text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg

Nottingham Trent University

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Nottingham Trent (NTU) เป็นมหาวิทยาลัยอันมีนวัตกรรมด้วยแนวคิดที่ยิ่งใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนต่างๆ นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมผ่านทางการสอนอันเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม รวมถึงมีช่องทางในการแบ่งปันความคิด ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย Nottingham Trent เป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรพร้อมชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัยระดับชั้นนำของโลก

92% ของนักศึกษาแนะนำให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัย (National Student Survey 2020)

NTU ได้รับรางวัลยกย่องจากหลากหลายสถาบันที่มีชื่อเสียงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิเช่นรางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 โดย Guardian

NTU ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองนักศึกษาอันมีชีวิตชีวาในภาคกลางของสหราชอาณาจักร และเป็นชุมชนนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายในการสร้างคุณประโยชน์ระดับโลก โดยมีบริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษานานาชาติเป็นการเฉพาะ พร้อมด้วยโครงการริเริ่มอันหลากหลายอาทิเช่น Global Week และ Global Lounges รวมถึงการศึกษาคุณภาพเยี่ยมพร้อมวิสัยทัศน์อันเป็นสากล

ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรมและความมุ่งมั่นในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความพร้อมสำหรับการทำงานทำให้ NTU มีอัตราการได้งานในระดับสูง ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองค์กรชั้นนำอย่างเช่น PepsiCo, Thomson Reuters และ NHS จะช่วยให้นักศึกษาได้รับโอกาสอันหลากหลายและสามารถใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับอย่างเต็มที่

NTU ได้มีการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเยี่ยมสำหรับนักศึกษาของทุกหลักสูตรในวิทยาเขตทั้ง 4 แห่ง ทางมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการมอบเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆที่มีการใช้งานในระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นห้องเวิร์คช็อปสิ่งทอ, ห้องข่าวและสตูดิโอโทรทัศน์จนถึงห้องพิจารณาคดีจำลองและห้องค้าหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงการประกอบอาชีพ – ไม่ใช่แค่คุณวุฒิปริญญาเท่านั้น

Show more +Show less -
video Bg

ข่าวสารล่าสุด

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทใหม่สาขาการตลาด

คณะวิชาธุรกิจ Nottingham ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทสาขาการตลาดที่จะผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการตลาดรุ่นใหม่

นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้านการตลาดในทุกๆมิติ อย่างเช่นการสื่อสาร, ระบบดิจิทัล, กลยุทธ์และนวัตกรรม ความร่วมมือกับ Chartered Institute of Marketing (CIM) จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิปริญญาไปพร้อมๆกับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้มีความได้เปรียบในตลาดงาน

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับท็อป 20 ในสาขาการตลาดใน Complete University Guide ปี 2021

มีการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัย Nottingham Trent มีการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเยี่ยมในทุกวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิสาหกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่จะช่วยสร้างชุมชนอันมีพลวัตและน่าตื่นเต้นสำหรับทั้งผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจขนาดเล็กที่มีการพัฒนาเติบโตเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านความเชี่ยวชาญและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์แห่งใหม่จะช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระยะแรกในด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Nottingham Trent มีคุณภาพการสอนในระดับชั้นนำจากการที่ได้คะแนนระดับ ‘Gold' ในการสำรวจ Teaching Excellence Framework (TEF) ของรัฐบาล โดยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพียง 59 แห่งของสหราชอาณาจักรที่ได้คะแนนระดับ ‘Gold' อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการมอบมาตรฐานการสอนอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยได้แสดงให้คณะกรรมการตัดสินเห็นถึงวิธีการพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษาและการสร้างประสบการณ์การเรียนแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบของ NTU โดยแสดงให้เห็นถึงการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์, รูปแบบการเรียนอันมีนวัตกรรม, การมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่ดีเยี่ยม, การฝึกงานที่มีคุณภาพสูงและการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับผู้จ้างงาน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Nottingham Trent มีการเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายระดับ ตั้งแต่หลักสูตรปูพื้นจนถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรี, หลักสูตรเตรียมปริญญาโทและหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี พร้อมด้วยหลายๆหลักสูตรที่มีการเริ่มต้นการเรียนในเดือนกันยายนและมกราคม

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชาผ่านทางคณะวิชาต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาของตนเอง

สาขาวิชาที่เปิดสอนอาทิเช่น:

 • บัญชีและการเงิน
 • การเกษตรและวิชาพืชสวน
 • สัตวศาสตร์, ม้าและสัตวแพทยศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ธุรกิจ การจัดการ และการตลาด
 • เคมี
 • วัยเด็กและเยาวชนศึกษา
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • การอนุรักษ์ธรรมชาติและนิเวศวิทยา
 • อาชญวิทยา, งานตำรวจและนิติวิทยาศาสตร์
 • การออกแบบเวทีและฉาก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ครุศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • แฟชั่น
 • ภาพยนตร์และโทรทัศน์
 • วิจิตรศิลป์
 • วิทยาศาสตร์อาหารและการผลิต
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • เกมส์
 • ภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ความมั่นคงทางอาหาร
 • ศิลปะและเทคโนโลยีกราฟฟิก
 • ประวัติศาสตร์
 • กฏหมาย
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • สื่อและวารสารศาสตร์
 • ดนตรีและงานแสดงสด
 • การพยาบาลและผู้ช่วยแพทย์
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • การเมือง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโลกคดีศึกษา
 • การออกแบบผลิตภัณท์
 • จิตวิทยา
 • การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน
 • งานสังคมสงเคราะห์และบริการด้านสุขภาพ
 • สังคมวิทยา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

มหาวิทยาลัย Nottingham Trent มีเงื่อนไขการรับสมัครที่แตกต่างกันตามแต่ละสาขาวิชา พร้อมด้วยเกณฑ์คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษที่กำหนดโดยผลคะแนนสอบ IELTS โดยเกณฑ์ที่กำหนดจะแตกต่างกันตามแต่ละคณะวิชา แต่โดยทั่วไปสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะอยู่ระหว่าง 6.0 ถึง 7.0 โดยต้องได้คะแนนทุกหมวดการสอบไม่ต่ำกว่า 5.5 ในบางกรณีระดับคะแนนที่กำหนดสำหรับการเข้าเรียนในชั้นปีที่หนึ่งอาจต่ำกว่าการเข้าเรียนในชั้นปีที่สอง นอกจากนี้ผลคะแนนสอบเทียบเท่า IELTS จากการสอบความรู้ภาษาอังกฤษประเภทอื่นๆ อย่างเช่น KITE, TOEFL และ Pearson อาจนำมาใช้เพื่อพิจารณาคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษได้เช่นกัน

นอกจากนี้ NTU ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาเรียน 6 ถึง 20 สัปดาห์เพื่อช่วยให้นักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ต้องการได้อีกด้วย หลักสูตร PEAP นี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษและยังช่วยในการปรับตัวเข้ากับชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย

นักศึกษาควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครรายประเทศเนื่องจากเงื่อนไขจะแตกต่างกันตามแต่ละประเทศที่นักศึกษาผ่านการเรียนมาก่อน รวมถึงคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Nottingham Trent มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนและสังคมที่ดีเยี่ยมอันเป็นผลจากการลงทุนมูลค่า 450 ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 4 วิทยาเขต ได้แก่

วิทยาเขต City

วิทยาเขตตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Nottingham และมีการผสมผสานระหว่างอาคารเรียนอันทันสมัยและเก่าแก่เข้าด้วยกัน รวมถึงมีสมาพันธ์นักศึกษาอันมีชีวิตชีวา วิทยาเขตแห่งนี้มีนักศึกษา 16,000 คนพร้อมด้วยพื้นที่การเรียนอันหลากหลาย, บาร์, โรงยิมและทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในที่เดียว

