text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Heriot Watt เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำอยู่ใน Top 350 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จากการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings ปีค.ศ. 2019

นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมด้วยมุมมองระดับโลก มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่เมือง Edinburgh นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตในดูไบและมาเลเซีย

มหาวิทยาลัย Heriot Watt มีความภาคภูมิใจในฐานะมหาวิทยาลัยระดับโลกที่แท้จริง ด้วยนักศึกษากว่า 30,000 คนจากทั่วโลก และพันธมิตรสถาบันการศึกษาใน 150 ประเทศ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Heriot Watt จะได้พบกับโลกที่เปิดกว้างให้พวกเค้า เช่นเดียวกับการเรียนการสอนคุณภาพสูงจากการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 37 ของโลกในมุมมองนานาชาติจาก Times Higher Education World University Rankings ปีค.ศ. 2019 นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Heriot Watt ยังได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งปีจาก The Times/Sunday Times Good University Guide ในปีค.ศ. 2018

นำเสนอหลักสูตรที่หลากหลายตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย Heriot Watt มีความเชี่ยวชาญสาขาบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, การออกแบบเชิงใช้งาน, สังคมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทุกสาขาวิชามุ่งเน้นในการสร้างสิ่งที่มีผลกับโลกและสังคม เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกไปสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ทั่วโลก

จากการที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกในหลายแห่ง มหาวิทยาลัย Heriot Watt ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่ได้รับการยอมรับในด้านการวิจัย, ความพึงพอใจนักศึกษา, ความสามารถในการทำงานของบัณฑิตและคุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Heriot Watt มีสามวิทยาเขตในสกอตแลนด์อย่าง Edinburgh, Orkney และ Scottish Borders ที่เปิดโอกาสในนักศึกษาได้รับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ, มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอบอุ่นที่สุดในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตที่ดูไบซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีระบบการศึกษาที่ทันสมัย เช่นเดียวกับวิทยาเขตใน Putrajaya ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมมากที่สุดของประเทศมาเลเซีย ที่มีค่าเล่าเรียนที่เหมาะสมพร้อมกับคุณภาพการศึกษาคุณภาพสูงในระดับโลก

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Exclusive Bloomberg Access

ด้วยพันธมิตรทางการศึกษากับองค์กรชั้นนำอย่าง Bloomberg ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Heriot Watt มีโอกาสที่พิเศษและน่าตื่นเต้น ทางมหาวิทยาลัยได้เป็น Bloomberg Experiential Learning Partner ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการสร้างการเรียนรู้ที่ใช้ใช้จริงและมาจากโลกตวามเป็นจริงในด้านการเงิน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถส่งประวัติส่วนตัวไปยังเครือข่ายขององค์กรต่างๆเพื่อเป็นช่องทางติดต่อและโอกาสในการทำงาน

จากความร่วมมือนี้ของทั้งสองฝ่ายทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้เครื่องมือชั้นนำใน Bloomberg Finance Lab ซึ่งรวมถึงห้องซื้อขายหลักทรัพย์เสมือนจริง รวมไปถึงการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เข้ากับการลงมือปฏิบัติจริง

ความร่วมมือด้านวิศวกรมศาสตร์ในประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัย Heriot Watt ในประเทศมาเลเซียได้มีการลงนามความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) กับสถาบันวิศวกรรมศาสตร์มาเลเซีย (Institution of Engineers Malaysia) ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เชิงรุกของทั้งสองสถาบัน เปิดโอกาสที่น่าสนใจให้กับนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สามารถเข้าถึงโอกาสและมุมมองของอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

เพื่อให้เกิดคุณภาพการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุด มหาวิทยาลัย Heriot Watt เฟ้นหาคณาจารย์ที่มีคุณภาพระดับโลกทำการสอนให้กับนักศึกษา ในแต่ละคณะวิชาเต็มไปด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ซึ่งพร้อมมอบเส้นทางสู่โอกาสในอุตสาหกรรมและช่วยให้นักศึกษาได้สร้างแนวทางของตนเอง นอกจากนี้ยังพร้อมช่วยเหลือนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาอย่างเต็มที่ตามความต้องการของนักศึกษา

