text.skipToContent text.skipToNavigation
Liên hệ: 19006955

Monash University

Loại hình trường
Đại học
Sinh viên quốc tế
31082
Chỗ ở trong khuôn viên trường
Có sẵn
Giới thiệu Monash University

Monash University is Australia’s largest university, established in Melbourne, Australia in 1958. It was the first university to be established in the state of Victoria and is named after engineer, military leader and public administrator Sir John Monash. With students from over 170 countries, and a presence in Australia, Italy, Malaysia, India, South Africa and China, the university is a truly global education. Monash University also encourages students to take advantage of their international networks to broaden their experiences. The quality of its teaching and exceptional facilities is just two of the many reasons that it is consistently ranked in the top 100 universities in the world. The university offers industry experience and opportunities to take on internships and volunteer roles and the also builds a range of important skills into the curriculum, such as communication, analytical and research skills. Monash has grown into a network of campuses, education centres and partnerships spanning the globe. With approximately 60,000 students (and 250,000 almuni) from over 170 countries, It is today Australia's largest university with a network of campuses, education centres and partnerships spanning the globe. The University offers a broad selection of courses within 10 faculties Art, Design and Architecture, Arts, Business and Economic, Education, Engineering, Information Technology, Law, Medicine, Nursing and Health Sciences, Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, and Science. Monash University continues to increase its capacity to connect with industry, government and the world’s very best research organisations and has partnerships with 16 of the world’s leading universities in north America, Europe, Africa and Asia.

The university conducts research in over 150 fields of study, all aligned closely with the Australian government’s national research Priorities and its national Collaborative research infrastructure strategy. Its industry partnerships boost Monash research excellence and deliver solutions to current industry challenges. Monash University is a member of Australia’s Group of Eight, an alliance of elite Australian universities recognised for their excellence in teaching and research. With campuses and centres across four continents, Monash is able to offer exceptional global opportunities to staff and students alike. In little more than 50 years Monash University has earned an enviable national and international reputation for research and teaching excellence.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Monash University
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Xếp hạng và nhận xét
Xếp hạng thế giới
80 / 760
Nguồn: THE World University Rankings
Thành viên của Group of Eight
Bạn có thể học tại đâu?
-37.91683, 145.14303
CLAYTON
Thành phố gần nhất: Melbourne
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Wellington Road, Clayton, Victoria, 3800 Australia
-37.78414, 144.95894
PARKVILLE
Thành phố gần nhất: Melbourne
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 381 Royal Parade, Parkville, Victoria, 3052 Australia
-37.87649, 145.04543
CAULFIELD
Thành phố gần nhất: Melbourne
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 900 Dandenong Road, Caulfield East, Victoria, 3145 Australia
-38.31658, 146.42745
GIPPSLAND
Thành phố gần nhất: Melbourne
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Northways Road, Churchill, Victoria, 3842 Australia
38.15267, 145.1356
PENINSULA
Thành phố gần nhất: Frankston
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Moorooduc Highway, Frankston, Victoria, 3199 Australia
-37.81437, 144.95612
CITY
Thành phố gần nhất: Melbourne
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 555 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria, 3000 Australia
-38.03798, 145.3422
BERWICK
Thành phố gần nhất: Melbourne
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 72-100 Clyde Road, Berwick, Victoria, 3806 Australia
-37.84625, 144.98938
ALFRED
Thành phố gần nhất: Melbourne
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Commercial Road, Prahran, Victoria, 3181 Australia
-37.91683, 145.14303
MMC
Thành phố gần nhất: Melbourne
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Wellington Road, Clayton, Victoria, 3800 Australia

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới