با ما صحبت کن arrow

hipchat تماس بگیرید
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

Uniquely located in the heart of one of Australia’s largest high-tech precincts in scenic green space close to cosmopolitan Sydney, Macquarie University is home to more than 42,000 students and 3,000 staff.

Macquarie is a progressive institution, both locally and internationally, and is committed to working with Aboriginal and Torres Strait Islander People, ensuring the continuation of Aboriginal knowledge, shared national culture and history.

Ranked among the top 10 universities in Australia in the 2019 US News Best Global Universities Rankings, Macquarie’s pioneering focus is on innovation, research and exploration. Macquarie has 11 subjects ranked in the top 100 in the 2018 QS World University Rankings by Subject.

Macquarie has invested over AUD 1 billion to create outstanding campus facilities with sophisticated digital technologies, such as Australia’s first and only private university hospital, a state-of-the-art library featuring a robotic book retrieval system, a sport and aquatic centre and a railway station.

With homestay, residential or private accommodation on and off campus, students enjoy a vibrant, friendly community, social clubs and an excellent sport and fitness programme with an Olympic-size swimming pool, personal trainers and a state-of-the-art Health Club.

With more than 300 companies located on or around campus, staff have access to outstanding research from some of the world’s leading organisations with many degrees being created in collaboration with -and also accredited by - professional organisations. Macquarie’s unique PACE (Professional and Community Engagement) programme gives students practical experience while studying and can help open doors to an exciting career. The programme focuses on work-integrated learning, encouraging students to take up internships and placements during their degree.

Macquarie has one of the most generous scholarship programmes in Australia for international students. Each year, Macquarie awards more than AUD 5 million in scholarships.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Uniquely located in the heart of one of Australia’s largest high-tech precincts in scenic green space close to cosmopolitan Sydney, Macquarie University is home to more than 42,000 students and 3,000 staff.

Macquarie is a progressive institution, both locally and internationally, and is committed to working with Aboriginal and Torres Strait Islander People, ensuring the continuation of Aboriginal knowledge, shared national culture and history.

Ranked among the top 10 universities in Australia in the 2019 US News Best Global Universities Rankings, Macquarie’s pioneering focus is on innovation, research and exploration. Macquarie has 11 subjects ranked in the top 100 in the 2018 QS World University Rankings by Subject.

Macquarie has invested over AUD 1 billion to create outstanding campus facilities with sophisticated digital technologies, such as Australia’s first and only private university hospital, a state-of-the-art library featuring a robotic book retrieval system, a sport and aquatic centre and a railway station.

With homestay, residential or private accommodation on and off campus, students enjoy a vibrant, friendly community, social clubs and an excellent sport and fitness programme with an Olympic-size swimming pool, personal trainers and a state-of-the-art Health Club.

With more than 300 companies located on or around campus, staff have access to outstanding research from some of the world’s leading organisations with many degrees being created in collaboration with, and also accredited by professional organisations. Macquarie’s unique PACE (Professional and Community Engagement) programme gives students practical experience while studying and can help open doors to an exciting career. The programme focuses on work-integrated learning, encouraging students to take up internships and placements during their degree.

Macquarie has one of the most generous scholarship programmes in Australia for international students. Each year, Macquarie awards more than AUD 5 million in scholarships.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Uniquely located in the heart of Sydney, Macquarie University is home to 3,000 staff and more than 44,000 students from 140 countries.

Ranked in the top one per cent of global universities in the 2020 QS World University Rankings, Macquarie University's mission is to provide transformative and practical learning experiences for students, ground-breaking innovation through partnerships with industry, and pioneering research discovery to better communities.

Macquarie offers more than 200 degrees in business, science, engineering, humanities, arts, media and communications, and medicine and health sciences. Students can also choose from Australia's largest range of one-year master's degrees or a wide range of double degrees to combine their interests and diversify their career prospects. In the 2020 QS World University Rankings by Subject, Macquarie has seven subjects ranked in the top 100 globally.

Macquarie is located in Sydney's fastest growing business region with more than 300 companies located on or around campus. Macquarie staff and researchers have access to outstanding research from some of the world's leading organisations, while many degrees are created in collaboration with industry partners and accredited by professional associations. Thanks to Macquarie's practical curriculum and strong industry partnerships, the university is ranked number one in Australia for Graduate Employment Rate (QS Graduate Employability Rankings, 2020).

Macquarie has invested more than AUD 1 billion to build a world-class 126-hectare green campus, equipped with advanced digital facilities and extensive support services for students. It is the only Australian university with an on-campus private hospital and a metro station.

Macquarie has one of the most generous scholarship programmes in Australia for international students, with more than AUD 4 million awarded each year in scholarships.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Ranked in the top 200 global universities, (Times Higher Education World University Rankings 2021) Macquarie University provides transformative and practical learning experiences for its students.

Located in the heart of Sydney, the university has 3,000 teaching staff who welcome more than 44,000 students from 140 countries.

Macquarie offers more than 200 degrees across multiple disciplines, including the largest range of one-year master's degrees in Australia. The university also offers a variety of double degrees, so students can combine interests and diversify career prospects.

The university has invested more than AUD 1 billion in its world-class 126-hectare green campus. It is equipped with advanced digital facilities, extensive support services, as well as being the only Australian university with an on-campus private hospital and metro station.

Subject areas taught at the university includes:

 • Arts
 • Business
 • Engineering
 • Humanities
 • Media and communications
 • Medicine and health sciences.
 • Science

14 of Macquarie's subjects are ranked in the top 150 globally by the 2021 QS World University Rankings by Subject.

The university provides ground-breaking innovation through industry partnerships and pioneering research. Many of its degrees are created in collaboration with industry partners and accredited by professional associations.

There are over 300 companies on or around Macquarie's campus, and its staff have access to outstanding research from some of the world's leading organisations. Because of its practical curriculum and strong industry partnerships, the university is ranked number one in Australia for Graduate Employment Rate (QS Graduate Employability Rankings, 2020).

For international students, Macquarie also has one of the most generous scholarship programmes in Australia, awarding over AUD 4 million each year.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Ranked in the top 200 global universities, (2023 QS World University Rankings) Macquarie University provides transformative and practical learning experiences for its students to help them better the world around them.

Located in the heart of Sydney, the university has 3,000 teaching staff who welcome more than 45,000 students from 119 countries.

Macquarie offers more than 200 degrees across multiple disciplines, including the largest range of one-year master degrees in Australia. The university also offers a variety of double degrees, so students can combine interests and diversify career prospects.

In recent years the university has invested more than AUD 1 billion in its world-class 126-hectare green campus. It is equipped with advanced digital facilities, extensive support services, as well as being the only Australian university with an on-campus private hospital and train station.

Subject areas taught at the university includes:

 • Arts
 • Business
 • Engineering
 • Humanities
 • Media and communications
 • Medicine and health sciences
 • Science

11 of Macquarie's subjects are ranked in the top 100 globally by the 2022 QS World University Rankings by Subject.

The university provides ground-breaking innovation through industry partnerships and pioneering research. Many of its degrees are created in collaboration with industry partners and accredited by professional associations.

There are over 300 companies on or around Macquarie's campus, and its staff have access to outstanding research from some of the world's leading organisations. Because of its practical curriculum and strong industry partnerships, the university is ranked number one in Sydney for Graduate Employment Rate (QS Graduate Employability Rankings, 2022).

For international students, Macquarie also has one of the most generous scholarship programs in Australia, awarding over AUD 4 million each year.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

ARC Grant

In the November 2018 Australian Research Council (ARC) grants round, Macquarie University was awarded over AUD 14 million, which is used on over 38 multi-disciplinary projects on varied subjects such as planetary evolution, lateralisation of brains, history of Australian businesswomen and lots more

A total of over AUD 380 million was declared by The Hon Dan Tehan MP (the Minister for Education) through the ARC, as a part of the Government’s funds for Macquarie University research projects.

Emphasising on the importance that Macquarie University devotes to research, Professor Sakkie Pretorius, Deputy Vice-Chancellor (Research) said the ARC grants were recognition not only of Macquarie’s past exceptional research performance but of Macquarie’s potential across a diverse set of research projects.

“The result demonstrates the rich research environment at the university that encourages our academics to greatness across a range of fields. Successful grant applications take an extraordinary amount of time and dedication and the outstanding result is testament to the research quality produced by Macquarie academics,” he added.

AASCB Accreditation

The university’s Faculty of Business and Economics has been merited with the distinguished AACSB International accreditation. The AASCB was established in 1916 and is the oldest-serving accreditation body worldwide for business schools.

“AACSB Accreditation recognises institutions that have demonstrated a focus on excellence in all areas, including teaching, research, curricula development and student learning,” said Stephanie M. Bryant, executive vice president and chief accreditation officer of AACSB International.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

ARC Grant

In the November 2018 Australian Research Council (ARC) grants round, Macquarie University was awarded over AUD 14 million, which is used on over 38 multi-disciplinary projects on varied subjects such as planetary evolution, lateralisation of brains, history of Australian businesswomen and lots more.

A total of over AUD 380 million was declared by The Hon Dan Tehan MP (the Minister for Education) through the ARC, as a part of the Government’s funds for Macquarie University research projects.

Emphasising on the importance that Macquarie University devotes to research, Professor Sakkie Pretorius, Deputy Vice-Chancellor (Research) said the ARC grants were recognition not only of Macquarie’s past exceptional research performance but of Macquarie’s potential across a diverse set of research projects.

“The result demonstrates the rich research environment at the university that encourages our academics to greatness across a range of fields. Successful grant applications take an extraordinary amount of time and dedication and the outstanding result is testament to the research quality produced by Macquarie academics,” he added.

AASCB Accreditation

The university’s Faculty of Business and Economics has been merited with the distinguished AACSB International accreditation. The AASCB was established in 1916 and is the oldest-serving accreditation body worldwide for business schools.

“AACSB Accreditation recognises institutions that have demonstrated a focus on excellence in all areas, including teaching, research, curricula development and student learning,” said Stephanie M. Bryant, executive vice president and chief accreditation officer of AACSB International.

Show more +Show less -
What's new

What's new

AACSB Accreditation

The university's Faculty of Business and Economics has been recognised with the distinguished AACSB International accreditation. The AACSB was established in 1916 and is the oldest-serving accreditation body worldwide for business schools.

''AACSB accreditation recognises institutions that have demonstrated a focus on excellence in all areas, including teaching, research, curricula development and student learning,'' said Stephanie M. Bryant, executive vice president and chief accreditation officer of AACSB International.