ความยอดเยี่ยมของคณาจารย์เหล่านี้สะท้อนได้จากการอยู่ในอันดับที่ 302 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการจัดอันดับ QS World University Rankings ประจำปีค.ศ. 2018-2019 นอกจากนี้ยังมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 35 ของสหราชอาณาจักรโดย The Complete University Guide ปีค.ศ. 2020 และอยู่อันดับหนึ่งของสกอตแลนด์ในด้านผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคม (REF ปีค.ศ. 2014) ทั้งหมดนี้มาจากคณาจารย์และนักศึกษาผู้มีแรงบันดาลใจ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Heriot Watt ประกอบด้วย 5 คณะวิชาและ 1 บัณฑิตวิทยาลัย โดยแต่ละคณะวิชามอบทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาผ่านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ทั้งในทางวิชาการและโลกอุตสาหกรรมจริง มหาวิทยาลัย Heriot Watt มีคณะวิชาดังต่อไปนี้

บัณฑิตวิทยาลัย Edinburgh Business School

บัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก The Royal Charter บัณฑิตวิทยาลัย Edinburgh Business School นำเสนอหลักสูตรการศึกษาที่สำคัญระดับโลก เปิดสอนในวุฒิการศึกษา MBA, MSc, DBA และ PhD

คณะพลังงาน, ธรณีศาสตร์, โครงสร้างพื้นฐานและสังคม

เป็นสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงในด้านงานวิจัยที่หลากหลายและคุณภาพการสอน โดยมุ่งเน้นไปที่จุดสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความถูกต้องในสังคม

วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ

โดดเด่นด้วยความเป็นเลิศในการวิจัย รวมไปถึงหลักสูตรและงานวิจัยที่หลากหลายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับโลกผ่านนวัตกรรมและการค้นคว้า

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

นำเสนอหลักสูตรปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษาและปริญญาวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สังคมศาสตร์

หลักสูตรมุ่งเน้นในความเชี่ยวชาญเฉพาะพร้อมด้วยมุมมองระดับโลก เพื่อสร้างบัณฑิตที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ, หลักสูตรการศึกษาทางไกลที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ รวมถึงหลักสูตรระดับ PhD ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

สิ่งทอและการออกแบบ

คณะวิชาที่มุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแฟชั่น พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

มหาวิทยาลัย Heriot Watt มีความตั้งใจในการรับนักศึกษาจากทั่วโลก ด้วยการเปิดรับสมัครนักศึกษาจากคุณสมบัติทางการศึกษาที่หลากหลายทั่วโลก ที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคณะวิชา

นักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องยื่นหลักฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถเลือกสอบได้ตามความเหมาะสม โดยเงื่อนไขขั้นต่ำของ IELTS จะเป็นดังต่อไปนี้ :

 • หลักสูตรปรับพื้นฐานคะแนนอยู่ที่ 5.5
 • หลักสูตรปริญญาตรีคะแนนอยู่ที่ 6.0
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษาคะแนนอยู่ที่ 6.5

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานเพื่อให้มีระดับทักษะอยู่ในระดับที่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Heriot Watt ได้

นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศก่อนทำการสมัครเข้าศึกษา นอกจากนี้เงื่อนไขคุณสมบัติอาจจะต่างออกไปในวิทยาเขตในมาเลเซียและดูไบ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Heriot Watt นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยมจากทั่วโลก โดยในทั้ง 3 วิทยาเขตในสกอตแลนด์ รวมถึงวิทยาเขตหลักในเมือง Edinburgh ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 3 ของสหราชอาณาจักรและอันดับ 1 ในสกอตแลนด์ในด้านเงินลงทุนเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษา จากการจัดอันดับ Complete University Guide ปีค.ศ. 2020

มหาวิทยาลัยยังวิทยาเขตที่ตั้งในต่างประเทศอย่างดูไบและมาเลเซีย โดยสรุปทั้ง 5 วิทยาเขตมีดังต่อไปนี้ :

