พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Fanshawe ตั้งอยู่ในเมือง London, รัฐ Ontario ของประเทศแคนาดาและอยู่ห่างจากเมือง Toronto, น้ำตกไนแองการาและเมือง Detroit ในสหรัฐอเมริกาเพียง 2 ชั่วโมง London เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ‘Forest City’ และล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะและทะเลสาบอันสวยงาม รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาด้วย ปัจจุบันวิทยาลัย Fanshawe มีนักศึกษาเต็มเวลา 21,000 คน รวมถึงนักศึกษานานาชาติ 6,500 คนจาก 100 ประเทศ

ในฐานะหนึ่งในวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ Ontario พร้อมด้วยวิทยาเขตเพิ่มเติมในเมือง Simcoe, St. Thomas และ Woodstock รวมถึงวิทยาเขตในตัวเมือง London และ London South ด้วย วิทยาลัย Fanshawe เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรทั้งระดับปริญญา, อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

วิทยาเขตหลักของ Fanshawe ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีทัศนียภาพสวยงามขนาด 100 เอเคอร์พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนและการกีฬาอันทันสมัย นักศึกษาจะสามารถเลือกพักในที่พักแบบโฮมสเตย์, หอพักในวิทยาเขตหรือที่พักให้เช่าของเอกชน นักศึกษาเต็มเวลาในเมือง London ทุกคนจะได้รับบัตรรถบัส London Transit ที่รวมไว้ในค่าเล่าเรียนแล้ว รวมถึงสิทธิ์การใช้บริการศูนย์สุขภาพนักศึกษาด้วย ทางวิทยาลัยมีสโมสรและทีมกีฬามากมายให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเชียร์ ขณะที่ศูนย์นานาชาติของวิทยาลัย Fanshawe ก็สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆได้เช่นกัน

Fanshawe มีทุนการศึกษามากกว่า 5 ล้าน CAD รวมถึงมีทุนการศึกษาที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษานานาชาติ วิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนแบบสหกิจศึกษา ซึ่งบูรณาการการเรียนเชิงวิชาการเข้ากับการทำงานเพื่อให้นักศึกษาสามารถ “มีรายได้ไปพร้อมๆกับการเรียน” ศูนย์การวิจัยและนวัตกรรมจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาจริงของพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม

ในฐานะสมาชิกขององค์กรการศึกษาระหว่างประเทศของแคนาดา (Canadian Bureau of International Education) นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ทวีปยุโรป อเมริกาใต้และเอเชีย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำรวจเส้นทางการเรียนมากกว่า 500 หลักสูตรทั่วประเทศแคนาดาและรอบโลก

นักศึกษาของ Fanshawe จะมีความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงาน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจาก Fanshawe ถึง 90.3 เปอร์เซ็นต์ที่ได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษาและมีผู้จ้างงานถึง 85.8 เปอร์เซ็นต์ที่มีความพึงพอใจกับผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา (KPIs 2018-19) สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย Fanshawe มีสมาชิก 184,000 คนจนเกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนทั่วโลกสำหรับทุกคนที่เรียนที่วิทยาลัย

Show more +Show less -
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Fanshawe ตั้งอยู่ในเมือง London, รัฐ Ontario ของประเทศแคนาดาและอยู่ห่างจากเมือง Toronto, น้ำตกไนแองการาและเมือง Detroit ในสหรัฐอเมริกาเพียง 2 ชั่วโมง London เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ‘Forest City' และล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะและทะเลสาบอันสวยงาม รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาด้วย ปัจจุบันวิทยาลัย Fanshawe มีนักศึกษาเต็มเวลา 21,000 คน รวมถึงนักศึกษานานาชาติ 6,500 คนจาก 100 ประเทศ

ในฐานะหนึ่งในวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ Ontario พร้อมด้วยวิทยาเขตเพิ่มเติมในเมือง Simcoe, St. Thomas และ Woodstock รวมถึงวิทยาเขตในตัวเมือง London และ London South ด้วย วิทยาลัย Fanshawe เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรทั้งระดับปริญญา, อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

วิทยาเขตหลักของ Fanshawe ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีทัศนียภาพสวยงามขนาด 100 เอเคอร์พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนและการกีฬาอันทันสมัย นักศึกษาจะสามารถเลือกพักในที่พักแบบโฮมสเตย์, หอพักในวิทยาเขตหรือที่พักให้เช่าของเอกชน นักศึกษาเต็มเวลาในเมือง London ทุกคนจะได้รับบัตรรถบัส London Transit ที่รวมไว้ในค่าเล่าเรียนแล้ว รวมถึงสิทธิ์การใช้บริการศูนย์สุขภาพนักศึกษาด้วย ทางวิทยาลัยมีสโมสรและทีมกีฬามากมายให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเชียร์ ขณะที่ศูนย์นานาชาติของวิทยาลัย Fanshawe ก็สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆได้เช่นกัน

Fanshawe มีทุนการศึกษามากกว่า 5 ล้าน CAD รวมถึงมีทุนการศึกษาที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษานานาชาติ วิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนแบบสหกิจศึกษา ซึ่งบูรณาการการเรียนเชิงวิชาการเข้ากับการทำงานเพื่อให้นักศึกษาสามารถ ''มีรายได้ไปพร้อมๆกับการเรียน'' ศูนย์การวิจัยและนวัตกรรมจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาจริงของพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม

ในฐานะสมาชิกขององค์กรการศึกษาระหว่างประเทศของแคนาดา (Canadian Bureau of International Education) นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ทวีปยุโรป อเมริกาใต้และเอเชีย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำรวจเส้นทางการเรียนมากกว่า 500 หลักสูตรทั่วประเทศแคนาดาและรอบโลก

นักศึกษาของ Fanshawe จะมีความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงาน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจาก Fanshawe ถึง 90.3 เปอร์เซ็นต์ที่ได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษาและมีผู้จ้างงานถึง 85.8 เปอร์เซ็นต์ที่มีความพึงพอใจกับผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา (KPIs 2018-19) สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย Fanshawe มีสมาชิก 184,000 คนจนเกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนทั่วโลกสำหรับทุกคนที่เรียนที่วิทยาลัย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Fanshawe: อันดับ 1 ของรัฐ Ontario ในด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา

ผลการสำรวจ Key Performance Indicators (KPI) ที่มีการเผยแพร่ล่าสุดปรากฎว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย Fanshawe อยู่ในอันดับที่ 1 ของรัฐในด้านการได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา ผลการสำรวจระบุว่า 90.3 เปอร์เซ็นต์ของศิษย์เก่า Fanshawe ได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของวิทยาลัยทุกแห่งในรัฐ Ontario มากกว่า 4 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ด้วยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่ 77.8 เปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์การเรียนในวิทยาเขตที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษา ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐที่ 75.7 เปอร์เซ็นต์

“เรามีความภูมิใจกับผลการสำรวจในปีนี้” Peter Devlin อธิการบดีของ Fanshawe กล่าว “มันเป็นผลจากการทำงานอย่างหนักของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา”

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐและนำหน้าวิทยาลัยขนาดใหญ่ทุกแห่งในรัฐ Ontario ในด้านต่างๆต่อไปนี้:

 • เมื่อทำการสำรวจ 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา 81.2 เปอร์เซ็นต์ของศิษย์เก่า Fanshawe มีความพอใจกับการเรียนระดับวิทยาลัยของตนเอง
 • อัตราการสำเร็จการศึกษาโดยรวมของ Fanshawe ที่ 69.5 เปอร์เซ็นต์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐที่ 67.2 เปอร์เซ็นต์อยู่ 2 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งอัตราการสำเร็จการศึกษาสำหรับหลักสูตร 3 และ 4 ปียังอยู่ในอันดับที่ 1 ในบรรดาวิทยาลัยขนาดใหญ่ด้วย

นอกจากนี้ผู้จ้างงานที่รับผู้สำเร็จการศึกษาจาก Fanshawe เข้าทำงานมีความพึงพอใจกับทักษะและผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนความพึงพอใจที่สูงถึง 85.8 เปอร์เซ็นต์

“แม้ว่าผลการสำรวจเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่า Fanshawe เป็นผู้นำในบรรดาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐ Ontario เรายังคงพัฒนาบริการต่างๆสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องและเปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้จ้างงาน” Devlin กล่าว

ผลการสำรวจ KPI ของ Fanshawe สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยข้อมูลล่าสุดจะเป็นผลการสำรวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Fanshawe: อันดับ 1 ของรัฐ Ontario ในด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา

ผลการสำรวจ Key Performance Indicators (KPI) ที่มีการเผยแพร่ล่าสุดปรากฎว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย Fanshawe อยู่ในอันดับที่ 1 ของรัฐในด้านการได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา ผลการสำรวจระบุว่า 90.3 เปอร์เซ็นต์ของศิษย์เก่า Fanshawe ได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของวิทยาลัยทุกแห่งในรัฐ Ontario มากกว่า 4 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ด้วยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่ 77.8 เปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์การเรียนในวิทยาเขตที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษา ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐที่ 75.7 เปอร์เซ็นต์

''เรามีความภูมิใจกับผลการสำรวจในปีนี้'' Peter Devlin อธิการบดีของ Fanshawe กล่าว ''มันเป็นผลจากการทำงานอย่างหนักของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา''

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐและนำหน้าวิทยาลัยขนาดใหญ่ทุกแห่งในรัฐ Ontario ในด้านต่างๆต่อไปนี้:

 • เมื่อทำการสำรวจ 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา 81.2 เปอร์เซ็นต์ของศิษย์เก่า Fanshawe มีความพอใจกับการเรียนระดับวิทยาลัยของตนเอง
 • อัตราการสำเร็จการศึกษาโดยรวมของ Fanshawe ที่ 69.5 เปอร์เซ็นต์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐที่ 67.2 เปอร์เซ็นต์อยู่ 2 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งอัตราการสำเร็จการศึกษาสำหรับหลักสูตร 3 และ 4 ปียังอยู่ในอันดับที่ 1 ในบรรดาวิทยาลัยขนาดใหญ่ด้วย

นอกจากนี้ผู้จ้างงานที่รับผู้สำเร็จการศึกษาจาก Fanshawe เข้าทำงานมีความพึงพอใจกับทักษะและผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนความพึงพอใจที่สูงถึง 85.8 เปอร์เซ็นต์

''แม้ว่าผลการสำรวจเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่า Fanshawe เป็นผู้นำในบรรดาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐ Ontario เรายังคงพัฒนาบริการต่างๆสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องและเปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้จ้างงาน'' Devlin กล่าว

ผลการสำรวจ KPI ของ Fanshawe สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยข้อมูลล่าสุดจะเป็นผลการสำรวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

วิทยาลัย Fanshawe มีการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตร EAP (ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนเชิงวิชาการ) จนถึงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, สูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

วิทยาลัย Fanshawe เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม 8 หลักสูตรได้แก่:

 • ปริญญาตรี (honors) สาขาเทคโนโลยีประยุกต์ – เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาพาณิชยศาสตร์ (การบัญชี)
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาพาณิชยศาสตร์ (การตลาดดิจิทัล)
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาพาณิชยศาสตร์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาพาณิชยศาสตร์ (การบริหาร)
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาบริหารเด็กปฐมวัย
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
 • ปริญญาตรี (honors) สาขามัณฑนศิลป์

ทางเลือก

วิทยาลัย Fanshawe สามารถโอนหน่วยกิตและทำข้อตกลงการย้ายไปศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในแคนาดาและทั่วโลก หน่วยกิตของ Fanshawe สามารถโอนไปใช้ในสถาบันอื่นๆ ได้หลายแห่ง

หลักสูตรสหกิจศึกษา

Fanshawe มีหลักสูตรสหกิจศึกษามากกว่า 60 หลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสามารถมีรายได้ในระหว่างการเรียน

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

วิทยาลัย Fanshawe มีการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตร EAP (ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนเชิงวิชาการ) จนถึงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, สูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

วิทยาลัย Fanshawe เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม 8 หลักสูตรได้แก่:

 • ปริญญาตรี (honors) สาขาเทคโนโลยีประยุกต์ – เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาพาณิชยศาสตร์ (การบัญชี)
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาพาณิชยศาสตร์ (การตลาดดิจิทัล)
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาพาณิชยศาสตร์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาพาณิชยศาสตร์ (การบริหาร)
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาบริหารเด็กปฐมวัย
 • ปริญญาตรี (honors) สาขาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
 • ปริญญาตรี (honors) สาขามัณฑนศิลป์

ทางเลือก

วิทยาลัย Fanshawe สามารถโอนหน่วยกิตและทำข้อตกลงการย้ายไปศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในแคนาดาและทั่วโลก หน่วยกิตของ Fanshawe สามารถโอนไปใช้ในสถาบันอื่นๆ ได้หลายแห่ง

หลักสูตรสหกิจศึกษา

Fanshawe มีหลักสูตรสหกิจศึกษามากกว่า 60 หลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสามารถมีรายได้ในระหว่างการเรียน

Show more +Show less -
เรียนในต่างประเทศ

เรียนในต่างประเทศ

วิทยาลัย Fanshawe เป็นพันธมิตรที่ภาคภูมิใจของ Canadian Bureau of International Education (CBIE) (สำนักการศึกษานานาชาติแห่งแคนาดา) ซึ่งหมายความว่า Fanshawe ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษานอกประเทศ วิทยาลัย Fanshawe มีข้อตกลงร่วมกัน 26 ข้อกับมหาวิทยาลัยใน 16 ประเทศ ทั้งในเอเชีย, ยุโรป และอเมริกาใต้ วิทยาลัย Fanshawe เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโอกาสในการได้ศึกษาเล่าเรียนที่ต่างประเทศจะมอบประสบการณ์อันมีค่าให้กับนักศึกษา เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมอื่นๆและสำรวจโลกกว้าง แต่ยังช่วยสร้างโปรไฟล์ที่ดีเมื่อถึงเวลาหางานอีกด้วย

Fanshawe นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนานหนึ่งเทอมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่นเบลเยียม บราซิล เอกวาดอร์ อังกฤษ ไอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ และเวลส์ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ต้องการใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศทั้งเทอม วิทยาลัยก็ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระยะเวลา 1 เดือนในฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อินเดีย และญี่ปุ่น

Show more +Show less -
เรียนในต่างประเทศ

เรียนในต่างประเทศ

วิทยาลัย Fanshawe เป็นพันธมิตรที่ภาคภูมิใจของ Canadian Bureau of International Education (CBIE) (สำนักการศึกษานานาชาติแห่งแคนาดา) ซึ่งหมายความว่า Fanshawe ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษานอกประเทศ วิทยาลัย Fanshawe มีข้อตกลงร่วมกัน 26 ข้อกับมหาวิทยาลัยใน 16 ประเทศ ทั้งในเอเชีย, ยุโรป และอเมริกาใต้ วิทยาลัย Fanshawe เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโอกาสในการได้ศึกษาเล่าเรียนที่ต่างประเทศจะมอบประสบการณ์อันมีค่าให้กับนักศึกษา เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมอื่นๆและสำรวจโลกกว้าง แต่ยังช่วยสร้างโปรไฟล์ที่ดีเมื่อถึงเวลาหางานอีกด้วย

Fanshawe นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนานหนึ่งเทอมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่นเบลเยียม บราซิล เอกวาดอร์ อังกฤษ ไอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ และเวลส์ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ต้องการใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศทั้งเทอม วิทยาลัยก็ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระยะเวลา 1 เดือนในฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อินเดีย และญี่ปุ่น

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครจากต่างประเทศที่สมัครผ่านโครงการ SDS (Study Direct Stream) จากอินเดีย ปากีสถาน โมร็อคโค เซเนกัล จีน เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์ควรทราบว่า SDS ต้องการคะแนน IELTS 6.0 โดยไม่มีคะแนนทั้ง 4 หมวดต่ำกว่า 6.0 ส่วนโครงการที่ระบุไว้ว่าต้องการคะแนน IELTS สูงกว่านั้น ก็ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญา:

 • TOEFL: 550 – PBT, 79 – iBT
 • IELTS: 6.0 โดยคะแนนแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 5.5
 • Cambridge: 169 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 162

ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรปริญญา:

 • TOEFL: 560 – PBT, 84 – iBT
 • IELTS: 6.5 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0
 • Cambridge: 176 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 169

ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา:

 • TOEFL: 570 – PBT, 88 – iBT
 • IELTS: 6.5 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0
 • Cambridge: 176 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 169

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียนและประเภทที่พัก:

 • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร Post-Secondary: *16,000 CAD ถึง 18,000 CAD (ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกเรียน).
 • ค่าครองชีพ : *10,000 CAD – 12,000 CAD
 • ค่าหนังสือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ: * 500 CAD –2,000 CAD

* ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นเงินในสกุลดอลลาร์แคนาดาและเป็นจำนวนเงินโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษาที่เลือกเรียน บัตรโดยสารรถบัส LTC นั้นครอบคลุมสำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลาที่วิทยาเขต London ค่าใช้จ่ายด้านที่พักจะขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ (ประเภทของที่พัก) และนักศึกษาที่พักในหอพักของวิทยาลัยจะมีบริการอาหารให้ด้วย โดยรวมไปในค่าใช้จ่ายในการเช่าหอพักแล้ว

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครจากต่างประเทศที่สมัครผ่านโครงการ SDS (Study Direct Stream) จากอินเดีย ปากีสถาน โมร็อคโค เซเนกัล จีน เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์ควรทราบว่า SDS ต้องการคะแนน IELTS 6.0 โดยไม่มีคะแนนทั้ง 4 หมวดต่ำกว่า 6.0 ส่วนโครงการที่ระบุไว้ว่าต้องการคะแนน IELTS สูงกว่านั้น ก็ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญา:

 • TOEFL: 550 – PBT, 79 – iBT
 • IELTS: 6.0 โดยคะแนนแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 5.5
 • Cambridge: 169 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 162

ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรปริญญา:

 • TOEFL: 560 – PBT, 84 – iBT
 • IELTS: 6.5 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0
 • Cambridge: 176 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 169

ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา:

 • TOEFL: 570 – PBT, 88 – iBT
 • IELTS: 6.5 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0
 • Cambridge: 176 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 169

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียนและประเภทที่พัก:

 • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร Post-Secondary: *16,000 CAD ถึง 18,000 CAD (ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกเรียน).
 • ค่าครองชีพ : *10,000 CAD – 12,000 CAD
 • ค่าหนังสือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ: * 500 CAD –2,000 CAD

* ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นเงินในสกุลดอลลาร์แคนาดาและเป็นจำนวนเงินโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษาที่เลือกเรียน บัตรโดยสารรถบัส LTC นั้นครอบคลุมสำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลาที่วิทยาเขต London ค่าใช้จ่ายด้านที่พักจะขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ (ประเภทของที่พัก) และนักศึกษาที่พักในหอพักของวิทยาลัยจะมีบริการอาหารให้ด้วย โดยรวมไปในค่าใช้จ่ายในการเช่าหอพักแล้ว

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

การหาที่พักในเมืองใหม่อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจ ทางวิทยาลัย Fanshawe มีทางเลือกบริการที่พักมากมายสำหรับนักศึกษาผ่านทางแผนกวิเทศสัมพันธ์ด้วยการให้ความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ประสานงานที่พัก ทางเลือกที่พักที่มีให้บริการอาทิเช่น:

โฮมสเตย์

 • ห้องนอนเดี่ยว ห้องน้ำรวม, ห้องซักรีด และบริการอินเตอร์เน็ต
 • มื้ออาหารตามที่ต้องการที่ได้เลือกไว้ ทั้งแบบอาหารสองมื้อหรืออาหารสามมื้อ (half board or full board)
 • 900 CAD ต่อเดือนสำหรับที่พักพร้อมอาหารสามมื้อ รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายครั้งเดียว 200 CAD และค่าดำเนินการ 75 CAD ต่อการชำระเงิน

บ้านพัก - Falcon House, Peregrine House, Merlin House (อพาร์ทเมนต์ในเขตวิทยาลัย)

 • ค่าใช้จ่ายของที่พักแบบนี้อยู่ที่ 8,825 CAD ต่อระยะเวลา 8 เดือน รวมทั้งเงินประกันความปลอดภัย 250 CAD และค่าอาหาร 1,200 CAD
 • แต่ละห้องนอนมีโต๊ะและเก้าอี้, ลิ้นชักและตู้เสื้อผ้า
 • ในอาคารที่พัก นักศึกษาจะใช้ห้องครัวและห้องนั่งเล่นร่วมกัน รวมถึงพื้นที่อ่านหนังสือ, ห้องชมภาพยนตร์และบริการเครื่องซักอบผ้า
 • มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 525 CAD ที่ไม่สามารถขอคืนได้

บ้านพัก – Kestrel Court (ทาวน์เฮาส์ อยู่ติดกับเขตวิทยาลัย)

 • ห้องนอนมาตรฐานพร้อมเตียงคู่ราคา 7,240 CAD หรือห้องนอนขนาดเล็กพร้อมเตียงเดี่ยวราคา 6,925 CAD (รวมค่าประกันห้อง 250 CAD แล้ว)
 • แต่ละห้องนอนมีโต๊ะและเก้าอี้, ลิ้นชักและตู้เสื้อผ้า
 • นักศึกษาจะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนอีก 5 คน พร้อมทั้งห้องนั่งเล่นรวม, ห้องน้ำ และห้องครัว (ไม่มีบริการอาหาร)
 • มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 525 CAD ที่ไม่สามารถขอคืนได้

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

การหาที่พักในเมืองใหม่อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจ ทางวิทยาลัย Fanshawe มีทางเลือกบริการที่พักมากมายสำหรับนักศึกษาผ่านทางแผนกวิเทศสัมพันธ์ด้วยการให้ความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ประสานงานที่พัก ทางเลือกที่พักที่มีให้บริการอาทิเช่น:

โฮมสเตย์

 • ห้องนอนเดี่ยว ห้องน้ำรวม, ห้องซักรีด และบริการอินเตอร์เน็ต
 • มื้ออาหารตามที่ต้องการที่ได้เลือกไว้ ทั้งแบบอาหารสองมื้อหรืออาหารสามมื้อ (half board or full board)
 • 900 CAD ต่อเดือนสำหรับที่พักพร้อมอาหารสามมื้อ รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายครั้งเดียว 200 CAD และค่าดำเนินการ 75 CAD ต่อการชำระเงิน

บ้านพัก - Falcon House, Peregrine House, Merlin House (อพาร์ทเมนต์ในเขตวิทยาลัย)

 • ค่าใช้จ่ายของที่พักแบบนี้อยู่ที่ 8,825 CAD ต่อระยะเวลา 8 เดือน รวมทั้งเงินประกันความปลอดภัย 250 CAD และค่าอาหาร 1,200 CAD
 • แต่ละห้องนอนมีโต๊ะและเก้าอี้, ลิ้นชักและตู้เสื้อผ้า
 • ในอาคารที่พัก นักศึกษาจะใช้ห้องครัวและห้องนั่งเล่นร่วมกัน รวมถึงพื้นที่อ่านหนังสือ, ห้องชมภาพยนตร์และบริการเครื่องซักอบผ้า
 • มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 525 CAD ที่ไม่สามารถขอคืนได้

บ้านพัก – Kestrel Court (ทาวน์เฮาส์ อยู่ติดกับเขตวิทยาลัย)

 • ห้องนอนมาตรฐานพร้อมเตียงคู่ราคา 7,240 CAD หรือห้องนอนขนาดเล็กพร้อมเตียงเดี่ยวราคา 6,925 CAD (รวมค่าประกันห้อง 250 CAD แล้ว)
 • แต่ละห้องนอนมีโต๊ะและเก้าอี้, ลิ้นชักและตู้เสื้อผ้า
 • นักศึกษาจะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนอีก 5 คน พร้อมทั้งห้องนั่งเล่นรวม, ห้องน้ำ และห้องครัว (ไม่มีบริการอาหาร)
 • มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 525 CAD ที่ไม่สามารถขอคืนได้

