Hemen destek alın arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Guelph-Humber

Canada
Genel Bakış

Genel Bakış

University of Guelph-Humber, 2002 yılında University of Guelph ve Humber College Institute of Technology and Advanced Learning arasındaki bir ortaklıkla kurulmuştur. Öğrenciler, dört yıllık tam zamanlı eğitimin ardından hem University of Guelph dört yıllık onur derecesi hem de Humber College Institute of Technology and Advanced Learning diplomasıyla mezun olmaktadır.

Üniversite, yedi adet dört yıllık lisans programı sunmaktadır: işletme, toplum sosyal hizmetleri, erken çocukluk dönemi çalışmaları, adalet çalışmaları, kinesiyoloji, medya ve iletişim çalışmaları ile psikoloji. Tüm programlar dört yıllık öğretim süresi boyunca en az 100 saatten 850 saate kadar işe yerleştirme olanakları sunuyor. Dünyada kültür çeşitliliği en yüksek şehirlerden biri olan Toronto'da yer alan University of Guelph-Humber, öğrencilere birçok özgün ve ilgi çekici fırsatlar sağlamaktadır.

Yaklaşık 4.900 öğrenciden oluşan birbirine bağlı öğrenci topluluğuyla ortalama sınıf boyutu sadece 49 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin ve akademik kadronun etkileşimde olmasını sağlayan bu durum, destekleyici ve ortak çalışmaya dayalı bir ortama katkıda bulunmaktadır. Benzersiz bir araştırma asistanlığı programı sayesinde lisans öğrencileri, akademik kadro ile birlikte araştırma projelerinde maaşlı araştırma görevlileri olarak beraber çalışabilmektedir. Bu sayede öğrenciler araştırma becerilerini geliştirebilecekleri ve istihdam edilebilirliklerini artırabilecekleri nadir bir fırsata sahip olmaktadırlar.

Bir günlük oryantasyon ve diğer yeni öğrenci etkinlikleri ile yabancı öğrenciler, geçiş süreçlerinde desteklenmektedir. Uluslararası öğrenciler, dört yıllık öğrenimleri süresince 20.500 CAD'a varan tutarlarda yenilenebilir Uluslararası Öğrenci Kabul Bursundan faydalanabiliyor. Öğrencilerin programla ilgili sorular ve çalışma rehberliği konusunda yardımcı olacak bir akademik danışmanı, yerleştirme yoluyla onları desteklemek için bir saha yerleştirme koordinatörü ve istihdam ve kariyer rehberliği sunacak bir kariyer hizmetleri koordinatörü bulunuyor.

Show more +Show less -
Yenilikler

Yenilikler

Programlarla İlgili Güncel Bilgiler

2021 sonbaharında yeni açılan Medya Çalışmaları programında birkaç değişiklik yapıldı. Programın adı Medya ve İletişim Çalışmaları olarak değişti ve program kapsamındaki beş uzmanlık alanı da geliştirildi. 2021'de öğrenimlerine başlayan öğrencilere dijital pazarlama ve sosyal medya, medya yönetimi ve analitiği, multimedya gazeteciliği, halkla ilişkiler veya görsel iletişim alanlarında uzmanlaşma seçeneği sunuluyor.

Aile ve Toplum Sosyal Hizmetleri programının adı yakın zamanda Toplum Sosyal Hizmetleri olarak değiştirdi. Aynı harika program, artık daha kısa bir isime sahip.

Kabul Bursu Şartlarında Değişiklik

Uluslararası Öğrenci Giriş Bursu, 2021 sonbaharında ortaöğretim sonrası öğrenimlerine ''ilk kez'' başlayan öğrenciler için artık ''yenilenebilir'' özellikte. Bu bursu alan öğrenciler, son kabul ortalamalarına göre ilk yıllarında 2.000 ila 8.500 CAD tutarında burs alabilecekler. %80 ve üzeri ortalamayı koruyabilen öğrencilerin bursu yenilenebiliyor ve yıllık 4.000 CAD tutarında burs almayı üç yıla kadar sürdürebiliyorlar. Geçerli koşullar için Buslar web sayfasını ziyaret edin.

Öğrenci Performansı

2020-21 akademik yılını dersliklerden uzak geçirmek, Guelpf-Humber öğrencilerinin performanslarından bir şey kaybettirmediği görülüyor. Öğrenciler hala birçok akademik sanal yarışmada başarılı sonuçlar ortaya koymayı sürdürüyor.

Üç farklı çalışma programından 10 Guelph-Humber Üniversitesi öğrencisinden oluşan bir ekip, Covid-19 salgını sırasında başlatılan ve ulusal çapta ortaöğretim sonrası öğrencileri arasında yapılan Kanada Geri Dönüş Yarışmasının son turuna kaldı. Üniversite, Kanada genelinde 200'den fazla takım arasından Guelph-Humber takımının 2021 baharında 10 finalist arasında yer almasından gurur duyuyor.