วิทยาเขต Clifton

ชุมชนนักศึกษา 8,000 คนอันทันสมัยที่ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับการเรียน, ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาอันดีเยี่ยม รวมถีงมีการคมนาคมที่สะดวกสบายจากวิทยาเขต City ด้วยบริการรถประจำทางสายตรงและบริการรถรางสู่ใจกลางเมือง

วิทยาเขต Brackenhurst

วิทยาเขตนี้เป็นที่ตั้งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์สัตว์, ชนบทและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นที่เขตชนบทอันเขียวชอุ่มขนาด 500 เอเคอร์ที่เปรียบเสมือนห้องเรียนกลางแจ้งที่มีทัศนียภาพสวยงาม

วิทยาเขต Creative Quarter

วิทยาเขตที่มีอุปกรณ์ผลิตงานสร้างสรรค์อันทันสมัยพร้อมด้วยสถานที่ตั้งในเมืองที่มีวงการศิลปะอันเฟื่องฟู นักศึกษาจะได้เรียนในสถานที่เรียนที่สร้างแรงบันดาลใจและมีเทคโนโลยีสูงเพื่อพัฒนาแนวคิดไปสู่ผลงานจริง

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Nottingham เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและปลอดภัย ซึ่งทำให้ที่นี่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนและการอยู่อาศัยสำหรับนักศึกษาโดยไม่ต้องกังวลกับเหตุอาชญากรรมหรือความปลอดภัย โดยเป็นเมืองที่มีประชากรนักศึกษาที่มีชีวิตชีวาจำนวนมาก นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีสติและดูแลป้องกันตนเองรวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวอย่างดีที่สุด

NTU มีทีมงานรักษาความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญที่จะคอยตรวจตราและลาดตระเวนวิทยาเขตเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ อีกทั้งในที่พักของมหาวิทยาลัยยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเช่นกัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมือง Nottingham มีการทำงานร่วมกับ NTU อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือกับนักศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับการเรียนของนักศึกษาจากทั่วโลก นักศึกษานานาชาติที่มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยสามารถติดต่อกับทีมงานช่วยเหลือด้านการเรียนนานาชาติเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

Show more +Show less -
5188
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
601st  / 1250
At Nottingham Trent University
CITY Campus Tour
At Nottingham Trent University
At Nottingham Trent University
Brackenhurst Campus Tour
At Nottingham Trent University
Clifton Campus Tour
At Nottingham Trent University
At Nottingham Trent University
Join us at Nottingham Trent University
At Nottingham Trent University
At Nottingham Trent University
At Nottingham Trent University
At Nottingham Trent University
Nottingham Nottingham 50 Shakespeare Street
Clifton Nottingham Clifton
Nottingham Nottingham Brackenhurst Ln, Southwell
Nottingham Nottingham 6-10 Convent Street
Nottingham Trent University is one of the most sustainable universities in the world and is a forward thinking institution and adheres to the standards students would expect from a modern day academic institution. As one of the leading new universities in the UK, Nottingham Trent provides students with first-class learning and teaching facilities.

The University offers over 500 courses, which are run over three campuses and administered by ten academic schools. In addition, the institution has a wide range of supporting departments, ranging from Student Support Services, to the Academic Office, to its Environment Team. These schools and departments work together to make sure that they offer the best possible service to its customers and continue to shape the futures of their students.

NTU has four stunning campuses namely City, Clifton, Brackenhurst and Confetti. Each campus is unique in its own way according to the subjects taught. The vibrant City Campus is bustling with 16,000 students, and the learning spaces, bars and gyms that are built to inspire students. It?s a place where vibrant social venues meet calming study environments and all that students needs to feel motivated and think big.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_259900_320px.jpg Nottingham Trent University https://www.idp.com/thailand/universities/nottingham-trent-university/iid-uk-01040/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£2175

 • £1333
  บ้านพัก
 • £518
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £236
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์