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ศูนย์นานาชาติ

Fanshawe มุ่งมั่นในการมอบบริการและการสนับสนุนแก่นักศึกษาต่างประเทศทุกคน นอกจากนี้ศูนย์นานาชาติของเรายังมีพนักงานจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย เกาหลี เวียดนาม แอฟริกา ตุรกี รัสเซีย ยูเครน และอีกมากมาย

Fanshawe Cares – บริการสำหรับผู้ที่เพิ่งเดินทางมาถึง

Fanshawe Cares เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างประเทศแรกเข้าทุกคน ซึ่งประกอบด้วย:

 • การต้อนรับที่สนามบิน
 • บริการรถรับส่งฟรีจากสนามบิน Toronto’s Pearson Airport ถึงเมือง London รัฐ Ontario
 • จัดหาที่พักในโรงแรมให้ 2 คืน (หากจำเป็น)
 • ความช่วยเหลือในการหาที่อยู่อาศัยและเปิดบัญชีธนาคาร (หาจำเป็น)

โดยทั่วไปบริการแรกเข้าจะเริ่มต้น 1 หรือ 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการเรียน ซึ่งวันที่แน่ชัดจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ภาคการศึกษา

ที่วิทยาลัย Fanshawe มีพนักงานที่ทุ่มเทและมีประสบการณ์มากมายอาทิ RCIC (ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดา), RISIA (ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองของนักศึกษานานาชาติ), ผู้ประสานงานนักศึกษาแลกเปลี่ยน, ผู้ประสานงานด้านชีวิตนักศึกษา และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่วงที่เดินมาถึงวิทยาลัย และดูแลเรื่องการปรับตัวกับชีวิตและการเรียนที่นี่ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการเลือกหลักสูตร, การเดินทางมายังแคนาดา, การหาที่พัก และการทำใบอนุญาตทำงาน เจ้าหน้าที่ของเรายังคอยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอวีซ่ารวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องบัญชีธนาคาร, ประกันสุขภาพ และการหาร้านขายของชำที่ใกล้ที่สุด

บริการอื่นๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ Fanshawe รวมถึง:

 • บริการช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ
 • คำแนะนำทางวิชาการ
 • บริการด้านอาชีพ
 • บริการให้คำปรึกษา - รวมถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์และคอร์สเรียนต่างๆ
 • บริการห้องสมุดและสื่อ
 • การสอนพิเศษโดยเพื่อนนักศึกษา
 • บัตรรถบัสสำหรับนักศึกษาเต็มเวลาทุกคนที่เรียนในวิทยาเขตลอนดอน
 • บริการอาหารภายในวิทยาเขต
 • ศูนย์สุขภาพนักศึกษา - รวมถึงศูนย์ออกกำลังกายและแพทย์ที่มีประสบการณ์
 • กรีฑา - มีกีฬาหลายประเภทให้นักศึกษาได้เข้าร่วมหรือรับชมแบบติดขอบสนาม
 • ร้านค้าปลีก – หนังสือ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และอีกมากมาย

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ศูนย์นานาชาติ

Fanshawe มุ่งมั่นในการมอบบริการและการสนับสนุนแก่นักศึกษาต่างประเทศทุกคน นอกจากนี้ศูนย์นานาชาติของเรายังมีพนักงานจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย เกาหลี เวียดนาม แอฟริกา ตุรกี รัสเซีย ยูเครน และอีกมากมาย

Fanshawe Cares – บริการสำหรับผู้ที่เพิ่งเดินทางมาถึง

Fanshawe Cares เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างประเทศแรกเข้าทุกคน ซึ่งประกอบด้วย:

 • การต้อนรับที่สนามบิน
 • บริการรถรับส่งฟรีจากสนามบิน Toronto's Pearson Airport ถึงเมือง London รัฐ Ontario
 • จัดหาที่พักในโรงแรมให้ 2 คืน (หากจำเป็น)
 • ความช่วยเหลือในการหาที่อยู่อาศัยและเปิดบัญชีธนาคาร (หาจำเป็น)

