พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Western Australia (UWA) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลียและได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในด้านการเรียน, การวิจัยและคณาจารย์ที่ดีเยี่ยม ขณะที่ในระดับโลก UWA อยู่ในระดับท็อป 100 ของโลก (ARWU 2020) และมีอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ดีเยี่ยม รวมถึงได้คะแนน 5 ดาวโดย Good Universities Guide 2020 และคะแนน 5 ดาวในด้านคุณภาพการสอน, การอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการสอน, การเรียนและการวิจัยที่มีคุณภาพ

UWA ตั้งอยู่ในเมือง Perth ของรัฐ Western Australia พร้อมด้วยวิทยาเขตหลักที่มีนักศึกษามากกว่า 23,000 คน Perth เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศออสเตรเลียด้วยประชากรมากกว่า 2 ล้านคนจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก รวมถึงมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและวิถีชีวิตอันมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ Perth ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าครองชีพเหมาะสมที่สุดของประเทศ เหตุผลบางส่วนที่ทำให้ Perth เป็นเมืองที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนของนักศึกษานานาชาติอาทิเช่น:

 • นักศึกษาจะมีโอกาสทางอาชีพกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX – Australian Stock Exchange) จำนวนมากที่สุดในประเทศออสเตรเลีย
 • หนึ่งในเมืองที่มีค่าครองชีพเหมาะสมที่สุดของประเทศออสเตรเลีย (การสำรวจค่าครองชีพทั่วโลก 2019, Economist Intelligence Unit)

วิทยาเขต Perth ของ UWA มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนและการวิจัยอันทันสมัยและเป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่สวยที่สุดของประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีวิทยาเขตในเมือง Albany บนเขตชายฝั่งภาคใต้ของรัฐ Western Australia ซึ่งมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีเยี่ยมไม่ต่างกันและสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย อย่างเช่นเจ้าของรางวัลโนเบล พร้อมด้วยผู้สำเร็จการศึกษาของ UWA ที่มีความพร้อมสำหรับโลกของการทำงาน ซึ่งรวมถึงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับอย่างสูงและความร่วมมือกับองค์กรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

นักศึกษาของ UWA จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีด้วยบริการและความช่วยเหลือต่างๆอันหลากหลาย อย่างเช่นการแนะแนวอาชีพ, การให้คำปรึกษา, การให้คำแนะนำด้านการเงิน, ความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการและการให้คำปรึกษาด้านการเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสสำรวจความสนใจและพบปะผู้คนใหม่ๆนอกเวลาเรียนที่สโมสรและชมรมต่างๆมากกว่า 140 ประเภท

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรรวมปริญญาตรีและปริญญาโท (CBM)

UWA มีการเปิดสอนหลักสูตรแบบรวมปริญญาหลายหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถลดระยะเวลาเรียนเพื่อสำเร็จทั้งคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโทเฉพาะทางได้ในเวลา 4 ปี

หลักสูตร CBM เป็นทางเลือกการเรียนแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม โดยในช่วง 3 ปีแรก นักศึกษาจะได้เรียนสาขาวิชาเอกคู่ในสาขาที่เลือก รวมถึงการเรียนหนึ่งภาคเรียนในระดับขั้นสูงซึ่งนำไปสู่การเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษาเต็ม

นักศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตร CBM สามารถออกจากหลักสูตรได้ด้วยการรับคุณวุฒิปริญญาตรีขั้นสูงในสาขาวิชาเอกคู่ของตนเองหลังจากการเรียนเป็นเวลา 3 ปี คุณวุฒิปริญญาตรีขั้นสูงนี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่ออกจากหลักสูตร CBM เท่านั้น โดยมีคุณวุฒิปริญญารวมที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ดังนี้:

 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตรและธุรกิจการเกษตร) + ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเกษตร
 • ธุรกิจการเกษตร CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตรและธุรกิจการเกษตร) + ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • วิทยาศาสตร์การเกษตร CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยี) + ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (การอนุรักษ์สัตว์ป่า) + ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ชีวเคมีด้านโภชนาการ CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมีด้านโภชนาการ) + ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • สรีรวิทยาการออกกำลังกายเชิงคลินิค CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา, การออกกำลังกายและสุขภาพ) + ปริญญาโทสรีรวิทยาการออกกำลังกายเชิงคลินิค
 • เศรษฐศาสตร์ CBM: ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
 • โลกศาสตร์ CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (รวมสาขาโลกศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางทะเล) + ปริญญาโทธรณีศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ) + ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ฟิสิกส์แนวหน้า CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์แนวหน้า) + ปริญญาโทฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตระดับโมเลกุล CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาตร์ (วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตระดับโมเลกุล) + ปริญญาโทเทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล CBM: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) + ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Western Australia (UWA) ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในความเป็นเลิศด้านการสอน, การเรียนและการวิจัย โดยได้รับคะแนน 5 ดาวในด้านอัตราส่วนนักศึกษา-คณาจารย์ใน Good Universities Guide 2020