Show more +Show less -
Öğretim Kalitesi

Öğretim Kalitesi

İki enstitünün benzersiz ortaklığı sonucunda University of Guelph-Humber profesörleri ve eğitmenleri, University of Guelph'ten veya Humber College'dan gelmektedir. Öğretim personeli, birçoğu kapsamlı araştırmaları tamamlamış olan sektör uzmanlarından oluşmaktadır. Geçersiz teorileri veya uygulamaları paylaşmaktan kaçınmak adına bilgilerinin olabildiğince güncel ve uygun kalmasını sağlamak için alanlarına aktif olarak devam etmektedirler.

Profesörler öğrenme ortamında öğrenciler arasında eleştirel düşünmeyi, bilinçli tartışmayı ve bilgi paylaşımını teşvik etmektedir. Sınırlı sayıdaki sınıf mevcutları sayesinde öğrenciler akademik kadro ile yakından etkileşim imkânına sahiptir ve ayrıntılı öğrenim desteklenmektedir. Akademik kadronun uzmanlığı, en yüksek kalitede eğitim alan ve en son araştırmalara erişimi olan öğrenciler için oldukça faydalıdır. Tüm bunlar, öğrencileri seçtikleri meslekte istihdama veya ileri eğitime hazırlamaktadır.

Show more +Show less -
Programlar

Programlar

İşletme

Öğrenciler, dört yıllık eğitimin ardından İşletme Yönetimi Lisans programında Onur Derecesi ve İşletme Yönetimi Diploması almaktadır. Eğitimlerini genel tutabilirler veya altı alandan birine odaklanabilirler: muhasebe, finans, uluslararası işletme, yönetim, pazarlama veya küçük işletme yönetimi ve girişimcilik.

Toplum Sosyal Hizmetleri

Öğrenciler, dört yıllık öğretimin sonunda Toplum Sosyal Hizmetlerinde Uygulamalı Bilimler Lisans Derecesi ve Sosyal Hizmet Görevlisi Diploması aldıkları program kapsamında güncel toplumsal problemleri yakından inceliyor ve bunların üstesinden gelmenin yollarını öğreniyor.

Erken Çocukluk Çalışmaları

Öğrenciler küçük çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine odaklanarak dört yıl içinde Erken Çocukluk Çalışmaları alanında Uygulamalı Bilimler Lisans Derecesi ve Erken Çocukluk Eğitimi Diploması alıyor.

Adalet Çalışmaları

Öğrenciler, Adalet Çalışmaları alanında Uygulamalı Bilimler Onur Derecesi ve Toplum ve Adalet Hizmetleri diploması veya Polislik Hazık Eğitimi diploması alabiliyor ve programlar kapsamında Kanada adalet sistemi, hukuk ve kriminoloji hakkında bilgi ediniyor.

Kinesiyoloji

Öğrenciler dört yıl içinde Kinesiyoloji alanında Uygulamalı Bilimler Onur Derecesi ve Sağlıklı Yaşam ve Sağlık Geliştirme Diploması alıyor. Öğrenciler insan vücudunun nasıl çalıştığını, nasıl daha iyi çalışabileceğini, sağlık sorunlarının nedenlerini ve hastalıkların nasıl önleneceğini öğreniyorlar.

Medya ve İletişim Çalışmaları

Öğrenciler, Medya ve İletişim Çalışmaları alanında Uygulamalı Sanatlar Onur Derecesi ve Medya İletişimi alanında Diploma alabiliyor, bu sırada dijital pazarlama ve sosyal medya, medya yönetimi ve analitiği, multimedya gazeteciliği, halkla ilişkiler veya görsel iletişim alanlarında uzmanlaşabiliyor.

Psikoloji

Öğrenciler, Psikolojide Uygulamalı Bilimler Lisans Derecesi ve Genel Sanat ve Bilim Diploması kazanıyor ve isteğe bağlı olarak kültürlerarası ilişkiler, örgütsel davranış veya araştırma becerileri ve analizi konusunda sertifika alabiliyor. Programlar kapsamında gelişim ve yaşlanma, öğrenme güçlükleri, etik, kültür, sinirbilim ve anormal psikoloji gibi konuları inceleniyor.

Show more +Show less -
Giriş koşulları

Giriş koşulları

Guelph-Humber University, uluslararası öğrencilerin önceki eğitimini tamamladığı yere bağlı olarak ülkelere özgü giriş koşullarını listelemiş bulunuyor. Başvuru için, uluslararası öğrencilerin ülkelerindeki üniversitelere kabul için gerekli benzer standartları elde etmiş olmaları gerekir.

Uluslararası öğrenci adayları, tüm kabul koşullarını incelemek için üniversitenin Uluslararası Başvuru web sayfasına göz atabilir. Her programın, uluslararası öğrencilerden ileri seviyede dersleri başarıyla geçmiş olmalarını gerektiren bazı branşa özgü kabul koşulları bulunuyor. Anadili İngilizce olmayan veya dört yıldan kısa süre İngilizce eğitimi almış öğrenci adaylarının İngilizce yeterliliklerini kanıtlamaları gerekir (buna gerek olması durumunda öğrenciler bilgilendirilir).

