text.skipToContent text.skipToNavigation
Liên hệ: 19006955

Yêu cầu tuyển sinh

Ứng viên bậc cử nhân

Sinh viên quốc tế ứng tuyển vào các chương trình đại học phải có bằng tốt nghiệp của một trường THPT được công nhận, hoặc đã hoàn tất chương trình dự bị đại học. Các văn bằng được chấp nhận khác bao gồm các bằng cấp hệ 2 năm hoặc 3 năm do một trường đại học được công nhận cấp bằng, hoặc đã hoàn thành ít nhất một năm của chương trình đại học.

Những văn bằng được chấp nhận của sinh viên Việt Nam gồm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được công nhận do một số trường trung học phổ thông nhất định cấp.

Ứng viên bậc sau cử nhân

Học viên dự tuyển vào chương trình Thạc sĩ tại Đại học Macquarie phải có bằng cử nhân hoặc tương đương do một cơ sở đào tạo được công nhận ở trong nước hoặc trong khu vực cấp bằng.

Ứng viên các chương trình nghiên cứu và chương trình Tiến sĩ phải chứng tỏ được kinh nghiệm nghiên cứu của bản thân tại các bậc học trước. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ của một cơ sở đào tạo được công nhận, trong đó có học phần chính là nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu đã thực hiện phải tương đương về quy mô và phạm vi với luận văn thạc sĩ nghiên cứu tại Đại học Macquarie, và đạt loại giỏi (từ 75% trở lên).

Yêu cầu tiếng Anh

Đại học Macquarie đòi hỏi ứng viên ứng tuyển vào tất cả các bậc học phải đạt trình độ tiếng Anh nhất định. Mỗi bậc học sẽ có yêu cầu trình độ khác nhau, nhưng nói chung ứng viên phải đạt 6.5 điểm IELTS trở lên, trong đó không kỹ năng nào dưới 6.0, hoặc điểm TOEFL tương đương.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới