พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

The University of Sydney

Australia
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Sydney ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกและปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 50 ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020 โดย QS) นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลียและอันดับ 4 ของโลกในด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา จากการจัดอันดับโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2020 โดย QS และมีนักศึกษาจาก ทั่วโลกที่เดินทางมาเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรและสาขาวิชาอันหลากหลายของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยมีสาขาการเรียนที่เปิดสอนมากกว่า 400 สาขาให้เลือกเรียน โดยมี 2 สาขาวิชาที่อยู่ในอันดับท็อป 10 ของโลก รวมถึงอีก 30 สาขาวิชาที่อยู่ในอันดับท็อป 50 ของโลก (การจัดอันดับสาขาวิชาประจำปี 2019 โดย QS) นักศึกษาจะมีโอกาสทางอาชีพเพิ่มมากขึ้นผ่านทางการฝึกงานและประสบการณ์การทำงาน รวมถึงสามารถเลือกไปเรียนในต่างประเทศในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรผ่านทางหนึ่งในหลักสูตรต่างประเทศของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาจะได้เรียนและพัฒนาตนเองในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและช่วยเหลือด้วยบริการต่างๆมากมาย อาทิเช่นบริการช่วยเหลือด้านการเรียนและวิชาชีพรวมถึงบริการด้านความพิการ, บริการให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับ, บริการด้านสุขภาพและแผนกให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับสโมสรและชมรมมากกว่า 200 ประเภทที่บริหารจัดการโดยสมาพันธ์มหาวิทยาลัย Sydney (USU) ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกิจกรรมด้านกีฬาจนถึงกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ

ภายในวิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้นักศึกษาได้ใช้งาน อาทิเช่นโรงยิมพร้อมด้วยสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกและศูนย์ปีนเขา นอกจากนี้ยังมีหอศิลปะ, พิพิธภัณฑ์, คาเฟ่, ร้านอาหารและบาร์ รวมถึงห้องสมุดวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในเขตซึกโลกใต้ด้วย

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนที่ดีเยี่ยมในเมืองที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลกอย่างเมืองซิดนีย์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดอันดับ 3 ของโลกโดย Global Livability Index 2019

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Sydney ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก National Health Medical Research Council เพื่อดำเนินการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและการตรวจคัดโรคหยุดหายใจขณะหลับในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงกับภาวะสมองเสื่อม

ศาสตราจารย์ Sharon Naismith จากคณะวิทยาศาสตร์, ศูนย์สมองและจิต, และศูนย์ Charles Perkins ได้รับเงินทุนสนับสนุน 1,468,684.80 เหรียญออสเตรเลียสำหรับโครงการวิจัยที่มีชื่อว่า "REducing sleep apnoea for the PrEvention of Dementia (REShAPED): a multi-site feasibility RCT" ซึ่งเป็น 1 ใน 13 โครงการวิจัยด้านภาวะสมองเสื่อมที่ได้มีการประกาศเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้

การทดลองที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย Sydney นี้จะเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในด้านการป้องกันภาวะสมองเสื่อม, การเรียนรู้, การนอน, ระบาดวิทยา, การสร้างภาพประสาท, การทดลองทางคลินิค, เศรษฐศาสตร์สุขภาพ, การทำงานของประสาทควบคุมหลอดเลือดและวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Sydney มีโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีความยืดหยุ่นซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบเส้นทางการเรียนที่เหมาะกับตนเองที่สุด นักศึกษาจะสามารถเลือกสาขาวิชาเอกรวมถึงสาขาวิชารองนอกสาขาหลักสูตรหลักของตนเอง, ได้รับประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ, ทำงานโครงการจริง, ยกระดับการพัฒนาตนเองผ่านทางกิจกรรมเวิร์คช็อปทางออนไลน์หรือการทำงานประจำวิชาในขั้นสูง

มหาวิทยาลัย Sydney มีโครงการเคลื่อนย้ายนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 250 แห่งในมากกว่า 40 ประเทศ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถรวมการเรียนและการเดินทางเข้าด้วยกัน รวมถึงเตรียมความพร้อมของตนเองสำหรับอาชีพการทำงานระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Sydney เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับชั้นนำของโลก ไม่ว่านักศึกษาจะเริ่มต้นการเรียนในระดับปริญญตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษาจะได้รับความรู้จากผู้นำในสาขาที่เลือกเรียนและเป็นผู้ที่มีการทำงานในหลากหลายสาขาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่มีความสำคัญ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนี้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอกระดับปริญญาตรีมากกว่า 40 สาขา อาทิเช่นสาขาเศรษฐศาสตร์, ภาษาและวัฒนธรรม, ปรัชญาและประวัติศาสตร์, วรรณคดี, ศิลปะ, สื่อและทัศนศิลป์