Research partnership with Tata Consultancy Services (TCS)

Macquarie University and Tata Consultancy Services (TCS) announced a new research agreement that will provide opportunities for Macquarie students to gain valuable real-world experience in the frontier application of artificial intelligence (AI) in the financial services sector.

As part of the substantial research agreement, TCS and Macquarie will provide research scholarships to postgraduate students, giving them global research exposure, access to international conferences and the opportunity to work on projects that explore the use of data analytics and AI in the financial services sector.

The partnership will also create future opportunities for Macquarie students, including access to the Tata Global Internship Programme (TGIP), which provides internships that enable students to build critical business skills while working on real projects globally. The students will learn how Tata manages operations across its conglomerate of companies spanning a wide range of industries.

Show more +Show less -
What's new

What's new

AASCB Accreditation

The university's Faculty of Business and Economics has been recognised with the distinguished AACSB International accreditation.

AACSB is the oldest-serving accreditation worldwide body for business schools. It recognises institutions who demonstrate excellence in a variety of areas, including teaching, research, curricula development and student learning.

Research partnership with Tata Consultancy Services

Macquarie University has recently announced a new research agreement with Tata Consultancy Services (TCS).

This partnership will provide students with unique opportunities to gain valuable real-world experience in the areas of artificial intelligence (AI) within the financial services sector.

The partnership will create future opportunities for Macquarie students, including access to the Tata Global Internship Programme (TGIP), where students develop critical business skills while working on real global projects. On these internships, students learn how Tata manages operations in its companies, which spans a wide range of industries.

As part of this comprehensive agreement, Macquarie and TCS will also provide research scholarships to postgraduate students. This will provide global research exposure, access to international conferences and opportunities to work on projects that explore the use of data analytics and AI within the financial sector.

Show more +Show less -
What's new

What's new

AASCB Accreditation

Macquarie Business school has been recognised with the distinguished AACSB International accreditation.

AACSB is the oldest-serving accreditation worldwide body for business schools. It recognises institutions who demonstrate excellence in a variety of areas, including teaching, research, curricula development and student learning.

Research partnership with Tata Consultancy Services

Macquarie University has recently announced a new research agreement with Tata Consultancy Services (TCS).

This partnership will provide students with unique opportunities to gain valuable real-world experience in the areas of artificial intelligence (AI) within the financial services sector.

The partnership will create future opportunities for Macquarie students, including access to the Tata Global Internship Programme (TGIP), where students develop critical business skills while working on real global projects. On these internships, students learn how Tata manages operations in its companies, across a wide range of industries.

As part of this comprehensive agreement, Macquarie and TCS will also provide research scholarships to postgraduate students. This will provide global research exposure, access to international conferences and opportunities to work on projects that explore the use of data analytics and AI within the financial sector.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Macquarie University’s team of academic staff, teachers and researchers works proficiently towards providing quality education to its students.

Known for developing knowledge and skills that are professionally in demand among employers, Macquarie University has been rated with 5 stars by QS Top Universities Rankings.

The university has a wide network of partnerships with world-class universities across the US, Europe, UK and Asia as well as industrial giants such as Microsoft, Google, Johnson & Johnson. These partnerships reflect the university’s global reputation in top-notch teaching innovations and research and churning out globally employable graduates. These partnerships with prestigious organisations have also resulted in Macquarie University being featured among the top 1% of universities worldwide.

Macquarie University’s specialised centre, the Learning Innovation Hub has experts and specialists offering assistance in enhancing the efficiency of the university’s learning and teaching processes. It plays a pivotal role in developing and managing innovative teaching techniques that involve technical and modern methods. It also helps in maintaining the quality of teaching and provides professional learning opportunities.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Macquarie University’s team of academic staff, teachers and researchers works proficiently towards providing quality education to its students.

Known for developing knowledge and skills that are professionally in demand among employers, Macquarie University has been rated with 5 stars by QS Top Universities Rankings.

The university has a wide network of partnerships with world-class universities across the US, Europe, UK and Asia as well as industrial giants such as Microsoft, Google, Johnson & Johnson. These partnerships reflect the university’s global reputation in top-notch teaching innovations and research and churning out globally employable graduates. These partnerships with prestigious organisations have also resulted in Macquarie University being featured among the top 1% of universities worldwide.

Macquarie University’s specialised centre, the Learning Innovation Hub has experts and specialists offering assistance in enhancing the efficiency of the university’s learning and teaching processes. It plays a pivotal role in developing and managing innovative teaching techniques that involve technical and modern methods. It also helps in maintaining the quality of teaching and provides professional learning opportunities.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Macquarie University's team of academic staff, teachers and researchers work towards providing a quality education to students.

The university has a wide network of partnerships with world-class universities across the U.S., Europe, UK and Asia, as well as with industrial giants such as Microsoft, Google, and Johnson & Johnson. These partnerships reflect the university's global reputation in teaching innovation and research, as well as producing globally employable graduates.

Macquarie University also hosts a specialised Learning Innovation Hub, where experts and specialists work on enhancing the efficiency of the university's learning and teaching processes. It plays a pivotal role in developing and managing innovative teaching techniques that involve technical and modern methods. It also helps to maintain the quality of teaching and provides professional learning opportunities.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Macquarie University has an expert team of academic staff, teachers and researchers who all provide a quality education to students.

