พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
วิศวกรรมโยธา banner

Study Civil Engineering

The marvels of Civil Engineering surround us. If reshaping infrastructure to facilitate people sounds exciting to you, then studying Civil Engineering could be what helps you leave your mark on the world — literally! 

$88,570

$88,570: average annual salary of civil engineers

Bx Line chart

$9 trillion: estimated worth of the civil engineering industry  

Bx Line chart

10.6% growth expected in the job market for civil engineers

25,000

25,000 openings projected for civil engineers every year in the US

Civil Engineering is one of the oldest disciplines in engineering. Nearly all modern large-scale infrastructure has been constructed with the aid of civil engineers. Civil engineers design and construct infrastructure using their insight to solve problems that inevitably arise during such large projects.

  

Civil Engineering combines planning and designing with hands-on project management. This blend of intense theoretical acumen paired with dexterity in fieldwork is what sets Civil Engineering apart from other disciplines. Students of Civil Engineering must have a fair understanding of mathematics and physics because core courses include topics such as soil mechanics, engineering geology, structural mechanics and mineral and statistics.

  

An education in Civil Engineering will equip you for a wide range of career paths in today’s job market. Civil engineers are in high demand at every level ranging from local councils to federal governments. Moreover, civil engineers are frequently contracted by private sector organisations at handsome salaries to develop infrastructure.

  

When you were younger did you enjoy playing with Lego sets and building blocks? Civil engineers have an innate sense of curiosity that drives them, and they enjoy putting things together to form structures. If this sounds like you, then you might be a good fit in this field.

  

To excel in civil engineering you must be able to analyse, evaluate and design structures according to client requirements. You must also be able to effectively communicate and manage since you’ll be tasked with directing construction crews and updating clients on the construction progress.

You need some form of post-secondary education to find employment in Civil Engineering. There are multiple options available when it comes to studying Civil Engineering. You can choose to pursue a diploma in Civil Engineering which is typically one year long and is typically enough for most clerk and technician level jobs.

You can also opt for an associate degree in Civil Engineering which is 2 years long. In this programme you’ll learn the fundamentals of surveying, construction materials, CADD, technical drawing and construction management. This qualifies you for supervisor level roles.

   

A bachelor’s programme in Civil Engineering is popular worldwide due to the global demand for civil engineers. A bachelor’s in Civil Engineering is typically 3 or 4 years long. It costs around $44,000 per year in the US. In the UK it costs approximately £30,000 per year. While in Australia it costs around AUD 40,000 per year.

   

After completing your bachelor’s you can progress into a master’s degree. This degree is typically 2 years in duration and will require you to complete a project to get your degree. The average annual cost of a master’s in Civil Engineering in Australia lies between AUD33,000-40,000.

  

Any infrastructure ages with time and needs to be repaired and upgraded. In addition, the population boom and increasing globalisation has spurred the growth of global construction projects. This has consequently increased the global demand for civil engineers. The expected growth in the job market for civil engineering is 10.6% between 2016 to 2026. According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, around 25,000 openings for civil engineers are expected every year! Skilled experts in civil engineering will be, particularly, required for water and renewable-energy projects globally this decade.

Use your expertise or transferable skills to enter a range of different career paths related to Civil Engineering.

Civil Engineering Technologist

Civil engineering technologists and technicians provide technical assistance in construction projects. Their duties may include testing construction material for quality, surveying the site, purchasing construction material, preparing time and reporting problems to the supervising civil engineer.

  

Construction Manager

As a construction manager you are responsible for supervising the logistics of a construction project. You’ll be responsible for ensuring deadlines are met and supervising staff. You’ll conduct visits to the sites and communicate with clients to keep them updated on the progress. As the manager, you will also need to ensure safety protocols are being followed and the construction process meets industry standards.

  

Quantity surveyor

Quantity surveyors manage the expenses of a construction project. Quantity surveyors offer their services to forecast the cost of construction material and labour. This becomes exceedingly important in large scale projects where changes in the project design may occur. Quantity surveyors adjust budget projections accordingly saving additional expenditure. They also procure necessary resources, materials, licenses and other documentation needed to start a construction project. They measure the progress made on a project and prepare reports for relevant stakeholders.

