พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
วิศวกรรมอากาศยาน banner

Study Aerospace Engineering

Do you enjoy solving challenging problems? Does the idea of standing at the intersection of science, math and engineering to develop innovative technology sound exciting to you? Then Aerospace Engineering could be the pathway you’ve been searching!  

Bx Line chart

No gender pay gap for Aerospace Engineering Jobs

Bx Line chart

$118,610: Average annual salary of aerospace engineers 

8%

Projected increase in employment opportunities 

40,000

40,000 job openings expected for aerospace engineers over the decade

Aerospace Engineering is the field of engineering that deals with the design and development of aircrafts and spacecrafts. This field of study will help you understand the aerodynamics, thermo-fluid systems, mechanics, and structural design of aircrafts and spacecrafts. Many aerospace engineers tend to specialise in a particular aspect of aerospace engineering such as propulsion, systems integrations, avionics, aerodynamics and so on.

Aerospace Engineering prepares you to solve even the most complex problems regarding propulsion, flight and spacecraft systems. Students are taught through lectures, projects and practicals in dynamic engineering labs. By taking an Aerospace Engineering course you’ll become one of the most highly sought-after engineering professionals, opening the gateway for you to a lucrative and meaningful career.

  

Aerospace engineers must have problem-solving skills to resolve issues that inevitably arise during the various stages of an aerospace project: design, development and testing. As an aerospace engineer, you’ll be responsible for developing and testing new aerospace designs. A passion for aircraft and spacecraft design will allow you to excel in the field.


Most of an aerospace engineer's time is spent either in-office or aeronautical laboratories. And oftentimes in industrial production hangars overseeing the manufacturing process. Most aerospace engineers work 9-5 and self-employment in this field is rare.

  

Students possessing an analytical mind and who excel at mathematics tend to do best in Aerospace Engineering since the coursework involves a lot of math-related units. Calculus, multivariate and vector calculus and differential equations are needed to assess and develop aerospace projects successfully.

  

A bachelor’s degree in Aerospace Engineering is the entry point into the field. It prepares students with the necessary theoretical understanding needed to be effective in the workplace. Additionally, students are also provided industry experience via internships. A bachelor’s degree in Aerospace Engineering is three years long, with an additional 12-month industry placement. The average annual cost of a bachelor’s in this field is £25,860 in the UK, AUD44,000 in Australia and USD33,000 in the US.


When applying to senior positions, a master’s in Aerospace Engineering is a major competitive edge. Other than this, a master’s degree can open opportunities for teaching and research roles. Furthermore, students who completed their bachelor’s in another field and now are looking to shift into the aerospace industry also benefit from this degree. The average annual fee for a master’s in Aerospace Engineering lies between USD38,000-45,000.

The popularity of space travel due to billionaires like Elon Musk, Jeff Bezos and Richard Branson has reinvigorated the field. The employment rates are expected to increase by 8%. This paired with the high salaries of aerospace engineers makes the future outlook seem highly favourable. The impetus to make fuel-efficient rockets has increased openings, particularly in the propulsion systems domain.


According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, more than 40,000 aerospace engineer jobs are expected over the decade!

  
Use your expertise or transferable skills to enter a range of different career paths related to Aerospace Engineering 

There are several career pathways in Aerospace Engineering. As it's a complex field, with many sub-domains a large number of aerospace engineers are required — each specialising in a particular domain. A vast number of employers are interested in aerospace engineering talent, such as national defence agencies, space travel companies, airline companies, aeroplane part manufacturing companies, and aeronautical research agencies.


Materials Engineer


Material engineers assess the quality of the material used to manufacture aircrafts. They assess the properties of these materials and ascertain if they are fit for the job or not. They form different composites to improve the reliability of mechanical structures. A materials engineer must be both logical and diligent in his work to find the best possible composite material. The average annual salary of a materials engineer is $77,850.


Flight Engineer

    

As a flight engineer you will be tasked with ensuring flight readiness of aircrafts. You’ll inspect aeroplanes before and after flights for wear and tear.