The university boasts strong partnerships which reflect its global reputation for teaching innovation and research. Macquarie has a wide network of partnerships with world-class universities and organizations across the U.S., Europe, UK, and Asia. With connections with industrial giants such as Microsoft, Google, and Johnson & Johnson, the university's graduates are globally employable.

Macquarie University also hosts a specialised Learning Innovation Hub, where experts and specialists help to develop the efficiency of the university's learning and teaching processes. It plays a pivotal role in development and management of innovative teaching techniques at the university. Enhancing technical and modern methods at Macquarie, the innovation hub helps to maintain the quality of teaching and provides professional learning opportunities.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Macquarie University has an expert team of academic staff, teachers and researchers who all provide a quality education to students.

The university boasts strong partnerships which reflect its global reputation for teaching innovation and research. Macquarie has a wide network of partnerships with world-class universities and organizations across the United States, Europe, United Kingdom, and Asia. With connections with industrial giants such as Microsoft, Google, and Johnson & Johnson, the university's graduates are globally employable.

Macquarie University also hosts a specialised Learning Innovation Hub, where experts and specialists help to develop the efficiency of the university's learning and teaching processes. It plays a pivotal role in development and management of innovative teaching techniques at the university. Enhancing technical and modern methods at Macquarie, the innovation hub helps to maintain the quality of teaching and provides professional learning opportunities.

Show more +Show less -
Study options

Study options

International students in Macquarie University have an extensive range of interdisciplinary degrees to choose from. The university offers undergraduate and postgraduate degrees across subjects including business, engineering & IT, health & medical sciences, environment, law & security, media, history, languages, art, science and education. The degrees are crafted with an emphasis on employability and industrial knowledge.

There are two ways in which Macquarie’s undergraduate courses are designed. On one hand, students taking up certain courses must complete the units in a particular sequence in order to graduate. On the other hand, there are other courses, which provide students a broad range of majors to choose from, in their fields of study.

However, students of postgraduate level benefit from more flexibility, as they can customise the coursework and research programmes to incorporate modules that don’t relate to their primary focus field.

Besides undergraduate and postgraduate programmes, Macquarie University also offers its students options such as study abroad programmes, research programmes and internships. With so many options, Macquarie University’s focus is to cater to the needs of all its students.

Show more +Show less -
Study options

Study options

International students in Macquarie University have an extensive range of interdisciplinary degrees to choose from. The university offers undergraduate and postgraduate degrees across subjects including business, engineering & IT, health & medical sciences, environment, law & security, media, history, languages, art, science and education. The degrees are crafted with an emphasis on employability and industrial knowledge.

There are two ways in which Macquarie’s undergraduate courses are designed. On one hand, students taking up certain courses must complete the units in a particular sequence in order to graduate. On the other hand, there are other courses, which provide students a broad range of majors to choose from, in their fields of study.

However, students of postgraduate level benefit from more flexibility, as they can customise the coursework and research programmes to incorporate modules that don’t relate to their primary focus field.

Besides undergraduate and postgraduate programmes, Macquarie University also offers its students options such as study abroad programmes, research programmes and internships. With so many options, Macquarie University’s focus is to cater to the needs of all its students.

Show more +Show less -
Study options

Study options

With more than 200 degrees, Macquarie offers a wide range of courses in business, science, engineering, information technology, humanities, arts, media and communications, medicine and health sciences. Students can also choose from Australia's largest range of one-year master's degrees or a wide range of double degrees to combine their interests and diversify their career prospects. In the 2020 QS World University Rankings by Subject, Macquarie has seven subjects ranked in the top 100 globally.

Undergraduate

Students can choose to study a single or a double bachelor's degree.

Single bachelor's degrees are perfect if students have a strong interest in one area or a specific career goal. In these degrees, students can choose to specialise in one or two majors within their chosen area of study, while still having access to flexible elective units to explore other interests.

Double bachelor degrees involve studying two complementary or completely different degrees. They can help students increase their career flexibility and lead to greater employment prospects.

Postgraduate

Students can choose from a wide range of master's degrees to advance their knowledge and career prospects. Macquarie has the largest range of one-year master's degrees in Australia. Depending on the student's prior academic qualifications, work experience or other recognised prior learning, they might be eligible for a one-year admission point into their chosen master degrees, enabling them to fast track their studies and save time and money. Students can also choose to complete two master degrees in as little as two years from a selection of popular double masters on offer.

Students could also choose to complete a Master of Research or a PhD at Macquarie in their areas of interest. The university also offers a wide range of pathway, English, executive traning, study tour and study abroad programmes.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Macquarie offers more than 200 degrees across a wide range of courses. This includes:

· Arts

· Business

· Engineering

· Health sciences

· Humanities

· Information technology

· Media and communication

· Medicine

· Science

Fourteen of Macquarie's subjects are ranked within the global top 150 of the 2021 QS World University Rankings by Subject.

Students can also choose from a wide range of double degrees, allowing them to combine their interests and diversify career prospects.

Undergraduate

The university offers single and double bachelor's degrees.

When studying single bachelor's degrees, students can specialise in one or two majors within their chosen area of study, while still accessing flexible elective units to explore other interests. Single degrees are ideal for students with a strong interest in one area or a specific career goal.

