พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Sault เป็นสถาบันการศึกษาในระดับ post-secondary เปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษามากกว่าหนึ่งพันคนนับตั้งแต่ปี 1965วิทยาลัยแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยชื่อเสียงในฐานะของสถาบันที่มีความโดดเด่นในด้านหลักสูตร เช่นเดียวกับการเป็นผู้นำในการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานวิทยาลัย Sault เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรฝึกงานที่ใหญ่ที่สุดใน Northern Ontario

วิทยาลัย Sault เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ทั้งในระดับประกาศนียบัตร, ระดับอนุปริญญา, และระดับปริญญา นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬาที่มีความทันสมัย เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้น

วิทยาลัย Sault ตั้งอยู่ในทำเลอันสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับนักศึกษาที่แสวงหาประสบการณ์การใช้ชีวิตในทวีปอเมริกาเหนือเมือง Sault Ste. Marie โอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ Great Lakes นักศึกษาสามารถพักผ่อนหย่อนใจและเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของผืนน้ำอันกว้างใหญ่ได้อย่างง่ายดายเมืองแห่งนี้ประกอบไปด้วยประชากรมากกว่า 70,000 คน เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง/บันเทิง และสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชากรทั่วโลก ไม่เว้นแต่การเรียนการสอนภายในวิทยาลัยวิทยาลัย Sault ตระหนักถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ดีเช่นเดิม

วิทยาลัย Sault ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษา จึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ มีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผ่านการดำเนินงานของสหพันธ์นักศึกษาความช่วยเหลือเหล่านี้ยังรวมไปถึงการก่อตั้งกองทุน Student Relief fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้ทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในปัจจุบัน ทุนการศึกษาประเภทนี้ให้ทุนแก่นักศึกษาไปแล้วกว่าหนึ่งพันคน คิดเป็นมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนดอลล่าร์แคนาดา นอกเหนือจากโครงการที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ วิทยาลัย Sault ยังได้ก่อตั้งศูนย์ Student Food Bank ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการแจกจ่ายอาหารให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน

วิทยาลัย Sault ทำงานอย่างหนักในการดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา, ครูผู้สอน, และผู้มาเยือนมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยเหล่านี้ ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตและการเรียนให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ด้วยชื่อเสียงและการเป็นผู้นำในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับอนุปริญญา ช่วยให้วิทยาลัย Sault สามารถดึงดูดนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เช่นเดียวกับคุณภาพการสอนที่ต่างได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับชั้นนำ ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหลักสูตรและครูผู้สอนที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน

วิทยาลัย Sault ให้ความสำคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในทุกๆด้านด้วยการเรียนรู้เสมือนจริง ควบคู่ไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกและครูผู้สอนระดับคุณภาพ มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตได้อย่างแท้จริง

วิทยาลัย Sault เปิดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ โดยหลักสูตรเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน ด้วยเหตุนี้เอง บัณฑิตจากวิทยาลัย Sault จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและระบบเศรษฐกิจ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัย Sault เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ให้การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่นเดียวกับหลักสูตรที่เปิดสอนก็ล้วนตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา หลักสูตรวิชาที่เปิดสอนประกอบไปด้วย:

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ
 • General Interest Courses
 • ระดับบัณฑิต

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาครอบคลุมสาขาวิชาทั้งในด้านวิศวกรรมอากาศยาน, การออกแบบสื่อโฆษณา, ธุรกิจ, และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาอาชีพในสาขาการทำอาหารและการขนส่ง

ทางวิทยาลัยออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการใช้ชีวิต, การเงิน และเหตุจำเป็นของนักศึกษา ด้วยเหตุนี้เองนักศึกษาจึงมีทางเลือกในการสมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนในการทำงานและการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรออนไลน์ได้อย่างอิสระ ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้จากทุกที่ทั่วโลก มากไปกว่านั้นยังมีหลักสูตร part-time ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาความรู้ในสาขาเฉพาะทางที่ตนเองสนใจ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับการสมัครเรียนในหลักสูตร full-time หรือ part-time นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด และต้องมีคุณสมบัติด้านวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่สมัคร