การเรียนที่ UWA จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสสำเร็จคุณวุฒิปริญญาที่มีคุณภาพระดับโลก หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีความได้เปรียบในการแข่งขัน, ได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติและทักษะอันมีค่าเพื่อความสำเร็จในอาชีพการทำงาน โครงสร้างหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนในสาขาวิชาต่างๆเพื่อผสมผสานเป้าหมายในด้านส่วนตัวและอาชีพ และช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบความสนใจในสาขาวิชาต่างๆอันหลากหลายอย่างเช่นการบัญชีและสัตววิทยา, ชีววิทยามนุษย์และสื่อ และดนตรีและการตลาด

11 สาขาวิชาของ UWA อยู่ในระดับท็อป 50 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาประจำปี 2020 โดย QS อันได้แก่สาขา:

 • วิศวกรรมเหมืองแร่และแร่ธาตุ (อันดับ 4 ของโลก)
 • วิศวกรรมทางทะเล/สมุทรศาสตร์(อันดับ 5 ของโลก)
 • วิทยาศาสตร์การเกษตร (อันดับ 17 ของโลก)
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (อันดับ 21 ของโลก)
 • สมุทรศาสตร์ (อันดับ 22 ของโลก)
 • เวชศาสตร์คลินิก (อันดับ 29 ของโลก)
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพมนุษย์ (อันดับ 33 ของโลก)
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (อันดับ 34 ของโลก)
 • ทรัพยากรน้ำ (อันดับ 46 ของโลก)
 • นิเวศวิทยา (อันดับ 47 ของโลก)
 • โลกศาสตร์ (อันดับ 50 ของโลก)

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

UWA เป็นผู้บุกเบิกคิดค้นหลักสูตรการเรียนอันมีนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและทั่วโลก หลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยทักษะความรู้สู่ความสำเร็จในระดับโลก

วิศวกรรมศาสตร์

UWA เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับท็อป 10 จากการจัดอันดับโดย Times Higer Education โดยมีทางเลือกหลักสูตรการเรียนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Institution of Chemical Engineers, Engineers Australia, Australian Computer Society และ Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine

ธุรกิจและการจัดการ

UWA มีคณะวิชาธุรกิจระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมีการใช้ประโยชน์จากการวิจัยที่บุกเบิกแนวคิด, การสอนอันมีนวัตกรรมและความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆเพื่อมอบการเรียนในภาคปฏิบัติและช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยประสบการณ์จริงรวมถึงเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความโดดเด่นในสาขาอาชีพของตนเองหลังสำเร็จการศึกษา

วิทยาศาสตร์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรของ UWA ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิเคราะห์วิทยาธุรกิจ, วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ได้รับข้อมูลการพัฒนาล่าสุดในด้านการวิจัยและอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้รับการสอนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนเฉพาะด้านโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกและสามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีของตนเองไปสู่ภาคปฏิบัติ

วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีทางเลือกการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์และหลากหลายสาขาวิชาใหม่ๆทั้งที่ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและได้รับความรู้ในอุตสาหกรรมและเครือข่ายความสัมพันธ์ผ่านทางโอกาสการเรียนที่รวมการทำงาน

วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์

UWA มีการเปิดสอนหลักสูตร, การฝึกอบรมและการวิจัยในหลากหลายสาขาด้านวิทยาศาสตร์และคลินิก นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมการวิจัยที่แข็งแกร่งของ UWA และมีโอกาสได้ทำงานในโครงการมากมายในโรงพยาบาลเพื่อการสอน, สถาบันอันมีชื่อเสียง, องค์กรการวิจัยเฉพาะด้านและอีกมากมาย

สถาบันบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย

สถาบันนี้เปิดสอนหลักสูตรการวิจัยระดับสูงในหลากหลายสาขาวิชา UWA เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในรัฐ Western Australia ที่อยู่ในกลุ่ม Group of Eight

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครนานาชาติทุกคนต้องมีคุณวุฒิความรู้ภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับ อย่างเช่นคะแนน IELTS หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนเทียบเท่าคะแนนรวม IELTS 6.5 โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 6.0 โดยมีบางหลักสูตรที่กำหนดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่สูงกว่านี้ นักศึกษาควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครจากเว็บไซต์ของ UWA เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษประเภทอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ

ทางเลือก

นักศึกษาจะมีเส้นทางการเข้าเรียนที่ UWA หลายเส้นทาง นักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยได้โดยตรงหลังจากสำเร็จการเรียนระดับไฮสคูลในประเทศบ้านเกิดของตนเอง นักศึกษาเหล่านี้ควรเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับมหาวิทยาลัยที่รู้จักกันดีคือหลักสูตรปูพื้น

การเรียนในระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่ต้องการได้รับเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องแสดงประวัติผลการเรียนผ่านทางคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือการเรียนก่อนหน้า ทางมหาวิทยาลัยยินดีรับพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาต่างประเทศเพื่อการสมัครเข้าเรียน

การเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีควรสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอันเป็นที่ยอมรับ ผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทปรัชญาหรือปริญญาเอกต้องแสดงถึงประสบการณ์ที่เพียงพอในด้านการวิจัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

UWA มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนและการวิจัยอันทันสมัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุด Reid