  

Moreover, you’ll ensure all systems like electrical, fuel, hydraulics and propulsion are operating optimally. Flight engineers troubleshoot problems in aircrafts. They find employment in both military and private enterprises. The average annual salary of a flight engineer is $76,000.


Maintenance Engineer

    

A maintenance engineer as the name suggests is in charge of spacecraft or aircraft maintenance. He ensures that there are no technical issues or defects. A maintenance engineer takes care of equipment ensuring that they don’t get damaged. He also outlines protocols and procedures for fixing problems if they do arise. As a maintenance engineer you must be scrupulous and thorough in your evaluations. You will also have to submit detailed reports of your evaluation of an aircraft or spacecraft to your supervisor. The average annual salary of a maintenance engineer is $71,050.


Aerospace Engineer

    

An aerospace engineer works in a team to design aircrafts, propulsion systems or missile technology. They assess the scientific and financial viability of aerospace products and help improve current aircraft designs. Aerospace engineers have an average annual salary of $118,610.


Top Aerospace Engineering courses

 • school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,344,524 ? USD  42,201 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Western Michigan University
  uni-location

  Grand Rapids , United States

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 1201

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,006,075 ? USD  31,578 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Carleton University
  uni-location

  Toronto , Canada

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 601

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 565,827 ? CAD  24,710 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ The University of Southern Queensland
  uni-location

  Toowoomba , Australia

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 401

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,208,799 ? AUD  105,840 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ The University of New South Wales
  uni-location

  Sydney , Australia

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 70

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,148,696 ? AUD  102,960 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Bristol
  uni-location

  Bristol , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 92

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,888,802 ? GBP  73,800 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Massey University
  uni-location

  Auckland , New Zealand

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,829,909 ? NZD  93,960 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Florida Institute of Technology
  uni-location

  Orlando , United States

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 801

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 5,450,609 ? USD  171,080 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 4,780,529 ? USD  150,048 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

Top Universities to study Aerospace Engineering

Monash University

Monash University

THE ranking: 57

uni-location Australia

TAFE Western Australia

TAFE Western Australia

uni-location Australia

The University of New South Wales

The University of New South Wales

THE ranking: 70

uni-location Australia

The University of Queensland

The University of Queensland

THE ranking: 54

uni-location Australia

The University of Sydney

The University of Sydney

THE ranking: 58

uni-location Australia

Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

THE ranking: 301

uni-location Australia

University of South Australia

University of South Australia

THE ranking: 301

uni-location Australia

The University of Adelaide

The University of Adelaide

THE ranking: 111

uni-location Australia

CQUniversity Australia

CQUniversity Australia

THE ranking: 801

uni-location Australia

Edith Cowan University

Edith Cowan University

THE ranking: 401

uni-location Australia

The University of Southern Queensland

The University of Southern Queensland

THE ranking: 401

uni-location Australia

Griffith University

Griffith University

THE ranking: 201

uni-location Australia

Edith Cowan College

Edith Cowan College

uni-location Australia

William Angliss Institute of TAFE

William Angliss Institute of TAFE

uni-location Australia

UNSW Global Pty Ltd Foundation Year

UNSW Global Pty Ltd Foundation Year

uni-location Australia

Toronto Metropolitan University

Toronto Metropolitan University

THE ranking: 801

uni-location Canada

Algonquin College

Algonquin College

uni-location Canada

York University

York University

THE ranking: 401

uni-location Canada

Centennial College of Applied Arts and Technology

Centennial College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

Confederation College of Applied Arts and Technology

Confederation College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

Fanshawe College

Fanshawe College

uni-location Canada

Carleton University

Carleton University

THE ranking: 601

uni-location Canada

Concordia University

Concordia University

THE ranking: 601

uni-location Canada

University of Manitoba

University of Manitoba

THE ranking: 301

uni-location Canada

University of Windsor

University of Windsor

THE ranking: 601

uni-location Canada

University of Toronto

University of Toronto

THE ranking: 18

uni-location Canada

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

uni-location Canada

North Island College

North Island College

uni-location Canada

Massey University

Massey University

uni-location New Zealand

Nelson Marlborough Institute of Technology

Nelson Marlborough Institute of Technology

uni-location New Zealand

University of Leicester

University of Leicester

THE ranking: 185

uni-location United Kingdom

Brunel University London

Brunel University London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

The University of Auckland

The University of Auckland

THE ranking: 137

uni-location New Zealand

Swansea University

Swansea University

THE ranking: 251

uni-location United Kingdom

Manchester Metropolitan University

Manchester Metropolitan University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Teesside University

Teesside University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of Manchester

University of Manchester

THE ranking: 50

uni-location United Kingdom

University of Surrey

University of Surrey

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

University of Strathclyde

University of Strathclyde

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Cardiff Metropolitan University

Cardiff Metropolitan University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of Glasgow

University of Glasgow

THE ranking: 86

uni-location United Kingdom

University of Bristol

University of Bristol

THE ranking: 92

uni-location United Kingdom

Queen Mary University of London

Queen Mary University of London

THE ranking: 125

uni-location United Kingdom

University of Sheffield

University of Sheffield

THE ranking: 110

uni-location United Kingdom

University of Bath

University of Bath

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

University of Southampton

University of Southampton

THE ranking: 124

uni-location United Kingdom

University of Central Lancashire

University of Central Lancashire

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

Sheffield Hallam University

Sheffield Hallam University

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

Coventry University

Coventry University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of East London

University of East London

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

De Montfort University

De Montfort University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Durham University

Durham University

THE ranking: 162

uni-location United Kingdom

Kingston University London

Kingston University London

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Liverpool

University of Liverpool

THE ranking: 178

uni-location United Kingdom

University of Nottingham

University of Nottingham

THE ranking: 141

uni-location United Kingdom

University of Birmingham

University of Birmingham

THE ranking: 105

uni-location United Kingdom

University of Hertfordshire

University of Hertfordshire

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Salford

University of Salford

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

Loughborough University

Loughborough University

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

University of Leeds

University of Leeds

THE ranking: 127

uni-location United Kingdom

University of the West of England

University of the West of England

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Cranfield University

Cranfield University

uni-location United Kingdom

University of Wolverhampton

University of Wolverhampton

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of South Wales

University of South Wales

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

City, University of London

City, University of London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

Staffordshire University

Staffordshire University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

South Seattle College

South Seattle College

uni-location United States

Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

North Seattle College

North Seattle College

uni-location United States

Glendale Community College - California

Glendale Community College - California

uni-location United States

Green River College

Green River College

uni-location United States

Wright State University

Wright State University

uni-location United States

Florida Institute of Technology

Florida Institute of Technology

THE ranking: 801

uni-location United States

Lawrence Technological University

Lawrence Technological University

uni-location United States

Kent State University

Kent State University

THE ranking: 801

uni-location United States

Colorado State University

Colorado State University

THE ranking: 351

uni-location United States

California Institute of Technology

California Institute of Technology

THE ranking: 2

uni-location United States

Embry-Riddle Aeronautical University

Embry-Riddle Aeronautical University

uni-location United States

Tufts University

Tufts University

THE ranking: 172

uni-location United States

Old Dominion University

Old Dominion University

THE ranking: 801

uni-location United States

Massachusetts Institute of Technology

Massachusetts Institute of Technology

THE ranking: 5

uni-location United States

Clarkson University

Clarkson University

THE ranking: 801

uni-location United States

University of Alabama in Huntsville

University of Alabama in Huntsville

THE ranking: 601

uni-location United States

Utah State University

Utah State University

uni-location United States

University of Texas - El Paso

University of Texas - El Paso

THE ranking: 801

uni-location United States

George Washington University

George Washington University

THE ranking: 201

uni-location United States

Michigan State University

Michigan State University

THE ranking: 93

uni-location United States

University of Nevada, Las Vegas

University of Nevada, Las Vegas

THE ranking: 801

uni-location United States

Texas A and M University - College Station

Texas A and M University - College Station

THE ranking: 193

uni-location United States

Worcester Polytechnic Institute

Worcester Polytechnic Institute

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Illinois - Urbana-Champaign

University of Illinois - Urbana-Champaign

THE ranking: 48

uni-location United States

Georgia Institute of Technology

Georgia Institute of Technology

THE ranking: 45

uni-location United States

University of Houston

University of Houston

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Washington

University of Washington

THE ranking: 29

uni-location United States

University of Utah

University of Utah

THE ranking: 251

uni-location United States

Idaho State University

Idaho State University

uni-location United States

Western Michigan University

Western Michigan University

THE ranking: 1201

uni-location United States

University of Virginia

University of Virginia

THE ranking: 127

uni-location United States

Iowa State University

Iowa State University

THE ranking: 401

uni-location United States

Wichita State University

Wichita State University

uni-location United States

University of Maryland - College Park

University of Maryland - College Park

THE ranking: 93

uni-location United States

Purdue University - West Lafayette

Purdue University - West Lafayette

THE ranking: 105

uni-location United States

Syracuse University

Syracuse University

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Missouri

University of Missouri

THE ranking: 501

uni-location United States

Stanford University

Stanford University

THE ranking: 4

uni-location United States

Missouri University of Science and Technology

Missouri University of Science and Technology

THE ranking: 401

uni-location United States

Stevens Institute of Technology

Stevens Institute of Technology

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Alabama

University of Alabama

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Texas - Arlington

University of Texas - Arlington

THE ranking: 601

uni-location United States

Rensselaer Polytechnic Institute

Rensselaer Polytechnic Institute

THE ranking: 501

uni-location United States

University of California, Los Angeles

University of California, Los Angeles

THE ranking: 20

uni-location United States

University of Delaware

University of Delaware

THE ranking: 301

uni-location United States

West Virginia University

West Virginia University

uni-location United States

University of Miami

University of Miami

THE ranking: 201

uni-location United States

University of Central Florida

University of Central Florida

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Alaska - Fairbanks

University of Alaska - Fairbanks

THE ranking: 401

uni-location United States

University of Colorado - Boulder

University of Colorado - Boulder

THE ranking: 158

uni-location United States

Case Western Reserve University

Case Western Reserve University

THE ranking: 126

uni-location United States

Saint Louis University (Globally Recruit)

Saint Louis University (Globally Recruit)

THE ranking: 501

uni-location United States

The Catholic University of America

The Catholic University of America

uni-location United States

University of Tennessee

University of Tennessee

THE ranking: 301

uni-location United States

Cornell University

Cornell University

THE ranking: 22

uni-location United States

Howard University

Howard University

THE ranking: 251

uni-location United States

Michigan Technological University

Michigan Technological University

uni-location United States

Kansas State University

Kansas State University

THE ranking: 801

uni-location United States

Mississippi State University

Mississippi State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

New Mexico State University

New Mexico State University

THE ranking: 601

uni-location United States

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University

THE ranking: 13

uni-location United States

North Carolina State University - Raleigh

North Carolina State University - Raleigh

THE ranking: 301

uni-location United States

Ohio State University - Columbus

Ohio State University - Columbus

THE ranking: 85

uni-location United States

Pennsylvania State University - University Park

Pennsylvania State University - University Park

THE ranking: 119

uni-location United States

Oklahoma State University

Oklahoma State University

THE ranking: 501

uni-location United States

Tennessee State University

Tennessee State University

uni-location United States

University of California - San Diego

University of California - San Diego

THE ranking: 34

uni-location United States

University of California - Davis

University of California - Davis

THE ranking: 67

uni-location United States

University of California - Irvine

University of California - Irvine

THE ranking: 96

uni-location United States

University of Cincinnati

University of Cincinnati

uni-location United States

University of Hawaii - Manoa

University of Hawaii - Manoa

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Kentucky

University of Kentucky

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Florida

University of Florida

THE ranking: 154

uni-location United States

University of Maine

University of Maine

uni-location United States

University of Minnesota - Twin Cities

University of Minnesota - Twin Cities

THE ranking: 114

uni-location United States

University of Notre Dame

University of Notre Dame

THE ranking: 183

uni-location United States

University of Oklahoma

University of Oklahoma

uni-location United States

University of Michigan - Ann Arbor

University of Michigan - Ann Arbor

THE ranking: 24

uni-location United States

Virginia Tech

Virginia Tech

THE ranking: 201

uni-location United States

University of Texas - Austin

University of Texas - Austin

THE ranking: 47

uni-location United States

St. Phillip's College (Alamo Colleges)