Double bachelor degrees involve studying two complementary or completely different degrees. Double degrees can help students increase their career flexibility and lead to greater employment prospects.

Postgraduate

Macquarie offers the largest range of one-year master's degrees in Australia, helping students to advance their knowledge and career prospects.

The university also offers a wide range of others postgraduate programmes. This includes English pathways, executive training, study tour and study abroad programmes, double master's, Master of Research and PhDs.

Depending on prior academic qualifications, work experience or other recognised prior learning, students can be eligible for a one-year admission point into their chosen master degrees. This enables them to fast track their studies, saving time and money. Double master's students can also complete two master's degrees within two years.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Macquarie offers more than 200 degrees across a wide range of courses. This includes:

 • Arts
 • Business
 • Engineering
 • Health sciences
 • Humanities
 • Information technology
 • Media and communication
 • Medicine
 • Science

11 of Macquarie's subjects are ranked within the global top 100 of the 2022 QS World University Rankings by Subject.

Students can also choose from a wide range of double degrees, allowing them to combine their interests and diversify career prospects.

Undergraduate

The university offers single and double bachelor's degrees.

When studying a single bachelor degree, students can specialise in one or two majors within their chosen area of study, while still accessing flexible elective units to explore other interests. Single degrees are ideal for students with a strong interest in one area or a specific career goal.

A double bachelor's degrees involves studying two complementary or completely different degrees. A double degrees can help students increase their career flexibility and lead to greater employment prospects.

Postgraduate

Macquarie offers the largest range of one-year master degrees in Australia, helping students to advance their knowledge and career prospects.

The university also offers a wide range of others postgraduate programmes. This includes English pathways, executive training, study tour and study abroad programmes, double masters, Master of Research and PhDs.

Depending on prior academic qualifications, work experience or other recognised prior learning, students can be eligible for a one-year admission point into their chosen master degree. This enables them to fast track their studies, saving time and money. Double master students can also complete two master's degrees within two years.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate programmes

International students willing to enrol for undergraduate programmes are required to meet at least one of the following conditions:

 • Complete senior secondary school from a recognised institution or university entrance examinations like the New South Wales Higher School Certificate (NSW HSC) or equivalent overseas qualification.
 • Complete foundation course from a recognised university
 • Earn a 2 or 3-year diploma or associate degree
 • Complete a minimum of one year of a recognised university degree

Postgraduate programmes

Masters (by coursework)

General pre-requisites for international students applying for master’s programmes include a bachelor’s degree from a standard university that is equivalent to a bachelor’s degree from an Australian university.

The specific requirements vary with the courses. Some requirements include prior work experience in the field and an advanced educational qualification such as a bachelor’s degree with honours.

Students will also have to meet the specific Grade Point Average (GPA) to enrol for most of the master’s (by coursework) courses. The GPA indicates the average academic performance of the students in their bachelor’s course.

For international students to identify the equivalences for the grading system, the university has listed out grading schemes used in 25 countries against the Macquarie’s 7-point GPA system. For those countries without a GPA system, the list also includes the minimum pass standard that is required.

Masters (by research)

Academic research experience is one of the mandatory criteria for students applying for master’s (by research) or PhD programmes in Macquarie University. More information regarding other eligibility conditions can be found on the university’s higher degree research page.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate programmes

International students willing to enrol for undergraduate programmes are required to meet at least one of the following conditions:

 • Complete senior secondary school from a recognised institution or university entrance examinations like the New South Wales Higher School Certificate (NSW HSC) or equivalent overseas qualification.
 • Complete foundation course from a recognised university
 • Earn a 2 or 3-year diploma or associate degree
 • Complete a minimum of one year of a recognised university degree

Postgraduate programmes

Masters (by coursework)

General pre-requisites for international students applying for master’s programmes include a bachelor’s degree from a standard university that is equivalent to a bachelor’s degree from an Australian university.

The specific requirements vary with the courses. Some requirements include prior work experience in the field and an advanced educational qualification such as a bachelor’s degree with honours.

Students will also have to meet the specific Grade Point Average (GPA) to enrol for most of the master’s (by coursework) courses. The GPA indicates the average academic performance of the students in their bachelor’s course.

For international students to identify the equivalences for the grading system, the university has listed out grading schemes used in 25 countries against the Macquarie’s 7-point GPA system. For those countries without a GPA system, the list also includes the minimum pass standard that is required.

Masters (by research)

Academic research experience is one of the mandatory criteria for students applying for master’s (by research) or PhD programmes in Macquarie University. More information regarding other eligibility conditions can be found on the university’s higher degree research page.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate programmes

To apply for an undergraduate programme, international students will need to have completed one or more of the following academic qualifications:

 • A recognised senior secondary school qualification or university entrance examination, such as the New South Wales Higher School Certificate (HSC) or other equivalent Australian or overseas high school qualification.
 • A recognised university foundation course
 • A recognised 2 or 3-year Diploma, Advanced Diploma or Associate Degree
 • At least one year of a university degree from a recognised institution

Postgraduate programmes

Masters (by coursework)

In general, entry requires a bachelor's degree from a recognised institution considered equivalent to an Australian bachelor's degree (Level 7 on the Australian Qualifications Framework).