Show more +Show less -
Burslar ve finansman

Burslar ve finansman

Yabancı Öğrenci Giriş Bursu

Uluslararası Öğrenci Giriş Bursu, nitelikli öğrencilere dört yıl boyunca 20,500 CAD tutarına kadar öğrenim fonu sağlıyor. Öğrencinin notları, burs değerlendirmesi için Kanada eğitim sistemine göre denk notlara dönüştürülüyor ve tam zamanlı eğitim için başvuran ve ortalaması %75 ve üzeri olan tüm uluslararası adaylar söz konusu burs için değerlendirmeye alınıyor.

Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler ilk yıllarında son ortalamalarına bağlı olmak üzere 2.000 ila 8.500 CAD tutarında burstan faydalanıyor. Ortalaması %80 veya üzeri olan öğrencilerin bursu yenilenebilmekte olup üç yıla kadar yılda 4.000 CAD burs alabiliyorlar. Tüm şartları gözden geçirmek için burslar web sayfasını inceleyin.

Öğrencilerin bursu kazanması durumunda burs fonu otomatik olarak iki ödeme halinde öğrencinin üniversite hesabına yatırılmaktadır. İlk ödeme akademik dönemin başında sonbaharda, ikinci ödeme ise kış sömestr döneminin başında yapılmaktadır. Öğrenciler, ödemeleri yalnızca her iki sömestrde de tam zamanlı öğrenci olarak kayıt yaptırmaları durumunda alacaklardır. Öğrencilerin mevcut burs ve fon imkanlarını ve geçerli şartları incelemek için üniversite web sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye olunur.

Show more +Show less -
Mezun sonuçları

Mezun sonuçları

University of Guelph-Humber mezunları, mezuniyet sonrası iş hayatına atılmaya hazırdır. Birçok mezun, aşağıdakiler gibi profesyonel meslekleri tercih edebilir:

 • İşletme öğrencileri, Yeminli Mali Müşavir (CPA) mesleğinde devam edebilirler.
 • Toplum Sosyal Hizmetleri mezunları, Ontario College of Social Workers and Social Service Workers'a kaydolmak için başvuru yapabilirler.
 • Erken Çocukluk Çalışmaları mezunları, lisanslı bir Erken Çocukluk Eğitmeni olabilirler.
 • Kinesiyoloji mezunları, Lisanslı Kinesiyolog, Sertifikalı Kişisel Antrenör, Sertifikalı Egzersiz Fizyoloğu, Sertifikalı Kuvvet ve Kondisyon Uzmanı gibi rollerde görev alabilirler.

Birçok öğrenci, yüksek lisans veya başka bir yükseköğrenim derecesi için eğitimlerine devam etmektedir. University of Guelph-Humber mezunlarına iş başvuruları, ön yazılar ve mülakat becerileri hakkında tavsiyeler için kariyer uzmanlarıyla görüşmelerin dahil olduğu Kariyer Hizmetleri sunmaktadır.

Kariyer Hizmetleri personeli aynı zamanda işverenlere üniversite mezunları hakkında bilgi sağlamak için işletmelerle yakından çalışmaktadır. Potansiyel işverenler, öğrencilerin işletmelerle mezuniyet öncesi ilişkiler kurmalarını teşvik etmek amacıyla yıl boyunca işe alım fuarlarına ve etkinliklerine davet edilmektedirler.

Show more +Show less -

Canada: Ortalama yaşam masrafları

Tüm yaşam masraflarını görüntüleyin
Fun with Extracurriculars
Kinesiology Science Courses
Media Broadcast Room
Professor Assisting Student
Small Classes
Welcoming Community
Campus life
Central Staircase in Atrium
In-class Group Work
Justice Studies in CSI Room
Learn Counselling Skills
Modern Classroom Tools
Class Presentation
Guelph-Humber Building
MapDefaultImage

Ortalama toplam maliyet$1999

 • $810
  Konutlar
 • $815
  Yemek
 • $117
  Günlük Yaşam
 • $257
  Kıyafet
Yaşam masraflarınızı hesaplayın

Daha fazla bilgi için; Bölüm bilgilerini nasıl topluyor ve sunuyoruz okuyun. IDP site içeriğinde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. En güncel ve doğru bilgiler için IDP danışmanları ile görüşmenizi öneririz.

Lütfen bir eğitim seviyesi seçiniz

Bir bölüm adı girin ve listeden seçin

 • Yazmaya başlayın, listeden seçin ya da arama yapın

 • Konu girin, listeden seçin ya da arama yapın

Lütfen bir kurum yazıp seçin

 • Bir üniversite isminin 3 harfini yazın ve listeden seçin

 • Bir üniversite veya okul adı girin ve listeden seçin