St. Phillip's College (Alamo Colleges)

uni-location United States

San Jose State University

San Jose State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

University of Kansas - Shorelight

University of Kansas - Shorelight

THE ranking: 401

uni-location United States

Auburn University - Shorelight

Auburn University - Shorelight

THE ranking: 601

uni-location United States

University of South Carolina - Shorelight

University of South Carolina - Shorelight

THE ranking: 401

uni-location United States

Southern New Hampshire University

Southern New Hampshire University

uni-location United States

California State University - Long Beach

California State University - Long Beach

uni-location United States

San Diego State University

San Diego State University

THE ranking: 601

uni-location United States

New York Institute of Technology

New York Institute of Technology

uni-location United States

Rochester Institute of Technology

Rochester Institute of Technology

THE ranking: 801

uni-location United States

College of Southern Nevada

College of Southern Nevada

uni-location United States

Coast Mountain College

Coast Mountain College

uni-location Canada

Northern Lights College

Northern Lights College

uni-location Canada

SAIT Polytechnic

SAIT Polytechnic

uni-location Canada

University of Utah - Shorelight

University of Utah - Shorelight

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Dayton - Shorelight

University of Dayton - Shorelight

uni-location United States

Holland College

Holland College

uni-location Canada

University College Dublin

University College Dublin

THE ranking: 201

uni-location Ireland

Arizona State University - Kaplan International

Arizona State University - Kaplan International

THE ranking: 132

uni-location United States

University of Limerick

University of Limerick

THE ranking: 601

uni-location Ireland

Saint Louis University - INTO USA

Saint Louis University - INTO USA

THE ranking: 501

uni-location United States

Colorado State University - INTO USA

Colorado State University - INTO USA

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Brighton

University of Brighton

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Illinois Institute Of Technology - CEG

Illinois Institute Of Technology - CEG

THE ranking: 351

uni-location United States

Queen's University Belfast - INTO UK

Queen's University Belfast - INTO UK

uni-location United Kingdom

The University of Manchester - INTO UK

The University of Manchester - INTO UK

uni-location United Kingdom

University of Hartford - StudyGroup USA

University of Hartford - StudyGroup USA

uni-location United States

Dublin City University

Dublin City University

THE ranking: 501

uni-location Ireland

South East Technological University - SETU Carlow

South East Technological University - SETU Carlow

uni-location Ireland

Hertfordshire International College - Navitas UK

Hertfordshire International College - Navitas UK

uni-location United Kingdom

Mt. San Antonio College

Mt. San Antonio College

uni-location United States

University of Nottingham International College - Kaplan UK

University of Nottingham International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

UWE Bristol's International College - Kaplan UK

UWE Bristol's International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Kaplan International College (KIC) London - Kaplan UK

Kaplan International College (KIC) London - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Glasgow International College - Kaplan UK

Glasgow International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Liverpool International College - Kaplan UK

Liverpool International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

INTO University of Arizona

INTO University of Arizona

THE ranking: 150

uni-location United States

Kingston University London - ISC - Study Group UK

Kingston University London - ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

University of Sheffield International College - Study Group UK

University of Sheffield International College - Study Group UK

uni-location United Kingdom

University of Leeds - ISC - Study Group UK

University of Leeds - ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

Australia Institute of Business & Technology

Australia Institute of Business & Technology

uni-location Australia

RMIT University

RMIT University

THE ranking: 301

uni-location Australia

แสดงทั้งหมด +

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?