Some courses may require previous study or work experience in a related area, a higher-level qualification such as an Honour's Bachelor (AQF Level 8), or other additional entry criteria that must be satisfied. Some courses may also have a specific Weight Average Mark (WAM) requirement, which reflects overall performance in the student's previous qualification and based on a percentage average (out of 100).

Depending on students' prior qualifications, work experience, or other recognised prior learning, they may also be eligible for shorter admission points (ranging from 1 to 1.5 years) in master's courses, enabling them to fast track their study and save on time and money.

Masters (by research)

To apply for a masters (by Research) or PhD programme, students should be able to demonstrate research experience in their previous studies. Students can refer to the Higher Degree Research website for more information on eligibility requirements and how to apply.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate programmes

International applicants to undergraduate programmes at Macquarie need to have completed at least one of the following academic qualifications:

 • A recognised senior secondary school qualification or university entrance examination (such as the New South Wales Higher School Certificate or other equivalent Australian or overseas high school qualification).
 • A recognised university foundation course
 • A recognised two or three-year diploma, advanced diploma or associate degree
 • At least one year of a university degree from a recognised institution

Postgraduate programme

Masters (by coursework)

Applicants will usually need a bachelor's degree from a recognised institution considered equivalent to an Australian bachelor's degree (Level 7 on the Australian Qualifications Framework).

Some courses also require applicants to have previous study or work experience in a related area, a higher-level qualification such as an Honour's Bachelor (AQF Level 8), or a specific Weight Average Mark (WAM) requirement.

Depending on applicants' prior qualifications, work experience, or other recognised prior learning, they may also be eligible for shorter admission points for master's courses. Ranging between 12-18 months, this enables students to fast track their study and save on time and money.

Masters (by research)

To apply for a research master or PhD programme, applicants need to demonstrate research experience in their previous studies.

Applicants should use the Higher Degree Research website for more information on eligibility requirements and how to apply.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate programmes

International applicants to undergraduate programs at Macquarie need to have completed at least one of the following academic qualifications:

 • A recognised senior secondary school qualification or university entrance examination (such as the New South Wales Higher School Certificate or other equivalent Australian or overseas high school qualification).
 • A recognised university foundation course
 • A recognised two or three-year diploma, advanced diploma or associate degree
 • At least one year of a university degree from a recognised institution

Postgraduate program

Masters (by coursework)

Applicants will usually need a bachelor's degree from a recognised institution considered equivalent to an Australian bachelor degree (Level 7 on the Australian Qualifications Framework).

Some courses also require applicants to have previous study or work experience in a related area, a higher-level qualification such as an Honours Bachelor (AQF Level 8), or a specific Weight Average Mark (WAM) requirement.

Depending on applicants' prior qualifications, work experience, or other recognised prior learning, they may also be eligible for shorter admission points for masters courses. Ranging between 12-18 months, this enables students to fast track their study and save on time and money.

Masters (by research)

To apply for a research master or PhD programme, applicants need to demonstrate research experience in their previous studies.

Applicants should use the Higher Degree Research website for more information on eligibility requirements and how to apply.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Students in Macquarie University are guaranteed a lively and an engaging environment – courtesy of the university’s wide variety of facilities and services ranging from academic and health assistance to recreational societies and infrastructure.

Library: With a high-tech modern robotic crane to fetch books within minutes, the Macquarie University boasts an automated retrieval collection. It is the first among Australian university libraries to use this technology.

Macquarie University Hospital: It is the first ever non-profit teaching hospital functioning on an Australian university campus. The hospital specialises in blending knowledge and expertise to provide a cohesive healthcare service.

Finance Decision Lab: Macquarie University has a specific lab that enables discussions among industrialists, international universities and governments about combined research projects and its relevance in the real world.

Recreation and social life: Macquarie University boasts over 170 student clubs and societies across varied interests like sports, culture and arts. These are an excellent platform for students to develop new skills and social networks.

Sports and Fitness: Macquarie University’s Sport and Aquatic Centre offers some of the best amenities among Australian universities. Some include a 25-metre swimming pool (indoor), a 50-metre heated swimming pool (outdoor) courts for tennis, squash, basketball and a gym.

Its sport clubs also organise numerous programmes in dance, scuba diving, rowing, water polo, skiing, cricket and rugby at both beginner and competitive levels.

Accommodation: The university’s accommodation facilities are located both on and off campus. Students can choose from different accommodation styles that help them balance between their academic and social lives.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Students in Macquarie University are guaranteed a lively and an engaging environment – courtesy of the university’s wide variety of facilities and services ranging from academic and health assistance to recreational societies and infrastructure.

Library: With a high-tech modern robotic crane to fetch books within minutes, the Macquarie University boasts an automated retrieval collection. It is the first among Australian university libraries to use this technology.

Macquarie University Hospital: It is the first ever non-profit teaching hospital functioning on an Australian university campus. The hospital specialises in blending knowledge and expertise to provide a cohesive healthcare service.

Finance Decision Lab: Macquarie University has a specific lab that enables discussions among industrialists, international universities and governments about combined research projects and its relevance in the real world.

Recreation and social life: Macquarie University boasts over 170 student clubs and societies across varied interests like sports, culture and arts. These are an excellent platform for students to develop new skills and social networks.

