พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Limerick (UL) ก่อตั้งในปี 1972 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไอร์แลนด์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกด้วยคุณภาพในด้านการศึกษา เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ UL ได้รับการจัดอันดับจาก Young Universities in the World ให้เป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ที่ดีที่สุดใน 100 อันดับแรกของโลก เช่นเดียวกับความโดดเด่นในด้านงานวิจัย ที่มีส่วนผลักดันให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เข้ามาอยู่ในอันดับที่ 35 ของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education

มหาวิทยาลัย Limerick ตั้งอยู่บนพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำขนาด 130 เอเคอร์ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเขียวขจีของธรรมชาติมหาวิทยาลัย Limerick เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ครอบคลุมในสี่คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยธุรกิจ Kemmy และคณะศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตเป็นเสมือนตัวช่วยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนกว่า 2,500 คน ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้อย่างราบรื่น มากไปกว่านั้นนักศึกษาทั้งหมดที่มีจำนวนกว่า 15,000 คน ยังสามารถพัฒนาทักษะผ่านการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน

หลักสูตรที่เปิดสอนใน UL ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการพัฒนาทักษะในรูปแบบที่หลากหลาย นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการฝึกงานกับองค์กรชั้นนำ ควบคู่กับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นเดียวกับโอกาสทางการศึกษาที่เปิดกว้าง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บัณฑิตของ UL ได้รับการจ้างงานในจำนวนที่สูงที่สุดของไอร์แลนด์ มากไปกว่านั้น UL ยังส่งเสริมให้นักศึกษาที่อยู่นอกทวีปยุโรปได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับทางมหาวิทยาลัยผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 4,000 ยูโร

ในปี 2019 มหาวิทยาลัย Limerick ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยแห่งปี จากการประกาศรางวัลของ Sunday Times Good University Guide โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ไม่แพง

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย limerick พัฒนารูปแบบการสอนผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้อันทันสมัย นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับความรู้ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

เมื่อไม่นานมานี้ UL ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในหลากหลายสาขา อาทิเช่น สาขา Business Analytics, สาขา Sports Journalism, สาขา Data Analytics, สาขา Public Health, สาขา Artificial Intelligence, และสาขา Public Administration

ชื่อเสียงในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย Limerick ต่างเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับชาติ โดยผลสำรวจจาก Irish Survey of Student Engagement ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัย Limerick เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาอย่างยาวนาน นอกเหนือจากความโดดเด่นในด้านวิชาการ มหาวิทยาลัย Limerick ยังคงให้ความสำคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตให้มีความสวยงาม และตอบโจทย์สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษา ด้วยเหตุนี้เอง วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจึงได้รับการยกย่องจาก Education Ireland Awards 2020 ให้เป็นวิทยาเขตที่ดีที่สุดในไอร์แลนด์เป็นสมัยที่สองติดต่อกัน

Show more +Show less -
video Bg

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอนที่โดดเด่นของ มหาวิทยาลัย Limerick เป็นผลมาจากการถ่ายทอดความรู้โดยเหล่าคณาจารย์ที่ต่างทุ่มเทและกระตือรือร้นในการผลักดันให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ มากไปกว่านั้นด้วยประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรระดับชั้นนำของโลก ก็ล้วนมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้ซึมซับมุมมองที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคต

ความโดดเด่นในด้านการสอนเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาในชั้นเรียน ควบคู่กับการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงได้รับความรู้ไปพร้อมๆกับการเพิ่มพูนทักษะการทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ มากไปกว่านั้น ในปี 2019 คุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัย Limerick ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education ให้อยู่ในอันดับที่ 51 ของยุโรป

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย limerick เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี, ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี, และระดับปริญญาเอก ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทั้งใน 4 คณะ ทุกหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทดลอง ควบคู่กับการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะนักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาคุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้าก่อนทำการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร:

 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร
 • คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิชาการออกแบบ
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

คณะวิชาธุรกิจ Kemmy:

 • การบัญชีและการเงิน
 • เศรษฐศาสตร์
 • การจัดการและการตลาด
 • การทำงานและการจ้างงานศึกษา

คณะครุศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ:

 • คณะวิชาการแพทย์ระดับบัณฑิต
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์
 • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชาสหเวชศาสตร์
 • จิตวิทยา

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศึกษา:

 • ประวัติศาสตร์
 • สถาบันดนตรีและเต้นรำโลกแห่งประเทศไอร์แลนด์
 • กฏหมาย
 • การเมืองและการบริหารรัฐกิจ
 • คณะวิชาภาษาสมัยใหม่และภาษาศาสตร์ประยุกต์
 • คณะวิชาภาษาอังกฤษ, ไอริชและการสื่อสาร
 • สังคมวิทยา

ในแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาจะได้รับการปูพื้นฐานเป็นระยะเวลาหนึ่งปี จากนั้นจึงมีโอกาสเลือกสาขาเฉพาะทางได้ต่อไปในชั้นปีที่สอง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้า รวมไปถึงเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบ และให้ความสำคัญกับรายละเอียดการรับสมัครที่ได้ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดดังต่อไปนี้:

 • Academic IELTS - คะแนนขั้นต่ำ 6.5 พร้อมคะแนนแต่ละหมวดขั้นต่ำ 6.0
 • TOEFL - 580 (ข้อสอบกระดาษ) หรือ 90 (ข้อสอบอินเตอร์เน็ต)
 • Pearson Test of English (Academic) – คะแนนขั้นต่ำ 61 พร้อมคะแนนแต่ละหมวดขั้นต่ำ 59

สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด อาจจำเป็นต้องได้รับการปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษผ่านการเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่เปิดสอนโดย UL Language Centre

Show more +Show less -
video Bg

สิ่งอำนวยความสะดวก

ด้วยการให้ความสำคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจึงได้รับการยกย่องจาก Education Ireland Awards 2020 ให้เป็นวิทยาเขตที่ดีที่สุดในไอร์แลนด์เป็นสมัยที่สองติดต่อกัน เช่นเดียวกับการเป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่สวยที่สุดในโลกวิทยาเขตของ ULตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 130 เฮคเตอร์ แวดล้อมไปด้วยความสวยงามของต้นไม้นานาพันธุ์ และทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของแม่น้ำ Shannon

ภายในวิทยาเขตเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีห้องสมุด Glucksman เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ เช่นเดียวกับมุมพักผ่อนในคาเฟ่และร้านอาหาร

UL เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินไปกับงานศิลปะที่สอดแทรกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างลงตัว นอกจากนี้นักศึกษายังมีทางเลือกในการเข้าถึงอุปกรณ์กีฬาที่มีให้เลือกไว้อย่างหลากหลาย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ด้วยอัตราการเกิดอาชญากรรมในระดับที่ต่ำ ควบคู่ไปกับบริการด้านสาธารณะภัยที่ครอบคลุม ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ไอร์แลนด์เป็นหนึ่งในสิบประเทศที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในโลก นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตภายใต้บรรยากาศอันเป็นมิตรของผู้คน

มหาวิทยาลัย Limerick ใส่ใจกับสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุนี้เองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำวิทยาเขตจึงทุ่มเททำงานอย่างหนักในการเดินตรวจตราโดยรอบวิทยาเขตตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการเฝ้าระวังเหตุด่วนเหตุร้ายในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครนักศึกษาที่คอยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องเหตุอาชญากรรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้กับเพื่อนนักศึกษา ด้วยบริการด้านความปลอดภัยที่จัดเตรียมไว้อย่างครอบคลุม ล้วนมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาอยู่ในระดับที่สูงมาก

UL ได้จัดทำคู่มือและมาตรการด้านความปลอดภัย สำหรับรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้แก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
2000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Ireland

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
Multicultural Campus
Why Choose UL
Join us at University of Limerick
Join us at University of Limerick
Plassey night at University of Limerick
King John's Castle - University of Limerick
Join us at University of Limerick
Bernal Building
Aeronautical Engineering
UL Students
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ€1747

 • €696
  บ้านพัก
 • €650
  อาหาร
 • €101
  ชีวิตประจำวัน
 • €300
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์