โดยทั่วไปบริการแรกเข้าจะเริ่มต้น 1 หรือ 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการเรียน ซึ่งวันที่แน่ชัดจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ภาคการศึกษา

ที่วิทยาลัย Fanshawe มีพนักงานที่ทุ่มเทและมีประสบการณ์มากมายอาทิ RCIC (ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดา), RISIA (ที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองของนักศึกษานานาชาติ), ผู้ประสานงานนักศึกษาแลกเปลี่ยน, ผู้ประสานงานด้านชีวิตนักศึกษา และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่วงที่เดินมาถึงวิทยาลัย และดูแลเรื่องการปรับตัวกับชีวิตและการเรียนที่นี่ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการเลือกหลักสูตร, การเดินทางมายังแคนาดา, การหาที่พัก และการทำใบอนุญาตทำงาน เจ้าหน้าที่ของเรายังคอยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอวีซ่ารวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องบัญชีธนาคาร, ประกันสุขภาพ และการหาร้านขายของชำที่ใกล้ที่สุด

บริการอื่นๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ Fanshawe รวมถึง:

 • บริการช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ
 • คำแนะนำทางวิชาการ
 • บริการด้านอาชีพ
 • บริการให้คำปรึกษา - รวมถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์และคอร์สเรียนต่างๆ
 • บริการห้องสมุดและสื่อ
 • การสอนพิเศษโดยเพื่อนนักศึกษา
 • บัตรรถบัสสำหรับนักศึกษาเต็มเวลาทุกคนที่เรียนในวิทยาเขตลอนดอน
 • บริการอาหารภายในวิทยาเขต
 • ศูนย์สุขภาพนักศึกษา - รวมถึงศูนย์ออกกำลังกายและแพทย์ที่มีประสบการณ์
 • กรีฑา - มีกีฬาหลายประเภทให้นักศึกษาได้เข้าร่วมหรือรับชมแบบติดขอบสนาม
 • ร้านค้าปลีก – หนังสือ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และอีกมากมาย

Show more +Show less -
3500
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Fanshawe
At Fanshawe
Join us at Fanshawe
At Fanshawe
Join us at Fanshawe
At Fanshawe
Join us at Fanshawe
At Fanshawe
Join us at Fanshawe
Join us at Fanshawe
At Fanshawe
At Fanshawe
At Fanshawe
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2001

 • $812
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.4
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.8
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.6
คุณภาพการสอน
4.2
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.8
bhawna
Fanshawe College
Infrastructure, staff and support
แสดงทั้งหมด +
Manpreet
Fanshawe College
Facility is so cooperative with international students.
แสดงทั้งหมด +
Fanshawe College Fanshawe College
Rated4/5based on5 student reviews
Infrastructure, staff and support Customer reviews:
Fanshawe College - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
Fanshawe College Fanshawe College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fanshawe College - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
Fanshawe College Fanshawe College
Rated4/5based on5 student reviews
Facility is so cooperative with international students. Customer reviews:
Fanshawe College - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
Fanshawe College Fanshawe College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fanshawe College - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
Fanshawe College Fanshawe College
Rated4/5based on5 student reviews
Online portal for both study and submissions, quick response from professors, pristine classrooms and surroundings, career development and student departments and many more at Fanshawe. Customer reviews:
Fanshawe College - by, 2020-01-09
4.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Fanshawe College Fanshawe College
Rated4/5based on5 student reviews
Infrastructure, staff and support Customer reviews:
Fanshawe College - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
Fanshawe College Fanshawe College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fanshawe College - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
Fanshawe College Fanshawe College
Rated4/5based on5 student reviews
Facility is so cooperative with international students. Customer reviews:
Fanshawe College - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
Fanshawe College Fanshawe College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Fanshawe College - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
Fanshawe College Fanshawe College
Rated4/5based on5 student reviews
Online portal for both study and submissions, quick response from professors, pristine classrooms and surroundings, career development and student departments and many more at Fanshawe. Customer reviews:
Fanshawe College - by, 2020-01-09
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์