พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

Victoria University of Wellington

New Zealand
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ทำเลที่ตั้งอันดีเยี่ยม

มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington มีวิทยาเขต 3 แห่งในเมืองหลวงอันมีชีวิตชีวาของประเทศนิวซีแลนด์ ทำเลที่ตั้งอันดีเยี่ยมนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงองค์กรระดับประเทศต่างๆ ทั้งในด้านการเมือง, การปกครอง, วัฒนธรรมและมรดกของชาติ รวมถึงด้านศิลปะและอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ เมือง Wellington เป็นเมืองที่มีขนาดกะทัดรัดที่มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ, ชายหาด, หอศิลปะ, พิพิธภัณฑ์และงานกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาสามารถเยี่ยมชมได้อย่างสะดวกง่ายดาย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม, ปลอดภัยและเป็นมิตร และมีชื่อเสียงในด้านอาหารและกาแฟชั้นเลิศ – และเป็นหนึ่งในเมืองที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาที่มีคุณภาพ

Te Herenga Waka - มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลกใน 10 สาขาวิชา อาทิเช่นสาขากฎหมาย, การเมืองและวิเทศศึกษา, จิตวิทยา, การจัดการการให้บริการและสันทนาการ และภาษาศาสตร์ (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาปี 2022 โดย QS) โดยเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของโลก และมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านความเข้มข้นของการวิจัยที่มีคุณภาพสูงจากการประเมินคุณภาพ Performance-Based Research Fund และเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยมากกว่า 40 สถาบัน ซึ่งรวมถึงศูนย์วิจัยขั้วโลกใต้

ชุมชนที่ต้อนรับผู้คน

มหาวิทยาลัยมีชุมชนที่มีความหลากหลายและต้อนรับนักศึกษานานาชาติจาก 100 ประเทศ และมีบริการช่วยเหลือนักศึกษาผ่านทางบริการด้านสุขภาพและการเรียนอันหลากหลาย รวมถึงมีทีมงานนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในระหว่างการเรียน

นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรและชมรมที่มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความสนใจเฉพาะด้านจนถึงทีมกีฬาต่างๆ โครงการฟรีเพื่อความเป็นผู้นำนานาชาติของ Wellington จะเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ขณะที่โครงการจับคู่เพื่อนนานาชาติจะช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้รู้จักผู้คนใหม่ๆและปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ความสำเร็จและข่าวสารล่าสุดจาก Te Herenga Waka - มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington

The Living Pā

Te Herenga Waka - มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington กำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ใช้งานของมหาวิทยาลัย (หอประชุมแบบเมารี) โครงการพัฒนาปรับปรุงนี้จะเป็นการสร้างอาคาร Living Pā ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโครงการ Living Building Challenge อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติของสถาบัน Living Future Institute อาคาร Living Pā จะบูรณาการ mātauranga Māori (องค์ความรู้แบบเมารี) เข้ากับหลักปฏิบัติแบบยั่งยืนเพื่อสร้างศูนย์กลางด้านความเป็นอยู่ที่ดีและนวัตกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัย

ความสำเร็จของโครงการศิษย์เก่าพี่เลี้ยง

ในปี 2022 มหาวิทยาลัยมีการฉลองครบรอบทศวรรษของโครงการศิษย์เก่าพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นการเชื่อมศิษย์เก่าที่ต้องการแบ่งปันทักษะของตนเองกับนักศึกษาที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายเพื่อช่วยวางเป้าหมายในอนาคตของนักศึกษา โดยหนึ่งในสามของพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการจะกลับมาร่วมโครงการอีกในแต่ละปี อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีการดำเนินโครงการรูปแบบนี้

แนะนำสาขาวิชาเอกใหม่

นับตั้งแต่ปี 2023 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จะสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาเอกในสาขาปัญญาประดิษฐ์หรือวิทยาศาสตร์อวกาศ – ซึ่งเป็นหลักสูตรสาขานี้แห่งแรกในประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาโลกคดีศึกษาที่จะเริ่มต้นการเรียนในปี 2023 หลักสูตรปริญญาตรีนี้ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะความรู้ด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและจิตสำนึกพลเมือง ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจและกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของโลกในยุคปัจจุบัน

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ดีและชาญฉลาดที่สุด

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington จะได้รับความรู้จากคณาจารย์ที่ดีและชาญฉลาดที่สุดในสาขานั้นๆ โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมากกว่า 850 คนที่มีส่วนร่วมทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีคณาจารย์ในกลุ่มนี้ถึง 66 เปอร์เซ็นต์ที่ดำเนินงานวิจัยในระดับสูงสูด (Performance-Based Research Fund, 2019-20)

มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยระดับชั้นนำมากกว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งของประเทศนิวซีแลนด์ใน 8 สาขาวิชา อย่างเช่นวิทยาศาสตร์โลก, รัฐศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายสาธารณะ, ภาษาอังกฤษและวรรณคดี

การสอนที่เท่าเทียม

ผลการให้คะแนนดาวโดย QS ประจำปี 2022 มหาวิทยาลัยได้คะแนนเต็มด้านความเสมอภาคในหัวข้อการเปิดรับผู้มีรายได้ต่ำ, ความหลากหลายของประชากรนักศึกษา, การเข้าถึงทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือและการเข้าถึงการศึกษาของนักศึกษาที่มีความพิการ

นวัตกรรมการสอน

คณาจารย์หลายท่านของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล National Tertiary Teaching Excellence ในด้านการสอนอันมีนวัตกรรม โดยผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งล่าสุดคืออาจารย์อาวุโส Dr Awanui Te Huia ซึ่งได้รับรางวัลจากการใช้ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาเพื่อยกระดับผลสำเร็จในการสอน

อันดับหนึ่งด้านการวิจัย

นักศึกษาที่สนใจในการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกและเรียนรู้ความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพระดับโลก Te Herenga Waka-มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านความเข้มข้นของการวิจัยจากผลการสำรวจครั้งล่าสุด คณาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานวิจัยในระดับสูงสุดและคณาจารย์ทุกท่านได้รับการส่งเสริมให้บูรณาการผลงานวิจัยของตนเองไว้ในการสอน มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์มากกว่า 850 คนที่มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียน

นอกเหนือจากการบรรยายแล้ว หลักสูตรส่วนใหญ่จะมีการกวดวิชาแบบกลุ่มเล็กที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ, ถามคำถามและได้รับความช่วยเหลือแบบรายบุคคล นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนและบริการเพื่อการเรียนรู้ต่างๆที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จกับการเรียนที่มหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

Te Herenga Waka-มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington มีทุนการศึกษาอันหลากหลายสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ทุนการศึกษา Tongarewa

ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 หรือ 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์นี้จะมอบให้นักศึกษานานาชาติที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนในปีแรกของการเรียนทั้งระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี โดยจะมีการมอบทุนการศึกษานี้สูงสุด 19 ทุนในแต่ละปี

ทุนความสำเร็จนานาชาติของรองอธิการบดี

ทุนการศึกษานี้จะเป็นการช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติใหม่ระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีซึ่งจะเข้าเรียนในปี 2023 โดยเป็นทุนการศึกษาที่มีมูลค่า 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์ในรูปแบบทุนค่าเล่าเรียนสำหรับปีแรกของการเรียน ทุนการศึกษานี้เป็นทุนแบบแข่งขันที่พิจารณาจากความเป็นเลิศด้านการเรียน ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทราบโดยไม่จำเป็นต้องทำการสมัครขอทุน

โครงการทุนการศึกษานิวซีแลนด์

ทุนการศึกษานิวซีแลนด์ที่มอบให้โดยกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางโครงการ New Zealand Aid Programme เป็นทุนเต็มจำนวนที่มอบให้กับนักศึกษาจากประเทศที่มีความร่วมมือกันเพื่อโอกาสการเรียนที่มหาวิทยาลัย

ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท

ผู้สมัครนานาชาติที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับหลักสูตรชั้นเรียนระดับปริญญาโทที่กำหนด อย่างเช่นหลักสูตรปริญญาโทชีววิทยาการอนุรักษ์, ปริญญาโทการอนุรักษ์ทางทะเลและปริญญาโทการค้าระหว่างประเทศจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์โดยอัตโนมัติ

ทุนค่าเล่าเรียนนักศึกษานานาชาติ LLM ของคณะนิติศาสตร์

ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 เหรียญนิวซีแลนด์นี้จะมอบให้กับนักศึกษานานาชาติที่เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตร์แบบเต็มเวลาเป็นเวลาหนึ่งปี โดยนักศึกษาต้องมีประวัติผลการเรียนที่ดีเยี่ยมและสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นทางการเงิน

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

 • ความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี
 • ประวัติผลการเรียนที่ดี

แต่ละหลักสูตรจะมีการกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติด้านการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครแต่ละคนเมื่อทำการประเมินผลการสมัครเรียน

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร English for Academic Purposes (EAP) ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร 12 สัปดาห์นี้จะดำเนินการสอนที่มหาวิทยาลัยในทุกไตรมาสและมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านความรู้ภาษาอังกฤษและวิชาการของนักศึกษาเพื่อการเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยจะรวมการสอน, การปฐมนิเทศและการทดสอบเป็นเวลา 10 สัปดาห์ นักศึกษาอาจต้องเรียนหลักสูตรนี้ติดต่อกัน 2 หลักสูตรหรือมากกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเอง

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติด้านการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีกำหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปูพื้นศึกษา โดยหลักสูตรที่ดำเนินการสอนโดย UP Education ซึ่งเป็นพันธมิตรของมหาวิทยาลัยนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนานาชาติ

ทีมงานนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเป็นจุดติดต่อหลักสำหรับนักศึกษานานาชาติ ทางทีมงานจะคอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำกับนักศึกษาตั้งแต่วันที่สมัครเรียนจนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา

บริการช่วยเหลือต่างๆ อย่างเช่น:

 • ความช่วยเหลือในด้านการสมัครและการรับเข้าเรียนนานาชาติ
 • การปฐมนิเทศและงานกิจกรรมสำหรับนักศึกษานานาชาติ
 • บริการรับส่งจากสนามบิน
 • โครงการจับคู่เพื่อนนานาชาติ
 • บริการช่วยเหลือและการแนะนำบริการในเรื่องส่วนตัว, วัฒนธรรมและการเรียน
 • บริการช่วยเหลือในด้านการเคลมประกัน
 • บริการช่วยเหลือด้านการต่ออายุวีซ่านักศึกษา

ที่พัก

หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีบริการที่พักหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่นห้องพักเดี่ยว, ห้องสตูดิโอ, ห้องพักรวมและอพาร์ทเม้นต์หรือบ้านพักรวม บางหอพักมีบริการมื้ออาหาร ขณะที่หอพักแห่งอื่นๆมีห้องครัวสำหรับนักศึกษาในการทำอาหารรับประทานเอง หอพักทุกแห่งมีบริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมสันทนาการและการเรียน การพักอาศัยในหอพักจะเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่และพักอาศัยร่วมกับนักศึกษาจากทั่วโลก

ความช่วยเหลือด้านการเรียน

การเรียนที่ประสบผลสำเร็จที่มหาวิทยาลัยต้องอาศัยทักษะส่วนตัวและทักษะใหม่ๆ โดยทีมงานด้านการเรียนของนักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือในด้าน:

 • การปรับตัวสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปเกี่ยวกับทักษะการเรียน, การเขียน, การเรียน, คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์
 • กลุ่มการเรียนที่ช่วยเหลือโดยเพื่อนนักศึกษา (PASS)
 • บริการช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาที่มีความพิการ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์การเรียนภาษาที่สามารถให้คำแนะนำกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาและมีทรัพยากรเพื่อการเรียนภาษาด้วยตนเองมากกว่า 80 ภาษา

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

Mauri Ora-แผนกสุขภาพนักศึกษามีบริการด้านการแพทย์ทั่วไปที่มีราคาเหมาะสมอันหลากหลายในวิทยาเขต อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในเรื่องส่วนตัวและการเรียนที่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ที่ดีหรือการเรียนของนักศึกษา

ความปลอดภัย

Wellington เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก โดยเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดอันดับ 7 ของโลกในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล (Safe Cities Index) ในปี 2021

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ทีมงานแผนกอาชีพและการจ้างงานของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง โดยจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพ, การหางานและการพัฒนาอาชีพ ทางทีมงานจะสามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติในเรื่องการสมัครงานและการฝึกงาน, เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายแนะนำตัว และเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์และหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการทำงาน

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการทางออนไลน์ที่มีประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการฝึกงาน, ประสบการณ์การทำงานและโอกาสงานต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานด้านอาชีพและการจัดหางานหลังสำเร็จการศึกษาตลอดทั้งปี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะกับผู้จ้างงานและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและการฝึกงาน โครงการ Alumni as Mentors จะจับคู่นักศึกษาปีสุดท้ายกับผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสบความสำเร็จที่จะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนไปสู่การทำงาน

คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา

Te Herenga Waka-มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้:

 • มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาที่ตนเองเลือกเรียน
 • มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหา, การคิดเชิงสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม
 • สื่อสารแนวคิดที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิผลในหลากหลายบริบท
 • แสดงความคิดได้อย่างอิสระและเปิดกว้างรับแนวคิดใหม่ๆ

ผลการสำรวจจุดหมายปลายทางของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ซึ่งสำเร็จการเรียนในปี 2020-21:

 • 70 เปอร์เซ็นต์ได้งานทำเต็มเวลา
 • 93 เปอร์เซ็นต์ได้งานทำก่อนหรือภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา
 • 18 เปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษาเรียนต่อเต็มเวลา อีกทั้ง 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลายังทำงานแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลาด้วย

นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติในเมือง Wellington ยังสามารถได้รับประโยชน์จากโครงการ WorkReady in Wellington และโครงการพี่เลี้ยงของ WellingtonNZ

Show more +Show less -
2586
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Newzealand

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
401st  / 1250
At VUW
Why study in Wellington
At VUW
At VUW
At VUW
At VUW
At VUW
At VUW
At VUW
At VUW
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ

 • บ้านพัก
 • อาหาร
 • ชีวิตประจำวัน
 • เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?