เริ่มแรก นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ Secondary School Diploma ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองจาก Ontarioในหลายๆหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องมีประสบการณ์เพิ่มเติมควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ นักศึกษาควรตรวจสอบและทำความเข้าใจกับรายละเอียดก่อนทำการสมัครนักศึกษาต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ภายในเทอมแรกของการเรียน

สำหรับการสมัครเรียนในหลักสูตร post-diploma นักศึกษาจำเป็นต้องยื่นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครจำเป็นต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีเนื้อหาสอดคล้องกับต้นฉบับหากนักศึกษามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด โดยคะแนนสอบขั้นต่ำได้รับการอัพเดทผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาจะใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาต่อไป

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตของ Sault ตั้งอยู่ภายใน เมือง Sault Ste. Marie ใจกลางทะเลสาบ Great Lakes ของอเมริกาเหนือ โอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของผืนน้ำและผืนป่าขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลในกิจกรรมกลางแจ้งและการสำรวจ

วิทยาเขตของ Sault ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่างจากบ้าน นักศึกษาทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และได้รับการเติมเต็มทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีโอกาสซึมซับความรู้สึกอันอบอุ่นจากชุมชนท้องถิ่นไปพร้อมๆกันSault Ste. Marie เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนของสหรัฐอเมริกาและเมืองโตรอนโตของแคนาดา นักศึกษาสามารถเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกสบาย เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตภายในเมือง ที่เต็มไปด้วยสีสัน และความอบอุ่นจากผู้คน

นักศึกษามีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการเลือกห้องพักภายในวิทยาเขต โดยรูปแบบของห้องพักประกอบไปด้วยห้องเดี่ยวแบบธรรมดา, ห้องเดี่ยวแบบพรีเมี่ยม, และแบบห้องคู่ห้องพักทุกรูปแบบล้วนคุ้มค่าต่อการลงทุน และได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษา การใช้ชีวิตภายในหอพักของวิทยาลัยถือเป็นโอกาสสำคัญในการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

วิทยาลัย Sault เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านกีฬา นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬาได้อย่างครบครัน เช่นเดียวกับสนามกีฬาที่เปิดกว้างสำหรับการเล่นกีฬาทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม นักศึกษาจึงสามารถผ่อนคลายไปกับการเล่นกีฬา ควบคู่ไปกับการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้อย่างเพลิดเพลิน

วิทยาลัย Sault ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการออกแบบสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของนักศึกษาภายในวิทยาเขตประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในหลากหลายรูปแบบ เช่นเดียวกับห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเรียนรู้, ห้องสมุด และระบบอินเตอร์เนตไร้สายครอบคลุมทั่วพื้นที่ของวิทยาเขต

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ด้วยชื่อเสียงด้านความปลอดภัยของวิทยาลัย Sault ทำให้วิทยาลัยแห่งนี้สามารถสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยนักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ตลอดระยะเวลาในการศึกษาที่วิทยาลัย

Sault College Campus Watch Program เป็นโครงการของวิทยาลัยที่ดำเนินการโดยนักศึกษา มีส่วนสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตให้มีความปลอดภัย นักศึกษาที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) บริการที่สำคัญประกอบไปด้วย:

 • บริการ Safe Walk Services เป็นหนึ่งในบริการสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพื่อนร่วมทางในการเดินไปส่งยังจุดหมายปลายทาง
 • บริการ Walk by Services ช่วยให้อาสาสมัครด้านความปลอดภัยของวิทยาลัยสามารถตรวจสอบพื้นที่รอบวิทยาเขตผ่านการเช็คอินในจุดต่างๆ
 • อาสาสมัครของโครงการเดินตรวจตรารอบวิทยาเขต เพื่อสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยให้แก่นักศึกษา

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Sault College
At Sault College
At Sault College
At Sault College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

Study and Work in Canada

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

โดย คุณเอ็ม  Sale Manager ILSC and Greystone College

 

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

เวลา 14.00 – 16.00

เข้าร่วมงานออนไลน์ ผ่าน Zoom

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?