พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

Wilfrid Laurier University

Canada
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศแคนาดาพร้อมด้วยชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านวิชาการ รูปแบบการสอนอันมีนวัตกรรมจะผสมผสานการเรียนภาคปฏิบัติในห้องเรียน พร้อมด้วยโอกาสการเรียนจากประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน นักศึกษานานาชาติคือศูนย์กลางของชุมชนมหาวิทยาลัยด้วยนักศึกษานานาชาติมากกว่า 1,000 คนจากมากกว่า 80 ประเทศที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละปี

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 80 หลักสูตร ทั้งแบบเต็มเวลาและนอกเวลาใน 8 คณะเรียน รวมถึงมีทางเลือกการเรียนทางออนไลน์ด้วย นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนแต่มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดสามารถเรียนหลักสูตรปูพื้นภาษาอังกฤษและวิชาการของ Laurier (LEAF) ด้วยการเรียนในหลักสูตร LEAF นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะด้านวิชาการที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จกับการเรียนที่มหาวิทยาลัย

ด้วยการมุ่งเน้นในด้านการเรียนและชุมชน มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศอย่างต่อเนื่องในด้านความพึงพอใจของนักศึกษา, ชีวิตนักศึกษา, กิจกรรมนอกหลักสูตรและการพักอาศัยในวิทยาเขต มหาวิทยาลัยติดอันดับที่ 1 ของประเทศอเมริกาในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ในงานมอบรางวัล Global Student Satisfaction Awards ประจำปี 2021 และอยู่ในระดับท็อป 6 เปอร์เซ็นต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านคุณภาพของการศึกษา, การจ้างงานของศิษย์เก่าและผลงานวิจัย ด้วยเหตุนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการศึกษาและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในอนาคต

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตอันมีชีวิตชีวาที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในเมือง Waterloo และ Brantford และกำลังมีการพัฒนาวิทยาเขตใหม่ในเมือง Milton วิทยาเขตทุกแห่งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ Ontario ประเทศแคนาดาและอยู่ห่างจากกันไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับเมืองสำคัญๆของประเทศแคนาดารวมถึงสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้นักศึกษาในทุกคณะเรียนจะสามารถเดินทางไปเรียนในต่างประเทศด้วยโครงการแลกเปลี่ยนใน 24 ประเทศทั่วโลก

ด้วยสโมสรและสมาคมที่บริหารจัดการโดยนักศึกษาที่วิทยาเขตทุกแห่งมากกว่า 300 ประเภท นักศึกษาจะมีทางเลือกอันหลากหลายในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่มีพื้นฐานจากหลักสูตรการเรียน, คณะเรียน, ทักษะและความสนใจ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier ได้เพิ่ม 2 ช่องทางในการส่งหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยยอมรับผลคะแนนสอบ Duolingo เป็นหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับทุกภาคเรียนต่อจากนี้ โดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำที่ 115

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier ยังมีความร่วมมือกับ Kaplan International English School อีกด้วย นักศึกษาที่สำเร็จการเรียน Advanced Level (C1) จะมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงการนักศึกษาทุน Laurier

ไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier ได้เปิดตัวโครงการนักศึกษาทุน Laurier ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อการเข้าเรียนมูลค่า 40,000 เหรียญแคนาดาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี รวมถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมทำงานโครงการร่วมทำงานแบบอิสระที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการเรียน, การพัฒนาอาชีพและความเป็นผู้นำรวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการดูแลให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์ตลอดระยะเวลาของการเรียนในหลักสูตร, ได้เข้าร่วมงานประชุม Scholar's Colloquim, ได้แสดงผลงานที่งานประชุมประจำปี Scholar's Conference และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาปีแรกในชั้นปีที่สี่ของการเรียน

ทุนการศึกษานี้สามารถขอต่ออายุได้แบบปีต่อปีของการเรียนระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การต่ออายุที่กำหนด

ความร่วมมือเพื่อการเรียนต่อระดับนานาชาติ

ไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับ Navitas เพื่อพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ Wilfrid Laurier (WLIC) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier

WLIC ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Brantfrod ของมหาวิทยาลัยและมีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งที่วิทยาเขต Waterloo และ Brantford

Show more +Show less -
แผนกวิชาและคณะ

แผนกวิชาและคณะ

มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier เป็นหนี่งในมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาเติบโตเร็วที่สุดของประเทศแคนาดาและได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชาและมีโอกาสการเรียนอันหลากหลาย.

รูปแบบการสอนจะเป็นการผสมผสานการเรียนแบบดั้งเดิมเข้ากับวิชาเรียนอันมีนวัตกรรม, ผสมผสานการเรียนภาคทฤษฎีและประสบการณ์การทำงานจริงเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการระดับชั้นนำที่ศูนย์และสถาบันวิจัย 23 แห่งของมหาวิทยาลัยด้วย

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมหาวิทยาลัยติดอันดับที่สูงในด้านบริการนักศึกษาและคุณภาพของคณาจารย์ (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Maclean) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเองและหลายๆท่านได้รับการยกย่องทั้งระดับประเทศและนานาชาติในด้านผลงานและการอุทิศตนเพื่อการทำงาน นอกจากนี้คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญยังเป็นผู้ที่ยินดีให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ และด้วยอัตราส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษาที่ 1:25 ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าหาและขอคำแนะนำได้อย่างง่ายดาย

การสอนที่มีคุณภาพสูง, บริการช่วยเหลือที่เข้าถึงได้และรูปแบบการเรียนที่มีนวัตกรรมจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นอาชีพการทำงานได้อย่างประสบผลสำเร็จและก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆหลังสำเร็จการศึกษา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแต่ละหลักสูตรของ Laurier มีเงื่อนไขการรับสมัครเฉพาะสำหรับผู้สมัครเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนควรตรวจสอบข้อมูลของสาขาวิชาที่เลือกสมัครจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัคร ผู้สมัครนานาชาติที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครสามารถติดต่อมายังแผนกรับเข้าเรียนนานาชาติของมหาวิทยาลัยเพื่อขอความช่วยเหลือได้ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอนัดหมายแบบรายบุคคลกับเจ้าหน้าที่ประสานงานการคัดเลือกและรับเข้าเรียนนานาชาติ ซึ่งจะสามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการและข้อกำหนดการรับเข้าเรียน

เนื่องจากหลักสูตรทั้งหมดดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ผู้สมัครทุกคนต้องแสดงหลักฐานว่ามีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของนักศึกษา นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานว่ามีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีเพียงพอให้กับแผนกคัดเลือกและรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับหลักสูตรที่เลือกสมัคร แต่ยังมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข วิธีหนึ่งสำหรับนักศึกษาในการแสดงว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อเสนอรับเข้าเรียนคือการเรียนหลักสูตรปูพื้นภาษาอังกฤษและวิชาการของ Laurier (LEAF) โดยนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนหลักสูตร LEAF ต้องส่งผลคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษล่าสุดจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดระดับที่นักศึกษาจะเริ่มต้นเรียน โดยในระดับ 5 ของหลักสูตร LEAF นักศึกษาจะผ่านการเรียนวิชาเรียนระดับมหาวิทยาลัยและได้รับหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเมื่อสำเร็จการเรียนหลักสูตรนี้

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุน

ทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุน

มีโอกาสเงินทุนหลากหลายประเภทสำหรับทั้งนักศึกษาใหม่และปัจจุบันของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ อย่างเช่นจำนวนเงิน, ข้อกำหนดการรับสมัครและเงื่อนไขอื่นๆสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier มีการประเมินผลนักศึกษาโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษาประจำหลักสูตรในทุกระดับชั้นปีที่สูงขึ้นของหลักสูตรการเรียนนั้นๆ โดยจะเป็นการประเมินผลการเรียนที่พิจารณาจากเกรดเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะได้รับเงิน 500 และ 1,500 เหรียญแคนาดาในแต่ละปี นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาเพื่อการเข้าเรียน ซึ่งจะพิจารณาจากเกรดของนักศึกษาและไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครเช่นกัน

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถสมัครขอทุนการศึกษาหรือรางวัลต่างๆในรูปแบบที่เป็นการแข่งขันได้ในทุกชั้นปีของการเรียน การได้รับพิจารณาความช่วยเหลือด้านการเงินประเภทนี้ ผู้สมัครต้องกรอกประวัติข้อมูลทางออนไลน์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน, ความจำเป็นด้านการเงิน, ความสนใจและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาและรางวัลอีกมากมายสำหรับนักศึกษานานาชาติเป็นการเฉพาะ อย่างเช่นทุนการศึกษา Inspiring Lives รายปี ซึ่งจะมอบให้กับนักศึกษานานาชาติที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติความเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนของตนเอง

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

นักศึกษาได้ให้คะแนนมหาวิทยาลัยในระดับสูงในด้านคุณภาพของบริการช่วยเหลือต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การสมัครเรียนตลอดไปจนถึงอาชีพการทำงานในฐานะศิษย์เก่าของ Laurier

