text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

รับความคุ้มครองสุขภาพนักศึกษาที่เหมาะสม

ขอแสดงความยินดีด้วย! ท่านได้ตัดสินใจดีเยี่ยมที่เลือกมาศึกษาที่ออสเตรเลีย ก่อนที่จะได้รับวีซ่านักศึกษาท่านจำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) เราเสนอบริการที่จะช่วยให้ขบวนการง่ายและช่วยเลือกหาความคุ้มครองดีที่สุดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

ทำไมจึงต้องการความคุ้มครองสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ?

 1. จะช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของท่านในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย:
   • การไปพบแพทย์

   • โรงพยาบาล

   • รถพยาบาลกรณีฉุกเฉิน

   • ยาตามใบสั่งแพทย์

 2. จำเป็นต้องมี OSHC ก่อนสมัครขอวีซ่านักศึกษาออสเตรเลีย

รับการดูแลสุขภาพนักศึกษาแบบไร้กังวลกับ IDP

เราได้ทำงานหนักในการสรรหาผู้จัดบริการที่มีคุณภาพ และตรงตามกฎเกณฑ์วีซ่าของรัฐบาลออสเตรเลีย

ผู้จัดบริการที่มีคุณภาพของเราเสนอ:

 • ผลประโยชน์พิเศษ
 • ให้บริการรวดเร็ว
 • คุ้มค่าเงิน

สมัครทางออนไลน์เพื่อได้บริการรวดเร็ว

ท่านสามารถสมัครทางออนไลน์และได้การยืนยันกรมธรรม์ประกันภายในสองสามนาที หรือหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มก็ขอให้ที่ปรึกษา IDP ช่วยจัดการประกันสุขภาพให้ท่าน

หลังจากที่ทำเสร็จ ท่านก็แน่ใจได้ว่าได้ทำการตัดสินใจดีที่สุดสำหรับการเดินทางของท่าน และสามารถก้าวไปทำสิ่งต่อไปในรายการของท่าน!

เปรียบเทียบและเลือกการคุ้มครองสุขภาพตามความต้องการของท่าน

เปรียบเทียบและเลือกการคุ้มครองสุขภาพที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของท่าน กรมธรรม์ประกันของผู้จัดบริการของเราตรงตามเงื่อนไขเข้มงวดที่บริษัทประกันสุขภาพออสเตรเลียที่จดทะเบียนต้องปฏิบัติในการจัดความคุ้มครองที่มีคุณภาพสูงแก่นักศึกษาต่างชาติ

ผู้จัดบริการของเรา:

เปรียบเทียบผู้จัดบริการ OSHC

ตรงตามวีซ่านักศึกษา 100%

...
...

Recommended articles

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์