text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

TAFE Queensland เป็น 1 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย มีสาขาวิชาที่เปิดสอนมากกว่า 180 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 15 หลักสูตร (ตั้งแต่ด้านสุขภาพไปจนถึงด้านความงาม)นักศึกษาสามารถเลือกวิธีในการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ การบรรยาย หรือในห้องเรียนในแต่ละหลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการจ้างงาน และได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาของตน สถาบันแห่งนี้รองรับนักศึกษามากกว่า 120,000 คน จากทั้งในและต่างประเทศ ประกอบไปด้วยนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกศึกษาในวิทยาเขตที่ตนสนใจ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบไปด้วยวิทยาเขตจำนวนมากกว่า 50 แห่ง อาทิเช่น Brisbane, Sunshine Coast, Gold Coast, Cairns, Townsville and Toowoomba เป็นต้น

นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนภาคปฏิบัติอันทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนที่ TAFE Queensland อาทิเช่นภัตตาคารเต็มรูปแบบ, ศูนย์ดูแลเด็ก, ศูนย์เวิร์คช็อปวิศวกรรม, ร้านเสริมสวย, ศูนย์เวิร์คช็อปยานยนต์, สถานที่ก่อสร้าง, ศูนย์กีฬา, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ Apple Mac และซอฟท์แวร์ Adobe

TAFE Queensland มีบริการช่วยเหลืออันหลากหลายสำหรับนักศึกษา อาทิเช่น ความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ, บริการให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับ และความช่วยเหลือด้านการเรียน อีกทั้งยังมีแผนกบริการช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติด้วยเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนใหม่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลีย

TAFE Queensland มีเป้าหมายในการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการเรียนและหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยมีบริการต่างๆเช่นการให้คำแนะนำด้านอาชีพ, การช่วยเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายแนะนำตัว, การฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์และความช่วยเหลือในการหาประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งงานต่างๆ

ที่ทุกวิทยาเขตของ TAFE Queensland นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสามารถพบปะผู้คนใหม่ๆและปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้ อาทิเช่นการแข่งขันกีฬา, ทริปเดินทางเป็นหมู่คณะ และงานปาร์ตี้จบภาคเรียน

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Grant Volrath จากสหราชอาณาจักร เป็นผู้ชนะรางวัลในสาขาVET Student of the Year

Grant ได้รับการฝึกอบรมในวิทยาเขต Bundaberg และสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรใน 2 สาขา ได้แก่ ประกาศนียบัตร III สาขา Light Vehicle Mechanical Technology และ ประกาศนียบัตร IV สาขา Automotive Mechanical Overhauling

เขาเป็นที่รู้จักในการเป็นผู้ให้ความรู้ และมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติให้สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี

Alec Stemmler และ Anne (Hyemin) Park เป็น 2 นักศึกษาของ TAFE Queensland ในสาขาการอาหารและการบริการ โดยทั้ง 2 ได้เดินทางไปที่โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อฝึกงานในร้านอาหารLa Rochelleของ Iron Chef Sakai

นักศึกษาได้ทำงานกับรองหัวหน้าพ่อครัวที่มีประสบการณ์ จากร้านอาหารที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นโดย TAFE Queensland

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนใน TAFE Queensland ได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการจ้างงาน มีนายจ้างจากภาคเอกชนเป็นผู้ให้คำปรึกษานักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่า พวกเค้าจะได้รับความรู้ที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ชื่อเสียงของ TAFE Queensland ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆอาทิเช่น ระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, อนุปริญญาขั้นสูง, และระดับปริญญาตรี

นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติโดยผ่านหลักสูตรวิชาต่างๆ ควบคู่ไปกับการชี้แนะในรูปแบบตัวต่อตัว ภายในห้องเรียน/ห้องแล็บที่ทันสมัย

หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาขของตน มีความพร้อมในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดมุมมองใหม่ๆ ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

Show more +Show less -
ประสบการณ์ด้านการเรียน

ประสบการณ์ด้านการเรียน

TAFE Queensland ถ่ายทอดทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักศึกษา ประยุกต์ใช้ในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ

TAFE Queensland ตั้งอยู่ทางตอนเหนือตามแนวภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ทั้งในแถบเมือง แนวชายฝั่ง หรือในภูมิภาคต่างๆนักศึกษาสามารถเลือกวิทยาเขตที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของตนเองได้มากที่สุด

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากการเรียนรู้ภายในห้องแล็บ/ห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตนสนใจได้มากกว่า180 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 15 หลักสูตร

สำหรับการประเมินผลการเรียนของนักศึกษษแต่ละคน จะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาอาจได้คะแนนผ่านการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน งานกลุ่ม หรือภาคปฏิบัติ

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสอบวัดผลในแต่รายวิชา เพื่อให้คะแนน และตัดเกรดควบคู่ไปกับการวัดผลตลอดภาคาการเรียน

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศเฉพาะ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมในการรับเข้า

นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษดังนี้

ประกาศนียบัตร III, ประกาศนียบัตร IV, อนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูง

International English Language Testing System (IELTS) Academic: คะแนนรวม 5.5 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.0).

หลักสูตรระดับปริญญาตร

IELTS Academic: คะแนนรวม 6.5 (ไม่มีหมวดใดเลยได้น้อยกว่า 6.0)

หลักสูตรส่วนใหญ่กำหนดให้นักศึกษาในบางสัญชาติ จำเป็นต้องได้คะแนนสอบ IELTS Academic มากกว่า 5.5 และ/หรือ ต้องได้คะแนนสอบในหมวดต่างๆตามที่กำหนดไว้

นักศึกษาต้องผ่านคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 อย่าง

หากนักศึกษาคนใดมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด พวกเค้าจำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

Show more +Show less -
วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาใน TAFE Queensland จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ:

 • คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ
 • เงื่อนไขการรับสมัคร
 • วันที่สมัคร
 • จดหมายแนะนำตัว

นักศึกษาต้องส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารสำคัญผ่านระบบออนไลน์ หรือตัวแทนของ TAFE Queensland

เมื่อนักศึกษาได้รับหนังสือเสนอเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเค้าจำเป็นต้องตอบรับการเข้าเรียน พร้อมชำระเงินเมื่อขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองการเข้าเรียน (ซึ่งใช้เป็นเอกสารสำคัญในการขอรับวีซ่า)

นักศึกษาต้องทำเรื่องในการขอวีซ่านักศึกษา โดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากทางมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องดำเนินการไปพร้อมกับตัวแทนทางกฎหมาย ครอบครัว หรือญาติที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป

Show more +Show less -
ความร่วมมือทั่วโลก

ความร่วมมือทั่วโลก

โครงการ TAFE Queensland Global Engagement จะทำหน้าที่พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการขยายและสร้างความแข็งแกร่งในด้านเครือข่ายความสัมพันธ์ทั่วโลกของสถาบัน

ความร่วมมือในระดับนานาชาติบางส่วน:

จีน

 • มหาวิทยาลัย Xingtai
 • มหาวิทยาลัย Shanghai Polytechnic
 • Qingyuan Polytechnic
 • แผนกวิชาครุศาสตร์ Zhejiang
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ Shanghai
 • มหาวิทยาลัย Qilu Normal
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา Guangzhou Huashang
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิค Wenzhou
 • กรมแรงงานและประกันสังคม Guangdong
 • คณะเทศมนตรีด้านการศึกษา Shanghai
 • สถาบันช่างเทคนิค Shandong
 • วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ Jinan
 • มหาวิทยาลัย Peking
 • สถาบันสอนการบัญชีพาณิชย์ Shanghai
 • คณะเทศมนตรีด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ Beijing
 • วิทยาลัยการก่อสร้างเมือง Hunan

อินเดีย

 • วิทยาลัยการค้าปลีกออสเตรเลีย

โคลัมเบีย

 • Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

อินโดนีเซีย

 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงศาสนา
 • กระทรวงมหาดไทย

ชิลี

 • Centro de Entrenamiento Industrial Y Minero's (CEIM)

เกาหลี

 • สำนักงานการศึกษา Gyeonggsangnam-do
 • สำนักงานการศึกษา Jeollabukdo
 • Incheon Electronic Meister High School
 • สำนักงานการศึกษา Neolanids
 • สำนักงานการศึกษามหานคร Daejeon

Show more +Show less -
98
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at TAFE Queensland
Join us at TAFE Queensland
Coomera Queensland 198 Foxwell Road
Southport Queensland 91-99 Scarborough Street
Ashmore Queensland Corner Heeb Street and Benowa Road
Eagle Farm Queensland 776 Kingsford Smith Drive
Keperra Queensland Fitzsimmons Street
Acacia Ridge Queensland 247 Bradman Street
South Brisbane Queensland 66 Ernest Street
Meadowbrook Queensland 50-68 Armstrong Road
Cannonvale Queensland Shute Harbour Road
Caboolture Queensland Tallon Street
Mt Gravatt Queensland 1030 Cavendish Road
Pimlico Queensland Corner of Hugh Street and Fulham Road
Mountain Creek Queensland 34 Lady Musgrave Drive
Nambour Queensland 91 Windsor Road
Manunda Queensland Gatton, Newton, Eureka and Wilkinson Streets
Springfield Queensland Education City Drive
Toowoomba Queensland 100 Bridge Street
Bundaberg Queensland 118 Walker Street
Acacia Ridge Queensland 247 Bradman Street
Birtinya Queensland 6 Doherty Street
Hervey Bay Queensland 47-95 Urraween Road
TAFE Queensland is one of the largest and most experienced providers of vocational and tertiary education, annually delivering programs to more than 125,000 students, within Queensland, nationally and overseas. The institute delivers practical, industry-relevant training across a range of industries at more than 50 locations in Queensland.

TAFE Queensland has over 180 courses across 15 study areas, ranging across a broad range of study options across certificate, diploma, advanced diploma, associate degree and bachelor degree level qualifications. The institute is committed to provide international students with the practical skills they need to do extraordinary things.

Job-focused training is offered through a variety of modes including traditional classroom, distance and online, workplace training, and blended delivery methods. Most courses are delivered through face-to-face teaching with hands-on experience in modern classrooms, laboratories and workshops using state of the art facilities, materials and systems used in industry.

No other provider can match TAFE Queensland for scale and location options. Students can choose from more than 50 locations across the state, from Thursday Island in the north, down to Coolangatta in the south east corner, and as far west as Mount Isa.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_158206_320px.jpg TAFE Queensland https://www.idp.com/thailand/universities/tafe-queensland/iid-au-01129/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2451

 • $1019
  บ้านพัก
 • $897
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์