Sports and Fitness: Macquarie University’s Sport and Aquatic Centre offers some of the best amenities among Australian universities. Some include a 25-metre swimming pool (indoor), a 50-metre heated swimming pool (outdoor) courts for tennis, squash, basketball and a gym.

Its sport clubs also organise numerous programmes in dance, scuba diving, rowing, water polo, skiing, cricket and rugby at both beginner and competitive levels.

Accommodation: The university’s accommodation facilities are located both on and off campus. Students can choose from different accommodation styles that help them balance between their academic and social lives.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Macquarie is home to some of Australia's most exceptional facilities, offering students a convenient and engaging campus environment. The university has invested more than AUD 1 billion in building a wide variety of facilities and services ranging from academic and health assistance to recreational and entertainment options.

Library: A centrally-located learning and research facility, which houses the first automated book storage and retrieval system in Australia, a green roof, an exhibition space and a dedicated postgraduate study area. The library offers study spaces for more than 3,000 students and holds more than 1.8 million academic and research records.

Macquarie University Hospital: Australia's first not-for-profit teaching hospital on a university campus. The hospital provides students with practical learning experiences while connecting researchers and industry partners in interdisciplinary initiatives and projects to better the health of patients and community.

Finance Decision Lab: An immersive learning and research space that combines world-class financial and business analytics with real-time market data to demonstrate the impact of finance decisions.

Macquarie University Incubator: An award-winning facility dedicated to fostering entrepreneurship and innovation on campus. With educational programmes and networking initiatives, students, staff and researchers are supported to turn their business ideas into reality.

Metro station: The only Australian university with an on-campus metro station, which provides students and staff with new driverless, convenient and safe public transport to the Sydney city centre and surrounding suburbs.

Accommodation: The university has seven accommodation facilities located both on and off campus. Students can choose from different accommodation styles that help them balance between their academic and social lives in a supportive and vibrant community.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Macquarie has some of the most exceptional university facilities in Australia. The institution has invested more than AUD 1 billion in a wide variety of facilities and services, providing students with a convenient and engaging campus environment.

Its facilities range from academic and health assistance to recreational and entertainment options.

Accommodation: The university has accommodation facilities located both on and off-campus. Students can choose from several accommodation styles, helping to balance academic and social activities in a supportive and vibrant community.

Finance Decision Lab : An immersive learning and research space that combines world-class financial and business analytics with real-time market data to demonstrate the impact of financial decisions.

Library: The university's library holds more than 1.8 million academic and research records. It has enough study spaces for more than 3,000 students, including dedicated areas for postgraduates.

A centrally located learning and research facility, it also boasts a green roof and exhibition space. It also houses the first automated book storage and retrieval system in Australia.

Macquarie University Hospital: This is the first not-for-profit teaching hospital on an Australian university campus. As well as providing a practical learning environment, the hospital also connects students with expert researchers and industry partners. Its interdisciplinary projects help to improve the health of patients and the local community.

Macquarie University Incubator: This award-winning facility develops entrepreneurship and innovation on campus. With educational programmes and networking initiatives, students, staff and researchers can turn their business ideas into a reality.

Metro station: Macquarie is the only Australian university with an on-campus metro station. It provides a driverless, convenient, and safe public transport to the Sydney city centre and surrounding suburbs for students and staff.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Macquarie has some of the most exceptional university facilities in Australia. The institution has invested more than AUD 1 billion in a wide variety of facilities and services, providing students with a convenient and engaging campus environment.

Its facilities range from academic and health assistance to recreational and entertainment options.

Accommodation

The university has accommodation facilities located both on and off campus. Students can choose from several accommodation styles, helping to balance academic and social activities in a supportive and vibrant community.

Finance Decision Lab

An immersive learning and research space that combines world-class financial and business analytics with real-time market data to demonstrate the impact of financial decisions.

Library

The university's library holds more than 1.8 million academic and research records. It has enough study spaces for more than 3,000 students, including dedicated areas for postgraduates.

A centrally located learning and research facility, it also boasts a green roof and exhibition space. It also houses the first automated book storage and retrieval system in Australia.

Macquarie University Hospital

This is the first not-for-profit teaching hospital on an Australian university campus.

As well as providing a practical learning environment, the hospital also connects students with expert researchers and industry partners. Its interdisciplinary projects help to improve the health of patients and the local community.

Macquarie University Incubator

This award-winning facility develops entrepreneurship and innovation on campus. With educational programs and networking initiatives, students, staff and researchers can turn their business ideas into a reality.

Metro station

Macquarie is the only Australian university with an on-campus train station. It provides a driverless, convenient, and safe public transport to the Sydney city centre and surrounding suburbs for students and staff.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Offering one of Australia’s most generous scholarship programmes, Macquarie University provides several opportunities every year for international students, enabling them to undertake their studies. Some of the biggest scholarship options on offer include:

The Vice-Chancellor’s International Scholarships

The Macquarie University Vice-Chancellor’s International Scholarship is granted in recognition of the academic excellence of the international students. This is a highly competitive scholarship which is awarded to future students and is based solely on academic merit.

This scholarship awards about AUD 10,000, which is applied towards the students’ tuition fee.

Macquarie University International College Scholarship

Macquarie University International College is a preferred pathway for those international students who seek alternative entry into the university’s undergraduate degrees.

Macquarie University International College Scholarship has been established to further the international students’ education in Australia, in areas including engineering, science, technology, as well as media and arts.

Under this scholarship, every successful student will be awarded AUD 3,000, which will be in the form of a one-off payment. This will be applied towards the college tuition fee of the students.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Offering one of Australia’s most generous scholarship programmes, Macquarie University provides several opportunities every year for international students, enabling them to undertake their studies. Some of the biggest scholarship options on offer include:

The Vice-Chancellor’s International Scholarships

The Macquarie University Vice-Chancellor’s International Scholarship is granted in recognition of the academic excellence of the international students. This is a highly competitive scholarship which is awarded to future students and is based solely on academic merit.

This scholarship awards about AUD 10,000, which is applied towards the students’ tuition fee.

Macquarie University International College Scholarship

Macquarie University International College is a preferred pathway for those international students who seek alternative entry into the university’s undergraduate degrees.

Macquarie University International College Scholarship has been established to further the international students’ education in Australia, in areas including engineering, science, technology, as well as media and arts.

Under this scholarship, every successful student will be awarded AUD 3,000, which will be in the form of a one-off payment. This will be applied towards the college tuition fee of the students.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Macquarie has one of the most generous scholarship programmes for international students in Australia. Each year, the university awards more than AUD 4 million in scholarships and grants for students from different backgrounds and nationalities to undertake further studies in higher education. Some of the biggest scholarship options on offer include:

Vice-Chancellor's International Scholarships

The Macquarie University Vice-Chancellor's International Scholarship is awarded to recognise academic excellence for international students. This scholarship provides up to AUD 10,000 applied towards the programme's tuition fee.

Country Specific Scholarship

Macquarie offers a wide range of tuition fee waiver scholarships for international students from priority markets. The scholarship is valued from AUD 5,000 up to AUD 10,000 per year applied towards tuition fees for the programme duration.

Government and Partner Scholarships

Macquarie University is an approved provider for many international government and academic institution scholarship programmes. The university also warmly welcomes recipients of the Australia Awards programme funded by the Australian government.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Macquarie offers one of the most generous scholarship programmes for international students in Australia. The university awards over AUD 4 million in scholarships and grants each year to students from different backgrounds and nationalities. Some of the biggest scholarship options include:

Country-Specific Scholarship

The university offers a wide range of tuition fee waiver scholarships for international students from priority markets. Awarding from AUD 5,000 up to AUD 10,000 per year, the scholarship is applied towards tuition fees for the duration of the programme of study.

Government and Partner Scholarships

Macquarie is an approved provider for many international governments and academic institution scholarship programmes. This includes recipients of the Australia Awards programme, which is funded by the Australian government.

Vice-Chancellor's International Scholarships

Macquarie's Vice-Chancellor's International Scholarship recognises academic excellence for international students. This scholarship awards up to AUD 10,000 towards the programme's tuition fee.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Macquarie offers one of the most generous scholarship programmes for international students in Australia. The university awards over AUD 4 million in scholarships and grants each year to students from different backgrounds and nationalities. Some of the biggest scholarship options include:

Country Specific Scholarship

The university offers a wide range of tuition fee waiver scholarships for international students from priority markets. Awarding from AUD 5,000 up to AUD 10,000 per year, scholarships are applied towards tuition fees for the duration of the programme of study.

Government and Partner Scholarships

Macquarie is an approved provider for many international government and academic institution scholarship programs. This includes recipients of the Australia Awards program, which is funded by the Australian government.

Vice-Chancellor's International Scholarships

Macquarie's Vice-Chancellor's International Scholarship recognises academic excellence for international students. This scholarship awards up to AUD 10,000 towards the program's tuition fee.

Show more +Show less -
12000
دانش آموزان بین المللی

متوسط ​​هزینه زندگی در Australia

مشاهده هزینه های کامل زندگی
175th  / 1250

رتبه بندی جهانی

Join us at Macquarie
MapDefaultImage

هزینه متوسط ​​کل:$۲۴۶۲

 • $1030
  محل اقامت
 • $898
  غذا
 • $138
  Daily Life
 • $396
  لباس
هزینه زندگی خود را محاسبه کنید

نظر دانشجویان ما درباره ما

بررسی اجمالی
(5.0)
کیفیت دوره
5.0
ایمنی دانشگاه
5.0
پشتیبانی دانشجویی
4.0
کیفیت آموزش
4.0
محیط پردیس
4.5
رتبه بندی جهانی
Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, ۲۰۲۰-۰۱-۲۹
5.0/ 5 stars
Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, ۲۰۲۰-۰۲-۰۳
5.0/ 5 stars

برای اطلاع بیشتر از موارد نشان داده شده – بخوانید درباره نحوه جمع آوری و نمایش اطلاعات دوره ها . درقبال اطلاعات نادرست و ناکافی در این وبسایت هیچ مسئولیتی متوجه IDP نمی باشد. ما همیشه توصیه میکنیم برای کسب اطلاعات بروز و دقیق با مشاورین IDP صحبت کنید.

Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, ۲۰۲۰-۰۱-۲۹
5.0/ 5 stars
Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, ۲۰۲۰-۰۲-۰۳
5.0/ 5 stars

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • تایپ کنید،از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

لطفا نام موسسه را تایپ و انتخاب کنید

 • 3 حرف از نام دانشگاه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

 • نام دانشگاه یا مدرسه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

Got any ideal countries in mind?