พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Victoria (VU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและอยู่ในระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของโลก อีกทั้งยังอยู่ในอันดับที่ 63 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2022 โดย Times Higher Education

VU เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างต้อนรับผู้คนและมีความเสมอภาคในเมือง Melbourne ซึ่งเป็นเมืองนักศึกษาระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งประเทศออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับผู้หญิงจากการจัดอันดับโดย Global Wealth Migration Review ปี 2019 ด้วย

VU มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเช่นสถานที่เรียนอันทันสมัย, ห้องทดลองสถานการณ์จำลอง, วิทยาการหุ่นยนต์, การทดสอบประสิทธิภาพขั้นสูง, สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอย่างเช่นศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cisco และ SAP Next Gen Lab และเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ วิทยาเขต City ใหม่ของ VU เป็นที่ตั้งของอาคาร VU City Tower สูง 32 ชั้นอันทันสมัยที่ได้คะแนนสีเขียว 5 ดาวในย่านธุรกิจใจกลางเมือง Melbourne

ด้วยรูปแบบการเรียนแบบ Block Model ของ VU ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาจะมุ่งเน้นกับการเรียนเพียงหนึ่งหรือสองวิชาในเวลาเดียวกันในชั้นเรียนขนาดเล็กนาน 4 หรือ 8 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับหลักสูตร ซึ่งแต่ละ ‘block' ของการเรียน 4 สัปดาห์หรือ 8 สัปดาห์จะรวมการประเมินผลการเรียนไว้ด้วย

ด้วยความช่วยเหลือด้านการเรียนมากมาย การเรียนแบบ Block Model ของ VU จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียได้ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษานานาชาติมีผลการเรียนที่ดีด้วยอัตราการสอบผ่านที่ 94.4 เปอร์เซ็นต์และ 57.8 เปอร์เซ็นต์ที่ได้ผลคะแนนยอดเยี่ยมหรือสูงกว่า

VU มีการเปิดสอนหลักสูตรคุณวุฒิการศึกษาที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับระดับนานาชาติตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาจนถึงการวิจัย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนคุณวุฒิการศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์, ธุรกิจ, การจัดการ, ครุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ชีวการแพทย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพยาบาล, การโรงแรม, การท่องเที่ยว, กฎหมาย, อาชญวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรของ VU ได้รับการออกแบบร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และมีหลายหลักสูตรที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยองค์กรภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อันนำไปสู่โอกาสในการได้งานที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก VU อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศออสเตรเลียในด้านทักษะการทำงาน และด้วยพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 4,000 ราย หลักสูตรของ VU จึงมีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงาน

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อาคาร VU City Tower ใหม่

วิทยาเขต City ของ VU เป็นวิทยาเขตมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต โดยเป็นที่ตั้งของอาคาร VU City Tower สูง 32 ชั้นอันทันสมัยในใจกลางย่านธุรกิจใจกลางเมือง (CBD) และเขตพื้นที่ด้านกฎหมายของเมือง Melbourne

อาคาร VU City Tower แห่งใหม่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ VU ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้วยการได้คะแนนสีเขียว 5 ดาวและความร่วมมือกับองค์กรด้านจริยธรรมต่างๆ

วิทยาเขต City ของ VU แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการมอบอนาคตด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาโดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสหกรรมไว้ในหลักสูตรการเรียน

อาคาร City Tower เป็นสถานที่เรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและสถาบัน TAFE ในสาขาธุรกิจ, สุขภาพ, ความงาม, ครุศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้กันและภายในวิทยาเขตจะมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์, ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและความเชี่ยวชาญจากการทำงานจริงตั้งแต่วันแรกของการเรียน

อันดับ 1 ในด้านโอกาสการได้งาน

ผู้สำเร็จการศึกษาของ VU ได้รับการจัดอันดับโดยผู้จ้างงานในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 3,400 รายว่ามีศักยภาพในการทำงานมากที่สุด โดยผลการสำรวจ Quality Indicators for Learning and Teaching Employer Satisfaction Survey ซึ่งเป็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้จ้างงานที่เจาะลึกที่สุดของออสเตรเลียประจำปี 2021 ได้จัดให้มหาวิทยาลัย Victoria อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศออสเตรเลียในด้านทักษะการทำงานที่ 92.4 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 3 ในด้านทักษะพื้นฐานและอันดับ 4 ในด้านทักษะการทำงานร่วมกันและความพึงพอใจโดยรวม โดยทักษะการทำงานจะเป็นการให้คะแนนนักศึกษาในด้านความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน, ความยืดหยุ่นในการทำงาน, การทำงานได้เสร็จตามกำหนดเวลา, ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจและการมีทักษะความเป็นผู้นำ

อีกเรื่องที่น่ายินดีคือมหาวิทยาลัย Victoria อยู่ในอันดับที่ 3 ของออสเตรเลียในด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และอันดับที่ 6 ในด้านการพัฒนาทักษะและคุณภาพการสอนจากผลการสำรวจ Student Experience Survey (SES) ของรัฐบาลออสเตรเลียประจำปี 2020 – VU อยู่ในอันดับที่ 1 ในหัวข้อเหล่านี้จากบรรดามหาวิทยาลัยของรัฐ Victoria

Show more +Show less -
Block Model

Block Model

ปัจจุบันรูปแบบการเรียนแบบ Block Model ที่ได้รับรางวัลของ VU มีการดำเนินการสอนในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน นักศึกษาจะมีสมาธิกับการเรียนเพียงหนึ่งหรือสองวิชาในเวลาเดียวกันแทนการเรียน 4 วิชาพร้อมกัน นอกจากนี้ตารางเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยยังช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสร้างสมดุลในด้านการทำงาน/ชีวิตส่วนตัว/การเรียนได้ดีขึ้น

ด้วยการเรียนในรูปแบบ Block Model ของ VU นักศึกษาจะมีโอกาสที่มากขึ้นในการบรรลุผลสำเร็จด้านการเรียน โดยปัจจุบันมีอัตราการสอบผ่านระดับอุดมศึกษาที่ 94.4 เปอร์เซ็นต์พร้อมด้วย 57.8 เปอร์เซ็นต์ที่ได้ผลคะแนนยอดเยี่ยมหรือสูงกว่า

ประโยชน์ของ Block model

ความสัมพันธ์

ด้วยตารางเรียนที่เจาะลึกวิชาเรียนมากขึ้นและชั้นเรียนที่มีการทำงานร่วมกันกับนักศึกษาเพียงหนึ่งกลุ่มในช่วงเวลานั้นๆ การเรียนแบบ Block Model จะช่วยให้นักศึกษามีเวลามากขึ้นในการเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษา, อาจารย์ผู้สอนและพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่แข็งแกร่ง

ความยืดหยุ่น

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีแบบ Block Model จะช่วยให้นักศึกษามีอิสระในการสร้างความสมดุลในด้านการทำงาน/ชีวิตส่วนตัว/การเรียนได้ดีขึ้นด้วยวันเริ่มต้นการเรียนที่มากขึ้น, การเรียนแบบนอกเวลาและเต็มเวลา และทางเลือกการเรียนจากทางไกลและที่วิทยาเขต

ความเครียดน้อยลง, มีสมาธิมากขึ้น

การเรียนแบบ Block Model ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษามีสมาธิกับการเรียนทั้งแบบระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ด้วยการเรียนเพียงหนึ่งหรือสองวิชาในเวลาเดียวกันแทนการเรียน 4 วิชาพร้อมกัน

VU ได้รับรางวัลมากมายในด้านการสอนที่มีเฉพาะในประเทศออสเตรเลียและวิทยาลัยปีแรก ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษาปีแรกเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเรียนระดับอุดมศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยมีรางวัลที่ได้รับอย่างเช่น:

รางวัลความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาปี 2021 โดย Australian Financial Review

รางวัล Australian Award ในด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัยปี 2020 โดย Universities Australia

2018 รางวัล International Education Association of Australia Excellence Awards - ด้านนวัตกรรม

รางวัล Victorian International Education Awards – ความเป็นเลิศในด้านการศึกษานานาชาติ

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

สาขาการเรียนที่มีการเปิดสอนที่ VU อาทิเช่น:

ศิลปศาสตร์

ไม่ว่าคุณจะสนใจเรียนในสาขาทัศนศิลป์, สื่อดิจิทัล, สังคมสงเคราะห์หรือจิตวิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์อันหลากหลายสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ธุรกิจ

คณะวิชาธุรกิจมหาวิทยาลัย Victoria ได้มีความร่วมมือกับ Institute of Managers and Leaders Australia & New Zealand (IML ANZ) เพื่อมอบทักษะและทรัพยากรที่จำเป็นให้กับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนความเป็นผู้นำและการพัฒนาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาของ VU จะได้รับประสบการณ์การทำงานผ่านทางความร่วมมืออันใกล้ชิดของ VU กับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถพัฒนาทักษะเชิงเทคนิค, การวิเคราะห์และความเป็นผู้นำที่ผู้จ้างงานต้องการ

ครุศาสตร์

ผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาในออสเตรเลียของ VU มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตร์ถึง 93 เปอร์เซ็นต์ที่ได้งานทำภายในเวลา 4 เดือน

วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

VU เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อันหลากหลายสำหรับนักศึกษานานาชาติ ตั้งแต่สาขาวิศวกรรมการกีฬาจนถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม

สุขภาพ, ชีวการแพทย์, การพยาบาลและวิทยาศาสตร์ผิวหนัง

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ผิวหนังและโรคกระดูกจะได้เรียนรู้ทักษะภาคปฏิบัติที่คลินิกสาธารณะที่บริหารจัดการโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

การฝึกงานคือหัวใจสำคัญของการสอนของ VU โดยมีพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่น ศูนย์ประชุมและนิทรรศการเมลเบิร์น, โรงแรมและรีสอร์ทคราวน์

กฎหมายและอาชญวิทยา

การเรียนในชั้นเรียน, ศาลจำลอง, การฝึกงานและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับความสำเร็จ VU อยู่ในอันดับที่ 10 ของโลกในด้านความสงบ, ความยุติธรรมและสถาบันที่มีความแข็งแกร่งในการจัดอันดับผลกระทบต่อสังคมปี 2021 โดย THE

การพัฒนาด้านสังคม, ชุมชนและเยาวชน

VU ได้คะแนน 5 ดาวในด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในสาขาสังคมสงเคราะห์จากการให้คะแนนโดย Good Universities Guide และหลักสูตรปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ก็ยังได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Australian Association of Social Workers อีกด้วย

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

VU อยู่ในอันดับที่ 9 ของโลกจากการจัดอันดับโลกในหมวดคณะและแผนกวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาปี 2020 โดย Shanghai Ranking และมีความร่วมมือกับ FIFA, Sport Australia, Australian Institute of Sport และอีกมากมาย

Show more +Show less -
video Bg

คุณสมบัติผู้สมัคร

มหาวิทยาลัย Victoria มีวิทยาเขตในใจกลางเมือง Melbourne และในเขตชานเมืองฝั่งตะวันตกของ Melbourne อีกทั้งยังมีวิทยาเขตในใจกลางเมือง Sydney อันมีชีวิตชีวาอีกด้วย

วิทยาเขตของ VU สามารถเดินทางถึงได้ด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ขณะที่รถรับส่งของ VU จะให้บริการนักศึกษาระหว่างวิทยาเขตและสถานีรถไฟที่วิทยาเขต Footscray และ St Albans

สภาพแวดล้อมการเรียนเฉพาะด้านของ VU ประกอบด้วยห้องทดลองวิทยาศาสตร์อันทันสมัย, ศูนย์วิจัย, ห้องสมุดและอุปกรณ์ดิจิทัล

ในฐานะมหาวิทยาลัยด้านการกีฬาระดับชั้นนำ นักศึกษาจะได้ใช้งาน:

 • สระว่ายน้ำความยาว 25 เมตร
 • สนามกีฬาในร่ม
 • โรงยิมพร้อมส่วนลดค่าสมาชิกสำหรับนักศึกษา
 • สนามเทนนิส
 • ลู่วิ่ง

นักศึกษาจะมีความสุขกับการใช้พื้นที่ทำงานศิลปะสร้างสรรค์ที่มีอยู่มากมายและบริการต่างๆ VU มีพื้นที่สำหรับการฝึกซ้อม, การแสดงและการบันทึกเสียงดนตรี รวมถึงอุปกรณ์มากมายหลากหลายให้นักศึกษาได้ใช้งานหรือให้เช่า

สตูดิโอ Kindred เป็นศูนย์สร้างสรรค์เอนกประสงค์ที่มีชื่อเสียงในเมือง Yarraville โดยนักศึกษาสาขาดนตรีและการผลิตเสียงทุกคนจะมีโอกาสเรียนที่อาคารอุตสาหกรรมศิลปะการทำงานที่อยู่ห่างจากวิทยาเขต Footscray Nicholson เพียงแค่ 1 กิโลเมตร

ในปี 2016 สตูดิโอ Kindred เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันระดับท็อป 10 ของโลกจากการจัดอันดับโดย Lonely Planet

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปอื่นๆในวิทยาเขต อาทิเช่น:

ร้านหนังสือ

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการเรียนรู้

โรงอาหาร

ภัตตาคาร

ศูนย์ดูแลเด็ก

ร้านทำผม, เสริมความงามและนวด

คลินิกสุขภาพ: การบำบัดผิวหนัง, การนวด, การรักษาโรคกระดูกและจิตวิทยา

ที่พัก

ทาง VU จะรับประกันสิทธิ์การใช้บริการที่พักสำหรับนักศึกษานานาชาติใหม่และเรียนต่อ โดยมีความร่วมมือกับ UniLodge เพื่อให้บริการอาคารที่พักนักศึกษาจำนวน 526 เตียงที่มีความปลอดภัยและราคาเหมาะสม โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆดังนี้:

ห้องอ่านหนังสือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย

ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหารและห้องดูโทรทัศน์

คาเฟ่นักชงกาแฟ

ร้านสะดวกซื้อและสวนบนดาดฟ้า

สนามบาสเก็ตบอลครึ่งคอร์ท, โต๊ะพูลและโต๊ะปิงปอง

ห้องฉายภาพยนตร์พร้อมบริการ Foxtel, เครื่องเล่นเกมและเครื่องเล่นมีเดีย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จคุณวุฒิมัธยมศึกษาเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหลากหลายหลักสูตรของ VU อย่างเช่นหลักสูตรปูพื้นนานาชาติ, หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญา

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีต้องสำเร็จคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยม, คุณวุฒิปริญญาตรีหรืออนุปริญญาระดับบัณฑิตตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีต้องได้คะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

ระดับปริญญาตรี

IELTS (Academic module): คะแนนรวม 6.0 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0)

TOEFL Internet: คะแนนรวม 67 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า:

การฟัง: 12

การพูด: 18

การอ่าน: 15

การเขียน: 21

Pearson Test of English (PTE): คะแนนรวม 50-57 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 50)

University of Cambridge - Advanced (CAE): คะแนนรวม 169 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 169

VU English - English for Academic Purposes (EAP) (ระดับ 5): สำเร็จการเรียน

IELTS, TOEFL, PTE and CAE: ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีก่อนวันเริ่มต้นเรียนในหลักสูตร

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

IELTS (academic module): คะแนนรวม 6.5 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0)

TOEFL Internet: คะแนนรวม 79 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า:

การฟัง: 19

การพูด: 19

การอ่าน: 18

การเขียน: 22

Pearson Test of English (PTE): คะแนนรวม 58-64 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 50)

University of Cambridge - Advanced (CAE): คะแนนรวม 176 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 169

VU English - English for Academic Purposes (EAP) (ระดับ 6): สำเร็จการเรียน

IELTS, TOEFL, PTE and CAE: ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีก่อนวันเริ่มต้นเรียนในหลักสูตร

Show more +Show less -
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

VU มีทุนการศึกษาหลากหลายประเภทและเปิดรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลียหรือรัฐบาลของประเทศอื่นๆ

นักศึกษาไม่จำเป็นต้องทำการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาของ VU – โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินเมื่อส่งใบสมัครเรียนที่ VU แล้ว ทุนการศึกษาจะมอบให้โดยพิจารณาจากผลการเรียนและหลักสูตรที่สมัครเรียน

ทุนการศึกษา VU Global Leaders

ส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% สำหรับระยะเวลาการเรียนมาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนด โดยจะพิจารณามอบให้กับนักศึกษาที่เริ่มต้นการเรียนหลักสูตรอนุปริญญาระดับอุดมศึกษา, ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี (หลักสูตรชั้นเรียน) ที่ VU Melbourne ในปี 2022

ทุนการศึกษา Pathway to Victoria

ทุนการศึกษามูลค่ารวมสูงสุด 2,500 เหรียญออสเตรเลียสำหรับผู้สมัครนานาชาติใหม่จากนอกประเทศที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรปูพื้นศึกษาหรืออนุปริญญาระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ) พร้อมด้วยข้อเสนอการได้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Victoria (หลักสูตรที่เริ่มต้นการเรียนก่อนสิ้นปี 2023)

ส่วนลดศิษย์เก่า VU

ส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% สำหรับศิษย์เก่า VU ที่สำเร็จการเรียนคุณวุฒิการศึกษา AQF ระดับ 4 เมื่อทำการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใหม่

ทุนการศึกษา VU Diplomatic

ส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% สำหรับเจ้าหน้าที่ Consular Corps และครอบครัวที่มีวีซ่า 995 และไม่ได้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าหลักสูตรที่สมัครเรียนและไม่ใช่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์

เงินทุนรัฐบาลต่างประเทศ

คูเวต – ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา

ซาอุดิอาระเบีย - ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา

รัฐสุลต่านโอมาน - ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา

ทูตทหารสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ทุนการศึกษากระทรวงกลาโหม

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ทุนการศึกษากระทรวงมหาดไทย

เงินทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

ทุนการศึกษา Australia Awards

โครงการร่วม

อินโดนีเซีย – VU-Mora

Show more +Show less -
3600
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
Join us at Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
Study in Melbourne
At Victoria University
VU: A world-class university
At Victoria University
At Victoria University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.4
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.8
คุณภาพการสอน
3.7
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.7
May Anne
Victoria University
Diversified and all the staffs are accommodating
แสดงทั้งหมด +
Caesario Prayogo
Victoria University
The diversity. Cheaper school fee.
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I made good friends Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Diversified and all the staffs are accommodating Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Uni is one of the least expensive. Grading assessments was really not that great Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I love that they have a student HQ where they help students in need Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-10
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
The diversity. Cheaper school fee. Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-15
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-12
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I made good friends Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Diversified and all the staffs are accommodating Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Uni is one of the least expensive. Grading assessments was really not that great Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I love that they have a student HQ where they help students in need Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-10
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
The diversity. Cheaper school fee. Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-15
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-12
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?