คณะวิชาธุรกิจมหาวิทยาลัย Sydney

คณะวิชาธุรกิจมหาวิทยาลัย Sydney ดำเนินการสอนและการวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่นสาขาวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ, การบัญชี, ระบบสารสนเทศธุรกิจ, การเงิน, กฎหมายธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการที่ประสบความสำเร็จของคณะในด้านปัญญาประดิษฐ์ได้นำไปสู่ความก้าวหน้าในด้านการจดจำใบหน้าและการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ รวมถึงโปรแกรมการเรียนรู้หลากหลายมุมมองอื่นๆด้วย

คณะแพทยศาสตร์และสุขภาพ

คณะนี้เป็นศูนย์รวมความรู้ในสาขาแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, เภสัชศาสตร์, การสาธารณสุข, การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบหลากหลายสาขาวิชาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการดูแลสุขภาพในยุคสมัยใหม่

คณะวิทยาศาสตร์

คณะนี้มีชื่อเสียงระดับโลกในการจัดอันดับนานาชาติ, ความเป็นเลิศด้านการวิจัย รวมถึงโครงการและนักวิจัยที่ได้รับรางวัล

คณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบและการวางแผน Sydney

คณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบและการวางแผน Sydney เป็นคณะวิชาระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลียในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์/สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาประจำปี 2019 โดย QS)

โรงเรียนดนตรี Sydney

โรงเรียนดนตรี Sydney จะมอบการศึกษาด้านดนตรีที่ครอบคลุมกว้างขวาง พร้อมด้วยทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในวงการดนตรีของศตวรรษใหม่นี้

คณะวิชานิติศาสตร์ Sydney

คณะวิชาได้รับการยกย่องในฐานะคณะวิชานิติศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในด้านการสอนและการวิจัย (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาประจำปี 2019 โดย QS) นักศึกษาของคณะวิชาจะได้เรียนกับคณาจารย์ด้านกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ในกรณีที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของนักศึกษา นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นการเรียนที่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถแสดงหลักฐานว่าตนเองได้สำเร็จคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นักศึกษาสามารถแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษได้โดยการสอบทักษะภาษาอังกฤษ หรือโดยการสำเร็จการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมที่ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษ (CET) ของมหาวิทยาลัย Sydney

การสอบทักษะภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย Sydney ให้การยอมรับ อาทิเช่น:

 • International English Language Testing System (IELTS) - ภาควิชาการ
 • Test of English as a Foreign Language: ข้อสอบกระดาษ (TOEFL PB)
 • Test of English as a Foreign Language: ข้อสอบอินเตอร์เน็ต (TOEFL iBT)
 • Pearson Test of English (PTE) - Academic
 • Cambridge English: Proficiency (CPE) และ Cambridge English scale for Cambridge English: Advanced (CAE)

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย Sydney จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้มีโอกาสใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสูง รวมถึงมีบริการที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเพื่อช่วยเหลือนักวิจัยด้วยโปรแกรมเฉพาะด้านต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกที่รวมศูนย์และใช้ร่วมกันนี้มีให้บริการอยู่ทั่วทุกคณะ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมของกิจกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักวิจัยจำนวนมากจากหลากหลายสาขามารวมตัวกัน รวมถึงเป็นวิธีการสร้างความยั่งยืนและช่วยให้สามารถบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ

หอพักของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Sydney บริหารจัดการหอพัก 3 แห่งที่วิทยาเขต Darlington/Camperdown ได้แก่: หอพักนักศึกษา Abercrombie, อาคาร Queen Mary และ Regiment โดยมีจำนวนห้องพักรวมที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ประมาณ 1,600 คน

หอพักเหล่านี้มีบริการห้องพักเดี่ยวอันทันสมัยพร้อมด้วยห้องนั่งเล่นส่วนกลางขนาดใหญ่, พื้นที่อ่านหนังสือและเรียนรู้ รวมถึงมีการจัดงานกิจกรรมนักศึกษาในด้านศิลปะ, กีฬา, วัฒนธรรม, วิชาการ, สังคมและความเป็นผู้นำด้วย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Sydney สามารถแจ้งฝ่ายรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตเมื่อต้องการความช่วยเหลือ นักศึกษาสามารถใช้บริการของฝ่ายรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ในกรณีที่นักศึกษารู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยหรือมีความกังวลต่อความปลอดภัยของผู้อื่น นักศึกษาสามารถโทรแจ้งไปยังฝ่ายรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับบาดเจ็บหรือพบเหตุอันตราย นักศึกษาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัย Sydney มีระบบ Sydney Uni Alert ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินในวิทยาเขต ในกรณีที่นักศึกษาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ นักศึกษาจะได้รับข้อความแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์ของตนเองโดยตรง รวมถึงอีเมล์ของมหาวิทยาลัยที่มีการแจ้งข้อควรปฏิบัติและข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย

Show more +Show less -
20753
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
58th  / 1250
At University of Sydney
At University of Sydney
At University of Sydney
At University of Sydney
At University of Sydney
At University of Sydney
At University of Sydney
At University of Sydney
At University of Sydney
At University of Sydney
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2463

 • $1031
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์