พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 100 ปีเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ได้สร้างคุณประโยชน์ด้านสังคมและเศรษฐกิจผ่านทางองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยจุดเริ่มต้นในฐานะวิทยาลัยเทคนิคในปี 1963 Swinburne ได้เป็นหนึ่งในผู้นำแรกๆในการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และในช่วงทศวรรษ 1970 ได้เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, การบัญชี, เคมีและศิลปศาสตร์

หลังจากที่ได้สถานะมหาวิทยาลัยในปี 1992 Swinburne ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีที่ดีที่สุดของโลก รวมถึงอยู่ในอันดับที่ 45 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 50 ประจำปี 2019 โดย QS, อันดับที่ 81 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ประจำปี 2019 โดย THE และเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 3 เปอร์เซ็นต์ของโลกประจำปี 2018 โดย Academic Ranking of World Universities

ความมุ่งมั่นของ Swinburne ในด้านการสอนที่มีคุณภาพสูงคือสิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, ธุรกิจและการออกแบบ Good University Guide ปี 2019 ได้ให้คะแนน 5 ดาวกับ Swinburne ในด้านอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาและคุณภาพโดยรวมของประสบการณ์การเรียน

วิทยาเขต Hawthorn มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ล่าสุด นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยที่มีผลกระทบระดับโลก โดยในการจัดอันดับความเป็นเลิศด้านการวิจัย ERA ประจำปี 2018 Swinburne อยู่ในอันดับ ‘สูงกว่า' มาตรฐานโลกใน 16 สาขาการวิจัย

หลักสูตรของ Swinburne ได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะและประสบการณ์ที่ผู้จ้างงานต้องการ ชื่อเสียงของ Swinburne ในด้านการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นที่ต้องการและมีความพร้อมในการทำงานเป็นที่ยกย่องและยอมรับอย่างสูง ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Swinburne มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ได้งานทำภายในเวลา 4 เดือนหลังจากเรียนจบหลักสูตร (Graduate Outcomes Survey 2016-2018)

เนื่องจาก 18% ของประชากรนักศึกษามาจากต่างประเทศ Swinburne จึงมีความภาคภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดรับความหลากหลายและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนที่ไม่แบ่งแยกผู้คน

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรปริญญาโทรวมสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเมืองหลักสูตรแรกของประเทศออสเตรเลีย

''หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านบุคลากรสาขาการออกแบบที่มีทักษะการทำงานในหลากหลายขนาดโครงการและในหลายๆรูปแบบและสื่อ ตั้งแต่ระดับอาคารจนถึงระดับเมืองและภูมิภาค'' ศาสตราจารย์ Jane Burry, คณบดีคณะวิชาการออกแบบของ Swinburne กล่าว

ศูนย์รวมนวัตกรรม

ศูนย์รวมนวัตกรรมของ Swinburne เป็นแหล่งรวมศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินโครงการต่างๆที่มีคุณประโยชน์ต่อโลก โดยประกอบด้วย 3 เสาหลักได้แก่ Factory of the Future, Digital Innovation Lab และ Design Factory Melbourne ซึ่งแต่ละศูนย์จะเป็นสถานที่ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม, แก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมและผลิตผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ Data for Social Good Cloud Innovation Centre ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลด้านนวัตกรรมสังคมที่ดีบนระบบคลาวด์แห่งแรกในเขตซีกโลกใต้ด้วย

การสนันสนุนอุตสาหกรรม 4.0

ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยของ Swinburne จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกโดยการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเช่นเทคโนโลยีการจำลอง, หุ่นยนต์อัตโนมัติ, อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ระบบบูรณาการ, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ, คลาวด์คอมพิวเตอร์, ความเป็นจริงเสริมและบิ๊กดาต้า

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ด้วยคะแนน 82.2 เปอร์เซ็นต์ในด้านคุณภาพการสอนและคะแนน 5 ดาวทั้งในด้านประสบการณ์โดยรวมและอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัย 2019) นักศึกษาของ Swinburne เป็นผู้ที่มีความพึงพอใจกับการเรียนมากที่สุด:

''การได้เรียนกับอาจารย์ที่เอาใจใส่นักศึกษาทำให้ดิฉันประทับใจกับหลักสูตรนี้ การได้รับความรู้จากนักเขียนที่ประสบความสำเร็จและรักในงานเขียนเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการแสดงให้เห็นถึงโอกาสในเส้นทางอาชีพนี้แล้ว อาจารย์ทุกท่านยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และปฏิบัติได้จริงเพื่อการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้ด้วย''
– Julie Ahearne, เรียนหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์พร้อมวิชาเอกในสาขาการเขียนเพื่อวิชาชีพและการบรรณาธิการ

''นับตั้งแต่โอนย้ายมาเรียนที่ Swinburne ทุกอย่างที่ต้องการอยู่ใกล้แค่เอื้อม ที่นี่มีโอกาสที่เปิดกว้างมากมายเพราะมีบริการช่วยเหลือในทุกด้าน ขนาดชั้นเรียนและความเอาใจใส่ที่คุณได้รับจะทำให้คุณรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า รวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่เอาใจใส่ในการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง''
– Zenath Sadiqzai เรียนหลักสูตรปริญญาตรีธุรกิจพร้อมวิชาเอกในสาขาการตลาด

ด้วยชื่อเสียงในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและการวิจัยอันล้ำสมัย Swinburne สามารถดึงดูดนักวิชาการที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกผ่านทางผลงานวิจัยและคณาจารย์ที่สามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของตนเองมาสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน

ข้อมูลอาจารย์

Alan Duffy นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์, นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของ Royal Institute of Australia, รองศาสตราจารย์และนักวิจัยของ Swinburne

จากทฤษฎีหลุมดำจนถึงบิ๊กแบง รองศาสตราจารย์ Alan Duffy เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลียในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกาแล็กซี่ การวิจัยของเขาในด้านสสารมืดและดาราศาสตร์ฟิสิกส์ได้นำไปสู่การปรากฎตัวในสื่อและรายการโทรทัศน์อย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่นรายการ The Project และ News Breakfast เพื่ออธิบายถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้

ความสามารถของเขาในการสื่อสารแนวคิดและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนในรูปแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจและเข้าใจง่ายทำให้เขาได้รับรางวัลระดับประเทศอย่าง Celestino Eureka Prize ประจำปี 2018 ในสาขาการส่งเสริมความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ หนึ่งในรางวัลล่าสุดที่ได้รับในบรรดารางวัลและการยกย่องมากมายที่เขาเคยได้รับ

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนที่ผ่านมาในระดับที่ดีเยี่ยม นักศึกษาจะสามารถได้รับทุนการศึกษาความเป็นเลิศนานาชาติ Swinburne หรือทุนการศึกษาศิษย์เก่านานาชาติ Swinburne โดยทุนการศึกษาจะมีมูลค่าสูงขึ้นตามระดับผลการเรียนที่ดีขึ้น

นักศึกษาจะได้รับการประเมินสำหรับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติเมื่อทำการสมัครเข้าเรียนที่ Swinburne และไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเพิ่มเติม

 • ทุนการศึกษาหลักสูตรปูพื้นและ/หรือหลักสูตรอนุปริญญา UniLink: มูลค่าระหว่าง 2,500 – 5,000 เหรียญออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมัครเรียนหลักสูตรปูพื้นและ/หรืออนุปริญญา UniLink พร้อมหลักสูตรปริญญาตรี
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี: เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 10-25 เปอร์เซ็นต์ สูงสุด 38,000 เหรียญออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว้นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาการบินและการขับเครื่องบิน และหลักสูตรปริญญาตรีรวมสองสาขาวิชาการบินและการขับเครื่องบิน/ปริญญาตรีธุรกิจ)
 • ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี: เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 10-25 เปอร์เซ็นต์ สูงสุด 21,000 เหรียญออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมัครเรียนหลักสูตรชั้นเรียนระดับปริญญาโท 2 ปี รวมถึงมีทุนการศีกษามูลค่า 2,500 เหรียญออสเตรเลียมอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิชาชีพคอมพิวเตอร์) และปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (ระบบเครือข่าย)
 • ทุนการศึกษาศิษย์เก่า: เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 10-25 เปอร์เซ็นต์สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ Swinburne โดยตรง (ยกเว้นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาการบินและการขับเครื่องบิน และหลักสูตรปริญญาตรีรวมสองสาขาวิชาการบินและการขับเครื่องบิน/ปริญญาตรีธุรกิจ) หรือหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในกรณีที่สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีจาก Swinburne แล้ว หรือเพิ่งจะสำเร็จการเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อของ Swinburne

นอกเหนือจากทุนการศึกษาความเป็นเลิศนานาชาติ Swinburne และทุนการศึกษาศิษย์เก่านานาชาติ Swinburne แล้ว ทางมหาวิทยาลัย Swinburne ยังมีทุนการศึกษาอีกหลากหลายทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ แต่เป็นทุนที่นักศึกษาต้องส่งใบสมัครแยกต่างหาก

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

เจ้าหน้าที่แนะแนวนักศึกษานานาชาติ

การอยู่อาศัยและการเรียนในต่างประเทศอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัย Swinburne จึงมีทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวนักศึกษานานาชาติคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องต่างๆ เจ้าหน้าที่แนะแนวนักศึกษานานาชาติจะเป็นผู้ที่นักศึกษาติดต่อเป็นคนแรกเมื่อเดินทางมาถึง Swinburne และจะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การให้คำแนะนำด้านการทำงานและที่พักจนถึงช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องวีซ่าและภาระหน้าที่ด้านการเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

ห้องสมุดในวิทยาเขต Hawthorn มีบริการพื้นที่และทรัพยากรต่างๆในการหาความรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีห้องแล็บคอมพิวเตอร์ 24 ชั่วโมงและพื้นที่อันเงียบสงบสำหรับการอ่านหนังสือแบบส่วนตัวและกลุ่ม

บริการนักศึกษาเพิ่มเติม อาทิเช่น:

 • อาชีพและการจ้างงาน
 • การให้คำปรึกษา
 • สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • ที่พัก
 • คำแนะนำด้านการเงิน
 • ทักษะด้านการเรียนรู้และการเรียน
 • คำแนะนำด้านกฏหมาย

เจาะลึก: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ในกรณีที่นักศึกษาประสบปัญหาด้านสุขภาพกาย, อารมณ์ความรู้สึกหรือสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากการเรียนหรือการใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัย Swinburne ก็ตาม นักศึกษาจะสามารถใช้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์อันครอบคลุมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านครอบครัว, ความเครียด, ความทุกข์ใจ, ความเหงา, ความซึมเศร้าหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆก็สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาของ Swinburne ได้เช่นกัน

เจาะลึก: บริการช่วยเหลือด้านโอกาสการได้งานเพิ่มเติม

นอกเหนือจากบริการด้านอาชีพและโอกาสการได้งานของ Swinburne แล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีบริการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อช่วยนักศึกษานานาชาติในการเพิ่มโอกาสการได้งานของตนเองและมีความพร้อมสำหรับการทำงาน:

 • การให้คำปรึกษาด้านอาชีพแบบส่วนตัว
 • ทรัพยากรต่างๆเพื่อการเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายแนะนำตัวที่ประสบผลสำเร็จ
 • การให้คำแนะนำด้านการสมัครงานและประวัติส่วนตัวบน LinkedIn
 • Job Club เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจกรรมหางาน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในประเทศออสเตรเลียในระหว่างการเรียน
 • มีการจัดงานกิจกรรมด้านอาชีพและเพื่อโอกาสการได้งานอย่างสม่ำเสมอ

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักศึกษาคือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ Swinburne มหาวิทยาลัยมีบริการอันหลากหลายเพื่อให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัยในวิทยาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชั่วโมงเรียนเวลากลางคืน

