พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
วิศวกรรมซอร์แวร์ banner

Study Software Engineering

Love creating digital magic? Studying Software Engineering could be the pathway you’re searching for, allowing you to use the technical and creative parts of your mind to develop functional software programs.

Demand

The US will need 409,500 extra software engineers by 2030

Top level

Top-level software engineers can earn USD$155,991 a year

Salary

US software engineers earn a median salary of USD$92,824

30%

Software engineering jobs will grow 30% in the next five years

Software engineers use their knowledge of programming languages and computer operating systems to design and develop software. Using mathematics and computer science principles, software engineers create operating systems, games, apps and more, depending on their specialisation. As well as developing new software, software engineers also train others and test existing software programs.

If you’re after a career path with stellar future prospects, studying Software Engineering makes perfect sense!
Software Engineering is well-suited to people with a logical mind and an inquisitive nature. In order to develop software that exceeds expectations, you’ll need to blend creativity and curiosity with rationality and careful analysis. You should also be able to work alongside other people, as software development is a team effort.

Bear in mind that software engineers work an average of 8.5 hours a day, which is higher than the national average of 7 hours. 44% of them also work after dinner time, being highly committed to their craft. Luckily, remote working is quite commonplace among software engineers, which can help to balance out this higher time commitment. Software engineers can also choose to work either as employees or contractors, with the former offering stability and the latter offering flexibility.
Software engineers typically hold a Bachelor’s degree in either Software Engineering or Computer Science. In the US, this can set you back around USD$30,000 a year, while in Canada, it’ll cost around CAD$15,000 a year.

It’s also worth noting that software engineers study more than the average population. Given how quickly the industry is changing, it’s important for professionals to stay on top of the latest advancements. In fact, 48% of all software engineers have said that they recently learnt a new skill, compared to 36% of other working professionals. 45% of software engineers also updated their LinkedIn profiles recently, making sure to demonstrate their continuous learning.
The US will need an additional 260,200 software engineers over the next ten years, which translates to incredible opportunities for budding engineers. App development is set to grow by 26%, while systems engineering will see an increase of around 10%. Comparatively, the growth rate for other professions is only 4%.

As software becomes a bigger part of everyday life, software engineers will be able to enjoy opportunities across a diverse array of industries and companies. Plus, Silicon Valley isn’t the only place to enjoy a thriving Software Engineering career - Montreal, London and Melbourne also have booming industries!
Software engineers can choose from a range of specialisations depending on their area of interest and market demand.

Front-End Engineer


Front-end engineers develop the user interface (UI) of websites and apps, crafting the visual elements of the program. They’re also responsible for ensuring cross-browser compatibility and eliminating bugs to ensure the best possible user experience.

Back-End Engineer


Back-end engineers manage the performance of a given application, designing and implementing the core logic while ensuring scalability. The business logic, server scripts and application programming interfaces they write will then be used by front-end engineers and UX designers to produce the program.

Full-Stack Engineer


A software engineer that is across both front and back-end engineering is called a full-stack engineer. These professionals can work independently or within an organisation to provide an end-to-end service.

Mobile Engineer


Mobile engineering is truly taking off, particularly appealing to younger workers. These professionals design, develop and implement software for phones and mobile devices, typically specialising in either iOS or Android.

Test or Quality Assurance Engineer


Test or QA engineers create automated tests and tools to ensure all programs and processes run smoothly. You can choose to specialise in either hardware or software, perfecting products and services before they are launched on the market.

Top Software Engineering courses

 • ที่ Carleton University
  uni-location

  Toronto , Canada

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 601

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,131,654 ? CAD  49,420 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ La Trobe University
  uni-location

  Bundoora , Australia

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 201

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท (Coursework)

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,552,671 ? AUD  74,400 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 561,724 ? USD  17,631 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ Colorado State University
  uni-location

  Denver , United States

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 351

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 2,949,408 ? USD  92,574 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ The University of Newcastle
  uni-location

  Sydney , Australia

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 251

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 3,573,647 ? AUD  171,240 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • ที่ University of Regina
  uni-location

  Saskatoon , Canada

  การจัดอันดับจาก THE world university rank: 601

  school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.5

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 514,979 ? CAD  22,489 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,231,731 ? CAD  53,790 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 821,154 ? CAD  35,860 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

