی از عواملی است که باید به آن توجه کرد.

رتبه‌بندی‌ها را باید همراه با تحقیقات دیگر در نظر گرفت و در نهایت تصمیمی عاقلانه و آگاهانه در مورد محل انتخابی بر اساس اولویت‌ها گرفت.

البته مشاوران ما بر اساس نیازهای شما راهنماییتان خواهند کرد تا دانشگاه و مدرسه‌ی مناسبی را انتخاب کنید.

سه مورد از قابل قبولترین رتبه‌بندی‌ها دانشگاهی برای کمک به شما ارائه شده‌اند. رتبه‌ی هر دانشگاه بر اساس معیارهای خاصی معین شده و تفاوت‌هایی بین هر یک از این رتبه‌بندی‌ها وجود دارد.
 
1. رتبه‌بندی دانشگاه‌های آموزش عالی تایمز

2. رتبه‌بندی دانشگاهی QS

3. رتبه‌‌ی آکادمیک دانشگاه‌های جهان
 
مقالات مرتبط

بورسیه‌های تحصیلی

دولت‌ها و دانشگاه‌ها در سراسر جهان به دانشجویان کوشا اهمیت زیادی می‌دهند و برنامه‌های بورسیه‌ای متعددی برای جذب بهترین و درخشان‌ترین دانشجویان در نظر گرفته‌اند.

 

Recommended Articles

Scholarships

Governments and universities around the world value high performing students and have many scholarship programs designed to attract the world’s best and brightest to undertake study in their country.

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

  • تایپ کنید،از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

  • موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

لطفا نام موسسه را تایپ و انتخاب کنید

  • 3 حرف از نام دانشگاه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

  • نام دانشگاه یا مدرسه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.