วิทยาเขต Edinburgh

ด้วยพื้นที่วิทยาเขตที่เป็นทุ่งหญ้าสวยงามพร้อมกับสภาพแวดล้อมเขียวขจี ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมือง Edinburgh ที่คึกคัก พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก เป็นที่รู้จักในด้านศิลปะ, วัฒนธรรมและการศึกษา

วิทยาเขต Scottish Borders

ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานอุตสาหกรรม มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอของสกอตแลนด์ที่ซึ่งเปิดโอกาสมากมายให้กับนักศึกษาในสาขานี้

วิทยาเขต Orkney

เป็นพื้นที่งานวิจัยเกี่ยวกับชีวิตโดยเฉพาะ ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าตื่นตา และเป็นฐานการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมในด้านสิ่งแวดล้อม

มาเลเซีย

วิทยาเขตมูลค่า 35 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและพื้นที่สีเขียว เปิดดำเนินการในปีค.ศ. 2013 เปิดโอกาสให้นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าถึงการศึกษามาตรฐานโลกของมหาวิทยาลัย Heriot Watt

ดูไบ

เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติแห่งแรกที่ตั้งในเมืองการศึกษานานาชาติของดูไบ เปิดโอกาสการศึกษาระดับนานาชาติในประเทศและเขตภูมิภาคอาหรับ

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย Heriot Watt มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้วยการเฝ้าระวังพิเศษจาก SafeGuarding รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตและศึกษาได้โดยไม่มีข้อกังวล มหาวิทยาลัยสร้างพื้นที่ให้อบอุ่นและเป็นมิตร ที่เหตุการณ์เสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นน้อยและเกิดขึ้นได้ยาก

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมขั้นตอนการจัดการเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะปลอดภัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

ทั้ง 3 วิทยาเขตในสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ในพื้นที่สนับสนุนความปลอดภัยของตำรวจสกอตแลนด์ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตนเองจะอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงอาชญากรรม

ส่วนวิทยาเขตทั้งในดูไบและมาเลเซียล้วนตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับนักศึกษา รวมไปถึงยังมีการสนับสนุนจากบริการ SafeGuarding และเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะเรียนรู้และใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

Show more +Show less -
3979
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
351st  / 1250
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
Stromness Orkney Islands Franklin Road
Galashiels Scottish Borders Nether Road
Edinburgh Edinburgh Edinburgh
Dubai Dubayy Dubai Knowledge Park, Blocks 5 & 14
Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya No 1 Jalan Venna P5/2, Precinct 5
Heriot-Watt University is a specialist, pioneering University, with a global presence, world renowned, innovative research and highly employable graduates. Founded in 1821, it has a rich heritage and an established reputation as a leading research led university and provider of education around the world. The University is a specialist in engineering, business and science and leaders in innovative global education for a future world. It?s learning environment seeks to offer students the very best in terms of study programmes which apply knowledge to real world challenges.

As one of the most progressive and international institutions based in Scotland, students will have the opportunity to thrive, both personally and academically during their time in the university. Each year the university enables hundreds of students to enhance their educational experience through a variety of Heriot-Watt and externally funded Scholarships and bursaries, including opportunities funded by the University's generous Alumni community, based all over the globe. It encourages students to see the world, then change it.

Heriot-Watt University have 5 campuses and 150 learning partners around the world. Many of its students get the chance to transfer their study to its campuses in Dubai and Malaysia through its Go Global inter campus exchange programme. It is also one of Scotland's most international universities, so there are plenty of opportunities to meet the world at our UK campuses too. The university?s Scottish campuses offer an extensive range of research-informed degree programmes in a global study environment with strong links to business and industry. Campuses in Edinburgh, Scottish Borders and Orkney each offer bespoke facilities and a distinctive learning environment.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244751_320px.jpg Heriot-Watt University https://www.idp.com/thailand/universities/heriot-watt-university/iid-uk-00785/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1308

 • £468
  บ้านพัก
 • £518
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์