 • school-outline-white

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี

  turn-around

  ผลคะแนนในการสมัครเข้าเรียน

  6.0

  Fees

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  THB 1,361,330 ? NZD  69,900 ค่าใช้จ่ายภายในหลักสูตรนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาของ IDP

Top Universities to study Software Engineering

Monash University Malaysia

Monash University Malaysia

uni-location Australia

Charles Sturt University

Charles Sturt University

THE ranking: 801

uni-location Australia

Monash University

Monash University

THE ranking: 57

uni-location Australia

TAFE South Australia

TAFE South Australia

uni-location Australia

Federation University Australia

Federation University Australia

THE ranking: 601

uni-location Australia

The University of New South Wales

The University of New South Wales

THE ranking: 70

uni-location Australia

University of Wollongong

University of Wollongong

THE ranking: 201

uni-location Australia

University of Technology Sydney

University of Technology Sydney

THE ranking: 143

uni-location Australia

The University of Queensland

The University of Queensland

THE ranking: 54

uni-location Australia

La Trobe University

La Trobe University

THE ranking: 201

uni-location Australia

The University of Newcastle

The University of Newcastle

THE ranking: 251

uni-location Australia

Deakin University

Deakin University

THE ranking: 251

uni-location Australia

The University of Sydney

The University of Sydney

THE ranking: 58

uni-location Australia

Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

THE ranking: 301

uni-location Australia

Flinders University

Flinders University

THE ranking: 251

uni-location Australia

University of South Australia

University of South Australia

THE ranking: 301

uni-location Australia

The University of Melbourne

The University of Melbourne

THE ranking: 33

uni-location Australia

The Australian National University

The Australian National University

THE ranking: 54

uni-location Australia

The University of Adelaide

The University of Adelaide

THE ranking: 111

uni-location Australia

University of Canberra

University of Canberra

THE ranking: 170

uni-location Australia

Queensland University of Technology

Queensland University of Technology

THE ranking: 193

uni-location Australia

Billy Blue College of Design

Billy Blue College of Design

uni-location Australia

Charles Darwin University

Charles Darwin University

THE ranking: 501

uni-location Australia

The University of Western Australia

The University of Western Australia

THE ranking: 132

uni-location Australia

Edith Cowan University

Edith Cowan University

THE ranking: 401

uni-location Australia

Curtin University

Curtin University

THE ranking: 251

uni-location Australia

The University of Southern Queensland

The University of Southern Queensland

THE ranking: 401

uni-location Australia

TAFE NSW Institutes

TAFE NSW Institutes

uni-location Australia

University of Tasmania (UTAS)

University of Tasmania (UTAS)

THE ranking: 301

uni-location Australia

Griffith University

Griffith University

THE ranking: 201

uni-location Australia

Chisholm Institute of TAFE

Chisholm Institute of TAFE

uni-location Australia

Think Colleges

Think Colleges

uni-location Australia

Melbourne Institute of Technology (MIT)

Melbourne Institute of Technology (MIT)

uni-location Australia

International Institute of Business & Information Technology (IIBIT)

International Institute of Business & Information Technology (IIBIT)

uni-location Australia

Torrens University Australia

Torrens University Australia

uni-location Australia

Saskatchewan Polytechnic

Saskatchewan Polytechnic

uni-location Canada

Acadia University

Acadia University

uni-location Canada

Camosun College

Camosun College

uni-location Canada

Trent University

Trent University

uni-location Canada

Northern Alberta Institute of Technology

Northern Alberta Institute of Technology

uni-location Canada

Toronto Metropolitan University

Toronto Metropolitan University

THE ranking: 801

uni-location Canada

Seneca College

Seneca College

uni-location Canada

Ontario Tech University

Ontario Tech University

THE ranking: 601

uni-location Canada

Algoma University

Algoma University

uni-location Canada

Brock University

Brock University

uni-location Canada

York University

York University

THE ranking: 401

uni-location Canada

University of Waterloo

University of Waterloo

THE ranking: 201

uni-location Canada

Centennial College of Applied Arts and Technology

Centennial College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

Carleton University

Carleton University

THE ranking: 601

uni-location Canada

Concordia University

Concordia University

THE ranking: 601

uni-location Canada

Conestoga College

Conestoga College

uni-location Canada

Humber Institute of Technology & Advanced Learning

Humber Institute of Technology & Advanced Learning

uni-location Canada

Lakehead University

Lakehead University

THE ranking: 801

uni-location Canada

Mohawk College of Applied Arts and Technology

Mohawk College of Applied Arts and Technology

uni-location Canada

McMaster University

McMaster University

THE ranking: 80

uni-location Canada

Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning

Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning

uni-location Canada

Queen's University

Queen's University

THE ranking: 251

uni-location Canada

Thompson Rivers University

Thompson Rivers University

uni-location Canada

Simon Fraser University

Simon Fraser University

THE ranking: 201

uni-location Canada

University of Calgary

University of Calgary

THE ranking: 201

uni-location Canada

University of Guelph

University of Guelph

THE ranking: 501

uni-location Canada

University of British Columbia

University of British Columbia

THE ranking: 37

uni-location Canada

University of Alberta

University of Alberta

THE ranking: 125

uni-location Canada

University of New Brunswick

University of New Brunswick

THE ranking: 601

uni-location Canada

University of Ottawa

University of Ottawa

THE ranking: 162

uni-location Canada

University of Windsor

University of Windsor

THE ranking: 601

uni-location Canada

University of Saskatchewan

University of Saskatchewan

THE ranking: 501

uni-location Canada

University of Victoria

University of Victoria

THE ranking: 301

uni-location Canada

Western University

Western University

THE ranking: 201

uni-location Canada

International Language Academy of Canada (ILAC)

International Language Academy of Canada (ILAC)

uni-location Canada

Lambton College

Lambton College

uni-location Canada

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

THE ranking: 201

uni-location New Zealand

The University of Waikato

The University of Waikato

THE ranking: 401

uni-location New Zealand

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

THE ranking: 501

uni-location New Zealand

Massey University

Massey University

THE ranking: 601

uni-location New Zealand

Unitec New Zealand Limited

Unitec New Zealand Limited

uni-location New Zealand

University of Canterbury

University of Canterbury

THE ranking: 501

uni-location New Zealand

The University of Otago

The University of Otago

THE ranking: 201

uni-location New Zealand

Whitireia New Zealand

Whitireia New Zealand

uni-location New Zealand

Toi Ohomai Institute of Technology

Toi Ohomai Institute of Technology

uni-location New Zealand

Yoobee Colleges

Yoobee Colleges

uni-location New Zealand

Southern Institute of Technology

Southern Institute of Technology

uni-location New Zealand

Royal Holloway, University of London

Royal Holloway, University of London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

University of Leicester

University of Leicester

THE ranking: 185

uni-location United Kingdom

Brunel University London

Brunel University London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

King's College London

King's College London

THE ranking: 35

uni-location United Kingdom

The University of Auckland

The University of Auckland

THE ranking: 137

uni-location New Zealand

Cardiff University

Cardiff University

THE ranking: 189

uni-location United Kingdom

Newcastle University

Newcastle University

THE ranking: 146

uni-location United Kingdom

Swansea University

Swansea University

THE ranking: 251

uni-location United Kingdom

Manchester Metropolitan University

Manchester Metropolitan University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Teesside University

Teesside University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

Liverpool John Moores University

Liverpool John Moores University

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

University of Manchester

University of Manchester

THE ranking: 50

uni-location United Kingdom

University of Strathclyde

University of Strathclyde

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Cardiff Metropolitan University

Cardiff Metropolitan University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of Westminster

University of Westminster

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Glasgow

University of Glasgow

THE ranking: 86

uni-location United Kingdom

University of Kent

University of Kent

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

Queen Mary University of London

Queen Mary University of London

THE ranking: 117

uni-location United Kingdom

University of Sheffield

University of Sheffield

THE ranking: 110

uni-location United Kingdom

University of Southampton

University of Southampton

THE ranking: 124

uni-location United Kingdom

University of Central Lancashire

University of Central Lancashire

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Edinburgh

University of Edinburgh

THE ranking: 30

uni-location United Kingdom

Sheffield Hallam University

Sheffield Hallam University

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

Coventry University

Coventry University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Lancaster University

Lancaster University

THE ranking: 122

uni-location United Kingdom

De Montfort University

De Montfort University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Stirling

University of Stirling

THE ranking: 301

uni-location United Kingdom

University of St Andrews

University of St Andrews

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

Kingston University London

Kingston University London

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Liverpool

University of Liverpool

THE ranking: 178

uni-location United Kingdom

University of Nottingham

University of Nottingham

THE ranking: 141

uni-location United Kingdom

University of Portsmouth

University of Portsmouth

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Bradford

University of Bradford

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Roehampton

University of Roehampton

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

Keele University

Keele University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Birmingham

University of Birmingham

THE ranking: 105

uni-location United Kingdom

Heriot-Watt University

Heriot-Watt University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

University of Hertfordshire

University of Hertfordshire

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Salford

University of Salford

THE ranking: 801

uni-location United Kingdom

University of Hull

University of Hull

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Plymouth

University of Plymouth

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Aberystwyth University

Aberystwyth University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

Robert Gordon University

Robert Gordon University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

University of the West of England

University of the West of England

THE ranking: 401

uni-location United Kingdom

Edinburgh Napier University

Edinburgh Napier University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

Cranfield University

Cranfield University

uni-location United Kingdom

University of Aberdeen

University of Aberdeen

THE ranking: 158

uni-location United Kingdom

University of Huddersfield

University of Huddersfield

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Wolverhampton

University of Wolverhampton

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

THE ranking: 301

uni-location United Kingdom

University of West London

University of West London

uni-location United Kingdom

City, University of London

City, University of London

THE ranking: 351

uni-location United Kingdom

University of Greenwich

University of Greenwich

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Staffordshire University

Staffordshire University

THE ranking: 1001

uni-location United Kingdom

Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

THE ranking: 201

uni-location United Kingdom

Foothill College

Foothill College

uni-location United States

Glendale Community College - California

Glendale Community College - California

uni-location United States

University of Massachusetts - Dartmouth

University of Massachusetts - Dartmouth

THE ranking: 201

uni-location United States

Northern Arizona University

Northern Arizona University

THE ranking: 501

uni-location United States

Bellevue College

Bellevue College

uni-location United States

Troy University

Troy University

uni-location United States

Hawaii Pacific University

Hawaii Pacific University

uni-location United States

Florida Institute of Technology

Florida Institute of Technology

THE ranking: 801

uni-location United States

Lawrence Technological University

Lawrence Technological University

uni-location United States

Loyola University of Chicago

Loyola University of Chicago

uni-location United States

Colorado State University

Colorado State University

THE ranking: 351

uni-location United States

University of Indianapolis

University of Indianapolis

uni-location United States

Northern Kentucky University

Northern Kentucky University

uni-location United States

Embry-Riddle Aeronautical University

Embry-Riddle Aeronautical University

uni-location United States

Tufts University

Tufts University

THE ranking: 172

uni-location United States

Clarkson University

Clarkson University

THE ranking: 801

uni-location United States

Washington State University

Washington State University

THE ranking: 351

uni-location United States

North Dakota State University

North Dakota State University

uni-location United States

University of Alabama in Huntsville

University of Alabama in Huntsville

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Texas - El Paso

University of Texas - El Paso

THE ranking: 801

uni-location United States

Texas Tech University

Texas Tech University

THE ranking: 601

uni-location United States

Boston University

Boston University

THE ranking: 62

uni-location United States

New Jersey Institute of Technology

New Jersey Institute of Technology

THE ranking: 501

uni-location United States

University of Colorado - Denver

University of Colorado - Denver

THE ranking: 251

uni-location United States

University of Texas - Dallas

University of Texas - Dallas

THE ranking: 301

uni-location United States

University of North Carolina - Charlotte

University of North Carolina - Charlotte

THE ranking: 801

uni-location United States

Indiana University of Pennsylvania

Indiana University of Pennsylvania

uni-location United States

University of Houston

University of Houston

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Utah

University of Utah

THE ranking: 251

uni-location United States

Drexel University

Drexel University

THE ranking: 351

uni-location United States

DePaul University

DePaul University

uni-location United States

Northeastern University

Northeastern University

THE ranking: 168

uni-location United States

Brigham Young University - Provo

Brigham Young University - Provo

uni-location United States

Iowa State University

Iowa State University

THE ranking: 401

uni-location United States

University of Maryland - College Park

University of Maryland - College Park

THE ranking: 93

uni-location United States

Purdue University - West Lafayette

Purdue University - West Lafayette

THE ranking: 105

uni-location United States

University of Oregon

University of Oregon

THE ranking: 351

uni-location United States

Stevens Institute of Technology

Stevens Institute of Technology

THE ranking: 601

uni-location United States

Florida International University

Florida International University

THE ranking: 501

uni-location United States

Southern Methodist University

Southern Methodist University

uni-location United States

University of Memphis

University of Memphis

THE ranking: 801

uni-location United States

University of Texas - Arlington

University of Texas - Arlington

THE ranking: 601

uni-location United States

Indiana University - Purdue University Indianapolis

Indiana University - Purdue University Indianapolis

uni-location United States

Pace University

Pace University

uni-location United States

University of Miami

University of Miami

THE ranking: 201

uni-location United States

University of Maryland, Baltimore County

University of Maryland, Baltimore County

THE ranking: 601

uni-location United States

Temple University

Temple University

THE ranking: 301

uni-location United States

Case Western Reserve University

Case Western Reserve University

THE ranking: 126

uni-location United States

Saint Louis University (Globally Recruit)

Saint Louis University (Globally Recruit)

uni-location United States

Florida A and M University

Florida A and M University

THE ranking: 801

uni-location United States

Indiana University - Bloomington

Indiana University - Bloomington

THE ranking: 167

uni-location United States

Michigan Technological University

Michigan Technological University

uni-location United States

Mississippi State University

Mississippi State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

Oakland University

Oakland University

THE ranking: 1001

uni-location United States

North Carolina State University - Raleigh

North Carolina State University - Raleigh

THE ranking: 301

uni-location United States

Texas A and M University - Kingsville

Texas A and M University - Kingsville

uni-location United States

University of California - Irvine

University of California - Irvine

THE ranking: 96

uni-location United States

University of Minnesota - Twin Cities

University of Minnesota - Twin Cities

THE ranking: 114

uni-location United States

University of Nebraska - Lincoln

University of Nebraska - Lincoln

THE ranking: 401

uni-location United States

University of West Florida

University of West Florida

uni-location United States

University of Michigan - Ann Arbor

University of Michigan - Ann Arbor

THE ranking: 24

uni-location United States

Virginia Tech

Virginia Tech

THE ranking: 201

uni-location United States

Northwest Vista College (Alamo Colleges)

Northwest Vista College (Alamo Colleges)

uni-location United States

San Antonio College (Alamo Colleges)

San Antonio College (Alamo Colleges)

uni-location United States

San Jose State University

San Jose State University

THE ranking: 1001

uni-location United States

Florida International University - Shorelight

Florida International University - Shorelight

THE ranking: 501

uni-location United States

Johnson and Wales University

Johnson and Wales University

uni-location United States

California State University - San Marcos

California State University - San Marcos

uni-location United States

University of Wisconsin - La Crosse

University of Wisconsin - La Crosse

uni-location United States

Auburn University - Shorelight

Auburn University - Shorelight

THE ranking: 601

uni-location United States

Louisiana State University - Shorelight

Louisiana State University - Shorelight

THE ranking: 501

uni-location United States

California State University - Northridge

California State University - Northridge

uni-location United States

Gannon University

Gannon University

uni-location United States

Montclair State University

Montclair State University

uni-location United States

University of Houston - Clear Lake

University of Houston - Clear Lake

THE ranking: 601

uni-location United States

University of Central Missouri

University of Central Missouri

uni-location United States

Rochester Institute of Technology

Rochester Institute of Technology

THE ranking: 801

uni-location United States

The University of Illinois at Chicago - Shorelight

The University of Illinois at Chicago - Shorelight

THE ranking: 301

uni-location United States

University of Regina

University of Regina

THE ranking: 601

uni-location Canada

Bow Valley College

Bow Valley College

uni-location Canada

Oxford International Education Group

Oxford International Education Group

uni-location United Kingdom

SAIT Polytechnic

SAIT Polytechnic

uni-location Canada

Nova Scotia Community College

Nova Scotia Community College

uni-location Canada

Baylor University - International Study Center (StudyGroup)

Baylor University - International Study Center (StudyGroup)

THE ranking: 801

uni-location United States

Manitoba Institute of Trades and Technology

Manitoba Institute of Trades and Technology

uni-location Canada

National University of Ireland, Galway

National University of Ireland, Galway

THE ranking: 351

uni-location Ireland

University College Dublin

University College Dublin

THE ranking: 201

uni-location Ireland

Arizona State University - Kaplan International

Arizona State University - Kaplan International

THE ranking: 132

uni-location United States

TU Dublin

TU Dublin

THE ranking: 801

uni-location Ireland

California State University, Sacramento

California State University, Sacramento

uni-location United States

TAFE Queensland

TAFE Queensland

uni-location Australia

Shoreline Community College

Shoreline Community College

uni-location United States

Dublin Business School

Dublin Business School

uni-location Ireland

Northeastern University - Kaplan International

Northeastern University - Kaplan International

THE ranking: 168

uni-location United States

Pace University - Kaplan International

Pace University - Kaplan International

uni-location United States

University of Limerick

University of Limerick

THE ranking: 601

uni-location Ireland

Saint Louis University - INTO USA

Saint Louis University - INTO USA

THE ranking: 501

uni-location United States

Colorado State University - INTO USA

Colorado State University - INTO USA

THE ranking: 351

uni-location United States

George Mason University - INTO USA

George Mason University - INTO USA

THE ranking: 251

uni-location United States

Ulster University

Ulster University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

University of Brighton

University of Brighton

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Maryville University

Maryville University

uni-location United States

Worcester State University

Worcester State University

uni-location United States

Cleveland State University - Shorelight

Cleveland State University - Shorelight

uni-location United States

Illinois Institute Of Technology - CEG

Illinois Institute Of Technology - CEG

THE ranking: 351

uni-location United States

Queen's University Belfast - INTO UK

Queen's University Belfast - INTO UK

uni-location United Kingdom

Technological University of the Shannon: Midlands Midwest

Technological University of the Shannon: Midlands Midwest

uni-location Ireland

DePaul University - StudyGroup USA

DePaul University - StudyGroup USA

uni-location United States

Institute of Technology Carlow

Institute of Technology Carlow

uni-location Ireland

Miracosta College

Miracosta College

uni-location United States

Irvine Valley College

Irvine Valley College

uni-location United States

Golden West College

Golden West College

uni-location United States

Keiser University

Keiser University

uni-location United States

Mt. San Antonio College

Mt. San Antonio College

uni-location United States

Red Deer Polytechnic

Red Deer Polytechnic

uni-location Canada

Whitecliffe

Whitecliffe

uni-location New Zealand

College of San Mateo

College of San Mateo

uni-location United States

Miami University

Miami University

THE ranking: 801

uni-location United States

Nottingham Trent University

Nottingham Trent University

THE ranking: 501

uni-location United Kingdom

Trent International College - Kaplan UK

Trent International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

Maynooth University

Maynooth University

THE ranking: 501

uni-location Ireland

Glasgow International College - Kaplan UK

Glasgow International College - Kaplan UK

uni-location United Kingdom

University of Chester

University of Chester

THE ranking: 1201

uni-location United Kingdom

Glasgow Caledonian University

Glasgow Caledonian University

THE ranking: 601

uni-location United Kingdom

Loyalist College in Toronto (Toronto Business College)

Loyalist College in Toronto (Toronto Business College)

uni-location Canada

University of Connecticut - Kaplan International

University of Connecticut - Kaplan International

THE ranking: 401

uni-location United States

Northern College at Pures -Toronto

Northern College at Pures -Toronto

uni-location Canada

Matrix College

Matrix College

uni-location Canada

The University of Nottingham Malaysia

The University of Nottingham Malaysia

uni-location United Kingdom

London Metropolitan University

London Metropolitan University

uni-location United Kingdom

HCN CEGEP Gaspesie et des Iles

HCN CEGEP Gaspesie et des Iles

uni-location Canada

Swinburne University of Technology - Vietnam Campus

Swinburne University of Technology - Vietnam Campus

uni-location Australia

Lancaster University ISC - Study Group UK

Lancaster University ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

Liverpool John Moores University ISC - Study Group UK

Liverpool John Moores University ISC - Study Group UK

uni-location United Kingdom

Lancaster University Leipzig - Navitas UK

Lancaster University Leipzig - Navitas UK

uni-location United Kingdom

RMIT University

RMIT University

THE ranking: 301

uni-location Australia

Quinnipiac University

Quinnipiac University

uni-location United States

แสดงทั้งหมด +

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?