ห้องสมุด Reid เป็นห้องสมุดแห่งแรกของ UWA และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาห้องสมุด 5 แห่งของ UWA ด้วย โดยตั้งอยู่ในใจกลางวิทยาเขต Perth พร้อมด้วยที่นั่งอ่านหนังสือมากกว่า 2,000 ที่นั่งรวมถึงระเบียงและเฉลียง

ห้องสมุด Barry J Marshall

ห้องสมุดนี้ตั้งชื่อตามศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบล โดยเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และมีบริการห้องอ่านหนังสือแบบเก็บเสียง, ห้องมัลติมีเดีย, ที่นั่งอ่านหนังสือมากกว่า 1,000 ที่นั่งและคาเฟ่

EZONE

พื้นที่การเรียนรู้ระดับชั้นยอดสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีพื้นที่สำหรับการสอนอันยืดหยุ่น 11 จุด, ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง, พื้นที่สำหรับนักศึกษาการวิจัย 150 คนและพื้นที่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา, ภาคอุตสาหกรรม, ชุมชนและการเตรียมธุรกิจสตาร์ทอัพ

อาคาร Bayliss

อาคารสูง 5 ชั้นซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์โมเลกุลเป็นศูนย์ที่มีความก้าวหน้าในด้านการวิจัยระดับโลก พร้อมด้วยห้องทดลองขั้นสูงในทุกระดับและประกอบด้วยโครงการออกแบบดีเอ็นเอเกลียวคู่อันน่าทึ่ง

ห้องค้าหลักทรัพย์ของคณะวิชาธุรกิจ

คณะวิชาธุรกิจของ UWA มีห้องค้าหลักทรัพย์ระดับโลกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาเอก

The Rosemarie Nathanson Financial Markets Trading Room เป็นศูนย์เพื่อการค้าและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีบริการข้อมูลแบบเรียลไทม์จากมากกว่า 400 ตลาดทั่วโลก

ห้องสมุดกฎหมาย Beasley

ห้องสมุดกฎหมาย Beasley มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อันทันสมัยสำหรับการค้นคว้าวิจัย, การทำงานร่วมกันและการเรียน นักศึกษาจะสามารถใช้บริการฐานข้อมูลเฉพาะด้าน, วารสารและบทความด้านกฎหมายต่างๆ

Guild Village

Guild Village เป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตในวิทยาเขตของ UWA โดยประกอบด้วยคาเฟ่, บริการนักศึกษา, ร้านค้าและกิจกรรมของสโมสรต่างๆในสถานที่เดียว โดยมีบริการอย่างเช่นบริการด้านการแพทย์ ร้านทำผม ร้านหนังสือ ร้านขายยา เครื่องเอทีเอ็ม ร้านซ่อมรองเท้า ร้านทำกุญแจและอีกมากมาย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Western Australia มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมในวิทยาเขตที่มีความมั่นคงและปลอดภัย

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมีทีมงานรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษา, คณาจารย์และชุมชนของ UWA ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินเป็นเพื่อนไปยังที่จอดรถ, หอพักและที่พักใกล้กับมหาวิทยาลัยหลังเวลาทำการ อีกทั้งยังสามารถขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเครื่องแบบไปส่งนักศึกษายังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้โดยปลอดภัยอีกด้วย

โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

มีโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินติดตั้งในจุดต่างๆภายในวิทยาเขต เพื่อถูกใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจะเชื่อมตรงไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทันทีโดยไม่ต้องกดเบอร์โทรศัพท์

มหาวิทยาลัย Western Australia ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนช่วยกันสร้างชุมชน UWA ให้ดีขึ้นโดยการแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของตนเอง

Show more +Show less -
6051
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
132nd  / 1250
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
การจัดอันดับโลก
The University of Western Australia The University of Western Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
The University of Western Australia - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
The University of Western Australia The University of Western Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
The University of Western Australia - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
ฟรี สัมมนาเรียนต่อนอก How to เลือกประเทศที่ใช่ ก่อนตัดสินใจเรียนต่อ Australia VS Canada

เทรนด์เรียนต่อแคนาดาก็กำลังมา …. แต่ออสเตรเลียก็น่าไป !! เตรียมข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นกันชัด ๆ กับการเรียนต่อ ที่แคนาดาและออสเตรเลีย ไขข้อข้องใจทุกเรื่องราวที่สงสัย โดยพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ IDP ไม่ว่าจะเป็น ด้านระบบการศึกษา คอร์สเรียน มหาวิทยาลัย ไลฟสไตล์ และการใช้ชีวิต ว่า next station ของน้อง ๆ แต่ละคนควรจะเลือกที่ไหน ! ต่างกันยังไง? ตั้งใจวางแผนเรียนต่อต่างประเทศทั้งที ต้องหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง หากใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนที่ไหนดี ต้องห้ามพลาดงานนี้ รับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะพี่ๆจะมาให้ข้อมูลกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะน้องๆจะอยู่ทีมออสเตรเลีย หรือ ทีมแคนาดา

AU CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 3rd ก.ย. 2022 01:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

The University of Western Australia The University of Western Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
The University of Western Australia - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
The University of Western Australia The University of Western Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
The University of Western Australia - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?