พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย St. Clair จะมอบการศึกษาระดับวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในทุกด้านผ่านทางการสอนที่มีคุณภาพเยี่ยม, สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนชั้นยอด, บริการช่วยเหลือนักศึกษาและประสบการณ์นักศึกษาอันน่าจดจำ

วิทยาลัย St. Clair ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1967 เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง วิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 30,000 คนและมีการรับนักศึกษานานาชาติมากกว่า 1,100 คนเข้าเรียนในแต่ละปี นักศึกษาจะมีโอกาสได้พัฒนาทักษะและความรู้เพื่อเป็นบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน

วิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาศิลปะและเทคโนโลยีประยุกต์ โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรีและบัณฑิตมากกว่า 120 หลักสูตร ครอบคลุมสาขาสุขภาพ, ธุรกิจ, เทคโนโลยี, การค้า, บริการสังคมและศิลปะสื่อ ซึ่งจะเป็นประตูสู่หลายร้อยเส้นทางอาชีพ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรฝึกหัดอาชีพหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อได้อีกด้วย

นักศึกษานานาชาติจะสามารถใช้บริการที่มีอยู่มากมายเพื่อสนับสนุนการเรียนของตนเอง อย่างเช่นบริการช่วยเหลือด้านการเรียน, บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ, บริการช่วยเหลือด้านที่พักและความพิการ ขณะที่นอกห้องเรียนก็มีกิจกรรมให้ทำมากมาย ซึ่งรวมถึงทีมกีฬามหาวิทยาลัยใน 14 ประเภทกีฬาด้วย

วิทยาลัยประกอบด้วย 3 วิทยาเขตในเมือง Essex และ Chatham-Kent ในรัฐ Ontario ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับเมือง Detroit นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์แบบชาวอเมริกาเหนือ นักศึกษาจะได้เรียนในประเทศที่มีความสงบปลอดภัยและมีสภาพภูมิอากาศที่สบายพร้อมด้วยแสงแดดมากมาย แคนาดาเป็นประเทศที่ประกอบด้วยเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากมายพร้อมด้วยภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา โดยมีชุมชนที่ปลอดภัยและสะอาดเพื่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษา อีกทั้งหลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงถึง 87.5 เปอร์เซ็นต์ด้วย

ตราประจำวิทยาลัย St. Clair เป็นรูปตัวกริฟฟินในตำนาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาตนเองให้เหนือระดับธรรมดา ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสได้ทำเช่นนั้นที่วิทยาลัย นักศึกษาของวิทยาลัย St. Clair จะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ, สร้างความสัมพันธ์อันยืนยาวและได้เรียนรู้เครื่องมือที่จำเป็นต่ออาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อุทยานกีฬาแห่งใหม่ล่าสุด

ปัจจุบันนักศึกษาจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาชั้นยอดที่อุทยานกีฬาแห่งใหม่ของวิทยาลัย St. Clair โดยประกอบด้วยพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬาเทนนิส, ซอฟท์บอลและวอลเล่ย์บอลในร่ม รวมถึงสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 1,500 ที่นั่งพร้อมด้วยสกอร์บอร์ดระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนานี้ได้รับการดูแลโดยสมาคมนักกีฬานักศึกษาและสภาตัวแทนนักศึกษา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชน อย่างเช่นการได้รับอุปถัมภ์เงินทุนจากมูลนิธิ Barry and Stephanie Zekelman และประธานบริหารของบริษัท Dominos แห่งประเทศแคนาดา

พันธมิตรอันดับ 1 ในอเมริกาเหนือของ Cisco Networking Academy

Cisco ได้รับรองวิทยาลัย St. Clair ในฐานะพันธมิตรอันดับหนึ่งในอเมริกาเหนือ เนื่องจากมีนักศึกษา 1,680 คนที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ในปี 2018 นอกจากนี้หลักสูตรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ St. Clair ยังมีนักศึกษาหญิงที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่รับรองโดย Cisco ในประเทศแคนาดาจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งด้วย

Networking Academy เป็นโครงการระดับโลกที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและช่วยให้นักศึกษามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและผู้คนรอบตัว ความร่วมมือนี้จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัย St. Clair โดยจะมอบทักษะต่างๆที่จะสร้างความโดดเด่นให้นักศึกษาในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง การรับรองนี้แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลายในวงการเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาของวิทยาลัย St. Clair จะได้รับประสบการณ์การเรียนที่เจาะลึกที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการเรียนอันทันสมัย นับตั้งแต่ปี 2004 ทางวิทยาลัยได้มีการลงทุนมากกว่า 1.24 ล้านเหรียญแคนาดาในการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์การเรียน, ห้องเรียน,ห้องทดลองและอีกมากมาย

วิทยาลัย St. Clair เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนี้ และมีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของวิทยาลัยในสาขานี้ ศูนย์แห่งนี้เป็นโรงพยาบาลจำลองบนพื้นที่ 100,000 ตารางฟุต พร้อมด้วยห้องทดลองเฉพาะทางในด้านหัวใจและหลอดเลือด, อัลตราซาวด์และการบำบัดการหายใจ รวมถึงห้องดูแลผู้ป่วย, คลินิกทันตกรรมและร้านขายยา

วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่เท่าเทียมและไม่แบ่งแยก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการจะช่วยให้คณาจารย์ทุกท่านสามารถพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุด

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตร

วิทยาลัย St. Clair มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, เทคโนโลยีวิศวกรรม, ชุมชนศึกษา, ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาศิลปะ, สื่อและการออกแบบ นักศึกษาจะสามารถเรียนแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลา โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี, อนุปริญญาและประกาศนียบัตรมากกว่า 100 หลักสูตรให้เลือกเรียน

การฝึกหัดวิชาชีพ

ทางวิทยาลัยมีโอกาสการฝึกหัดและเรียนรู้ทักษะผ่านทางการฝึกหัดวิชาชีพ นักศึกษาจะได้รับการรับรองว่ามีความชำนาญผ่านทางการเรียนทั้งที่วิทยาลัยและจากการทำงาน หลักสูตรอาจมีระยะเวลาสองถึงห้าปี นักศึกษาจะได้รับค่าจ้างและมีตำแหน่งงานก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา การฝึกหัดวิชาชีพนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Ontario College of Trades (OCT)

Acumen ในเมือง Toronto

นักศึกษานานาชาติของ St. Clair จะมีโอกาสเรียนหลักสูตรวิชาการในเมือง Toronto ผ่านทาง Ace Acumen Academy (AAA) หลักสูตรการเรียนจะได้รับการออกแบบตามความต้องการของนักศึกษานานาชาติเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนอันเป็นเอกลักษณ์ในเมืองมหานคร

หลักสูตร English for Academic Purposes (EAP)

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพื่อการเรียนต่อสำหรับนักศึกษาที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการเขียน, การอ่าน, การฟังและการพูดของตนเอง โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรจะสามารถเข้าเรียนต่อหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยได้โดยตรง

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษานานาชาติต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อการเข้าเรียนที่วิทยาลัย St. Clair นอกจากนี้นักศึกษาต้องมีใบอนุญาต Canadian Study Permit เพื่อการเรียนในประเทศแคนาดา ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครขอได้หลังจากที่ได้รับจดหมายรับเข้าเรียนจากวิทยาลัย

ข้อกำหนดด้านการเรียน

สำหรับหลักสูตรอนุปริญญาทั่วไป นักศึกษานานาชาติต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้หรือเทียบเท่า:

 • แคนาดาและสหรัฐอเมริกา – คุณวุฒิไฮสคูลและใบรับรองผลการเรียนเกรด 12
 • ระบบของประเทศอังกฤษ – คุณวุฒิ General Certificate of Education พร้อมได้คะแนนผ่าน 6 วิชาเรียนที่ระดับ Ordinary
 • คาริบเบียน (ภาษาอังกฤษ) - คุณวุฒิไฮสคูลและใบรับรองผลการเรียน
 • แอฟริกาตะวันตก - ใบรับรองผลการเรียน WAEC หรือ NECO และหมายเลขและรหัสส่วนตัวสำหรับการรับรองทางออนไลน์
 • เอเชียใต้ – คุณวุฒิไฮสคูลและใบรับรองผลการเรียนเกรด 12

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต้องได้คะแนนขั้นต่ำหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้:

 • การประเมินผล Canadian Academic English Language (CAEL) - 50
 • Test of English as a Foreign Language ข้อสอบอินเตอร์เน็ต (TOEFL iBT) – 61
 • International English Language Testing System (IELTS) - คะแนนรวม 5.5
 • Pearson Test of English (PTE) – ระดับ 51

นักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียใต้และประเทศอินเดียอาจต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่สูงกว่านี้

หลักสูตร English for Academic Purposes (EAP)

สำหรับหลักสูตรนี้ นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือสำเร็จการเรียนระดับไฮสคูล

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ตั้งวิทยาเขต

วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมือง Windsor ด้วยจำนวนนักศึกษาประมาณ 8,000 คน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในวิทยาเขตอย่างเช่นศูนย์กีฬา SportsPlex ที่สามารถใช้บริการได้ฟรี วิทยาเขต Chatham มีขนาดเล็กและมีชุมชนนักศึกษาที่สนิทใกล้ชิดกัน รวมถึงมีวิทยาเขตอีกแห่งในใจกลางเมือง Windsor ด้วย วิทยาเขตทุกแห่งอยู่ใกล้กับภูมิประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงามอย่างเช่นทะเลสาบและแม่น้ำ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเพลิดเพลินได้ตลอดช่วงฤดูร้อน

ที่พัก

นักศึกษานานาชาติจะสามารถพักอาศัยในวิทยาเขตและได้รับประโยชน์ต่างๆจากการพักอาศัยในวิทยาเขต ภายในวิทยาเขต Windsor จะมีบริการห้องพักแบบ 2 ห้องนอนจำนวน 204 ห้องที่ตกแต่งพร้อมอยู่ โดยประกอบด้วยหัองครัวขนาดเล็ก, ตู้อบไมโครเวฟและตู้เย็นขนาดเล็กเพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบอาหารภายในที่พักได้ รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อย่างเช่นเคเบิลทีวี, พื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง, บริการรักษาความปลอดภัยและเครื่องซักผ้า

วิทยาเขต Chatham มีบริการหอพักสำหรับนักศึกษา 48 คนใน 12 ห้องชุด แต่ละห้องชุดประกอบด้วยห้องนอน 4 ห้อง, ห้องครัว, พื้นที่นั่งเล่นและห้องน้ำ 2 ห้อง บริการที่พักที่ Windsor และ Chatham ทั้งสองแห่งอยู่ใกล้กับห้องเรียนเพียงระยะทางเดินสั้นๆ นักศึกษาที่พักในหอพักจะได้มีโอกาสทำความรู้จักผู้คนใหม่ๆจากพื้นเพอันหลากหลาย

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขต

วิทยาเขตของวิทยาลัย St. Clair เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ อย่างเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาและฟิตเนสมากมาย, ห้องสมุดขนาดใหญ่และบริการอาหารและเครื่องดื่มอันหลากหลาย รวมถึงมีการจัดกิจกรรมทางสังคมมากมายตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นการระดมเงินทุนจนถึงการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะเป็นวิธีการอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการได้รับประสบการณ์ชีวิตในวิทยาลัยอย่างแท้จริง

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

พื้นที่ที่มีความปลอดภัย

นักศึกษาที่เรียนทั้งที่วิทยาเขต Windsor และ Chatham จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม นักศึกษาจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบทพร้อมด้วยการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ รวมถึงทำเลที่ตั้งอันดีเยี่ยมสำหรับการทำงาน, การเรียน, การใช้เวลาว่างและรู้สึกอุ่นใจเหมือนอยู่ที่บ้าน วิทยาเขตทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความปลอดภัยและสะอาด

ระบบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต

วิทยาลัย St. Clair มีบริการด้านการรักษาความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินในวิทยาเขต โดยมีบริการใหม่อย่างเช่นเทคโนโลยี Alertus ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนเอง

นอกจากนี้ยังมีทีมงานประเมินและดูแลพฤติกรรม (BACT) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าวิทยาเขตมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและปราศจากภัยคุกคามต่างๆ ทีมงาน BACT จะทำหน้าที่ตรวจสอบเหตุการณ์และให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความปลอดภัย

Show more +Show less -
400
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At St. Clair College
At St. Clair College
At St. Clair College
At St. Clair College
At St. Clair College
At St. Clair College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

ใครอยากไปเรียนแคนาดา ห้ามพลาดงานสัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?