รถประจำทางเวลากลางคืน

รถประจำทางเวลากลางคืนเป็นบริการที่ดำเนินการโดยฝ่ายความปลอดภัยของ Swinburne โดยจะส่งนักศึกษาไปยังสถานที่ต่างๆในละแวกใกล้เคียงเพื่อให้นักศึกษากลับถึงบ้านหรือไปยังจุดบริการขนส่งมวลชนได้อย่างปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Swinburne จะลาดตระเวนตรวจตราวิทยาเขต Hawthorn ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและสามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีบริการเดินเป็นเพื่อนนักศึกษาไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและรอบวิทยาเขตด้วย

แอพพลิเคชั่น Safe@Swin

Safe@Swin เป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของโครงการ Safer Community ของ Swinburne แอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตได้อย่างรวดเร็ว, บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินและสายด่วนแจ้งเหตุนอกเวลาทำการ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือนักศึกษาต่างๆ, ลิงค์สำหรับการแจ้งปัญหา, เครื่องมือด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลและแผนที่วิทยาเขต

Safer Community

ในกรณีที่นักศึกษารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือถูกคุกคาม หรือมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้อื่น นักศึกษาสามารถรายงานสถานการณ์ไปยังทีมงาน Safer Community ของ Swinburne ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ความช่วยเหลือ, แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

Swinburne มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมาย ตั้งแต่ Garth Davis ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Lion ที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์จนถึง Dimity Hawkins ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการรณรงค์การเลิกผลิตอาวุธนิวเคลียร์นานาชาติ และเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกของประเทศออสเตรเลีย

หนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Swinburne มีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นคือนอกเหนือจากความรู้ทางทฤษฎีแล้วยังมีทักษะและประสบการณ์ภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรมนั้นๆที่ผู้จ้างงานต้องการด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาของ Swinburne มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ได้งานทำภายในเวลา 4 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา (Graduate Outcomes Survey 2016-2018)

ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจาก Swinburne กระจายอยู่ทั่วโลกและทำงานในองค์กรที่มีพลังสร้างสรรค์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพและองค์กรไม่แสวงหากำไรจนถึงบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น IBM, PricewaterhouseCoopers, Siemens, National Australian Bank และ Mercedes-Benz

ความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษา

Romchat Lertharn

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, บริษัท Lancôme, L'Oreal ประเทศไทย

ปริญญาโทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, ประเทศไทย

Romchat Lertharn ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่หนึ่งในบริษัทด้านผลิตภัณฑ์ความงามระดับชั้นนำของโลก หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่นาน เธอได้เข้าทำงานที่บริษัทในกลุ่ม L'Oreal Group สาขาประเทศไทยในตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัด ตลอดระยะเวลา 10 ปีนับจากวันนั้น เธอได้ทำงานในแผนกต่างๆของบริษัท อาทิเช่นแผนกผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, เครื่องสำอางและน้ำหอม ปัจจุบันเธอเป็นผู้นำฝ่ายการตลาดของแบรนด์ Lancôme

Romchat กล่าวว่าหัวใจของความสำเร็จคือการไม่เคยหยุดเรียนรู้ เธอมีความสุขกับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Swinburne และยังคงมีการติดต่อสัมพันธ์กับเครือข่ายเพื่อนชาวต่างชาติที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียน

Show more +Show less -
7944
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
301st  / 1250
At the University
At the University
At the University
At Swinburne University
At the University
At the University
At the University
At the University
At the University
At the University
At the University
At the University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.4
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.7
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.7
คุณภาพการสอน
3.4
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.9
Sri Ranganayaki Madhuri
Swinburne University of Technology
I like the professionalism
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
2.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
2.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
I like the professionalism Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
event image 0 IELTS EXPO 2023

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
2.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
2.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
I like the professionalism Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology
Rated3/5based on7 student reviews
Customer reviews:
Swinburne University of Technology - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?

ไม่พบกิจกรรม