text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

University of the Arts, London

Loại hình trường
Đại học
Sinh viên quốc tế
9637
Chỗ ở trong khuôn viên trường
Có sẵn
Giới thiệu University of the Arts, London

University of the Arts London is Europe’s largest specialist art and design university. It is home to a diverse community of students from various countries across the globe. The University provides the high quality teaching, modern facilities and creative space for the students to explore their ideas, skills and unique vision.

UAL offers an extensive range of courses in art, design, fashion, communication and performing arts. The graduates go on to work in and shape the creative industries worldwide. University’s Colleges offer an unrivalled range of courses in art, design, fashion, media, communication and performing arts. Each College has strong links with industry, enabling many students to work on live projects and gain professional contacts. It offers courses ranging from fine art and 3D animation to graphic design and drama.

The University is located in the heart of London. It is made up of 6 unique Colleges namely Camberwell College of Arts, Central Saint Martins, Chelsea College of Arts, London College of Communication, London College of Fashion and Wimbledon College of Arts.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại University of the Arts, London
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Xếp hạng và nhận xét
Xếp hạng tại Anh
84 / 129
Nguồn: The Complete University Guide
Thành viên của British Psychological Society, Chartered Association of Business Schools, Chartered Institute of Management Accountants
Bạn có thể học tại đâu?
51.47419, -0.08031 45 - 65 Peckham Road,London,Greater London,SE5 8UF United Kingdom
Camberwell College of Arts
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 45 - 65 Peckham Road, London, Greater London, SE5 8UF United Kingdom
51.53659, -0.12457 1 Granary Square,London,Greater London,N1C 4AA United Kingdom
King's Cross Campus
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1 Granary Square, London, Greater London, N1C 4AA United Kingdom
51.49026, -0.12873 16 John Islip Street,London,Greater London,SW1P 4JU United Kingdom
Chelsea College of Art and Design
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 16 John Islip Street, London, Greater London, SW1P 4JU United Kingdom
51.49446, -0.10152 Elephant and Castle,London,Greater London,SE1 6SB United Kingdom
London College of Communication
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Elephant and Castle, London, Greater London, SE1 6SB United Kingdom
51.51565, -0.14346 20 John Prince's Street,London,Greater London,W1G 0BJ United Kingdom
London College of Fashion
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 20 John Prince's Street, London, Greater London, W1G 0BJ United Kingdom
51.41395, -0.21112 Merton Hall Road,London,Greater London,SW19 3QA United Kingdom
Wimbledon College of Arts
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Merton Hall Road, London, Greater London, SW19 3QA United Kingdom
51.56505, -0.1321 2 Elthorne Road,London,Greater London,N19 4AG United Kingdom
Archway Campus
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 2 Elthorne Road, London, Greater London, N19 4AG United Kingdom

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới