พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันก่อตั้งในปี 1942 โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในเมืองหลวงของแคนาดาอย่าง Ottawa วิทยาเขตแห่งนี้มีพื้นที่ขนาด 62 เฮคเตอร์ แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวอันกว้างใหญ่ที่ให้ความรู้สึกอันผ่อนคลายแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันให้ความสำคัญกับการวิจัยและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน นักศึกษาจึงมีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการพัฒนาทักษะความรู้ได้ในหลากหลายด้าน ไม่เพียงแต่ความเป็นเลิศในด้านหลักสูตร แต่รูปแบบการที่ถูกออกแบบโดยคณาจารย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ ยังถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเพิ่มอรรถรสให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างมีสีสัน

นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยได้ตั้งแต่ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ มากไปกว่านั้นนักศึกษายังได้ประโยชน์จากการเรียนในห้องเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสามารถดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกคนได้อย่างทั่วถึง

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของแคนาดา (Maclean's university rankings 2021) ควบคู่ไปกับการเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสูงที่สุด นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ต่างได้รับการจัดอันดับให้เป็นสาขาวิชาที่ดีที่สุดใน 10 อันดับแรกของโลก (QS World University Rankings)

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันเป็นเสมือนบ้านของนักศึกษามากกว่า 31,000 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลกซึ่งคิดเป็น 14% ด้วยความร่วมมือที่ดีจากองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติ มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาของคาร์ลตันได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆได้ทั่วโลก

ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแวดล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำ Rideau River, คลอง Rideau Canal และชุมชนที่อัดแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกเหนือจากความสวยงามของบริเวณโดยรอบ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยยังอยู่ใกล้กับอาคารรัฐสภา Canada's Parliament Buildings, ตลาด Byward Market, และสวนสาธารณะ Gatineau Park

Ottawa เป็นเสมือนบ้านของบริษัทด้านเทคโนโลยีมากกว่า 1,900 แห่ง เช่นเดียวกับศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในสาขาต่างๆ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ผู้หญิงต้นแบบในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวงการวิศวกรรมและเทคโนโลยีไปพร้อมๆกับการจุดประกายความฝันให้แก่ผู้หญิงยุคใหม่ โครงการ Carleton's Women in Engineering and Information Technology จึงร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อสร้างเครือข่าย และกระจายโอกาสให้แก่นักศึกษาผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวงการวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2021

แผนพัฒนาวิทยาเขตเพื่อความยั่งยืน

ในเดือนพฤศจิกายน 2020, มหาวิทยาลัยคาร์ลตันได้ริเริ่มแผนพัฒนาวิทยาเขตเพื่อความยั่งยืนครอบคลุมระยะเวลาห้าปี แผนพัฒนานี้จะให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ลดการใช้น้ำ และลดการสร้างมลภาวะภายในวิทยาเขต นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยและการให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้า ควบคู่ไปกับความเอาใจใส่ในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยคาร์ลตันได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเป็นอันดับสองของแคนาดา

Show more +Show less -
หลักสูตรปริญญา

หลักสูตรปริญญา

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีจำนวนกว่า 22 หลักสูตร นักศึกษามีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มีให้เลือกมากกว่า 100 สาขา

สาขาพาณิชย์ศาสตร์ (ธุรกิจ) หรือธุรกิจระหว่างประเทศ

ปริญญาตรีการพาณิชย์ให้การศึกษาทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบโดยมีความเข้มข้น 8 ระดับ และตัวเลือกสำหรับสหกิจศึกษา, การศึกษาในต่างประเทศและ/หรือวิชาโทในสาขาอื่นๆ

การสื่อสารและการศึกษาด้านสื่อ, การสื่อสารมวลชน หรือการผลิตสื่อและการออกแบบ

หลักสูตรสื่อสารมวลชนมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรอบด้าน

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านธุรกิจ, ด้านการสื่อสาร, ด้านวิทยาศาสตร์, ด้านบันเทิง, และด้านการแพทย์

วิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมครอบคลุมสาขาวิชากว่า 13 สาขา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซึมซับความรู้ไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BHSc)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BHSc) มีรูปแบบการสอนที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ต่อการทำงานวิจัย, การเรียนการสอน, การสัมมนา, และหลักสูตรภาคสนาม นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับประโยชน์จากห้องเรียนที่เปิดกว้างให้พวกเค้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนได้อย่างอิสระ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มีให้เลือกมากกว่า 100 สาขา ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตร pathways และหลักสูตรเฉพาะทางในสาขาต่างๆ อาทิเช่น:

Sprott MBA

หลักสูตร MBA วันธรรมดาแบบเต็มเวลาของ Sprott จะช่วยให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่มีเป้าหมายและสามารถสร้างความแตกต่างในบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องภายในเวลาเพียง 16 เดือน คณาจารย์ที่มีคุณภาพระดับโลกและนักศึกษาจะร่วมกันแบ่งปันมุมมองและท้าทายแนวคิดแบบดั้งเดิม

คณะวิชาธุรกิจ Sprott, หลักสูตรปริญญาโทสาขาการเงิน

หลักสูตรสาขาการเงินของ Sprott จะมอบความรู้หลักและทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประยุกต์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านการเงินทั่วโลก โดยเป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนสำเร็จได้ภายในเวลาเพียง 12 ถึง 16 เดือน

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติสำหรับการรับเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้กำหนดให้นักศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หากแต่ในสาขาวิชาต่างๆอาจมีคุณสมบัติที่อาจแตกต่างกันออกไป นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนทำการสมัคร

ผู้สมัครหลักสูตรสาขาการเงินของ Sprott จะต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นสาขาธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, สถิติศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ด้วยเกรดเฉลี่ย B หรือสูงกว่า (เทียบเท่าคะแนน 8.0/12 บนระบบคะแนนของมหาวิทยาลัย Carleton)

นักศึกษาสามารถเยี่ยมชมเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทางในการศึกษารายละเอียดในแต่ละสาขาวิชา ตลอดจนขั้นตอนในการสมัครเรียนได้อย่างครบถ้วน

นักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องเข้ารับการสอบวัดระดับกับทาง English as a Second Language (ESL)

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา โดยในปี 2020 ทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่า 12,000 ทุน รวมมูลค่ากว่า 24 ล้านดอลลาร์แคนาดา

ทุนสำหรับการเข้าเรียน

นักศึกษาที่สามารถทำคะแนนสอบเข้าได้ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ และนักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทุนการศึกษาอันทรงเกียรติ

ทุนการศึกษาอันทรงเกียรติเป็นทุนการศึกษาขั้นสูงสุดที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาอย่างละเอียด ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจำเป็นต้องทำคะแนนสอบเข้าให้ได้ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป ควบคู่ไปกับการมีคุณสมบัติในด้านกิจกรรมอันโดดเด่น จึงจะมีโอกาสสมัครเข้ารับทุนการศึกษาประเภทนี้

Show more +Show less -
ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันได้รับการโหวตจากนักศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบริการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดในอันดับสามของแคนาดา (Maclean's, 2021), นักศึกษาส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจกับการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านการเรียน, การสนับสนุนทุนการศึกษา, การให้คำปรึกษาในด้านอาชีพ, รวมไปถึงด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต

บริการให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของมหาวิทยาลัยคาร์ลตัน โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการอ่านหนังสือให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือในด้านอาชีพที่มีบทบาทในการช่วยให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานได้อย่างครอบคลุม บริการที่สำคัญประกอบไปด้วยการหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา, การพัฒนาทักษะทั้งในด้านการสัมภาษณ์และการเขียนเรซูเม่ นอกเหนือจากบริการในรูปแบบต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอาสาในรูปแบบต่างๆได้อย่างเปิดกว้าง

สำนักงานบริการนักศึกษาต่างชาติ (Carleton's International Student Services Office) ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกนักศึกษาต่างชาตินับตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตได้ในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งในด้าน:

 • การบริหารค่าใช้จ่าย
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • การย้ายเข้าประเทศ
 • การขอเอกสารด้านวิชาการและการทำงานในต่างแดน

ความปลอดภัยของนักศึกษา

สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาถือเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยคาร์ลตันให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก นักศึกษาสามารถแจ้งเตือนเหตุด่วนเหตุร้ายกับทางสำนักงานรักษาความปลอดภัยประจำวิทยาเขตได้ตลอดเวลา

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19, มหาวิทยาลัยคาร์ลตันยังบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างเข้มงวด โดยยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานผ่านทางระบบออนไลน์และออนไซท์

มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพประกอบไปด้วยการรักษาระยะห่าง, การจำกัดจำนวนของทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในวิทยาเขต

ตามข้อกำหนดด้านสาธารณสุขของรัฐ Ontario, และหน่วยงาน Public Health Ontario and Ottawa Public Health, ได้กำหนดให้นักศึกษา, ครูผู้สอน, และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเข้ารับการคัดกรองเชื้อไวรัส Covid-19 ควบคู่ไปกับการกรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพก่อนเข้ามายังวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ด้วยชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอน และการเอาใจใส่กับการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยคาร์ลตันเป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสูงที่สุดในแคนาดา (QS World University Rankings 2021)

หลักสูตรเพิ่มประสบการณ์การทำงาน

หลักสูตรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยคาร์ลตันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานในตำแหน่งงานที่ตรงตามสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียน และในระหว่างฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

Career Service เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถซึมซับประสบการณ์ได้จากการฝึกงานในระหว่างเล่าเรียน ควบคู่ไปกับการเข้าถึงความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน, การจัดกิจกรรม job fairs, การสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงการจัดหาตำแหน่งงานในต่างประเทศ เป็นต้น ด้วยการสนับสนุนในรูปแบบเช่นนี้ นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับประสบการณ์ในด้านอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัณฑิตกว่า 92.7% ต่างได้รับการจ้างงานภายหลังสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลาสองปี เช่นเดียวกับบัณฑิตอีกกว่า 85% ที่ได้รับการจ้างงานภายหลังสำเร็จการศึกษาเพียงหกเดือน (Ministry of Advanced Education and Skills Development (MAESD) 2017/18)

Show more +Show less -
4500
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
601st  / 1250
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
Join at Carleton University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.2
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.8
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.8
คุณภาพการสอน
3.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.8
DARSHAN VINODBHAI
Carleton University
Teaching pattern, university campus
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
Carleton University Carleton University
Rated4/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Carleton University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Carleton University Carleton University
Rated4/5based on4 student reviews
Teaching pattern, university campus Customer reviews:
Carleton University - by, 2019-12-17
5.0/ 5 stars
Carleton University Carleton University
Rated4/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Carleton University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Carleton University Carleton University
Rated4/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Carleton University - by, 2020-02-01
4.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Carleton University Carleton University
Rated4/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Carleton University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Carleton University Carleton University
Rated4/5based on4 student reviews
Teaching pattern, university campus Customer reviews:
Carleton University - by, 2019-12-17
5.0/ 5 stars
Carleton University Carleton University
Rated4/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Carleton University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Carleton University Carleton University
Rated4/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Carleton University - by, 2020-02-01
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?