Top Civil Engineering courses

 • ที่ Western Sydney University
  uni-location

  Sydney , Australia

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 201

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท (Coursework)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,389,056 ? AUD  66,560 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Deakin University
  uni-location

  Not Applicable , Australia

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 251

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท (Coursework)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,561,018 ? AUD  74,800 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Concordia University
  uni-location

  Montreal , Canada

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 601

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 641,001 ? CAD  27,993 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Strathclyde
  uni-location

  Glasgow , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 401

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,706,784 ? GBP  69,150 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Strathclyde
  uni-location

  Glasgow , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 401

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,706,784 ? GBP  69,150 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Strathclyde
  uni-location

  Glasgow , United Kingdom

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 401

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,706,784 ? GBP  69,150 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Durham College
  uni-location

  Whitby , Canada

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 634,393 ? CAD  27,704 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Durham College
  uni-location

  Whitby , Canada

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 951,589 ? CAD  41,556 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ The University of Sydney
  uni-location

  Camperdown , Australia

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 58

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี ( เกียรตินิยม)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 4,340,800 ? AUD  208,000 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

Top Universities to study Civil Engineering

The University of Wollongong DUBAI

The University of Wollongong DUBAI

uni-location Australia

Monash University Malaysia

Monash University Malaysia

uni-location Australia

Macquarie University

Macquarie University

THE ranking: 192

uni-location Australia

Monash University

Monash University

THE ranking: 57

uni-location Australia

TAFE South Australia

TAFE South Australia

uni-location Australia

TAFE Western Australia

TAFE Western Australia

uni-location Australia

The University of Queensland

The University of Queensland

THE ranking: 54

uni-location Australia

The University of Sydney

The University of Sydney

THE ranking: 58

uni-location Australia

The University of New South Wales

The University of New South Wales

THE ranking: 70

uni-location Australia

University of Technology Sydney

University of Technology Sydney

THE ranking: 143

uni-location Australia

University of Wollongong

University of Wollongong

THE ranking: 201

uni-location Australia

Federation University Australia

Federation University Australia

THE ranking: 601

uni-location Australia

The University of Newcastle

The University of Newcastle

THE ranking: 251

uni-location Australia

Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

THE ranking: 301

uni-location Australia

Deakin University

Deakin University

THE ranking: 251

uni-location Australia

Flinders University

Flinders University

THE ranking: 251

uni-location Australia

La Trobe University

La Trobe University

THE ranking: 201

uni-location Australia

The University of Melbourne

The University of Melbourne

THE ranking: 33

uni-location Australia

James Cook University

James Cook University

THE ranking: 251

uni-location Australia

University of South Australia

University of South Australia

THE ranking: 301

uni-location Australia

RMIT University

RMIT University

THE ranking: 301

uni-location Australia

The University of Adelaide

The University of Adelaide

THE ranking: 111

uni-location Australia

Victoria University

Victoria University

THE ranking: 401

uni-location Australia

The University of Western Australia

The University of Western Australia

THE ranking: 132

uni-location Australia

Stott's College

Stott's College

uni-location Australia

Queensland University of Technology

Queensland University of Technology

THE ranking: 193

uni-location Australia

Griffith University

Griffith University

THE ranking: 201

uni-location Australia

The University of Southern Queensland

The University of Southern Queensland

THE ranking: 401

uni-location Australia

Edith Cowan University

Edith Cowan University

THE ranking: 401

uni-location Australia

Charles Darwin University

Charles Darwin University

THE ranking: 501

uni-location Australia

Curtin University

Curtin University

THE ranking: 251

uni-location Australia

University of Tasmania (UTAS)

University of Tasmania (UTAS)

THE ranking: 301

uni-location Australia

Australian Maritime College

Australian Maritime College

uni-location Australia

Melbourne Polytechnic

Melbourne Polytechnic

uni-location Australia

Western Sydney University

Western Sydney University

THE ranking: 201

uni-location Australia

Southern Cross University

Southern Cross University

THE ranking: 601

uni-location Australia

University of the Sunshine Coast

University of the Sunshine Coast

THE ranking: 601

uni-location Australia

UNSW Global Pty Ltd Foundation Year

UNSW Global Pty Ltd Foundation Year

uni-location Australia

Western Sydney University - Sydney City Campus

Western Sydney University - Sydney City Campus

THE ranking: 201

uni-location Australia

TAFE Queensland

TAFE Queensland

uni-location Australia

Engineering Institute of Technology

Engineering Institute of Technology

uni-location Australia

Swinburne University of Technology - Sarawak Campus

Swinburne University of Technology - Sarawak Campus

uni-location Australia

Reach Community College

Reach Community College

uni-location Australia

Saskatchewan Polytechnic

Saskatchewan Polytechnic

uni-location Canada

Camosun College

Camosun College

uni-location Canada

Durham College

Durham College

uni-location Canada

Dalhousie University

Dalhousie University

THE ranking: 251

uni-location Canada

St Lawrence College

St Lawrence College

uni-location Canada

Toronto Metropolitan University

Toronto Metropolitan University

THE ranking: 801

uni-location Canada

Northern Alberta Institute of Technology

Northern Alberta Institute of Technology

uni-location Canada

Seneca College

Seneca College

uni-location Canada

University of Waterloo

University of Waterloo

THE ranking: 201

uni-location Canada

Loyalist College of Applied Arts and Technology

Loyalist College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

Algonquin College

Algonquin College

uni-location Canada

York University

York University

THE ranking: 401

uni-location Canada

Cambrian College

Cambrian College

uni-location Canada

Canadore College of Applied Arts and Technology

Canadore College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

Carleton University

Carleton University

THE ranking: 601

uni-location Canada

Centennial College of Applied Arts and Technology

Centennial College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

Concordia University

Concordia University

THE ranking: 601

uni-location Canada

Conestoga College

Conestoga College

uni-location Canada

Confederation College of Applied Arts and Technology

Confederation College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

Fanshawe College

Fanshawe College

uni-location Canada

Fleming College

Fleming College

uni-location Canada

George Brown College

George Brown College

uni-location Canada

Georgian College

Georgian College

uni-location Canada

Humber Institute of Technology & Advanced Learning

Humber Institute of Technology & Advanced Learning

uni-location Canada

Kwantlen Polytechnic University

Kwantlen Polytechnic University

uni-location Canada

Lakehead University

Lakehead University

THE ranking: 801

uni-location Canada

Langara College

Langara College

uni-location Canada

McMaster University

McMaster University

THE ranking: 80

uni-location Canada

Memorial University of Newfoundland

Memorial University of Newfoundland

THE ranking: 601

uni-location Canada

Mohawk College of Applied Arts and Technology

Mohawk College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

Niagara College

Niagara College

uni-location Canada

Queen's University

Queen's University

THE ranking: 251

uni-location Canada

Red River College

Red River College

uni-location Canada

University of British Columbia

University of British Columbia

THE ranking: 37

uni-location Canada

University of Alberta

University of Alberta

THE ranking: 125

uni-location Canada

University of Calgary

University of Calgary

THE ranking: 201

uni-location Canada

University of Guelph

University of Guelph

THE ranking: 501

uni-location Canada

University of Manitoba

University of Manitoba

THE ranking: 301

uni-location Canada

University of New Brunswick

University of New Brunswick

THE ranking: 601

uni-location Canada

University of Ottawa

University of Ottawa

THE ranking: 162

uni-location Canada

University of Saskatchewan

University of Saskatchewan

THE ranking: 501

uni-location Canada

University of Toronto

University of Toronto

THE ranking: 18

uni-location Canada

University of Victoria

University of Victoria

THE ranking: 301

uni-location Canada

Western University

Western University

THE ranking: 201

uni-location Canada

University of Windsor

University of Windsor

THE ranking: 601

uni-location Canada

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

uni-location Canada

Lambton College

Lambton College

uni-location Canada

St. Clair College

St. Clair College

uni-location Canada

Northern College

Northern College

uni-location Canada

Okanagan College

Okanagan College

uni-location Canada

College of New Caledonia

College of New Caledonia

uni-location Canada

Sault College

Sault College

uni-location Canada

Nova Scotia Community College

Nova Scotia Community College

uni-location Canada

Toronto Film School

Toronto Film School

uni-location Canada

SAIT Polytechnic

SAIT Polytechnic

uni-location Canada

New Brunswick Community College

New Brunswick Community College

uni-location Canada

Dawson College

Dawson College

uni-location Canada

Cegep de la Gaspesie et des Iles

Cegep de la Gaspesie et des Iles

uni-location Canada

Holland College

Holland College

uni-location Canada

Aviron Technical Institute

Aviron Technical Institute

uni-location Canada

Assiniboine Community College

Assiniboine Community College

uni-location Canada

HCN CEGEP Gaspesie et des Iles

HCN CEGEP Gaspesie et des Iles

uni-location Canada

Trinity College Dublin, the University of Dublin

Trinity College Dublin, the University of Dublin

THE ranking: 146

uni-location Ireland

University College Dublin

University College Dublin

THE ranking: 201

uni-location Ireland

National University of Ireland, Galway

National University of Ireland, Galway

THE ranking: 351

uni-location Ireland

University College Cork

University College Cork

THE ranking: 251

uni-location Ireland

TU Dublin

TU Dublin

THE ranking: 1001

uni-location Ireland

University of Limerick

University of Limerick

THE ranking: 601

uni-location Ireland

Technological University of the Shannon: Midlands Midwest

Technological University of the Shannon: Midlands Midwest

uni-location Ireland

South East Technological University - SETU Carlow

South East Technological University - SETU Carlow

uni-location Ireland

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

THE ranking: 201

uni-location New Zealand

The University of Auckland

The University of Auckland

THE ranking: 137

uni-location New Zealand

The University of Waikato

The University of Waikato

THE ranking: 401

uni-location New Zealand

University of Canterbury

University of Canterbury

THE ranking: 501

uni-location New Zealand

Unitec New Zealand Limited

Unitec New Zealand Limited

uni-location New Zealand

Ara Institute of Canterbury Limited

Ara Institute of Canterbury Limited

uni-location New Zealand

Wellington Institute of Technology

Wellington Institute of Technology

uni-location New Zealand

Manukau Institute of Technology

Manukau Institute of Technology

uni-location New Zealand

Nelson Marlborough Institute of Technology

Nelson Marlborough Institute of Technology

uni-location New Zealand

Toi Ohomai Institute of Technology

Toi Ohomai Institute of Technology

uni-location New Zealand

Waikato Institute of Technology

Waikato Institute of Technology

uni-location New Zealand

Otago Polytechnic

Otago Polytechnic

uni-location New Zealand

Southern Institute of Technology

Southern Institute of Technology

uni-location New Zealand

Western Institute of Technology

Western Institute of Technology

uni-location New Zealand

Cardiff University

Cardiff University

THE ranking: 189

uni-location United Kingdom

Northumbria University

Northumbria University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Brunel University London

Brunel University London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

Aston University

Aston University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Manchester

University of Manchester

THE ranking: 50

uni-location United Kingdom

Newcastle University

Newcastle University

THE ranking: 146

uni-location United Kingdom

Swansea University

Swansea University

THE ranking: 251

uni-location United Kingdom

Middlesex University

Middlesex University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Teesside University

Teesside University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of Exeter

University of Exeter

THE ranking: 143

uni-location United Kingdom

Birmingham City University

Birmingham City University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Surrey

University of Surrey

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

Liverpool John Moores University

Liverpool John Moores University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Strathclyde

University of Strathclyde

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Glasgow

University of Glasgow

THE ranking: 86

uni-location United Kingdom

University of Bristol

University of Bristol

THE ranking: 92

uni-location United Kingdom

University of Westminster

University of Westminster

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Sheffield

University of Sheffield

THE ranking: 110

uni-location United Kingdom

University of Edinburgh

University of Edinburgh

THE ranking: 30

uni-location United Kingdom

University of Central Lancashire

University of Central Lancashire

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Southampton

University of Southampton

THE ranking: 124

uni-location United Kingdom

University of Bath

University of Bath

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

Coventry University

Coventry University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of East London

University of East London

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

Durham University

Durham University

THE ranking: 162

uni-location United Kingdom

Kingston University London

Kingston University London

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Liverpool

University of Liverpool

THE ranking: 178

uni-location United Kingdom

University of Nottingham

University of Nottingham

THE ranking: 141

uni-location United Kingdom

University of Reading

University of Reading

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

University of Warwick

University of Warwick

THE ranking: 78

uni-location United Kingdom

University of Portsmouth

University of Portsmouth

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Birmingham

University of Birmingham

THE ranking: 105

uni-location United Kingdom

University of Bradford

University of Bradford

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Leeds

University of Leeds

THE ranking: 127

uni-location United Kingdom

University of Hertfordshire

University of Hertfordshire

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Heriot-Watt University

Heriot-Watt University

THE ranking: 281

uni-location United Kingdom

University of Salford

University of Salford

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Plymouth

University of Plymouth

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Loughborough University

Loughborough University

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

University of the West of England

University of the West of England

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Aberdeen

University of Aberdeen

THE ranking: 158

uni-location United Kingdom

University of Dundee

University of Dundee

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

Leeds Beckett University

Leeds Beckett University

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

Edinburgh Napier University

Edinburgh Napier University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of South Wales

University of South Wales

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of Wolverhampton

University of Wolverhampton

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

Cranfield University

Cranfield University

uni-location United Kingdom

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

THE ranking: 301

uni-location United Kingdom

University of West London

University of West London

uni-location United Kingdom

University of Greenwich

University of Greenwich

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Derby

University of Derby

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

City, University of London

City, University of London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

The Glasgow School of Art

The Glasgow School of Art

uni-location United Kingdom

Nottingham Trent University

Nottingham Trent University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Brighton

University of Brighton

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Ulster University

Ulster University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Exeter - INTO UK

University of Exeter - INTO UK

uni-location United Kingdom

Newcastle University - INTO UK

Newcastle University - INTO UK

uni-location United Kingdom

Queen's University Belfast - INTO UK

Queen's University Belfast - INTO UK

uni-location United Kingdom

The University of Manchester - INTO UK

The University of Manchester - INTO UK

uni-location United Kingdom

International College Portsmouth - Navitas UK

International College Portsmouth - Navitas UK

uni-location United Kingdom

Hertfordshire International College - Navitas UK

Hertfordshire International College - Navitas UK

uni-location United Kingdom

Glasgow International College - Kaplan UK

Glasgow International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Kaplan International College (KIC) London - Kaplan UK

Kaplan International College (KIC) London - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Liverpool International College - Kaplan UK

Liverpool International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Trent International College - Kaplan UK

Trent International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

University of Brighton International College - Kaplan UK

University of Brighton International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Glasgow Caledonian University

Glasgow Caledonian University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

The University of Nottingham Malaysia

The University of Nottingham Malaysia

uni-location United Kingdom

ONCAMPUS Aston

ONCAMPUS Aston

uni-location United Kingdom

Cardiff University - ISC - Study Group UK

Cardiff University - ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

Liverpool John Moores University ISC - Study Group UK

Liverpool John Moores University ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

University of Strathclyde ISC - Study Group UK

University of Strathclyde ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

University of Surrey ISC - Study Group UK

University of Surrey ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

Leeds Beckett - ISC - Study Group UK

Leeds Beckett - ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

University of Leeds - ISC - Study Group UK

University of Leeds - ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

University of Sheffield International College - Study Group UK

University of Sheffield International College - Study Group UK

uni-location United Kingdom

South Seattle College

South Seattle College

uni-location United States

California State University, Fresno

California State University, Fresno

uni-location United States

California State University, Los Angeles

California State University, Los Angeles

uni-location United States

Glendale Community College - California

Glendale Community College - California

uni-location United States

Green River College

Green River College

uni-location United States

Hillsborough Community College

Hillsborough Community College

uni-location United States

Santa Barbara City College

Santa Barbara City College

uni-location United States

Texas State University

Texas State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

Northern Arizona University

Northern Arizona University

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Massachusetts - Dartmouth

University of Massachusetts - Dartmouth

THE ranking: 201

uni-location United States

National University

National University

uni-location United States

Troy University

Troy University

uni-location United States

Florida Institute of Technology

Florida Institute of Technology

THE ranking: 801

uni-location United States

Kent State University

Kent State University

THE ranking: 801

uni-location United States

Lawrence Technological University

Lawrence Technological University

uni-location United States

Colorado State University

Colorado State University

THE ranking: 351

uni-location United States

Embry-Riddle Aeronautical University

Embry-Riddle Aeronautical University

uni-location United States

Tufts University

Tufts University

THE ranking: 172

uni-location United States

California Institute of Technology

California Institute of Technology

THE ranking: 2

uni-location United States

Old Dominion University

Old Dominion University

THE ranking: 801

uni-location United States

Princeton University

Princeton University

THE ranking: 7

uni-location United States

Massachusetts Institute of Technology

Massachusetts Institute of Technology

THE ranking: 5

uni-location United States

Clarkson University

Clarkson University

THE ranking: 801

uni-location United States

Washington State University

Washington State University

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Pittsburgh

University of Pittsburgh

THE ranking: 140

uni-location United States

University of North Texas

University of North Texas

uni-location United States

Indiana State University

Indiana State University

uni-location United States

North Dakota State University

North Dakota State University

uni-location United States

Clemson University

Clemson University

THE ranking: 801

uni-location United States

University of Alabama in Huntsville

University of Alabama in Huntsville

THE ranking: 601

uni-location United States

Lehigh University

Lehigh University

THE ranking: 601

uni-location United States

Utah State University

Utah State University

uni-location United States

Texas Tech University

Texas Tech University

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Texas - El Paso

University of Texas - El Paso

THE ranking: 801

uni-location United States

Michigan State University

Michigan State University

THE ranking: 93

uni-location United States

George Washington University

George Washington University

THE ranking: 201

uni-location United States

Texas A and M University - College Station

Texas A and M University - College Station

THE ranking: 193

uni-location United States

University of California, Riverside

University of California, Riverside

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Nevada, Las Vegas

University of Nevada, Las Vegas

THE ranking: 801

uni-location United States

Florida State University

Florida State University

THE ranking: 251

uni-location United States

University of New Hampshire

University of New Hampshire

uni-location United States

Worcester Polytechnic Institute

Worcester Polytechnic Institute

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Illinois - Urbana-Champaign

University of Illinois - Urbana-Champaign

THE ranking: 48

uni-location United States

Georgia Institute of Technology

Georgia Institute of Technology

THE ranking: 45

uni-location United States

Rice University

Rice University

THE ranking: 136

uni-location United States

New Jersey Institute of Technology

New Jersey Institute of Technology

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Wisconsin - Milwaukee

University of Wisconsin - Milwaukee

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Rhode Island

University of Rhode Island

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Colorado - Denver

University of Colorado - Denver

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Utah

University of Utah

THE ranking: 251

uni-location United States

University of North Carolina - Charlotte

University of North Carolina - Charlotte

THE ranking: 801

uni-location United States

University of New Orleans

University of New Orleans

uni-location United States

University of Houston

University of Houston

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Washington

University of Washington

THE ranking: 29

uni-location United States

Drexel University

Drexel University

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Massachusetts - Amherst

University of Massachusetts - Amherst

uni-location United States

Northeastern University

Northeastern University

THE ranking: 168

uni-location United States

Idaho State University

Idaho State University

uni-location United States

University of Missouri - Kansas City

University of Missouri - Kansas City

uni-location United States

Western Michigan University

Western Michigan University

THE ranking: 1201

uni-location United States

University of Iowa

University of Iowa

THE ranking: 251

uni-location United States

Iowa State University

Iowa State University

THE ranking: 401

uni-location United States

University of Virginia

University of Virginia

THE ranking: 127

uni-location United States

Brigham Young University - Provo

Brigham Young University - Provo

uni-location United States

Montana State University

Montana State University

THE ranking: 601

uni-location United States

Purdue University - West Lafayette

Purdue University - West Lafayette

THE ranking: 105

uni-location United States

University of Maryland - College Park

University of Maryland - College Park

THE ranking: 93

uni-location United States

Wichita State University

Wichita State University

uni-location United States

University of Toledo

University of Toledo

THE ranking: 601

uni-location United States

Syracuse University

Syracuse University

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Oregon

University of Oregon

THE ranking: 351

uni-location United States

Southern Illinois University - Carbondale

Southern Illinois University - Carbondale

uni-location United States

University of Missouri

University of Missouri

THE ranking: 501

uni-location United States

NYU Tandon School of Engineering

NYU Tandon School of Engineering

uni-location United States

SUNY Stony Brook University

SUNY Stony Brook University

THE ranking: 301

uni-location United States

Stanford University

Stanford University

THE ranking: 4

uni-location United States

Portland State University

Portland State University

THE ranking: 801

uni-location United States

University of Alabama

University of Alabama

THE ranking: 601

uni-location United States

Missouri University of Science and Technology

Missouri University of Science and Technology

THE ranking: 401

uni-location United States

Stevens Institute of Technology

Stevens Institute of Technology

THE ranking: 601

uni-location United States

Florida International University

Florida International University

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Memphis

University of Memphis

THE ranking: 801

uni-location United States

Indiana University - Purdue University Indianapolis

Indiana University - Purdue University Indianapolis

uni-location United States

SUNY College of Environmental Science and Forestry

SUNY College of Environmental Science and Forestry

uni-location United States

Southern Methodist University

Southern Methodist University

uni-location United States

University of Connecticut

University of Connecticut

THE ranking: 401

uni-location United States

University of Nevada, Reno

University of Nevada, Reno

uni-location United States

Rensselaer Polytechnic Institute

Rensselaer Polytechnic Institute

THE ranking: 501

uni-location United States

University of California, Los Angeles

University of California, Los Angeles

THE ranking: 20

uni-location United States

University of Texas - Arlington

University of Texas - Arlington

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Delaware

University of Delaware

THE ranking: 301

uni-location United States

University of Miami

University of Miami

THE ranking: 201

uni-location United States

West Virginia University

West Virginia University

uni-location United States

University of Wyoming

University of Wyoming

THE ranking: 601

uni-location United States

Hofstra University

Hofstra University

THE ranking: 301

uni-location United States

University of Central Florida

University of Central Florida

THE ranking: 601

uni-location United States

Temple University

Temple University

THE ranking: 301

uni-location United States

University of Alaska - Fairbanks

University of Alaska - Fairbanks

THE ranking: 401

uni-location United States

University of Colorado - Boulder

University of Colorado - Boulder

THE ranking: 158

uni-location United States

Saint Louis University (Globally Recruit)

Saint Louis University (Globally Recruit)

THE ranking: 501

uni-location United States

Case Western Reserve University

Case Western Reserve University

THE ranking: 126

uni-location United States

University of Akron

University of Akron

uni-location United States

University of Missouri - St. Louis

University of Missouri - St. Louis

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Tennessee

University of Tennessee

THE ranking: 301

uni-location United States

The Catholic University of America

The Catholic University of America

uni-location United States

College of William and Mary

College of William and Mary

THE ranking: 301

uni-location United States

Colorado School of Mines

Colorado School of Mines

THE ranking: 401

uni-location United States

Columbia University

Columbia University

THE ranking: 11

uni-location United States

Cornell University

Cornell University

THE ranking: 22

uni-location United States

East Tennessee State University

East Tennessee State University

uni-location United States

Florida A and M University

Florida A and M University

THE ranking: 801

uni-location United States

Howard University

Howard University

THE ranking: 251

uni-location United States

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University

THE ranking: 13

uni-location United States

Kansas State University

Kansas State University

THE ranking: 801

uni-location United States

Marquette University

Marquette University

THE ranking: 801

uni-location United States

Michigan Technological University

Michigan Technological University

uni-location United States

Mississippi State University

Mississippi State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

New Mexico State University

New Mexico State University

THE ranking: 601

uni-location United States

New York University

New York University

THE ranking: 26

uni-location United States

North Carolina State University - Raleigh

North Carolina State University - Raleigh

THE ranking: 301

uni-location United States

Northwestern University

Northwestern University

THE ranking: 24

uni-location United States

Ohio State University - Columbus

Ohio State University - Columbus

THE ranking: 85

uni-location United States

Oklahoma State University

Oklahoma State University

THE ranking: 501

uni-location United States

Pennsylvania State University - University Park

Pennsylvania State University - University Park

THE ranking: 119

uni-location United States

South Dakota State University

South Dakota State University

uni-location United States

Tennessee State University

Tennessee State University

uni-location United States

Texas A and M University - Kingsville

Texas A and M University - Kingsville

uni-location United States

University of California - Berkeley

University of California - Berkeley

THE ranking: 8

uni-location United States

University of California - Davis

University of California - Davis

THE ranking: 67

uni-location United States

University of California - Irvine

University of California - Irvine

THE ranking: 96

uni-location United States

University of California - San Diego

University of California - San Diego

THE ranking: 34

uni-location United States

University of Cincinnati

University of Cincinnati

uni-location United States

University of Florida

University of Florida

THE ranking: 154

uni-location United States

University of Georgia

University of Georgia

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Hawaii - Manoa

University of Hawaii - Manoa

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Idaho

University of Idaho

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Kentucky

University of Kentucky

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Maine

University of Maine

uni-location United States

University of Michigan - Ann Arbor

University of Michigan - Ann Arbor

THE ranking: 24

uni-location United States

University of Minnesota - Twin Cities

University of Minnesota - Twin Cities

THE ranking: 114

uni-location United States

University of Montana

University of Montana

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Nebraska - Lincoln

University of Nebraska - Lincoln

THE ranking: 401

uni-location United States

University of New Mexico

University of New Mexico

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Notre Dame

University of Notre Dame

THE ranking: 183

uni-location United States

University of Oklahoma

University of Oklahoma

uni-location United States

University of Texas - Austin

University of Texas - Austin

THE ranking: 47

uni-location United States

University of Wisconsin - Madison

University of Wisconsin - Madison

THE ranking: 58

uni-location United States

Vanderbilt University

Vanderbilt University

THE ranking: 113

uni-location United States

Virginia Tech

Virginia Tech

THE ranking: 201

uni-location United States

Wayne State University

Wayne State University

THE ranking: 401

uni-location United States

Western New England University

Western New England University

uni-location United States

University of Hartford

University of Hartford

uni-location United States

Valparaiso University

Valparaiso University

uni-location United States

De Anza College

De Anza College

uni-location United States

St. Phillip's College (Alamo Colleges)

St. Phillip's College (Alamo Colleges)

uni-location United States

San Jose State University

San Jose State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

University of Kansas - Shorelight

University of Kansas - Shorelight

THE ranking: 401

uni-location United States

Florida International University - Shorelight

Florida International University - Shorelight

THE ranking: 501

uni-location United States

Auburn University - Shorelight

Auburn University - Shorelight

THE ranking: 601

uni-location United States

Johnson and Wales University

Johnson and Wales University

uni-location United States

University of South Carolina - Shorelight

University of South Carolina - Shorelight

THE ranking: 401

uni-location United States

Louisiana State University - Shorelight

Louisiana State University - Shorelight

THE ranking: 501

uni-location United States

Western Kentucky University

Western Kentucky University

THE ranking: 1201

uni-location United States

Southern New Hampshire University

Southern New Hampshire University

uni-location United States

California State University - Chico

California State University - Chico

uni-location United States

California State University - Fullerton

California State University - Fullerton

uni-location United States

California State University - Long Beach

California State University - Long Beach

uni-location United States

California State University - Northridge

California State University - Northridge

uni-location United States

San Diego State University

San Diego State University

THE ranking: 601

uni-location United States

San Francisco State University

San Francisco State University

uni-location United States

Minnesota State University - Mankato

Minnesota State University - Mankato

uni-location United States

Loyola Marymount University

Loyola Marymount University

uni-location United States

University of Texas - Rio Grande Valley

University of Texas - Rio Grande Valley

THE ranking: 801

uni-location United States

Western Illinois University

Western Illinois University

uni-location United States

Tennessee Technological University

Tennessee Technological University

uni-location United States

New York Institute of Technology

New York Institute of Technology

uni-location United States

Fairleigh Dickinson University

Fairleigh Dickinson University

uni-location United States

University of Central Missouri

University of Central Missouri

uni-location United States

University of South Alabama

University of South Alabama

uni-location United States

University of Houston - Clear Lake

University of Houston - Clear Lake

THE ranking: 601

uni-location United States

University of New Haven

University of New Haven

uni-location United States

Rochester Institute of Technology

Rochester Institute of Technology

THE ranking: 801

uni-location United States

Texas A&M University - Corpus Christi - International Study Center (StudyGroup)

Texas A&M University - Corpus Christi - International Study Center (StudyGroup)

uni-location United States

The University of Illinois at Chicago - Shorelight

The University of Illinois at Chicago - Shorelight

THE ranking: 301

uni-location United States

College of Southern Nevada

College of Southern Nevada

uni-location United States

University of the Pacific - Shorelight

University of the Pacific - Shorelight

uni-location United States

University of Utah - Shorelight

University of Utah - Shorelight

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Dayton - Shorelight

University of Dayton - Shorelight

uni-location United States

Manhattan College - Enrollment Advisory Group

Manhattan College - Enrollment Advisory Group

uni-location United States

University of Massachusetts - Boston (Shorelight)

University of Massachusetts - Boston (Shorelight)

THE ranking: 201

uni-location United States

Arizona State University - Kaplan International

Arizona State University - Kaplan International

THE ranking: 132

uni-location United States

California State University, Sacramento

California State University, Sacramento

uni-location United States

Shoreline Community College

Shoreline Community College

uni-location United States

Northeastern University - Kaplan International

Northeastern University - Kaplan International

THE ranking: 168

uni-location United States

Hofstra University - INTO USA

Hofstra University - INTO USA

THE ranking: 501

uni-location United States

Saint Louis University - INTO USA

Saint Louis University - INTO USA

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Alabama Birmingham - INTO USA

University of Alabama Birmingham - INTO USA

THE ranking: 601

uni-location United States

Oregon State University - INTO USA

Oregon State University - INTO USA

uni-location United States

University of South Florida - INTO USA

University of South Florida - INTO USA

THE ranking: 201

uni-location United States

Colorado State University - INTO USA

Colorado State University - INTO USA

THE ranking: 351

uni-location United States

George Mason University - INTO USA

George Mason University - INTO USA

THE ranking: 251

uni-location United States

Pittsburg State University

Pittsburg State University

uni-location United States

Purdue University Northwest

Purdue University Northwest

THE ranking: 1201

uni-location United States

Cleveland State University - Shorelight

Cleveland State University - Shorelight

uni-location United States

Illinois Institute Of Technology - CEG

Illinois Institute Of Technology - CEG

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Mississippi - Shorelight

University of Mississippi - Shorelight

uni-location United States

University of Hartford - StudyGroup USA

University of Hartford - StudyGroup USA

uni-location United States

Irvine Valley College

Irvine Valley College

uni-location United States

Golden West College

Golden West College

uni-location United States

Miracosta College

Miracosta College

uni-location United States

Mt. San Antonio College

Mt. San Antonio College

uni-location United States

College of San Mateo

College of San Mateo

uni-location United States

Southern Illinois University Edwardsville

Southern Illinois University Edwardsville

uni-location United States

Colleges of Contra Costa

Colleges of Contra Costa

uni-location United States

San Mateo Colleges of Silicon Valley

San Mateo Colleges of Silicon Valley

uni-location United States

University of Connecticut - Kaplan International

University of Connecticut - Kaplan International

THE ranking: 401

uni-location United States

Thomas Jefferson University - INTO USA

Thomas Jefferson University - INTO USA

uni-location United States

Gonzaga University - Shorelight

Gonzaga University - Shorelight

uni-location United States

Florida Atlantic University - StudyGroup USA

Florida Atlantic University - StudyGroup USA

THE ranking: 801

uni-location United States

Quinnipiac University

Quinnipiac University

uni-location United States

Youngstown State University

Youngstown State University

uni-location United States

แสดงทั้งหมด +

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?