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือโดยทีมงานและอาสาสมัครนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มาเรียนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมา

สำหรับนักศึกษานานาชาติ แผนกบริการช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ (ISS) ของ Laurier จะสามารถให้ความช่วยเหลือในหลากหลายเรื่อง อย่างเช่นใบอนุญาตทำงาน, วีซ่า, การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง, การสร้างความคุ้นเคยกับชีวิตในประเทศแคนาดาและการปรับตัวเข้ากับประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศแคนาดา นอกจากนี้แผนก ISS ยังช่วยจับคู่นักศึกษาปีแรกทุกคนกับพี่เลี้ยงนักศึกษาที่อยู่ชั้นปีที่สูงกว่า ซึ่งมีชื่อเรียกว่า International Student Leader โดยเป็นผู้ที่จะสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำจากมุมมองของนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบคลุมของมหาวิทยาลัยจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ, ความปลอดภัยและการเรียนเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับความสะดวก, มีความสุขและปราศจากความกังวล ซึ่งรวมถึงบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตที่ตรงกับความต้องการและเป็นความลับ และบริการช่วยเหลือทางออนไลน์ในหลากหลายภาษา นอกจากนี้ยังมีบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพที่มีใบอนุญาตคอยให้บริการในวิทยาเขตด้วย อย่างเช่นแพทย์ พยาบาล แพทย์ด้านกระดูก และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา อีกทั้งยังมีโครงการเฉพาะด้านที่จะช่วยปรับปรุงสุขภาพ อย่างเช่นโภชนาการ, การออกกำลังกายและการนอนหลับ

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier มีเครือข่ายของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมากมาย โดยมีศิษย์เก่ามากกว่า 105,000 คนที่อาศัยอยู่ในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในด้านอาชีพการทำงานเช่นเดียวกับการเรียนต่อ โดยในปี 2021 มีผู้สำเร็จการศึกษานานาชาติ 93.3 เปอร์เซ็นต์ที่ได้งานทำหรือเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับความสำเร็จในอาชีพ

มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier มีการเรียนแบบสหกิจศึกษาที่บรรจุไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 50 หลักสูตร และมีหลักสูตรสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา นักศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษาจะมีรายได้จากการทำงานเต็มเวลาเป็นเวลา 12 ถึง 16 สัปดาห์ในช่วงภาคเรียนการทำงานสหกิจศึกษา ซึ่งจะสลับกับภาคเรียนวิชาการ โดยมีผู้จ้างงานมากกว่า 1,000 รายที่เปิดรับตำแหน่งงานสหกิจศึกษามากกว่า 5,700 คนในแต่ละปี ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสอันหลากหลาย

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถหางานนอกเวลาทำในระหว่างการเรียนเพื่อการได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ พร้อมๆไปกับการเพิ่มโอกาสสูงสุดในการได้งานและรายได้ ศูนย์อาชีพของมหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือเฉพาะทางสำหรับนักศึกษานานาชาติเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยนักศึกษาหางานนอกเวลาในระหว่างการเรียนและงานเต็มเวลาหลังสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยจะสามารถใช้บริการและความช่วยเหลือต่างๆของศูนย์อาชีพได้ตลอดชีวิต

นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติยังสามารถเข้าร่วมโครงการ International Student Work Experience Program (ISWEP) ซึ่งจะช่วยค้นหาและสร้างโอกาสงานแบบมีรายได้ในวิทยาเขตสำหรับนักศึกษานานาชาติ โครงการนี้เปิดรับเฉพาะนักศึกษานานาชาติเท่านั้น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier ทุกคนสามารถเข้าร่วมงานแฟร์อาชีพ Partners4Employment ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกภาคเรียนและเป็นงานรูปแบบนี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา

การทำงานในประเทศแคนาดาหลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถสมัครเพื่อขออนุญาตทำงานในประเทศแคนาดาหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีทีมงานแนะแนวนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน

Show more +Show less -
1400
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
WLU Brantford Open House
WLU Waterloo Quad Wilfrid Laurier Statue
WLU Mino-Kummik Garden
WLU Athletics Drumming
At Wilfrid Laurier University
At Wilfrid Laurier University
At Wilfrid Laurier University
WLU Student in the Lab
WLU Waterloo Open House
WLU Brantford Carnegie Building
WLU Brantford GRH Study Lounge
WLU Brantford Green Wall
WLU Waterloo campus outdoor
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?