พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Wilfrid Laurier University

Canada
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศแคนาดาที่มีชื่อเสียงด้านความยอดเยี่ยมทางวิชาการระดับโลก โดยพัฒนาความยอดเยี่ยมของการศึกษาระดับสูงแบบรอบด้าน ด้วยการผสมผสานหลักสูตรที่ก้าวหน้าเข้ากับโอกาสในการฝึกงานและประสบการณ์ระดับมืออาชีพเข้าสู่ชั้นเรียน บัณฑิตของ Laurier จบการศึกษาพร้อมกับทักษะที่ต้องการเพื่อสร้างเส้นทางของตนเองในโลกใบนี้ รวมไปถึงการประสบความสำเร็จทั้งด้านการเป็นมืออาชีพและทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเป็นสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดั้งเดิมและสาขาวิชาแบบใหม่ๆกว่า 80 หลักสูตรใน 9 คณะวิชาใน 2 วิทยาเขต Brantford และ Waterloo ในเมืองออนตาริโอ โดยวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอยู่ห่างเพียง 1 ชั่วโมงในการขับรถ และยังใกล้กับเมืองสำคัญของประเทศแคนาดา เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier วิทยาเขต Brantford ยังเปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐานทางวิชาการและภาษาอังกฤษ Laurier English and Academic Foundation (LEAF) สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนด้านทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอกับเกณฑ์การรับสมัครในแต่ละหลักสูตร

จากความสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย Laurier เป็นอันดับหนึ่งในประเทศแคนาดา ด้วยวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่เน้นในการเรียนรู้แบบองค์รวมและมุ่งเน้นในด้านสังคม มหาวิทยาลัย Laurier เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบรรยากาศอันอบอุ่นที่นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและสังคมที่มีชีวิตชีวาได้อย่างสม่ำเสมอ ผ่านชมรม, ทีม และสมาคมกว่าร้อยแห่งที่เป็นศูนย์กลางของสังคมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ พร้อมด้วยนักศึกษานานาชาติกว่าพันคนจากกว่า 80 ประเทศที่เข้าศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้นักศึกษาในทุกคณะวิชายังสามารถแลกเปลี่ยนไปยัง 25 ประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม เช่นเดียวกับการสร้างความสัมพันธ์ตลอดชีวิตที่นักศึกษาสามารถสร้างได้ในขณะที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Laurier ซึ่งมีส่วนให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศในด้านความพึงพอใจของนักศึกษา, ชีวิตของนักศึกษา, กิจกรรมนอกหลักสูตร และการพักอาศัย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ในระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่องกัน ที่มหาวิทยาลัย Laurier ได้รับการจัดอันดับติดหนึ่งใน 100 นายจ้างยอดเยี่ยมของประเทศ เช่นเดียวกับการเป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนรุ่นใหม่ของประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นหนึ่งในสองของสถาบันการศึกษาที่ได้รับเลือกในรางวัลนี้ โดยรางวัลนี้เป็นการยอมรับในการทุ่มเทของมหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นผู้นำและความต้องการในสังคมของนายจ้าง เช่นเดียวกับสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย Laurier ประสบความสำเร็จในการดึงดูดและดูแลพนักงานคนรุ่นใหม่ผ่านการให้คำแนะนำ รวมไปถึงการฝึกอบรมต่างๆ, รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นและการดูแลค่าเล่าเรียน ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอันยอดเยี่ยมในชีวิตการทำงานแบบมืออาชีพ และเป็นนายจ้างที่ดีเยี่ยม็น

ในปีค.ศ. 2019 มหาวิทยาลัย Laurier ได้ริเริ่มแผนกลยุทธ์ 5 ปี มุ่งเน้นแผนการที่ชัดเจนในอนาคตไปจนถึงปีค.ศ. 2024 และผลประโยชน์เหล่านั้นจะส่งไปยังตัวนักศึกษา แผนกลยุทธ์ได้ทำให้มหาวิทยาลัยเข้าจัดการประเด็นทางสังคมที่เชื่อมโยงกัน, ประเด็นทางเศรษฐกิจ, ความท้าทายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยรวมไปถึงสังคมโลกกำลังจะเผชิญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ครอบคลุมถึงการให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษา รวมไปถึงนายจ้างให้มีส่วนร่วม, การสนับสนุน, การเป็นผู้นำในประเด็นต่างๆ มหาวิทยาลัย Laurier มีความตั้งใจที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาปัจจุบันและอนาคตให้ลักษณะพื้นฐานของความสามารถในการปรับตัวและความเป็นสังคม

แผนกลยุทธ์มีสองส่วนหลักๆคือสังคมที่มีความรุ่งเรือง และความพร้อมไปสู่อนาคต, สร้างความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมด้วยพันธมิตรอันหลากหลาย, ความสัมพันธ์กับชุมชน รวมไปถึงนวัตกรรมและความยั่งยืน

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Laurier เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา และยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับต้นๆในด้านต่างๆอยู่สม่ำเสมอ มหาวิทยาลัย Laurier นำเสนอหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชาที่ออกแบบให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน ผ่านการสร้างประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจริง และโลกความเป็นจริงในสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมไปถึงโอกาสในการทำวิจัยที่สำคัญกับคณาจารย์ชั้นนำ เช่นเดียวกับโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ทั้งในชั้นเรียนและโลกของความเป็นจริง คณะคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Laurier เป็นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศแคนาดา รวมไปถึงการได้รับการจัดอันดับต้นๆในการดูแลนักศึกษาและคุณภาพของคณาจารย์ในการจัดอันดับของ Maclean's University Rankings คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Laurier ไม่เพียงแค่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเองเท่านั้น ยังมีความเป็นมิตร, การเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงการสนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในความยอดเยี่ยมของการเรียนการสอน ด้วยการขยายขอบเขตของการศึกษาแบบดั้งเดิมผ่านการผสมผสานหลักสูตรการสอนแบบดั้งเดิมและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ผสมผสานหลักสูตรในห้องเรียน, การเรียนรู้เชิงลึกและโลกของความเป็นจริง

มหาวิทยาลัย Laurier มีความโดดเด่นในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้วยรูปแบบที่เน้นความร่วมมือเฉพาะตัว พร้อมด้วยการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาและการเรียนรู้ที่ผสมผสานประสบการณ์จากการทำงานจริง ด้วยรูปแบบเหล่านี้สามารถสร้างทางเลือกความสำเร็จทางการศึกษาด้วยประสบการณ์ทำงานจริง มหาวิทยาลัยยังมีสำนักงานสหกิจศึกษาที่คอยสนับสนุนนักศึกษาในกระบวนการที่น่าสนใจ เปิดโอกาสให้นายจ้างสามารถประเมินประสิทธิภาพของนักศึกษา และให้คำแนะนำไปพร้อมกับผู้ให้คำแนะนำสหกิจศึกษา รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาอย่างเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพความพร้อมในการทำงาน, ทักษะความเป็นมืออาชีพอันยอดเยี่ยม และเครือข่ายทางธุรกิจอันทรงคุณค่า ทำให้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Laurier เติบโตไปเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและด้านวิชาการชั้นนำระดับโลก

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ในการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Laurier จะต้องมีผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาไม่สามารถผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษที่กำหนด นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาในโปรแกรม LEAF เพื่อให้มีระดับทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย Laurier กำหนด โดยก่อนเริ่มเข้าศึกษาในโปรแกรม LEAF นักศึกษาจะต้องส่งคะแนน IELTS หรือ TOEFL ที่มีเพื่อให้กำหนดระดับของโปรแกรมที่จะต้องเริ่มศึกษาได้

ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลัก นักศึกษาจำเป็นต้องส่งคะแนนประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเองไปยังสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษนั้นๆ หรือสำเร็จการศึกษาในโปรแกรม LEAF

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Laurier มีหลักเกณฑ์การรับสมัครที่หลากหลายตามแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนและตามที่คณาจารย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งนักศึกษาที่สนใจจะต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Laurier ก่อนทำการสมัครเข้าศึกษา

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Laurier มีทุนการศึกษามากมายให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน โดยนักศึกษาที่สนใจที่จะสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนเพื่อยืนยันข้อมูลในด้านมูลค่าของทุนการศึกษา, ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครรับทุน

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาในการสมัครเข้าศึกษา ที่พิจารณาโดยผลการเรียนของนักศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารในการสมัคร มหาวิทยาลัย Laurier ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรในทุกปีการศึกษาโดยอัตโนมัติ ซึ่งทุนนี้เป็นการคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษา และทุนการศึกษานี้มีมูลค่าตั้งแต่ 500-1,500 ดอลล่าร์แคนาดาในแต่ละปี นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถสมัครรับการคัดเลือกทุนการศึกษาหรือรางวัลต่างๆที่เปิดรับมากมาย โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา, ความต้องการทางการเงิน, ความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งโอกาสในทุนการศึกษาเหล่านี้มีมากมายในทุกปีระหว่างการศึกษา

Show more +Show less -
การสนับสนุนนักศึกษา

การสนับสนุนนักศึกษา

การศึกษาในมหาวิทยาลัยถือเป็นความท้าทายอย่างมากโดยเฉพาะนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย Laurier จึงมอบบริการสนับสนุนนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของการบริการสนับสนุนที่ตนเองได้รับจากมหาวิทยาลัยในระดับที่สูง

มหาวิทยาลัย Laurier มุ่งมั่นในการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาที่นี่เป็นเรื่องที่ง่าย, สนุกสนานและลดความเครียดให้ได้มากที่สุด สำหรับนักศึกษานานาชาติที่มหาวิทยาลัย Laurier มีบริการสนับสนุนนักศึกษาที่หลากหลายตั้งแต่การเตรียมการวีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน, การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง, การเรียนรู้ชีวิตที่ประเทศแคนาดา และการจัดการที่ปรึกษาส่วนตัวในการดูแลสนับสนุนเฉพาะด้าน ซึ่งทีมงานและนักศึกษาอาสาที่มหาวิทยาลัย Laurier ได้รับการฝึกอบรมให้คอยดูแลสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่แตกต่างจากประเทศของตนเอง โดยสำนักงานนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย Laurier นำเสนอบริการสนับสนุนนักศึกษามากมายดังนี้ :

 • ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า รวมไปถึงใบอนุญาตศึกษาและทำงาน
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษานานาชาติ (UHIP)
 • การสนับสนุนด้านทักษะภาษาอังกฤษและการปรับตัวด้านวิชาการ
 • กลุ่มกิจกรรมและองค์การนักศึกษานานาชาติ
 • การให้คำแนะนำทั่วไปด้านสุขภาพ, ความเป็นอยู่, วัฒนธรรม และเรื่องส่วนตัวอื่นๆ

บริการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย Laurier มีหลากหลายและยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ, ความปลอดภัย รวมไปถึงเรื่องทางวิชาการต่างๆ โดยบริการสนับสนุนนักศึกษามีครอบคลุมในทุกช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย Laurier ตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษาจนจบการศึกษา รวมไปถึงการเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย Laurier มอบโอกาสในอาชีพและผลลัพธ์จากบัณฑิตที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในปีค.ศ. 2018 นักศึกษานานาชาติกว่า 93.5 เปอร์เซ็นต์ได้รับการจ้างงานหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนของการศึกษา

มหาวิทยาลัย Laurier ยังมอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางสังคม ผ่านหลักสูตรที่มีนวัตกรรม, การสนับสนุนนักศึกษาที่โดดเด่น, สังคมนักศึกษาที่มีความหลากหลาย และหลักสูตรการเรียนการสอนที่สร้างผลกระทบต่อสังคมที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม ทำให้มหาวิทยาลัย Laurier ได้รับการคัดเลือกให้เป็น AshokaU Changemaker Campus ในปีค.ศ. 2016 จากการที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ในอนาคต และมืออาชีพที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ รางวัลนี้ยังเป็นการยอมรับในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายระดับโลก ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการค้นพบใหม่ๆและพัฒนาชีวิตของมนุษย์

นักศึกษานานาชาติที่มหาวิทยาลัย Laurier ยังสามารถทำงานรายชั่วโมงในระหว่างการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาประสบการณ์ทำงานจริงในระหว่างการศึกษา และพัฒนาทักษะความพร้อมในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่เท่านั้น บัณฑิตของมหาวิทยาลัย Laurier ยังสามารถทำงานในประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจบการศึกษา และยังมีโอกาสในการขอเป็นพลเมืองของประเทศแคนาดาหลังจากนั้น นอกเหนือไปจากนั้นยังมีโปรแกรม International Student Work Experience ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติทำงานรายชั่วโมงในมหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Laurier อีกด้วย

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
WLU Waterloo Athletics Centre
WLU Brantford Open House
WLU Waterloo Quad Wilfrid Laurier Statue
WLU Mino-Kummik Garden
WLU Athletics Drumming
WLU Quad and Food Court
WLU Brantford Study Space RAC Lobby
WLU Student in the Lab
WLU Waterloo Open House
WLU Brantford Carnegie Building
WLU Brantford GRH Study Lounge
WLU Brantford Green Wall
WLU Waterloo campus outdoor
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1992

 • $804
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์